Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb


Lyoness Europe AG

Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
Telefón: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail: europe spam@gohere.go myworld.com
www.lyoness.com

Akciová spoločnosť so sídlom v Buchs SG, Švajčiarsko
zapísaná pod značkou CH-170.3.026.427-4 na Úrade obchodného registra kantónu St. Gallen – Hlavný register

Správna rada: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl
Konateľ správnej rady: Fernando Grave

Servisná spoločnosť poverená Lyoness Europe AG

myWorld Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: service.sk spam@gohere.go cashbackworld.com

spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78728/B, IČO: 35864630, DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Ľuboš Kravárik

» Prosím, prečítajte si aj podmienky používania tejto internetovej stránky.

„Miestom urovnania sporu podľa Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o urovnaní spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

Zúčtovanie predplatného služieb Lyconet pre produkty Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) a MyLyconet vykonáva spoločnosť mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g, e -mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag  / Tel.: +43 (0)316 7077 0
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.