12/10/2017

วันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานของเราจะหยุดทำการในวันดังกล่าว หากคุณต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยต่างๆ ในช่วงวันหยุดนี้ กรุณาส่งอีเมลติดต่อมาที่ service.th@cashbackworld.com ทางเราจะติดต่อคุณกลับทันทีที่เป็นไปได้

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้