Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i staramy się skonstruować nasze usługi tak, aby korzystanie z nich było bezpieczne. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, jakie dane od Państwa pobieramy i jak je chronimy.

Spis treści

  1. Zakres obowiązywania
  2. Jakie dane będą zbierane
  3. Cookies
  4. Wykorzystanie danych
  5. Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie
  6. Prawo odwołania zgody, udzielanie informacji, zmiana danych i kontakt


Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie dotyczy uczestnictwa w Lyoness oraz strony internetowej Lyoness dostępnej pod adresem http://www.lyoness.com. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wskazuje ona na inne strony internetowe Lyoness w innych krajach, gdzie mogą obowiązywać inne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych.


W toku rozwijania naszych stron internetowych w celu ulepszania naszych usług może się zdarzyć, że niezbędne staną się uzupełnienia do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W tym przypadku poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i poprosimy o oddzielną zgodę.

Jakie dane będą zbierane

Do danych osobowych należą wszelkie dane o stosunkach osobistych lub rzeczowych, które uzyskamy od Państwa w czasie trwania uczestnictwa w Lyoness i które mogą być Państwu przypisane bezpośrednio lub pośrednio (np. Państwa nr uczestnika). Do tego należą: Państwa pełne imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, dane rachunku bankowego oraz dane dotyczące zakupów dokonanych przez Państwa w ramach uczestnictwa w Lyoness. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne względnie pomocne do wykonania naszych usług i realizacji Państwa praw, które wynikają z uczestnictwa w Lyoness.

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. Cookies, tj. małe pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa komputerze i można je powtórnie wywołać. Cookies służą do tego, aby umożliwić Państwu zarejestrowanie/zalogowanie się i spersonalizowanie dla Państwa strony internetowej.


Mogą Państwo korzystać z części naszej oferty internetowej bez rejestracji lub logowania się. Także w tym przypadku zbierane są automatycznie pewne informacje w celach zebrania danych statystycznych na temat korzystania z naszej oferty internetowej i jej wydajności oraz aby dopasować ją do potrzeb naszych Uczestników. Dlatego zbieramy informacje na temat Państwa adresu IP, godziny i czasu trwania Państwa wizyty na naszej stronie, liczby Państwa wizyt, korzystania z formularzy itp. Okres przechowywania Cookies jest różny. Wykorzystujemy głównie Cookies, które po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie są automatycznie kasowane. Każde wejście na naszą stronę jest protokołowane, jak również każde ściągnięcie dostępnych tam dokumentów. Stosowane przez nas Cookies służą wyłącznie dla naszych celów informacyjnych i nie będą udostępniane osobom trzecim.


Dodatkowo stosujemy Google Analytics, aby zapisać dane o Państwa aktywności online na naszej stronie internetowej i stwierdzić, ilu Uczestników odwiedza nas w internecie, jakie treści są przez nich oglądane i jak często. Analiza tych danych dokonywana jest jednak anonimowo. Cookies z Google Analytics są zapisywane na Państwa komputerze i mogą być analizowane przez Google. Stosowane są Google Analytics Tool Anonymous IP oraz demographic data and interests. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Google Analytics umożliwia cofnięcie zgody na zbieranie danych pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Cookie

Parametr

Cel

Sposób działania

lyo_it_accept_cookie

True

Ten Cookie służy do śledzenia zgody osoby odwiedzającej.

Aby cofnąć zgodę należy skasować ten Cookie z przeglądarki internetowej

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Te Cookies służą do zbierania informacji, takich jak: jak długo uczestnicy korzystają ze strony (godzina, dzień tygodnia) i jak często. Te informacje będą wykorzystywane do udoskonalania serwisu internetowego.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy przeczytać Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Ten Cookie służy do jednoznacznej identyfikacji osoby odwiedzającej.


Session-ID jest rejestrowane przy pomocy jednego Cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie służący do zapisywania ustawień wyszukiwania.

Widok wyników wyszukiwania zapisywany jest przy pomocy Cookie

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie do otwierania i zamykania danych w przeglądzie konta.

Przy pomocy tego Cookie można aktywować i deaktywować widok danych konta.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Przy pierwszej wizycie pokazuje się Pop-up z wyjaśnieniami nt. Lyoness.

Cookie do sterowania Pop-ups. Od chwili jego zamknięcia od następnej wizyty wyjaśnienia nie będą już pokazywane.

 


Prosimy zwrócić uwagę, że typowe przeglądarki internetowe akceptują Cookies zgodnie z ich ustawieniami standardowymi. Mogą Państwo jednak tak ustawić swoją wyszukiwarkę, że będą mogli Państwo odrzucić wszystkie lub niektóre Cookies lub że będą Państwo pytani o zgodę przed otrzymaniem nowego Cookie. Instrukcje na ten temat większość przeglądarek zawiera w punkcie Menu zatytułowanym „Pomoc” na pasku Menu. Dowiedzą się tam Państwo także, jak można skasować otrzymane już Cookies. 

Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku braku akceptacji Cookies nie będą mogli Państwo prawdopodobnie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 
Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej z ustawieniami wyszukiwarki, które akceptują Cookies wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych Cookies. 

Wykorzystanie danych

Lyoness Europe AG, z siedzibą w Buchs, Szwajcaria, Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs (zwana dalej  „Lyoness“) korzystając z Państwa danych osobowych przestrzega zawsze regulacji ustawowych. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo przy rejestracji jako Uczestnik Lyoness oraz w trakcie Uczestnictwa w Programie zbieramy i przetwarzamy wyłącznie w ramach wykonywania naszych obowiązków umownych wobec Państwa, a ponadto tylko w przypadkach, kiedy udzielą nam na to Państwo zgody. 


Wykorzystujemy Państwa dane w szczególności do komunikacji z Państwem, aby sprawdzić Państwa tożsamość i zapewnić indywidualny dostęp do strefy uczestnika na stronie Lyoness, aby wykonać Państwa zamówienia i odpowiedzieć na Państwa zapytania oraz aby udostępnić Państwu nasze usługi. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane w celu ustalenia, jakie korzyści przysługują Państwu z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym Lyoness i w celu przyznania ich Państwu.


Jeśli otrzymamy od Państwa osobną zgodę, wykorzystujemy Państwa dane także np. po to, aby informować Państwa o ofertach i promocjach naszych Partnerów Handlowych.

Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie

Dla ochrony Państwa danych stosujemy między innymi szyfrowanie przy przesyłaniu danych (szyfrowanie SSL), firewalle, programy do obrony przed atakami hakerskimi oraz stosujemy inne zabezpieczenia zgodnie z aktualnym stanem techniki.


Zasadniczo Państwa dane osobowe wykorzystuje Lyoness Europe AG jako strona umowy dla Uczestników Programu, która posługuje się w tym celu spółką córką w danym kraju lub spółką Lyoness Group AG. Państwa dane osobowe mogą jednak, jak wyjaśniono poniżej, być przekazywane określonym usługodawcom oraz w ramach grupy Lyoness:


Możemy w celu wykonania naszych usług, w celu komunikowania się z Uczestnikami i w celu zarządzania naszą stroną internetową korzystać z usług określonych Usługodawców. Zapewniamy, że dobieramy ich starannie, aby zapewnić zgodne z prawem i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Ponadto zobowiązaliśmy naszych Usługodawców do tego, aby stosowali Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi poleceniami i tylko w celu ich wykonania oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych. Dalej idące korzystanie z danych przez tych Usługodawców jest wykluczone. 


Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe przy zachowaniu stosownych środków ich zabezpieczenia w ramach Grupy Lyoness, o ile jest to konieczne w celu ich elektronicznego przetwarzania, zarządzania nimi oraz w celu wykonania dla Państwa konkretnej usługi. Spółki z Grupy Lyoness są wobec nas również zobowiązane do korzystania z Państwa danych osobowych tylko w konkretnym określonym przez nas (Lyoness Europe AG) celu i zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych. Dokładny wykaz spółek w ramach Grupy Lyoness znajduje się na następującej stronie internetowej: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Dotyczy to następujących usług: nawiązanie kontaktu przez wiadomości przesyłane drogą elektroniczną – za Państwa zgodą, o ile okaże się to konieczne – (np. email, sms), poprzez media społecznościowe (jak Facebook itp.), faksem, przez telefon lub pocztą w celu informowania o produktach oraz promocjach Partnerów Handlowych, identyfikacja ofert, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom, przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta, zapewnienie telefonu kontaktowego-hotline oraz realizacja transakcji. Jeśli i o ile jest to konieczne do wykonania konkretnej usługi na Państwa rzecz, będziemy udostępniać Partnerom Handlowym niezbędne do tego dane. Partnerzy Handlowi są wobec nas zobowiązani do wykorzystania Państwa danych osobowych tylko do danego, określonego przez Lyoness celu i zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych. 


Lyoness jest koncernem międzynarodowym. Nasza działalność gospodarcza, struktury zarządzania i infrastruktura techniczna przekraczają granice poszczególnych krajów. Dlatego możemy przekazać Państwa dane osobowe również za granicę. Przekazanie Państwa danych osobowych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Szwajcarii oraz do innych krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych nie wymaga dalszej osobnej zgody (art. 47 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002 Nr. 101, Poz. 926 z 2002 r.). Jeśli jednak przekazanie Państwa danych osobowych miałoby nastąpić do innych krajów niż wyżej wymienione, to poprosimy o Państwa odrębną pisemną zgodę. 


Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych innym osobom niż wyżej wskazani współpracujący z nami Partnerzy Handlowi, Usługodawcy oraz spółki Lyoness. Takie przekazanie danych innym osobom fizycznym/prawnym, które w każdym wypadku będzie dokonywane w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, jest zależne od udzielenia przez Państwa osobnej zgody.

Prawo odwołania zgody, udzielanie informacji, zmiana danych i kontakt

Mają Państwo możliwość w każdym czasie odwołać zgodę na korzystanie z danych ze skutkiem na przyszłość bez podawania powodów. Odwołanie zgody skutkuje niedopuszczalnością dalszego korzystania z danych. Odwołanie zgody należy skierować pisemnie (pocztą, faksem lub przez email) na następujący adres: 


Lyoness Poland Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Telefon: 0048 (0) 32 35 30 570
Faks: +48(0) 32 353 90 02
Email: office spam@gohere.go lyoness.pl


Prosimy zwracać się pod niniejszy adres również w razie pytań co do wykorzystania Państwa danych lub w celu ich skorygowania lub zaktualizowania.


 

Ochrona danych osobowych podanych poprzez portal dla poszukujących pracy

 


Lyoness zobowiązuje się zapewnić równość szans dla wszystkich pracowników i jest dumny z różnorodności w swoim zespole! Wszyscy wykwalifikowani kandydaci i kandydatki uczestniczą w procesie rekrutacyjnym bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, narodowość, niepełnosprawność lub wiek. 


Jakie dane będą zbierane

Ponieważ www.lyoness-corporate.com jest międzynarodowym portalem dla poszukujących pracy, w którym prezentowane są wszystkie oferty pracy we wszystkich filiach i spółkach córkach Grupy Lyoness, jest możliwe, że będą Państwo musieli najpierw wybrać kraj, w którym chcielibyście pracować. Po tym wstępnym wyborze zostaną Państwo przekierowani do ofert pracy z danego kraju. Dokładna lista wszystkich spółek z Grupy Lyoness, które znajdują się rzecz jasna częściowo za granicą, jest dostępna na następującej stronie internetowej: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/


Ubiegając się o pracę na stanowisko oferowane na naszej stronie internetowej będą Państwo poproszeni o wypełnienie formularza rekrutacyjnego lub o wczytanie danych.


Dane osobowe, które zbieramy od Państwa i przechowujemy, to Państwa tytuł, imię, nazwisko, adres z ulicą, kodem pocztowym i miejscowością, data urodzenia, język ojczysty, narodowość, adres email, nr telefonu, ukończony najwyższy stopień edukacji, życzenie co do wysokości rocznego wynagrodzenia brutto oraz data najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia pracy. Ponadto mogą Państwo wskazać swoje dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, jak np. znajomość oprogramowania, języków obcych i podobne. Ponadto mogą Państwo podać informacje o dotychczasowym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym itp.


Mogą Państwo ponadto wczytać na nasz serwer pliki, np. Państwa życiorys, list motywacyjny, zdjęcie, świadectwa i inne istotne dla pracy dokumenty. Ponadto mogą nam Państwo pozostawić wiadomość w przewidzianym do tego celu polu tekstowym.


Ponieważ Lyoness jest świadoma, że nie wszystkich ww. danych osobowych można wymagać zgodnie z ustawodawstwem danego kraju, dlatego absolutnie nieodzowne pola, jak np. nazwisko i adres kontaktowy zostały oznaczone jako pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji Państwa aplikacji.


Zgodnie z art. 22 (1) polskiego Kodeksu pracy przyszły pracodawca może wymagać od kandydata podania następujących danych: nazwisko, imię, nazwiska rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania (lub adres korespondencyjny), wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne lub pomocne przy przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Poprzez skorzystanie z portalu Lyoness dla poszukujących pracy wyrażają Państwo zgodę na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w ramach Grupy Lyoness. Przekazanie Państwa danych osobowych do krajów innych niż kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria oraz pozostałe kraje zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wymaga Państwa osobnej, uprzedniej, pisemnej zgody (art. 47 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002 Nr. 101, Poz. 926 z 2002 r.).

Prawo odwołania zgody, udzielanie informacji, zmiana danych i kontakt

Mają Państwo możliwość w każdym czasie odwołać zgodę na korzystanie z danych ze skutkiem na przyszłość bez podawania powodów. Odwołanie zgody skutkuje niedopuszczalnością dalszego korzystania z danych. Odwołanie zgody należy skierować pisemnie (pocztą, faksem lub przez email) na następujący adres:


Lyoness Poland Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Telefon: 0048 (0) 32 35 30 570
Faks: +48(0) 32 353 90 02
Email: office spam@gohere.go lyoness.pl


Chętnie poinformujemy Państwa o tym, jakie dane otrzymaliśmy od Państwa w trakcie procesu rekrutacji. Ponadto mogą Państwo je w każdej chwili zmienić lub nakazać ich skasowanie. Jeśli życzą sobie Państwo, żebyśmy zatrzymali Państwa dane w naszej ewidencji przez rok po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, prosimy o informację pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres.

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.