มีคำถามเกี่ยวกับ Cashback Wolrd ใช่ไหม?
เราพร้อมจะช่วยคุณ!

เข้าสู่ระบบตอนนี้และสนทนาโดยตรงกับทีมให้บริการCashback Worldของเรา

เวลาทำงาน:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 9:00 น. – 18:00 น.ติดต่อทางโทรศัพท์:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 9:00 น. – 18:00 นบริษัทไลโอเนส สยาม จำกัด
อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้อง ML1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริการสำหรับสมาชิก
โทร: +66 (2) 250 8965
แฟ็กซ์: +66 (2) 250 8967
อีเมล์: service.th spam@gohere.go cashbackworld.com

บริการสำหรับบริษัทเอสเอ็มอี
โทร: +66 (2) 250 8966
แฟ็กซ์: +66 (2) 250 8967
อีเมล์: sme-service spam@gohere.go lyoness.co.th

บริการสำหรับไลโคเนท
โทร: +66 (2) 250 8968
แฟ็กซ์: +66 (2) 250 8967
อีเมล์: thailand spam@gohere.go lyconet.com


ทีมบริการ Cashback World ของคุณ

 


 
* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้