Proprietar media, editor, producător și furnizor servicii

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
 
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.ch 
              www.Lyoness.com
 
Societate pe acţiuni cu sediul în Buchs SG, Elveţia
înregistrată sub numărul CH-170.3.026.427-4 al Oficiului Registrului Comerţului al Cantonului St. Gallen – Registrul principal

Consiliul de administrație: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl

Director Consiliu de administrație: Fernando Grave  


Societate autorizată de Lyoness Europe AG

myWorld Retail Services SRL
Str. Calea Floreasca nr. 169A
Clădirea B, parter, cod poștal 014459
Bucureşti, sector 1

Telefon: +40/ (0) 31 101 99 70
Fax: + 40 / (0) 311 / 041 036
E-Mail: service.ro spam@gohere.go cashbackworld.com


Înregistrată cu J40/9759/2013 la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti
CUI: RO18512291
Administratorul afacerii: Rafał Pięta
 

Aici găsiți platforma conform Regulamentului (UE) nr. 524/2013 cu privire la soluționarea online a litigiilor în materie de consum: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Prestarea serviciilor și abonamentele pentru Cashback Program sunt gestionate și se realizează de către firma mws myWorld Solutions AG, cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Nr.Reg.Com. FN 389134g, Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Prestarea serviciilor și calcularea prețurilor abonamentelor pentru produsele Business Lounge, Lifeline Management System (BIS) și My Lyconet se realizează de către firma mws myWorld Solutions AG, cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Nr.Reg.Com. FN 389134g, Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Aveți dreptul de informare, ștergere, limitare și opoziție. Vă rugăm să vă adresați nouă. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contravine prevederilor privind protecția datelor sau vă sunt lezate libertățile conferite de reglementările privind protecția datelor în oricare alt mod, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor. Dacă nici așa nu se găsește o soluție acceptabilă pentru dvs., atunci vă puteți adresa autorității de supraveghere competente. În acest sens competența aparține autorității de supraveghere a prelucrării datelor din Austria.

Responsabil cu protecția datelor
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viena
Email:

Autoritățile austriece de supraveghere a prelucrării datelor
Wickenburggasse 8
1080 Viena
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.