Regulament de funcţionare

Această pagină de Internet este proprietatea lui SC Lyoness SRL (în continuare „Lyoness“) care va fi folosită conform următorului regulament de funcţionare. Pentru clenţii fideli este în vigoare regulamentul conţinut de “Condiţii Generale de Afaceri cu Clienţii Fideli”, pentru comercianţii Lyoness este în vigoare “Condiţii Generale de Afaceri cu Comercianţii” şi contractul pentru Client Comerciant. Persoanele care vor folosi această pagină de internet au citit şi sunt de acord cu acestea, în caz contrar vor răspunde penal în cazul folosirii acestei pagini pentru fraudare sau alte acţiuni ce pot afecta sistemul Lyoness. Lyoness are dreptul, în timp, să modifice Regulamentul de funcţionare. 
Lyoness va face tot posibilul pentru a prezenta informaţii cât mai corecte şi actuale pe acestă pagină. Informaţiile şi înregistrările din această pagină sunt fără garanţie. Utilizatorii acestei pagini îşi asumă responsabilitatea pentru accesarea şi folosirea acesteia. Lyoness nu acordă nici o garanţie pentru folosirea incorectă, introducerea informaţiilor sau nefolosinţa acestei pagini.
Toate fişierele, pozele, sunetele, prezentările sunt în totalitate proprietatea Lyoness şi este strict interzisă folosirea, descărcarea parţiala sau totală, schimbarea , reproducerea totală sau parţială, traducerea, fără acordul în scris a lui LYONESS. În secţiunea download pe internet se acordă folosinţa numai pentru scopuri private.
Pentru nerespectarea celor de mai sus Lyoness îşi rezervă dreptul de a exclude din sistemul de service persoanele în cauză.
Pentru folosirea, schimbarea datelor existente pe site în scopuri personale sau de altă natură, pentru introducerea altor servicii,informaţii pe cale electronică pe pagina web,care duc la alte oferte în sistemul World Wide Web, de către persoane neautorizate şi fără ştirea Lyoness , nu va fi răspunzătoare Lyoness . Modificările enumerate mai sus vor fi eliminate numai atunci când Lyoness va avea cunoştinţă de acestea. Informaţii discriminatorii, rasiste sau de prost gust vor fi suspendate de Lyoness fără informarea în prealabil. Pentru orice informaţii sau întrebări vă rugăm să ne contactaţi la adresa office spam@gohere.go lyoness.ro

S.C. Lyoness România S.R.L.
Str. Calea Floreasca nr. 169A
Clădirea B, parter, cod poștal 014459
Bucureşti, sector 1

Telefon: +40/ (0) 31 101 99 70
Fax: + 40 / (0) 311 / 041 036
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.ro  
 
 Înregistrată cu J40/9759/2013 la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti
CUI: RO18512291


Exonerare de răspundere


1. Lyoness Europe AG şi filialele sale (în cele ce urmează „Lyoness“) nu preiau nici un fel de garanţie pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea, legitimitatea şi / sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie în situaţia în care toate acestea sunt cauzate de împrejurări obiective, neimputabile şi care nu puteau fi prevăzute. Acest lucru este valabil şi pentru toate produsele şi serviciile oferite pe această pagină de internet, inclusiv pentru descrierile produselor, a preţurilor precum şi a informaţiilor puse la dispoziţie legate de partenerii contractuali ai Lyoness. Erorile tehnice, perturbări ale informaţiilor cauzate de factori externi necontrolabili (atacuri informatice, viruşi informatici etc.) şi / sau lucrările de întreţinere precum şi alte motive (de exemplu, relansarea paginii de internet) pot duce la întreruperi de acces mai lungi sau mai scurte. Lyoness nu preia nici o garanţie pentru utilitatea şi accesibilitatea site-ului de internet. În principiu sunt excluse pretenţiile de răspundere împotriva Lyoness, care se referă la daune materiale sau imateriale de orice fel, (ca de exemplu, câştig pierdut, obiective nerealizate, daunele pe baza datelor pierdute, pretenţii de îmbogăţire, costuri pentru avocaţi sau taxe de constituire a contractului) care au fost cauzate datorită folosirii informaţiilor oferite, respectiv datorită folosirii informaţiilor incomplete şi eronate, în măsura în care nu există din partea Lyoness, nici un fel de dovadă pentru neglijenţă crasă sau vină intenţionată. Toate ofertele prezentate pe pagina de internet nu dau naştere implicit la obligaţii pecuniare sau de altă natură faţă de Lyoness care îşi rezervă explicit dreptul, de a modifica, completa, şterge părţi ale site-ului sau întreaga ofertă fără o înştiinţare specială sau să sisteze definitiv sau parţial publicarea.

2. Mai mult, Lyoness nu e răspunzătoare pentru hiperlink-uri şi conţinutul acestora. Lyoness nu îşi asumă garantarea pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea, legalitatea sau calitatea hiperlink-urilor . Orice răspundere pentru acestea este a ofertantului paginii de internet intermediate. Lyoness nu are nici un fel de influenţă asupra prezentării actuale şi viitoare, asupra conţinuturilor sau a calităţii de autor a tuturor hiperlink-urilor. De aceea, Lyoness se distanţează prin prezenta, în mod explicit de conţinuturile tuturor hiperlink-urilor, care au fost modificate după aşezarea linkurilor, precum şi de înregistrări străine în cărţile de oaspeţi, forumurile de discuţii, listele de mail-uri, înfiinţate de către Lyoness. Un control permanent al conţinutului site-urilor din link-uri nu poate fi atribuită fără puncte concrete de sprijin în ceea ce priveşte o încălcare a legii, însă în caz de existenţă a legii, acestea vor fi scoase de sub incidenţa violării legii.

3. Este permis a se folosi această pagină de internet doar cu scopul de informare precum şi pentru scopuri particulare şi de afaceri. Întregul conţinut al acestui site este protejat de dreptul de autor. Acest lucru este valabil indiferent de faptul dacă conţinuturile sunt puse cu sau fără plată la dispoziţie. Nu este permisă multiplicarea, folosirea, închirierea, împrumutarea, publicarea sau un alt mod de folosire fără acordul scris explicit din partea Lyoness. O încălcare a acestei interdicţii poate duce la consecvenţe legale, mai ales pe baza prevederilor în materie de etichetare, drept de autor şi de concurenţă. Lyoness îşi rezervă explicit toate drepturile de autor, de marcă şi de utilizator (Dreptul şi aprobarea de utilizare a lucrării) asupra acestui site.

4. Lyoness pune accent puternic asupra folosirii cu atenţie/grijă şi cu confidenţialitate/ discreţie a datelor personale. În măsura în care există în cadrul ofertei de internet posibilitatea de introducere a datelor personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), are loc divulgarea acestor date, din partea utilizatorului, în mod explicit şi liber.

5. Această limitare de răspundere trebuie tratată ca parte a ofertei de internet. În măsura în care părţi sau anumite formulări ale acestui text nu ar mai corespunde, nu corespund sau nu corespund în întregime, celelalte părţi ale documentului, rămân, în conţinutul lor şi în valabilitatea lor neatinse de acestea.

6. De asemenea Lyoness nu răspunde pentru conținuturi generate de către utilizatori, răspândite pe homepage-urile acestora. Lyoness nu răspunde pentru prejudicii ce ar putea fi cauzate de aceste conținuturi. Orice persoană care a emis comentarii/evaluări de orice fel pe Homepage, este responsabilă personal pentru aceste contribuții, în calitate de autor. În cazul încălcării drepturilor terților, cauzatorul va exonera Lyoness în totalitate de orice răspundere. Lyoness își rezervă dreptul ca atunci când ia la cunoștință de conținuturi ilegale, contrare bunelor moravuri sau ce aduc atingere renumelui său, să le șteargă; în acest caz nu pot fi ridicate pretenții către Lyoness.

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.