Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca


Lyoness Europe AG

Bahnhofstrasse 22,
CH-9470 Buchs
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-Mail: europe spam@gohere.go myworld.com

Spółka akcyjna z siedzibą w Buchs, Szwajcaria
zarejestrowana pod CH-170.3.026.427-4 w Urzędzie Rejestru Handlowego w kantonie St. Gallen – Główny Rejestr

Zarząd: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl
Prezes Zarządu: Fernando Grave

Spółka serwisowa działająca na zlecenie Lyoness Europe AG:

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Tel. + 48 (0) 32 35 30 570
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-mail: service.pl spam@gohere.go cashbackworld.com

Sp. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008
REGON 241056212
Wysokość kapitału: 200 000 PLN
Prezes: Zbigniew Ziemowit Deptuła

» Prosimy przeczytać także Warunki korzystania z niniejszej strony.


Formy grzecznościowe i poprawność polityczna

Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.


Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Świadczenie usług i rozliczenie cen abonamentu Lyconet Service Packs następuje przez firmę mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. FN 389134g,
E-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag  / Tel: +43 (0)316 7077 0


Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

Inspektor ochrony danych osobowych
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wiedeń
E-post: data.protection@lyoness.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wiedeń
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.