Kullanım Şartları

Lyoness Türkiye Ltd. Şti. (bundan sonra kısaca “Lyoness” olarak anılacaktır) şirketinin web sayfasının kullanımı burada belirtilen kullanım şartlarına göre yapılır. Daimi müşteriler için ayrıca, yapılan daimi müşteri sözleşmesi ve daimi müşteri sözleşmesinin genel iş şartları geçerlidir. Sözleşmeli bayiler için ayrıca yapılan bayi sözleşmesi ve bayi sözleşmesinin genel iş şartları geçerlidir. Bu web sitesinin kullanıcıları bu kullanım şartlarını kabul ettiklerini beyan eder ve bu web sitesinin kullanımı için Lyoness’in sorumlu tutulamayacağını onaylarlar. Lyoness bu kullanım şartlarını zamanla kullanım şartlarının güncellemesiyle değiştirebilir ve geliştirebilir.

Lyoness tüm gücüyle bu web sayfasında doğru ve güncel bilgi vermek için çabalayacaktır. Ancak bu web sitesindeki veri ve bilgilerin doğruluğu konusunda garanti verilemez. Bu web sayfasının kullanıcıları, bu siteye girişin ve içeriğinin kullanılmasının risklerini kendilerinin taşıyacaklarını kabul eder. Bu web sayfasına girişten, sayfanın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan zararlar veya yanılgı ve ihmaller için Lyoness sorumlu tutulamaz.

Bu web sayfasındaki tüm resim, metin, şarkı dosyaları, animasyonlar, videolar gibi öğeler telif hakkıyla korunmuştur ve önceden açıklanan yazılı bir onay olmaksızın tam veya kısmen işletilemez, kopyalanamaz, indirilemez, değiştirilemez, tekrar kullanılamaz, yönlendirilemez veya başka bir şekilde kullanılamaz. İçindeki indirme alanında bu dosyalar sadece o özel alan için kullanılabilir.

Eğer sağlam bir temele dayanan sebepler mevcutsa, Lyoness gerekirse kişileri servisten ve / veya gönderimden hariç tutabilir.

Bu sayfadan World Wide Web’in diğer tekliflerine yol açan elektronik uyarılardan çıkan yasadışı işler veya bilgiler için ve forumlarımızdaki bilgi alışverişinde kişiler tarafından girilen içerikler için, Lyoness sadece gerçek bilgilerde ve sadece Lyoness bu bilgileri silmek ve girişleri bloklamak için hemen harekete geçmezse, sorumludur. Aşağılayıcı, ahlak dışı, alçakça veya yasadışı içerikler, Lyoness tarafından her an silinebilir.

Bu kullanım şartlarına ve genel iş şartlarına dair sorularınızı office spam@gohere.go lyoness.com.tr adresinden cevaplarız.

Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No: 36 K:18,
34330 Levent/İstanbul

Telefon: +90 444 4 596
Fax: +90 (0) 212 212 05 82
E-Posta: office spam@gohere.go lyoness.com.tr
 
Limited Şirket merkezi: İstanbul
İstanbul Ticaret Odası sicil no. 707436
V.D.: Mecidiyeköy – 6090421867


Sorumluluğun Sınırlanması


1. Lyoness Europe AG ve alt kuruluşları (müteakiben „Lyoness“ olarak anılacaktır) sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği, yasallığı ve/veya kalitesi hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu işbu Internet sayfasında sunulan ürünler ve hizmetler için de geçerlidir, ki ürün bilgileri ve fiyatları ile Lyoness’in sözleşme partnerleri tarafından hazır edilen bilgiler de dahil olmak üzere. Teknik hatalar ve/veya bakım çalışmaları ve başkaca nedenler (Internet sayfasının yeniden yüklenmesi gibi) kısa veya uzun süreli erişim sorunlarına neden olabilir. Lyoness Internet sayfasının kullanılabilirliği ve erişilebilirliği için herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Sunulan bilgilerin kullanımına dayalı, örn. Hatalı veya eksik bilgilerin kullanımından doğan maddi ve fikri türden zararlara (örn. kar kaybı, hedefine ulaşmayan emekler, veri kaybına dayalı zararlar, zenginleşme talepleri, avukat masrafları veya sözleş yapım giderleri gibi) dayalı Lyoness'e karşı sorumluluk talepleri, Lyoness’in ispatlanabilir şekilde bunda kasti veya kaba ihmalkarlığı sebebiyet teşkil etmediği sürece, esas olarak hariç tutulmaktadır. Tüm teklifler serbest ve bağlayıcı değildir. Lyoness Internet sayfasının bölümlerini veya bunun tamamını herhangi bir özel bildirime gerek olmaksızın değiştirme, tamamlama, silme veya yayını zamana sınırlı veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

2. Bunun ötesinde Lyoness linkler ve bunların içerikleri için sorumlu değildir. Lyoness linklerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği, yasallığı veya kalitesi hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bunun bilumum mesuliyeti link verilen Internet sayfasının sunucusundadır. Linkerin mevcut veya gelecekteki tasarımı, içerikleri veya telif hakları konusunda Lyoness etki sahibi değildir. Bu nedenle Lyoness iş bununla açıkça tüm linklerin linkin oluşturulmasından sonra değiştirilmiş olan içeriklerini ve de Lyoness tarafından tertip edilmiş olan misafir defterlerinde, tartışma forumlarında veya posta listelerinde gerçekleşen yabancı kayıtları reddetmektedir. Bir yasal aykırılığa dair somut dayanaklar olmadan link verilen Internet sayfalarının içerik bakımından sürekli kontrol edilmesi mümkün değildir, fakat bunlar bir yasal aykırılığın tespiti ile derhal kaldırılırlar.

3. Bu Internet sayfası yalnızca bilgilenme amacıyla ve özel ve ticari amaçla kullanılabilir. İşbu Internet sayfasının tüm içeriği telif hakları bakımından korunmuştur. Bu içeriklerin ücret karşılığı veya bedava hazır edilmiş olmasından bağımsızdır. Lyoness'in açık yazılı izni olmaksızın çoğaltılması, kullanılması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi, yayınlanması veya başka şekilde kullanımı yasaktır. Bu yasağın ihlali yasal sonuçlara, özellikle tanımlama, telif ve rekabet kanunları kapsamında talimatlar kapsamında, neden olabilir. Lyoness işbu Internet sayfasının bilumum telif, marka ve kullanım haklarını (eser kullanım hakkı ve eser kullanım izni) saklı tutmaktadır.

4. Lyoness kişisel bilgilerin düzgün ve gizlilik içinde kullanılmasına büyük önem verir. Internet hizmeti kapsamında kişisel veya ticari bilgilerin (e-posta adresi, isim, adres) girilmesi söz konusuysa bunların ifşası yalnızca kullanıcıların rızasıyla gerçekleşir.

5. Bu Sorumluluk Sınırlaması Internet hizmetinin bir parçası olarak addedilmek durumundadır. Bu metnin bölümleri veya münferit ifadeleri geçerli hukuka uygun olmaması, uygun olmaktan çıkması veya kısmen uygun olmaması belgenin bunun içeriğinin geri kalanı ve bunun geçerliliği bundan etkilenmez.

6. Lyoness, anasayfasında bulunan kullanıcılar tarafından oluşturulmuş hiçbir içerikten sorumlu değildir. Lyoness, işbu içeriğin sebebiyet verdiği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Anasayfada yayınlanan yorumları/görüşleri yazan kişi, işbu içerikten kendisi sorumludur. Üçüncü şahısların haklarının ihlaline yol açan kişi, Lyoness'ın zarara uğraması durumunda işbu zararı tazmin eder. Lyoness, yasadışı olduğu tespit edilen veya Lyoness'ın itibarı ile ters düşen veya Lyoness'ın imajına herhangi bir şekilde zarar verecek tüm içerikleri silme hakkına sahiptir; böyle bir durumda Lyoness'a karşı hiçbir iddiada bulunulamayacaktır.

* Marj avantajları, satın alınan ürünlere ve Üye İşyeri'ne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, işbu web sitesinde bulunan bilgilerin teminatı bulunmamaktadır.