Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb


Lyoness Europe AG

Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
Telefón: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail: europe spam@gohere.go myworld.com
www.lyoness.com

Akciová spoločnosť so sídlom v Buchs SG, Švajčiarsko
zapísaná pod značkou CH-170.3.026.427-4 na Úrade obchodného registra kantónu St. Gallen – Hlavný register

Správna rada: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl
Konateľ správnej rady: Fernando Grave

Servisná spoločnosť poverená Lyoness Europe AG

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov
Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: service.sk spam@gohere.go cashbackworld.com

spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78728/B, IČO: 35864630, DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Zbigniew Ziemowit Deptuła

» Prosím, prečítajte si aj podmienky používania tejto internetovej stránky.

„Miestom urovnania sporu podľa Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o urovnaní spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

Zúčtovanie predplatného služieb Lyconet pre produkty Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) a MyLyconet vykonáva spoločnosť mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g, e -mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag  / Tel.: +43 (0)316 7077 0
Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viedeň
E-mail: data.protection@lyoness.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Wickenburggasse 8
1080 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.