เจ้าของสื่อ, สำนักพิมพ์, ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ

บริษัทไลโอเนส สยาม จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง ML1711 ชั้น 17
เลขที่ 999/9 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: +66 (0)2 250 8965
แฟกซ์: +66 (0)2 250 8967
อีเมล์: office spam@gohere.go lyoness.co.th 
 
จดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
หมายเลขทะเบียนบริษัทและหมายเลขประจำตัวภาษี 0105555016173» กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเวบไซต์ ที่นี่

ใบแจ้งหนี้ของการสมัครสมาชิก มายไลโคเนท จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณผ่านทาง mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, Tel.: +43 (0)316 7077 0, Fax.: +43 (0)316 7077 333, Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag, Company Registry: FN 389134g, Company Registration No: ATU 67661657.
* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้