JJ-BTS, s.r.o.

Cashback & Shopping Points

  • 4% + 4 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

Popis

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a vzdelávania v uvedených oblastiach:
1. Ochrana pred požiarmi
2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/
3. Odborne prehliadky a odborne skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
4. Výchova a vzdelávanie
01.1 Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia(lešenári)
5. Posudzovanie rizík
6. Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.
7. Výkon niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby
8. Vykonávanie kontroly požitia alkoholických nápojov

 

Predajné miesto poukážok, Vajanského 5662/8, 080 01 Prešov

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.