Uslovi korišćenja

Upotreba ove internet stranice Lyoness D.O.O. Beograd  (dalje u tekstu skraćeno “Lyoness”) podleže sledećim navedenim uslovima korišćenja.

Za stalne kupce se podrazumeva pre svega zaključivanje ugovora za stalne kupce kao i prihvatanje Opštih uslova koji se tiču datog ugovora za kupce. Za ugovorne trgovce se podrazumeva, pre svega, zaključivanje ugovora za trgovce i prihvatanje opštih uslova koji se tiču datog ugovora za trgovce. Korisnici ove internet stranice se izjašnjavaju da su razumeli uslove korišćenja i da su saglasni sa njima, te da se slažu sa tim da Lyoness ni u kom slučaju nije odgovoran za korišćenje ove internet stranice. Ovi uslovi korišćenja mogu da budu s vremena na vreme izmenjeni i dopunjeni od strane Lyoness-a ažuriranjem novih uslova.

Lyoness će svim silama nastojati da na ovoj internet stranici objavljuje ispravne i aktuelne informacije. Ipak treba naglasiti da podaci i informacije na ovoj internet stranici su bez garancije. Korisnici ove internet stranice se izjašnjavaju da su razumeli, da pristup ovoj stranici i korišćenje njenog sadržaja se odvija na vlastitu odgovornost. Lyoness ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu usled pristupa i korišćenja internet stranice odnosno nemogućnosti korišćenja internet stranice ili moguće zablude i propuste koje iz toga proizilaze.

Svi slikovni, tekstualni i audio dokumenti, animacije, video zapisi itd, kao I svi ostali segmenti ove internet stranice su pravno zaštićeni I ne smeju se bez prethodnog usmenog I pismenog odobrenja ni delimično prosleđivati, preuzimati, menjati, ponovo koristiti, preusmeravati niti upotrebljavati u bilo koje drugo svrhe. U internoj oblasti za download ovi dokumenti se mogu koristiti samo za korišćenje u privatne svrhe.

Lyoness zadržava pravo, ako je to potrebno, da isključi osobe iz servisa i / ili slanja informacija, ukoliko za to postoje adekvatni razlozi.

Za sve ostale protivzakonite delatnosti i informacije elektronskim putem, koji vode od ove stranice na druge ponude World Wide Web, kao i za sadržaje koje su postavile osobe u razmeni kontakata na naše forume , Lyoness snosi odgovornost samo ako se radi o činjenicama i ukoliko Lyoness nije direktno delovao da odstrani informacije, ili da spreči pristup njima. Lyoness ima pravo da u svako doba odstrani sve sadržaje koji upućuju na diskriminaciju, napad, povredu morala ili su okrenuti protiv zakona.

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se tiču uslova korišćenja kao i Opštih uslova, možete nam poslati e-mail na office spam@gohere.go lyoness.rs Stojimo Vam na raspolaganju.

Lyoness d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 L

Tel.: +381 (0) 11 / 655 73 90
Faks.: + 381 (0) 11 / 655 73 95
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.rs

Lyoness d.o.o. Beograd sa sedištem u ul. Bulevar Mihajla Pupina 10 L
Registrovan pod matičnim brojem 20364041 u Agenciji za privredne registre u Beogradu
PIB: 105350711Ograničenje odgovornosti


1. Lyoness Europe AG i njene ćerke firme (u daljem tekstu “Lyoness”) ne preuzimaju garanciju za aktuelnost, tačnost, potpunost, zakonitost i/ili kvalitet ponuđenih informacija. To isto važi i za sve, na ovoj stranici ponudjene proizvode i servise, uključujući opis proizvoda, cenu kao i ponuđene informacije o Lyoness-ovim ugovornim partnerima. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i ostali razlozi (npr. re-launch internet stranice) mogu dovesti do kraćeg ili dužeg zastoja u pristupu sajtu. Lyoness ne preuzima odgovornost za korišćenje ili pristupnost internet stranici. Ukoliko ne postoji dokaz da je Lyoness počinio neku namernu ili grubo nemarnu grešku pricipijelno je isključena odgovornost Lyoness-a, koja se odnosi na gubitke materijalne ili nematerjalne prirode (kao npr. neiskorišćena dobit, frustrirajući troškovi, gubici na osnovu izgubljenih podataka, pravo na ekstra dobit, advokatski troškovi ili troškovi zaključivanja ugovora), a koji su prouzrokovani korišćenjem ponuđenih informacija, odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija. Sve ponude su dobrovoljne i neobavezujuće. Lyoness isključivo za sebe zadržava pravo da delove sajta ili čitavu ponudu bez posebne najave promeni, dopuni, izbriše ili da privremeno odnosno potpuno prekine objavljivanje.

2. Dalje, Lyoness nije odgovoran za Hyperlink-ove i njihov sadržaj. Lyoness ne preuzima garanciju za aktuelnost, tačnosti, potpunost, zakonitost ili kvalitet Hyperlink-ova. Sve garancije za to snosi provajder linkovane internet stranice. Lyoness nema uticaja na aktuelnu ili buduću izradu, sadržaj ili autorsko pravo Hyperlink-ova. Iz tog razloga se Lyoness ovim putem izričito distancira od sardžaja svih Hyperlink-ova, koji su promenjeni nakon postavljanja Link-a, kao i od unosa nepoznatih osoba u, od strane Lyoness-a, postavljenu knjigu gostiju, forum za diskusije i mejling listu. Stalna kontrola sadržaja linkovanih internet stranica nije moguća bez konkretnih dokaza da je počinjen pravni prekršaj, ali će one biti otklonjene odmah nakon zvaničnog saznanja o pravnom prekršaju.

3. Ova internet stranica se sme koristiti samo u informativne svrhe, kao i u privatne i poslovne svrhe. Ceo sadržaj ove internet stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo važi nezavisno od toga, da li su sadržaji stavljeni na raspolaganje besplatno ili uz novčanu nadoknadu. Umnožavanje, korišćenje, izdavanje u najam, pozajmljivanje, objavljivanje ili neka druga vrsta upotrebe nije dozvoljena bez izričite, pismene dozvole od strane Lyoness-a. Povreda ove zabrane može sa sobom doneti pravne konsekvence, pogotovo na osnovu prava na zaštitu marke, autorskih prava ili pravnih propisa o zaštiti od konkurecije. Lyoness isključivo za sebe zadržava svaku vrstu autorskih prava, prava marke i prava korišćenja (autorska prava i prava korišćenja) na ovoj internet stranici.

4. Lyoness polaže veliku pažnju na poverljivost ličnih podataka. Ukoliko u okviru internet ponude postoji mogućnost za unos ličnih ili poslovnih podataka (Email adrese, imena, adrese stanovanja), onda se odavanje ovih podataka vrši isključivo na dobrovoljnoj bazi korisnika.

5. Ovo isključenje odgovornosti smatra se delom internet ponude. Ukoliko delovi ili pojedini izrazi u ovom tekstu ne odgovaraju, delimično ne odgovaraju ili u potpunosti ne odgovaraju aktuelnom pravnom stanju, ostali delovi ovog dokumenta su u svom sadržaju i svojoj važnosti od toga izuzeti i ostaju važeći.

6. Lyoness takođe nije odgovoran za sadržaje koje generišu korisnici a koji se distribuira na njegovoj internet stranici. Lyoness ne odgovara za štetu koja je prouzrokovana ovim sadržajima. Svako lice koje ostavlja komentare/ocene bilo koje vrste na ovoj internet stranici je kao autor odgovorno za svoj prilog. U slučaju povrede prava trećih lica, lice koje je prouzrokovalo povredu je u obavezi da u potpunosti oslobodi Lyoness svih odgovornosti. Lyoness zadržava pravo da izbriše nezakonite sadržaje, sadržaje koji su u suprotnosti sa moralnim načelima ili koji na drugi način narušavaju ugled kompanije Lyoness; potraživanja prema kompaniji Lyoness su u ovom slučaju isključena.

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.