Ansvarig ägare, utgivare och producent

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs 
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Telefax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-post: office spam@gohere.go lyoness.ag 
              www.Lyoness.com
 
Aktiebolag med säte i Buchs SG, Schweiz
Registrerat med nummer CH 170.3.026.427-4 i handelsregistret i kantonen St. Gallen

Styrelse:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

CEO:
Fernando Grave


Ett av Lyoness Europe AG auktoriserat serviceföretag

myWorld Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM

Telefon: +46-(0)8 509 06 888
Telefax: +46-(0)8 509 06 880
E-post: service.se spam@gohere.go cashbackworld.com 
 
Organisationsnummer: 556851-9481, Säte: Stockholms län, Stockholms Kommun
Momsregistreringsnummer: SE556851948101
VD: Johan Eneroth


» Läs användarvillkoren för den här webbplatsen.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Tjänsterna i och faktureringen av Cashback Program ombesörjs av mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Österrikiska handelsregistret: FN 389134g, E-post: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Tjänsterna i Lyconet Service-abonnemangen för Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) samt MyLyconet levereras och faktureras av mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Österrikiska handelsregistret: FN 389134g, E-post: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Du har i grund och botten rätt till rättelse, radering, begränsning av användning och bestridande. Det gör du genom att vända dig till oss. I händelse av att du menar att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina rättigheter enligt dataskyddslagen kränks på andra sätt, vänligen kontakta våra dataskyddsansvariga. Om du inte därigenom lyckas uppnå en tillfredsställande lösning, kan du vända dig till respektive tillsynsorgan. I det här fallet Datenschutzbehörde i Österrike.

Dataskyddsansvarig:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wien
E-post: data.protection@lyoness.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at

* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.