Pogoji za uporabo

Spletna stran podjetja Lyoness d.o.o. (v nadaljevanju „Lyoness“) se sme uporabljati v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. Za redne stranke dodatno veljajo še določbe iz sklenjenega Dogovora z redno stranko vključno z vsemi pogoji poslovanja, ki jih Dogovor s stalno stranko navaja.

Za pogodbene trgovce dodatno veljajo še določbe iz sklenjenega Dogovora s trgovcem vključno z vsemi pogoji poslovanja, ki jih Dogovor s trgovcem navaja.

Uporabniki te spletne strani izjavljajo, da se strinjajo s pogoji uporabe in da Lyoness v nobenem primeru ne jamči za uporabo te spletne strani. Lyoness lahko vsebino splošnih pogojev uporabe občasno z aktualizacijo spremeni ali dopolni.

Lyoness se bo po svojih najboljših močeh zavzemal za objavo korektnih in ažurnih informacij na tej spletni strani. Potrebno pa je omeniti, da za podatke in informacije na tej spletni strani ni jamstva. Uporabniki te spletne strani soglašajo, da je dostop do te spletne strani in njenih vsebin, kakor tudi uporaba spletne strani na lastno odgovornost. Lyoness ne jamči za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa do te spletne strani, uporabe oz. nezmožne uporabe te spletne strani, ali morebitnih napak in izpuščanja.

Vse slikovne, besedilne ter zvočne datoteke, kakor tudi animacije, video zapisi itd. ter vsi ostali sestavni elementi te spletne strani so avtorsko in pravno zaščiteni. Kakršnokoli posredovanje, prevzemanje, nalaganje, spreminjanje, vnovična uporaba ali drugačna uporaba le teh deloma ali v celoti, so brez predhodnega ustnega in pisnega dovoljenja strogo prepovedani. Datoteke v internem segmentu »Naloži« so namenjene izključno za uporabo v zasebne namene.

Lyoness si pridržuje pravico, da osebam v primeru tehtnih razlogov, odpove podporo ter posredovanje informacij.

Za vse ostale pravno sporne dejavnosti in informacije po elektronski poti, na katere se preusmerja iz te spletne strani na druge ponudbe iz svetovnega mrežnega spleta, kakor tudi za vsebine, ki so jih postavile osebe iz razdelka izmenjave stikov na naše forume, Lyoness odgovarja samo v primeru, ko gre za dejstva in v kolikor Lyoness ni nemudoma odstranil informacij oziroma preprečil dostopa do njih. Diskriminirajoče, žaljive, moralno ali pravno sporne vsebine lahko Lyoness kadarkoli odstrani.

Vsa dodatna vprašanja glede splošnih pogojev uporabe ter splošnih pogojev poslovanja nam posredujte na: office spam@gohere.go lyoness.si.  Z veseljem Vam bomo odgovorili.

Lyoness d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3, SI-2000 Maribor 
Telefon: +386(0) 2 / 330 35 90
Faks: +386 (0) 2 / 330 35 95
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.si 

Lyoness d.o.o., s sedežem v Mariboru
registrirana pod Srg 2008/22291, matična številka 334283200 na Okrožnem sodišču v Mariboru
Davčna številka: SI63938227
 


Izključitev jamstva


1. Lyoness Europe AG in njegove hčerinske podružnice (v nadaljevanju „Lyoness“) ne jamčijo za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost in / ali kakovost razpoložljivih informacij. To velja tudi za na tej spletni strani (Website) ponujene produkte in storitve, vključno z opisi produktov, cen kot tudi razpoložljivih informacij o Lyonessovih pogodbenih partnerjih. Tehnične napake in / ali vzdrževalna dela kot tudi drugi razlogi (npr. ponovna objava (re-launch) spletne strani) lahko pripeljejo do krajših ali daljših izpadov dostopov. Lyoness ne jamči za uporabnost in dostopnost spletne strani (Website). Lyoness za morebitno materialno ali nematerialno škodo (kot npr.: izgubljeni dobiček, škoda nastala zaradi izgube podatkov, pridobitev premoženjske koristi, odvetniških stroškov ali stroškov in taks za sestavo pogodbe), ki bi nastala zaradi uporabe podanih informacij oz. zaradi uporabe pomanjkljivih in napačnih podatkov ne prevzema nikakršne odgovornosti in izključuje možnost terjatev do Lyonessa, v kolikor Lyonessu ni dokazana krivda zaradi (naklepa ali namerne načrtne) in hude malomarnosti. Vse ponudbe so neobvezne in nezavezujoče. Lyoness si izrecno pridržuje pravico, da brez posebnega naznanila spremeni, dopolni ali izbriše dele spletne strani (Website) ali celotno ponudbo ali da začasno ali za vedno prekine z objavo.

2. Nadalje, Lyoness ni odgovoren za spletne povezave (Hypelinks) in njihove vsebine. Lyoness ne jamči za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost in / ali kakovost spletnih povezav (Hyperlinks). Vso odgovornost za to nosi ponudnik povezane spletne strani (Website). Na aktualno ali bodočo podobo, vsebino ali avtorstvo spletne povezave (Hyperlink) Lyoness nima vpliva, zaradi česar se izrecno distancira od vsebin vseh spletnih povezav (Hyperlinks), ki so bile spremenjene po postavitvi spletne povezave, kot tudi tujim vnosom v knjigah gostov (ki jih je uredil Lyoness), diskusijskih forumih ali Mailing seznamov (Mailinglists). Trajna vsebinska kontrola vseh povezanih spletnih strani (Websites) je namreč prezahtevna in nemogoča, v kolikor pa je v Lyonessovi moči, da ob odkritju morebitne nezakonitosti nanjo vpliva, pa jo nemudoma odstrani.

3. Ta spletna stran se lahko uporablja samo v informativne namene, prav tako tudi v osebne in poslovne namene. Celotna vsebina spletne strani (Website) je avtorsko zaščitena. To velja neodvisno od tega, ali so vsebine na razpolago brezplačno ali proti plačilu. Reprodukcija, uporaba, oddajanje, izposojanje, publiciranje ali kakšni drugačni način uporabe brez izrecnega pisnega soglasja Lyonessa ni dovoljeno. Kršitve navedenega pomenijo tudi pravno odgovornost na podlagi predpisov, ki urejajo avtorsko pravico in konkorenčno pravna pravila. Lyoness si izrecno pridržuje vse avtorske, blagovne in uporabniške pravice (pravica uporabe in dovoljenje za uporabo) na tej spletni strani (Website).

4. Lyoness zelo ceni skrbno in zaupno uporabo osebnih podatkov. V kolikor obstaja v sklopu spletne ponudbe možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (E-mail naslovi, imena in priimki, naslovi), sledi vnos teh podatkov od uporabnika izrecno in popolnoma prostovoljno. Lyoness uporablja te podatke izključno za konkretno spletno ponudbo.

5. Predmetno izključitev jamstva je potrebno obravnavati kot del spletne ponudbe. V kolikor deli ali posamezne navedbe tega besedila niso v skladu z veljavnim pravnim redu, oziroma niso več ali pa niso v celoti, ostanejo preostali deli tega dokumenta v njegovi vsebini in veljavi nedotaknjeni.

6. Poleg tega Lyoness ni odgovoren za kakršnokoli vsebino, ustvarjeno iz strani uporabnikov, ki je objavljena na njihovi domači strani. Lyoness ni odgovoren za škodo, ki jo povzročijo te vsebine. Avtor raznih komentarjev/ocen, ki so objavljene na spletni strani je odgovoren za njegov/njen prispevek. Oseba, ki krši kakršne koli pravice tretjih oseb, mora škodo povrniti, ter hkrati poskrbeti, da za Lyoness to ne predstavlja nobene škode. Lyoness si pridržuje pravico, da izbriše vsebine, za katere smatra, da so ilegalne in v nasprotju z Lyonessovim dobrim namenom oz. vsebine, ki lahko kakor koli škodujejo ugledu Lyonessa; pritožbe preko Lyonessa v tem primeru ne zdržijo.

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.