Váš správca

Cashback & Shopping Points

 • 2% + 1 za 100 EUR Nákup
 • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

 • Prevádzkové hodiny
  Pondelok, Streda 9:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
  Piatok 9:00 - 12:00
 • Kontakt
  Adresa: Váš správca spol. s r.o., Furdekova 4, Bratislava 851 03
  Telefonický kontakt: +421 2 62 520 551
 • Web / sociálne siete
 • ID obchodníka
  307212
 • Card Pick Up
  Tento obchodný partner má Cashback Card vo formáte bežnej karty.

Popis


Správu zabezpečujeme KOMPLEXNE po ekonomickej, technickej aj investičnej stránke.
- Ekonomické oddelenie vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.
-Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.
-Investičné oddelenie sa sústreďuje na podporu vlastníkov pri významnej obnove – poskytuje poradenstvo či už v technickej alebo finančnej oblasti, pripravuje/vybavuje nevyhnutné legislatívne dokumenty, zúčastňuje sa kontrolného procesu a postará sa o úspešné ukončenie celej akcie. Pred uskutočnením samotnej obnovy napomáha vlastníkom k podniknutiu nevyhnutných krokov:§ výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy (PD)§ výber realizátora obnovy§ odsúhlasenie financovania obnovyFinancovanie obnovy domov v správe realizuje prostredníctvom úverov (komerčných či ŠFRB) s podmienkami „šitými na mieru“ pre konkrétny dom, štátnych dotácií alebo grantov. Snaží sa zabezpečiť komfortnejšie bývanie, s cieľom dosiahnuť aj určitú finančnú úsporu znížením energetickej náročnosti.


 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.