7/7/2017

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย

เราขอเรียนให้ทราบว่าวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา สำนักงานของเราจะปิดทำการ
หากท่านมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเราด้วยการส่ง อีเมล มาที่ service.th@cashbackworld.com
และเราจะตอบกลับคุณทันทีที่ทำได้

สำนักงานจะกลับมาทำการปกติในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 18:00

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้