ถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

 

 

เราจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

 

ที่เว็บไซต์ www.lyoness.co.th บริษัท ไลโอเนส สยาม จำกัด และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัท ไลโอเนส เอเชีย จำกัด (มีถิ่นฐานอยู่ในฮ่องกง) และไลโอเนส กรุ๊ป เอจี (มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศออสเตรีย) (“ไลโอเนส” หรือ “เรา”) มีเป้าหมายที่จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจับจ่ายสินค้าที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้แก่สมาชิก และดูแลให้ข้อมูลราคาที่ดีที่สุดของสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกได้รับผลรางวัลตามโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนส(Lyones Loyalty Program) หรือมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมของไลโคเนท(Lyconet Marketing Program) อย่างเต็มที่ วิธีการเริ่มแรกเพื่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการใช้อำนาจการซื้อพื้นฐานของสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคเพื่อทำให้ได้ข้อต่อรองและรายการส่งเสริมการขายที่ดีเป็นพิเศษและทำให้สามารถเจรจาเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนคนกลางจากผู้ค้าปลีกระดับชาติที่มีชื่อเสียง เช่นเดียวกับร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง หรือบริษัทร่วมค้า(Loyalty Merchants) ของเรา เราจึงแบ่งปันค่าตอบแทนคนกลางร่วมกับท่านในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือนักการตลาดของไลโอเนส และต่อมาเมื่อท่านได้ลงทะเบียนไว้กับไลโอเนส ไลโคเนท ใช้เว็บไซต์ www.lyoness.co.th หรือสมัครงานผ่านทางไลโอเนส จ็อบ พอร์ทัล (Lyoness job portal) แล้ว เราจะขอข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเกิด รายละเอียดของธนาคารและข้อมูลอื่นๆ

 

การนำข้อมูลของท่านไปใช้

 

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการดำเนินงานของโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนส/ โปรแกรมไลโคเนท มาร์เกตติ้ง และเพื่อกิจกรรมอื่นๆในธุรกิจของเราและเพื่อความพยายามในการขยายและปรับปรุงธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น

 • เพื่อตอบสนองและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เช่น ข้อมูล สินค้า หรือบริการ
 • เพื่อดำเนินการการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนส/ โปรแกรมไลโคเนท มาร์เกตติ้ง
 • เพื่อบริหารและดำเนินงานโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนส/ โปรแกรมไลโคเนท มาร์เกตติ้ง รวมทั้งการประมวลผล การคำนวณและการบันทึกผลประโยชน์ต่างๆของท่านตามโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนสหรือ โปรแกรมไลโคเนท มาร์เกตติ้ง
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านติดต่อสอบถามมาทางบริการทางโทรศัพท์ที่จัดไว้ให้แก่สมาชิก
 • ในกรณีที่ท่านได้ตกลงยินยอมไว้กับเราก่อนหน้านี้ เพื่อให้เราสามารถจัดส่งข้อมูลสื่อสารด้านการตลาด จดหมายข่าวและจดหมายเชิญ และการนำเสนอสินค้าและบริการจากไลโอเนส บริษัทร่วมค้าของเรา หรือผู้ให้บริการ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนสรวมทั้งสินค้าและบริการที่เรา หรือบริษัทร่วมค้าของเราหรือผู้ให้บริการไม่เคยนำเสนอให้แก่สมาชิกของไลโอเนสมาก่อน แต่เราเชื่อว่าอาจเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่าน (และเราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้คัดออก) และเพื่อช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริการของเรา รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของความเป็นสมาชิก
 • เพื่อบริหารโปรแกรมส่งเสริมการขาย เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือ การแข่งขัน การชิงโชค การมอบรางวัล และโปรแกรมการมอบส่วนลด รวมทั้งข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนส โปรแกรมมาร์เก็ตติ้งไลโคเนท หรือบริษัทร่วมค้าของเรา
 • เพื่อดำเนินงานตามโปรแกรมและการอภิปรายในสื่อต่างๆที่ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวกับเราและสาธารณะได้ (ตามข้อตกลง)
 • เพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับสินค้าบริการ หรือสิ่งที่นำเสนอบางประเภทหรือไม่
 • สำหรับความสัมพันธ์เชิงธุรกิจหรือทางวิชาชีพที่เราอาจมีร่วมกับท่าน
 • เพื่อพิจารณาในกรณีที่ท่านสมัครเข้าร่วมงานกับเรา
 • เพื่อแก้ไขบันทึก เพื่อลบข้อมูลส่วนตัวออกไป
 • เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัว

 

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือของบริษัทร่วมค้าของเรา ว่าท่านได้เข้าไปใช้บริการในส่วนใดของเว็บไซต์ดังกล่าวบ้าง เราเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนและได้เข้าใจว่าร้านค้าและร้านขายสินค้าเฉพาะประเภทใดบ้างที่เราอาจเน้นทำการตลาดเป็นพิเศษ ทันทีที่ท่านเข้าสู่ทางเข้าเว็บไซต์ หากท่านเข้าไปเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ร้านใดร้าหนึ่งของบริษัทร่วมค้าของเราเพื่อซื้อสินค้า บริษัทร่วมค้าจะดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวให้ไลโอเนสทราบโดยตรง การรายงานนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการนำรางวัลตอบแทนของท่านเข้าสู่บัญชีของท่านเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราจะไม่ได้รับข้อมูลการชำระเงินเป็นการส่วนตัวอื่นๆ

 

 

คุ้กกี้ (Cookies) และการสำรวจเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์

 

เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านและสามารถดึงออกมาใช้ได้ การใช้คุกกี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการของเราและเพื่อให้เราสามารถดำเนินการจัดแสดงข้อมูลส่วนตัวให้แก่ท่านได้

ท่านสามารถเข้าสู่ข้อเสนอบางประการของเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน และ/หรือล็อกอิน (log in) เพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีนี้ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติบางอย่าง เกี่ยวกับการใช้และประสิทธิภาพของข้อเสนอจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ และปรับเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบของเรา ดังนั้นเราจึงเก็บข้อมูล เช่น เวลาและระยะเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนครั้งที่เข้าชม การใช้แบบฟอร์ม เป็นต้น ผ่านทางไอพี แอดเดรส (IP Address) ของท่าน ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้นั้นแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่เราจะใช้คุกกี้ซึ่งจะลบได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา เราจะบันทึกการเข้ามาเยี่ยมชมและการดาวน์โหลด (download) ไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราทุกครั้ง คุกกี้ที่เรานำมาใช้เป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ โดยบุคคลที่สามจะไม่สามารถใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้

นอกจากนี้ เราใช้โปรแกรม กูเกิ้ล อนาไลทิคส์ (Google Analytics) เพื่อระบุกิจกรรมออนไลน์ของท่านบนเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะบันทึกจำนวนผู้ใช้งานระบบ (user) ที่เข้ามาใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเรา เพื่อบันทึกเนื้อหาและความถี่ในการเข้าชมจากคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการสำรวจนี้จะทำแบบนิรนาม โปรแกรมกูเกิ้ล อนาไลทิคส์นี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านและสามารถประเมินได้โดยกูเกิ้ล เราใช้โปรแกรมกูเกิ้ล อนาไลทิคส์ ทูล แอนนอนิมัส ไอพี (โปรแกรมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนิรนาม หรือ Google Analytics Tool Anonymous IP) และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

ท่านอาจปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ไอพี แอดเดรส ด้วยโปรแกรม กูเกิ้ล อนาไลทิคส์ได้ตลอดเวลา และสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือระงับการใช้งานได้จาก http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th.

 

ประเภทคุกกี้

ตัวแปร

จุดประสงค์

การทำงาน

lyo_it_accept_cookie

ทรู (True)

คุ้กกี้นี้ใช้สำหรับขอความยินยอมจากผู้เข้าเยี่ยมชม

หากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต้องการจะถอนการอนุญาต ต้องลบคุ้กกี้นี้ออกจากโปรแกรมบราวเซอร์

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

กูเกิ้ล อนาไลทิคส์

คุ้กกี้นี้ ใช้เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ผู้เข้าเยี่ยมชมใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร (เวลาใด วันใดของสัปดาห์) และบ่อยครั้งอย่างไร ข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับปรุงการบริการเว็บไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ Google Privacy

ASP.NET_SessionId

หมายเลขประจำตัว (ID)

คุ้กกี้นี้ใช้เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าเยี่ยมชมให้ชัดเจน


ข้อมูลแสดงตนแต่ละช่วงจะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้

Lyo-Search-Settings

ทรีไทพ์(TreeType)

คุ้กกี้ที่ใช้สำหรับบันทึกสิ่งที่เรียกดู

คุกกี้แต่ละตัวจะบันทึกหน้าที่ต้องการเรียกดูจากผลการค้นหา

lyo_box_account_info_settings

ถูก/ผิด

คุ้กกี้สำหรับปิด/เปิดข้อมูลในบัญชี (account) ภาพรวมทั่วไป

สามารถเปิด/ปิดการดูข้อมูลในบัญชีผ่านทางคุกกี้นี้

popup_lyoness3steps_closed

ถูก/ผิด

จะมีหน้าต่างปรากฏซ้อนขึ้นมา (pop-ups) ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งแรก พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับไลโอเนส

คุกกี้สำหรับใช้ควบคุมหน้าต่างที่ปรากฏซ้อนขึ้นมา เมื่อปิดหน้าต่างนี้ คำอธิบายจะไม่ปรากฏในการเยี่ยมชมครั้งต่อไปอีก

 

 

โปรดสังเกตุว่า อินเทอร์เน็ต บราวเซอร์ปกติทั่วไปจะรับประเภทของคุ้กกี้ตามการตั้งค่าอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งบราวเซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุ้กกี้บางตัวหรือทั้งหมดได้ หรือขอรับอนุญาตก่อนการรับคุ้กกี้ใหม่ๆ บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำที่เกี่ยวข้องให้ไว้ที่เมนู “ขอความช่วยเหลือ” (“help”) ในรายการที่ให้ไว้ ท่านยังสามารถดูคำแนะนำสำหรับการลบคุ้กกี้ที่ได้รับในเมนูดังกล่าวได้อีกด้วย

โปรดสังเกตว่าท่านอาจจะไม่สามารถใช้ระบบการทำงานทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้หากว่าไม่รับการติดตั้งคุ้กกี้ทั้งหมดนี้

ในการใช้เว็บไซต์ของเราท่านต้องแสดงความยินยอมที่จะใช้คุ้กกี้ในรายการข้างบนทั้งหมด

 

 

เรารับรองความปลอดภัยข้อมูลของท่านอย่างไร

 

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จัดเตรียมพร้อมไว้เพื่อปกป้องข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมของเราให้ปลอดภัยจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เรามีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ด่านป้องกันการบุกรุก (firewall) โปรแกรมเซเคียวร์ ซ็อคเค็ต เลเยอร์ (Secure Socket Layer หรือ SSL) การเข้ารหัสลับ โปรแกรมป้องปรามการจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอื่นๆอย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตใดๆที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ 100% ด้วยเหตุนี้ในขณะที่เราพยายามในทุกวิถีทางที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน การจัดส่งข้อมูลใดๆให้เรา หรือบริษัทร่วมค้าของเราจึงเป็นการดำเนินการที่ท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง

 

 

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใคร

 

เราจะใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ระบุไว้ในรายการข้างบนเท่านั้น หรือรับและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านนี้

 • ไปยังกลุ่มบริษัทอื่นในไลโอเนส กรุ๊ป (จดทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/);
 • ไปยังบุคคลอื่น เช่น ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการของเราที่มีหน้าที่ช่วยเหลือให้บริการแก่ท่าน หากว่าเราต้องการให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ไปยังไลโอเนส บริษัทร่วมค้าของเรา (ดังรายนามปรากฏอยู่ใน www.lyoness.co.th ซึ่งบางรายอาจมีสถานประกอบการอยู่นอกประเทศไทย)
 • ไปยังบุคคลที่แนะนำท่านและบุคคลที่แนะนำบุคคลที่แนะนำท่าน
 • ไปยังนักการตลาดรายอื่นๆในองค์กรของผู้แนะนำ (Upline) และผู้ได้รับการแนะนำ (Downline) ในกรณีที่ท่านเป็นนักการตลาดของไลโคเนท หรือ
 • ไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเป็นครั้งคราว

 

ในฐานะที่เป็นชุมชนช้อปปิ้งระดับโลก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา (รวมทั้ง ลิคเคนสไตน์/ Liechtenstein) หรือผู้ให้บริการของเรา (ที่มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรีย และประเทศไทย) อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้เพื่อดำเนินกระบวนการในต่างประเทศ

เมื่อเราส่งผ่านหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยวิธีการนี้ เราจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เรายึดถือปฏิบัติ

เราจะทำสุดความสามารถเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ และจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นเอาไว้

ในการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่น เราจะแยกข้อมูลส่วนตัวออกจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

ในบางโอกาส เราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือด้านความปลอดภัยหรือสถานการณ์พิเศษอื่นๆ

 

 

ความเป็นส่วนตัวของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมค้าของเรา

 

เพื่อที่จะมอบผลประโยชน์ให้แก่ท่าน บริษัทร่วมค้าของเราจะส่งจำนวนเงินที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและหมายเลขประจำตัวสมาชิกของท่านกลับมาให้เรา ด้วยข้อมูลสองอย่างนี้เราสามารถประกันได้ว่าผลประโยชน์ที่ครบถ้วนจะส่งไปยังบุคคลที่ถูกต้อง เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบริษัทร่วมค้าของเรา บริษัทร่วมค้าแต่ละรายจะมีถ้อยแถลง/นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง และเราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายที่บริษัทร่วมค้าแต่ละรายจัดเตรียมไว้นี้ เราไม่สามารถกำหนดหรือคอยเฝ้าดูถ้อยแถลง/นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทร่วมค้าได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับข้อมูลที่รวบรวมโดยไลโอเนส (จากเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด) เท่านั้น ไลโอเนสจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือนโยบายใดๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเฟรมไซต์ทั้งหมด นอกจากนี้ไลโอเนสปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้อีเมล์ แอดเดรส หรือข้อมูลที่สามารถแสดงตัวตนอื่นๆ ที่ท่านได้มอบไว้แก่บริษัทร่วมค้า

 

 

การจ้างงาน

 

หากท่านสมัครเข้ารับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่ได้ลงโฆษณาไว้ในหน้า ไลโอเนส จ็อบ พอร์ทอล www.lyoness-corporate.com ระบบจะขอให้ท่านกรอกข้อมูลการสมัคร และ/หรือ อัพโหลด (upload) ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านดังต่อไปนี้ขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ คือ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รวมทั้งถนน รหัสไปรษณีย์/ตู้ไปรษณีย์ (ถ้ามี) และเมือง วันเกิด ภาษาโดยกำเนิด สัญชาติ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รายได้ที่คาดหวัง รายได้รวมต่อปีในปัจจุบัน และวันที่สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ท่านสามารถระบุความรู้และคุณสมบัติพิเศษของท่าน เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษา และการอบรม ประสบการณ์ด้านวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เก็บรวบรวมไว้โดยไลโอเนส กรุ๊ป เอจี ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย

ท่านสามารถเลือกที่จะอัพโหลดแฟ้มข้อมูล เช่น ประวัติส่วนตัว คำแถลงส่วนตัว รูปถ่าย ใบรับรองผลการศึกษาและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ (server) นอกจากนี้ท่านสามารถส่งเป็นข้อความไปยังพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ข้อมูลเหล่านี้เก็บรวบรวมไว้โดยไลโอเนส กรุ๊ป เอจี ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง กราซ ประเทศออสเตรีย เช่นกัน

หากว่าท่านสมัครเข้ารับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานในประเทศไทย ไลโอเนส กรุ๊ป เอจี จะส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านดังได้กล่าวข้างต้นไปยังบริษัท ไลโอเนส สยาม จำกัด หรือบริษัท ไลโอเนส เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศฮ่องกงเพื่อดำเนินการต่อไป ข้อมูลส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปดำเนินการและพิจารณาสำหรับการสมัครงานเท่านั้นและจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างยิ่ง หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน ข้อมูลส่วนตัวที่ได้เก็บไว้จะถูกทำลายภายใน 6 เดือนจากวันที่สมัคร

 

 

ท่านจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำให้เป็นปัจจุบันและร้องขอให้ทำลายข้อมูลของท่านได้อย่างไร

 

ในฐานะที่เป็นสมาชิก/นักการตลาดของไลโอเนส หรือผู้สมัครงาน ท่านสามารถเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ให้ท่านในแฟ้มข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยเพียงแต่ล็อกอินเข้าสู่ระบบและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ท่านต้องการ หรือท่านอาจจะขอให้เราทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบหากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นล้าสมัย ไม่ถูกต้อง ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือไม่จำเป็นตามจุดประสงค์ในขณะจัดเก็บอีกต่อไป ด้วยการส่งคำร้องไปยัง office spam@gohere.go lyoness.co.th อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากไม่มีข้อมูลส่วนตัวของท่านเราอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อจัดสรรรางวัลที่ท่านได้รับจากธุรกรรมที่ทำกับบริษัทร่วมค้าและเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาของท่าน (ตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อตกลงทางธุรกิจและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับสมาชิกไลโอเนส “GTCs”) ที่ทำไว้ระหว่างท่านและไลโอเนส บนพื้นฐานนี้ในขณะที่สมัครสมาชิก สมาชิกของไลโอเนส เลือกที่จะรับนิตยสารคืนเงินไลโอเนส แคชแบ็ค และรายการส่งเสริมการขายทางอีเมล์ ไลโอเนส จะประกาศแจ้งถึงเรื่องส่วนลดล่าสุดและข้อเสนอพิเศษต่างๆทางอีเมล์ ซึ่งในบางครั้งอาจลงประกาศในอีเมล์ก่อนที่จะประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ ในอีเมล์แต่ละฉบับท่านจะได้รับทางเลือกที่จะยกเลิกการสมัครรับบริการแจ้งข่าวทางอีเมล์ ท่านสามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและเปลี่ยนค่าความพอใจในการรับอีเมล์ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ท่านจะสามารถล็อกอินได้ทันทีก่อนที่จะปรับข้อมูลในบัญชีใช้งานของท่านให้ทันสมัย ทั้งนี้กรุณาให้เวลาเรา 7 วันเพื่อดำเนินการตามคำขอทางอีเมล์และการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ ท่านอาจได้รับอีเมล์หลายฉบับจากเราในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการยกเลิกการใช้งานให้ท่าน

 

 

เบ็ดเตล็ด

 

เมื่อไลโอเนส เปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น เราอาจมีการขายหรือซื้อกิจการของบริษัทต่างๆ บริษัทในเครือ หรือทรัพย์สิน โดยปกติแล้วในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวข้อมูลของลูกค้าเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการเปลี่ยนมือ และในกรณีที่ไลโอเนส หรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของไลโอเนส ถูกโอนให้ผู้อื่น ข้อมูลสมาชิกของท่านอาจจะเป็นรายการหนึ่งที่ถูกถ่ายโอนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อสมัครเข้าสู่โปรแกรมระบบสมาชิกไลโอเนสท่านได้ตกลงยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นด้วยทั้งหมดกับถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นเดียวกับสัญญาจีทีซี ( GTCs) (และสัญญาไลโคเนท หากนำมาปฏิบัติได้) และท่านยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับสัญญาจีทีซี ( GTCs) (และสัญญาไลโคเนท หากนำมาปฏิบัติได้) ท่านยังได้รับทราบสิทธิของไลโอเนส ในการเปลี่ยนแปลงถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และพันธสัญญาของเราที่จะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ทราบในหน้านี้เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วน เราสนับสนุนให้สมาชิกย้อนกลับมาตรวจสอบถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้อ่านฉบับล่าสุดเสมอ

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

ติดต่อเรา

 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับถ้อยแถลงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทางอีเมล์ที่ office spam@gohere.go lyoness.co.th, โทรสาร +66 2 250 8965 หรือส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท ไลโอเนส สยาม จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9
ห้อง ML1711 ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

 

หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้จัดเก็บไว้สำหรับการสมัครงานนอกประเทศไทย กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ topjob spam@gohere.go lyoness.ag หรือ

Lyoness Group AG
Human Resources Department
Grazbachgasse 87-91, A-8010 Graz,
AUSTRIA

โทรศัพท์: +43 316 707 7700

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้