Cashback & Shopping Points

 • 1% + 1 ต่อ 150 USD การซื้อ
 • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

ติดต่อ

 • ติดต่อ
  Tel.: +66 2 250 8965
 • สำคัญ!
  ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!
 • หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
  299000328

เงื่อนไขและข้อตกลง


**การใช้ข้อเสนอ, ส่วนลดหรือรหัสโปรโมชั่นใดๆจากเวบไซต์หรือแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากไลโอเนสจะทำให้การรับผลประโยชน์สมาชิกจาการทำธุรกรรมของคุณเป็นโมฆะ**

**หลังจากการเดินทางเสร็จและร้านค้าได้ยืนยันการจองของคุณ เมื่อนั้นเราจะทำการจ่ายผลประโยชน์สมาชิกให้กับคุณ**

**กรุณาตรวจสอบหากบริษัทร่วมค้าได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนทำการจับจ่าย**
สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

คำบรรยาย

สายการบินกาตาร์มีเครือข่ายกว่า 130 ประเทศทั่วโลกครอบคลุมทั้ง 6 ทวีป โดยควบคุมตารางการการบินจากศูนย์ในเมืองโดฮา

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้