Auditoriso

Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

Popis


Obchodný partner Auditoriso ponúka členom a firmám služby
*
Interného audítora systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001,
* environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a
* manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:
* príprava organizácií a podnikov na proces certifikácie manažérskych systémov
* plánovanie a vykonávanie interných auditov
* technik požiarnej ochrany,
* špecialista požiarnej ochrany,
* predaj a servis hasiacich prístrojov a hydrantov
* autorizovaný bezpečnostný technik


kontakt: 
Ing. Radoslava Pavlíková
mobil: 0915 729 392
 
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.