Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

 


Noi luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne străduim să oferim utilizarea serviciilor noastre în condiții de siguranță. Ne obligăm să respectăm dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal. Prezenta Declarație privind protecția datelor cu caracter personal prezintă datele pe care le colectăm de la dumneavoastră, precum și modul în care le protejăm.


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Lyoness Europe AG  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Cuprins

  1. Domeniul de aplicare
  2. Datele colectate
  3. Cookies
  4. Utilizarea datelor
  5. Securitatea și transferul datelor
  6. Dreptul de opoziție, informările, intervenția asupra datelor și contact


Domeniul de aplicare

Prezenta Declarație se aplică în cazul calității de membru al Lyoness, precum și pentru pagina de internet a Lyoness, care poate fi accesată la adresa http://www.lyoness.com. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, aceasta face trimitere la alte pagini de internet ale Lyoness, precum și la paginile de internet respective ale altor țări, pentru care ar putea fi aplicabile alte reglementări privind protecția datelor cu caracter personal.


În decursul dezvoltării paginilor noastre de internet în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre, este posibil să fie necesare completări ale prezentei Declarații privind protecția datelor cu caracter personal. În acest caz, vă vom informa în prealabil despre acest fapt și vă vom solicita acordul distinct în această privință.

Datele colectate

Sunt considerate date cu caracter personal toate acele date privind aspecte personale sau obiective, obținute de la dumneavoastră în legătură cu calitatea de membru Lyoness și care pot fi asociate în mod direct sau indirect cu dumneavoastră (de exemplu prin intermediul numărului dumneavoastră de membru). Din acestea fac parte: numele dumneavoastră complet, data nașterii, adresa dumneavoastră poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, date bancare, precum și datele referitoare la cumpărături, generate pe perioada în care aveţi calitatea de membru Lyoness.

Cookies

Paginile noastre de internet utilizează așa-numite Cookies, anume mici fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră, putând fi reutilizate din acel loc. Rolul acestor Cookies este acela de a vă permite înregistrarea la serviciile noastre și de a personaliza aspectul paginii de internet pentru dumneavoastră.


Puteți utiliza o parte a ofertei noastre de pe internet și fără a vă înregistra sau a vă loga. Și în acest caz se colectează în mod automat anumite informații, pentru a colecta date statistice privind utilizarea și eficiența ofertei noastre din internet și pentru a o adapta la necesitățile utilizatorilor noștri. Din acest motiv colectăm informații privind IP-ul dumneavoastră, momentul și durata vizitei dumneavoastră, numărul de vizite din partea dumneavoastră, utilizarea formularelor și altele asemănătoare. Durata de stocare a Cookies este diferită. Preponderent utilizăm Cookies, care sunt șterse automat la finalizarea vizitei dumneavoastră pe pagina noastră. Întocmim un protocol care cuprinde toate accesările paginii noastre de internet și fiecare accesare a unui fișier postat pe pagina noastră de internet. Cookies plasate de noi sunt utilizate exclusiv în scopul informării noastre și nu pot fi accesate de nicio terță persoană.


Suplimentar, utilizăm Google Analytics, pentru a înregistra activitățile dumneavoastră online pe pagina noastră de internet și pentru a stabili, câți vizitatori avem pe internet și care sunt elementele de conținut ale paginii noastre care au fost vizualizate și cât de des. Însă, aceste date sunt interpretate în mod anonim. Cookies de la Google Analytics sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și pot fi analizate de Google. În mod concret, sunt utilizate Google Analytics Tool Anonymous IP, precum și demographic data and interests. Puteți afla informații mai detaliate despre acestea la adresa https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro. La adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Google Analytics oferă posibilitatea de a refuza prelucrarea datelor.

  

Cookie

Parametru

Scop

Mod de funcționare

lyo_it_accept_cookie

True

Scopul acestui Cookie este de a urmări acordul vizitatorilor

Pentru a-și retrage acordul, vizitatorul trebuie să șteargă acest Cookie din browser-ul său

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Scopul acestor Cookies este de a colecta informații: modul în care vizitatorii utilizează pagina de internet (ora, ziua săptămânii) și cât de des o utilizează. Aceste informații sunt utilizate în vederea îmbunătățirii serviciilor de pe pagina de internet.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Scopul acestui Cookie este identificarea în mod clar a unui vizitator.

Session-ID se salvează într-un Cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie pentru salvarea imaginilor cu căutări.

Imaginea dorită a rezultatelor căutării se salvează prin intermediul Cookie.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie pentru vizualizarea și ascunderea datelor în imaginea de ansamblu asupra contului

Prin acest Cookie se poate activa, respectiv dezactiva vizualizarea datelor de cont.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

La prima vizitare apare o fereastră tip pop-up cu explicații privind Lyoness

Cookie pentru comandarea ferestrelor tip pop-up. Odată ce este închis, explicațiile nu mai apar la următoarea vizitare.


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că browserele uzuale de internet acceptă Cookies, conform setărilor lor standard. Puteți face setările browserului dumneavoastră astfel, încât să refuzați toate sau anumite Cookies, sau să fiți întrebat înainte de a accepta un nou Cookie. Cele mai multe browsere vă oferă instrucțiunile în acest sens la secțiunea ”Ajutor” din bara de meniu. Tot acolo veți afla, cum puteți șterge Cookies care au fost deja acceptate.


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile paginilor noastre de internet, dacă nu acceptați Cookies.
Prin utilizarea paginii noastre de internet vă exprimați acordul cu privire la utilizarea acelor Cookies menționate anterior.

Utilizarea datelor


Lyoness utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv cu respectarea dispozițiilor legale. Datele cu caracter personal, pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării ca membru Lyoness, precum și pe durata deținerii acestei calități, sunt colectate și prelucrate de noi exclusiv în cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale asumate față de dumneavoastră, precum și, în afara acestui cadru, în acele cazuri pentru care primim acordul dumneavoastră distinct.


Noi utilizăm datele dumneavoastră, de exemplu, pentru comunicarea cu dumneavoastră, pentru a verifica identitatea dumneavoastră și pentru a vă putea pune la dispoziție domeniul personal de membru pe pagina noastră de internet, pentru a putea prelucra solicitările și comenzile dumneavoastră și pentru a vă putea pune la dispoziție serviciile noastre. De asemenea, utilizăm datele dumneavoastră pentru a putea stabili și pentru a vă putea aloca avantajele de membru care vi se cuvin în urma participării la programul de fidelizare Lyoness.


Dacă avem și acordul dumneavoastră expres în acest sens, utilizăm datele dumneavoastră și pentru a vă informa cu privire la ofertele și promoțiile partenerilor noștri comerciali.

Securitatea și transferul datelor


În scopul protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal utilizăm, printre altele, criptări pentru transmiterea datelor (criptare SSL), firewall-uri, programe anti-hacker și alte măsuri de siguranță conform celei mai noi tehnologii.


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate în principiu de către Lyoness Europe AG, în calitate de partener contractual al membrilor, care derulează contractul prin intermediul societății din respectiva țară, precum și de către Lyoness Group AG. Însă, transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea loc după cum urmează, către anumiți prestatori de servicii, precum și în cadrul Grupului Lyoness:


Putem apela la anumiți prestatori de servicii în vederea prestării serviciilor noastre, pentru comunicarea cu membri și pentru administrarea prezenței noastre online. Vă asigurăm că acești prestatori de servicii sunt atent selectați, pentru a asigura prelucrarea datelor în condiții de legalitate și siguranță. Mai mult, acești prestatori de servicii sunt obligați să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile primite din partea noastră, conform scopului și cu respectarea reglementărilor dreptului român privind protecția datelor cu caracter personal. Este exclusă utilizarea datelor în alte scopuri de către acești prestatori de servicii.


De asemenea, este posibil ca noi să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu garantarea măsurilor necesare de siguranță a datelor, în cadrul Grupului Lyoness, în măsura în care acest fapt este necesar în scopul prelucrării și administrării electronice, sau în vederea prestării unui serviciu concret pentru dumneavoastră. Societățile din Grupul Lyoness și-au asumat de asemenea obligația de a utiliza dumneavoastră cu caracter personal numai pentru scopul concret în fiecare caz și în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de dreptul român. Lista tuturor societăților din Grupul Lyoness se regăsește pe următoarea pagină de internet: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/. Serviciile vizate sunt în special următoarele: contactarea prin mesaje electronice (de exemplu e-mail sau SMS), prin mediile de socializare (de exemplu Facebook etc.), prin fax, telefon sau prin scrisoare în vederea informării despre produse și promoții ale partenerului comercial, a identificării de oferte, care corespund intereselor dumneavoastră, a efectuării de sondaje privind satisfacția, a operării de hotline precum și a prelucrării tranzacțiilor. În cazul și în măsura în care este necesar în vederea prestării unui serviciu pentru dumneavoastră, vom transmite partenerilor comerciali datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în acest scop. Partenerii comerciali, la rândul lor, s-au obligat față de noi să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru scopul concret în fiecare caz și în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de dreptul român.


Lyoness este un concern care activează la nivel internațional. Activitatea noastră comercială, structurile de management și infrastructura noastră tehnică depășesc granițele țării. De aceea, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și în străinătate.  Pentru transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal în statele membre ale Spațiului Economic European, în Elveția și în alte state cu un nivel adecvat al protecției datelor cu caracter personal (art. 30 alin. 1, lit. b şi c din Legea nr. 677/2001) nu este necesar un acord suplimentar. Însă, în măsura în care ar urma ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate în alte state decât cele menționate anterior, vă vom solicita în prealabil acordul expres în acest sens.


Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane decât partenerilor comerciali, prestatorilor de servicii și societăților Lyoness menționați anterior, cu care ne aflăm în bune relaţii. Transmiterea către alte persoane decât cele menționate anterior, care ar putea fi necesară exclusiv în vederea executării contractului, depinde de acordul dumneavoastră prealabil expres.

Dreptul de opoziție, informările, intervenția asupra datelor și contactul

Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment, cu efecte pentru viitor, acordul dat pentru utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără indicarea unui motiv. Această revocare conduce la inadmisibilitatea utilizării viitoare a datelor. Revocarea trebuie să fie trimisă în formă scrisă (prin scrisoare, fax sau e-mail) la următoarea adresă:


S.C. Lyoness România S.R.L.
Str. Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, Parter, cod poştal 014459, Bucureşti, sector 1
Tel: +40/ (0) 31 101 99 70
Fax: +40 /(0) 31 104 10 36
Email: office spam@gohere.go lyoness.ro


Conform Legii nr. 677/2001, aveți dreptul să solicitați informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost stocate. De asemenea, puteți să solicitați rectificarea, actualizarea, ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexact sau incomplet prelucrate, sau dacă se dovedește că în procesul de colectare, prelucrare sau utilizare a acestora, nu a fost respectată legea privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, dacă indicați motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa indicată mai sus. Refuzul de a furniza datele determină imposibilitatea derulării relaţiei contractuale cu dumneavoastră.

Vă rugăm adresați aici și întrebările referitoare la utilizarea datelor dumneavoastră, precum și în vederea actualizării, respectiv corectării datelor dumneavoastră.


 

Protecția datelor pe portalul pentru locuri de muncăLyoness se obligă să acorde șanse egale tuturor lucrătorilor și
angajaților săi și este mândră de diversitatea echipei! Toate candidatele și toți candidații calificați participă la procesul de recrutare, indiferent de etnie, culoare, religie, sex, orientare sexuală, naționalitate, dezabilitate sau vârstă.

 


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Lyoness Group AG  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.


Datele colectate

Având în vedere faptul că pagina www.lyoness-corporate.com este un portal internațional pentru locuri de muncă, în care sunt oferite toate posturile scoase la concurs de la toate sediile secundare și filialele societăților din Grupul Lyoness, este posibil să fie necesar să alegeți întâi țara, în care doriți să lucrați. După această preselecție veți accede în secțiunea bursei locurilor de muncă specifică țării respective. Lista exactă a tuturor societăților din cadrul Grupului Lyoness, care se află bineînțeles și în străinătate, se regăsește pe pagina de internet http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/.


Dacă veți candida pe pagina noastră de internet pentru unul dintre locurile de muncă scoase la concurs vi se va solicita să completați o fișă de candidatură, respectiv să încărcați fișiere.


Datele cu caracter personal, pe care le colectăm de la dumneavoastră și le salvăm, sunt formula de adresare, prenumele, numele, adresa cu strada, codul poștal și localitatea, data nașterii, limba maternă, naționalitatea, adresa de e-mail, numărul de telefon, ultimul nivel de educație absolvit, salariul dorit, salariul brut anual și data de la care poate începe angajarea. De asemenea, puteți menționa cunoștințele și calificările dumneavoastră speciale, cum ar fi cunoștințele de operare pe calculator, cunoașterea unor limbi străine etc. Puteți da și informații privind formarea profesională, experiența profesională etc.


Aveți de asemenea și posibilitatea de a încărca fișiere pe serverul nostru, de exemplu CV-ul dumneavoastră, scrisoarea de intenție, fotografia, diplomele de absolvire și alte documente relevante pentru locul de muncă. Mai mult, ne puteți transmite și un mesaj prin intermediul spațiului special prevăzut.


Dat fiind că Lyoness este conștientă de faptul că în conformitate cu dreptul anumitor țări nu pot fi solicitate toate datele cu caracter personal menționate mai sus, am setat doar anumite informații absolut necesare, cum ar fi numele și adresa de contact, ca fiind câmpuri obligatorii. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în vederea prelucrării candidaturii dumneavoastră.


Informaţiile înregistrate sunt comunicate numai următorilor destinatari: Departamentului de resurse umane al Lyoness România S.R.L. şi către Lyoness Group AG cu sediul în  Austria, Gürtelturmplatz 1, 8020 Graz.


Datele dumneavoastră vor fi transferate în următoarele state: Elveţia şi Austria.

Prin utilizarea Portalului de locuri de muncă al Lyoness vă exprimați acordul pentru salvarea și prelucrarea electronică a datelor cu caracter personal indicate de dumneavoastră în cadrul Grupului Lyoness.


Dreptul de opoziție, informările, intervenția asupra datelor și contactul

Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment, cu efecte pentru viitor, acordul dat pentru utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără indicarea unui motiv. Această revocare conduce la inadmisibilitatea utilizării viitoare a datelor. Revocarea trebuie să fie trimisă în formă scrisă (prin scrisoare, fax sau e-mail) la următoarea adresă:


S.C. Lyoness România S.R.L.
Str. Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, Parter, cod poştal 014459, Bucureşti, sector 1
Tel: +40/ (0) 31 101 99 70
Fax: +40 /(0) 31 104 10 36
Email: office spam@gohere.go lyoness.ro


Bineînțeles că vă informăm cu plăcere cu privire la datele de candidatură pe care le avem de la dumneavoastră. Mai mult, puteți oricând să solicitați modificarea sau ștergerea lor. Vă rugăm să ne informați prin e-mail la adresa menționată anterior, dacă nu doriți ca noi să păstrăm datele dumneavoastră de candidatură în evidențele noastre, după finalizarea procedurii de selecție, pentru o durată de un an.


Conform Legii nr. 677/2001, aveți dreptul să solicitați informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost stocate. De asemenea, puteți să solicitați rectificarea, actualizarea, ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexact sau incomplet prelucrate, sau dacă se dovedește că în procesul de colectare, prelucrare sau utilizare a acestora, nu a fost respectată legea privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, dacă indicați motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa indicată mai sus. Refuzul de a furniza datele determină imposibilitatea prelucrării datelor furnizate de dumneavoastră în vederea angajării.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.