Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
»NAGRAJUJEMO ZVESTOBO«S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre

1) Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre NAGRAJUJEMO ZVESTOBO (v nadaljevanju: nagradna igra) je LYONESS d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator).

2) Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija koriščenja CASHBACK kartice in sodelujočih partnerskih podjetij ter posredno pospeševanje prodaje pri Lyoness Cashback partnerskih podjetjih.

3) Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri
V nagradno igro so avtomatično vključeni vsi Lyoness člani oz. imetniki katere koli CASHBACK kartice, registrirani na območju Republike Slovenije (ID številke članov se pričnejo 386.000.xxx.xxx). Ostali polnoletni prebivalci Republike Slovenije lahko sodelujejo tako, da se na spletni strani www.lyoness.si brezplačno registrirajo.

V okviru nagradne igre se bo izvedlo žrebanje desetih nagrajencev iz vsake izmed spodaj navedenih skupin:
 • 1. SKUPINA: posamezniki, ki v času trajanja nagradne igre uporabijo svojo Cashback kartico pri vsaj petih (5) različnih Lyoness partnerskih podjetjih (v Sloveniji in/ali tujini).
 • 2. SKUPINA: posamezniki, ki v času trajanja nagradne igre s svojo Cashback kartico opravijo nakupe v skupni višini vsaj 200,00 eur pri Lyoness partnerskih podjetjih (v Sloveniji in/ali tujini).

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v družbi Lyoness d.o.o. ter njihovim ožjim družinskim članom.

4) Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra traja od 1. oktobra do 31. oktobra 2017.

5) Nagrade
Nagrade prispevajo Lyoness partnerska podjetja. Organizator bo nagrajencem razdelil skupno 18 nagrad, pri čemer se v vsaki skupini, navedeni v 3. členu izžreba po 9 nagrad. Vsak nagrajenec prejme eno (1) nagrado.

Nagrade:

 1. 1. Nagrada organizatorja LYONESS D.O.O.: 1x LYONESS DEŽNIK
 2. 2. Nagrada organizatorja LYONESS D.O.O.: 1x LYONESS DEŽNIK
 3. 3. Nagrada organizatorja LYONESS D.O.O.: 1X Knjiga
 4. 4. Nagrada organizatorja LYONESS D.O.O.: 1X Knjiga
 5. 5. Nagrada partnerskega podjetja BURGER KING: 1x vrednostni bon za gratis meni po izbiri
 6. 6. Nagrada partnerskega podjetja BURGER KING: 1x vrednostni bon za gratis meni po izbiri
 7. 7. Nagrada partnerskega podjetja BAR EMO CELJE: 1 vrednostni bon za kavo po izbiri za 2 osebi
 8. 8. Nagrada partnerskega podjetja REZIDENCA BAR: 1 vrednostni bon za kavo po izbiri za 2 osebi
 9. 9. Nagrada partnerskega podjetja KLET BRDA: 1 vrednostni bon za paket vina KRASNO BELO in KRASNO RDEČE v darilni embalaži
 10. 10. Nagrada partnerskega podjetja KLET BRDA: 1 vrednostni bon za paket vina KRASNO BELO in KRASNO RDEČE v darilni embalaži
 11. 11. Nagrada partnerskega podjetja THERMANA LAŠKO: 1 vrednostni bon za kopanje v Thermani Laško za 1 osebo
 12. 12. Nagrada partnerskega podjetja THERMANA LAŠKO: 1 vrednostni bon za kopanje v Thermani Laško za 1 osebo
 13. 13. Nagrada partnerskega podjetja OPTIKA VIDIM: 1 DARILNI BON v vrednosti 10 eur za nakup SONČNIH ALI KOREKCIJSKIH OČAL.
 14. 14. Nagrada partnerskega podjetja ZLATARSTVO SITAR: 1x darilni bon v vrednostni 10 eur
 15. 15. Nagrada partnerskega podjetja ROČNA AVTOPRALNICA TADI: 1x vrednostni bon za ROČNO ZUNANJE PRANJE vozila
 16. 16. Nagrada partnerskega podjetja SOČA FUN PARK: 1x vstopnica v SOČA FUN PARK
 17. 17. Nagrada partnerskega podjetja AVTOPRALNICE FLIPER: 1 žeton za portalno avtopralnico v CE + 1 žeton za sesanje
 18. 18. Nagrada partnerskega podjetja AVTOPRALNICE FLIPER: 1x 6 žetonov v samopostrežni avtopralnici (Celje, Sl. Konjice ali Šenčur)

6) Žrebanje nagrad
Žrebanje dobitnikov nagrad se bo izvedlo 06.11. 2017.

Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik.

7) Objava nagrajencev
Nagrajenci bodo objavljeni s svojo unikatno člansko številko (brez imena in priimka in drugih osebnih podatkov) na spletni strani organizatorja, na Facebook strani organizatorja ter osebno obveščeni preko e-pošte oz. telefona.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.lyoness.si najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku žrebanja.

8) Prenehanje obvez
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

9) Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero
koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja te nagradne igre uveljavljati zahtevkov iz naslova nepravilne izpolnitve obveznosti, ki je vsebina nagrade partnerskega zahtevka iz točke 4. teh pravil nagradne igre (npr. glede kakovosti in pravilnosti nagrade, odprave napak, ipd.). Šteje se, da udeleženci nagradne igre z udeležbo v tej nagradni igri dajejo izrecno soglasje, da je izpolnitvena obveznost organizatorja nagradne igre le v izročitvi bona ali drugega vrednostnega papirja za nagrade, opredeljene v točki 4. teh pravil.
Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je dobitnik nagrade mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan
način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne stori, izgubi pravico do nagrade.
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja, pri čemer bodo nagrade
nagrajencem dostavljene s posredovanjem poštne organizacije oz. izročene na kraju in času po dogovoru z nagrajenci.
O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne prevzame, kot je v obvestilu navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade.

 

Morebitne davčne obveznosti ali/in stroške povezane z nagrado ali njeno unovčitvijo krije dobitnik nagrade sam. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka.

10) Varstvo podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri »organizatorju« kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica udeleženca v nagradni igri, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in udeležencev nagradne igre izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. Partnersko podjetje, ki je zavezanec za izpolnitev nagrade se ne šteje kot tretja oseba, saj je obveščenost o nagrajencih in ....  , potrebna zaradi izvedbe te nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

11) Končne odločbe
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.lyoness.si.
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koliko pravnim zahtevkom do organizatorja, eventualno nastalih posredno ali neposredno zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator izrecno ne prevzema nobene odgovornosti za katero koli obliko škode, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se nagrajenci s tem izrecno strinjajo.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.