Personvernerklæring

 


Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor og tilstreber at bruken av våre tjenester skal foregå sikkert. Vi forplikter oss til å følge personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi beskytter dem.

Innholdsfortegnelse

  1. Anvendelsesområde
  2. Hvilke opplysninger som lagres
  3. Informasjonskapsler ("cookies")
  4. Bruk av personopplysninger
  5. Informasjonssikkerhet og overføring
  6. Tilbakekallelsesrett, informasjon, endring av personopplysninger og kontaktinformasjon


Anvendelsesområde


Denne erklæringen gjelder for Lyoness-medlemskapet og Lyoness-websiden, som er tilgjengelig under http://www.lyoness.com. Vennligst merk at erklæringen henviser til andre Lyoness-websider i ulike land, hvor andre personvernregler kan gjelde.


I forbindelse med videreutvikling av våre websider for å forbedre våre tjenester, kan det oppstå behov for endringer og tilføyelser til denne personvernerklæringen. I så fall vil vi informere om dette, og på forhånd innhente særskilt samtykke

Hvilke opplysninger som lagres

Personopplysningene omfatter alle opplysninger om personlige eller faktiske forhold, som vi har mottatt fra deg i forbindelse med ditt Lyoness-medlemskap, og som direkte eller indirekte (eksempelvis gjennom ditt medlemsnummer) kan knyttes til deg, blant annet ditt fullstendige navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankdetaljer og detaljer vedrørende innkjøp i forbindelse med ditt Lyoness-medlemskap.

Informasjonskapsler ("cookies")

Våre websider benytter såkalte informasjonskapsler ("cookies"), dvs. små tekstfiler som lagres på din datamaskin, og som senere kan identifiseres. Informasjonskapsler gjør det mulig for deg å melde deg inn i våre tjenester og foreta personlige tilpasninger på websiden.


Du kan også benytte en del av vårt webtilbud uten å registrere deg eller logge deg inn. Også i dette tilfellet blir enkelte opplysninger automatisk lagret for at vi skal kunne samle statistikk vedrørende bruken og effektiviteten av vårt webtilbud, og med dette foreta tilpasninger i henhold til brukerens behov. Derfor samler vi informasjon om din IP-adresse, tid, varighet og antall av dine besøk, skjemabruk og lignende. Hvor lenge informasjonskapsler lagres, varierer. Hovedsakelig bruker vi informasjonskapsler som blir slettet automatisk etter avslutningen av ditt besøk. Vi protokollerer hvert besøk og hver nedlastning av filer på websiden. Informasjonskapsler som legges inn av oss, tjener utelukkende til vår egen informasjon, og blir ikke gjort tilgjengelig for tredjeparter.


I tillegg benytter vi Google Analytics for å registrere din aktivitet på våre websider, og for å fastslå hvor mange brukere som besøker oss på internett samt hvilket innhold og hvor ofte våre websider blir besøkt. Analysen foregår imidlertid helt anonymt. Informasjonskapslene fra Google Analytics blir lagret på din datamaskin og kan benyttes av Google. Konkret blir Google Analytics Tool Anonymous IP og demographic data and interest benyttet. Nærmere informasjon om dette kan hentes herfra https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no. Google Analytics tilbyr under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no muligheten til å avslå adgangen til å lagre opplysningene. 

Informasjonskapsel ("cookie")

Parameter

Formål

Virkemåte

lyo_it_accept_cookie

True

Denne informasjonskapselen tjener til å oppnå samtykke fra brukeren.

For å trekke tilbake sitt samtykke, må brukeren slette denne informasjonskapselen fra sin egen nettleser.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Denne informasjonskapselen tjener til å samle informasjon om hvordan brukeren benytter websiden (tid og ukedag) og hvor ofte. Denne informasjonen blir brukt til å forbedre nettjenesten.

For mer informasjon om dette, se Google Privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Denne informasjonskapselen brukes for entydig identifikasjon av brukeren.

Session-IDen blir lagret i en informasjonskapsel.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Informasjonskapsel for å lagre tidligere søk.

Den ønskede visningen av søkeresultatet blir lagret per informasjonskapsel.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Informasjonskapsel for å legge inn og ut data i kontooversikten.

Med denne informasjonskapselen kan man henholdsvis aktivere og deaktivere visningen av kontoinformasjon.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Ved første besøk vises det en pop-up med forklaringer om Lyoness.

Informasjonskapsel som styrer pop-ups. Så snart den blir skrudd av, blir ikke forklaringene lenger vist ved neste besøk.

 


Vi gjør oppmerksom på at de vanlige nettleserne, i henhold til standardinnstillingene, aksepterer informasjonskapsler. Man kan innstille nettleseren sin slik at de enten avviser alle eller enkelte informasjonskapsler, eller at man blir spurt ved oppstart av en ny informasjonskapsel. Muligheten for dette finnes i de fleste nettlesere under menyen for "Hjelp". Der kan man også se hvordan man kan slette informasjonskapsler som allerede er lastet ned.


Vennligst merk at man muligens ikke kan bruke alle funksjonene til våre websider dersom man ikke aksepterer informasjonskapsler.


Ved bruk av våre websider samtykker du i at ovennevnte informasjonskapsler tillates brukt.

Bruk av personopplysninger

Lyoness bruker dine personopplysninger utelukkende i overensstemmelse med gjeldende lovverk. De personopplysningene du oppgir ved registrering som Lyoness-medlem og under ditt medlemskap, registrerer og bearbeider vi kun for å kunne oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor deg og i tilfeller hvor du selv har samtykket.


Vi bruker dine opplysninger for eksempel når vi kommuniserer med deg for å verifisere din identitet, for å gjøre ditt personlige medlemsområde på Lyoness' webside tilgjengelig for deg, for å bearbeide dine forespørsler og bestillinger, og for å kunne tilby deg våre tjenester. Videre bruker vi dine opplysninger for å kunne beregne og tilordne deg medlemsfordelene i Lyoness-lojalitetsprogram.


Der vi mottar ditt uttrykkelige samtykke, bruker vi også dine opplysninger til for eksempel å informere deg om tilbud og kampanjer fra våre partnerforetak.

Informasjonssikkerhet og overføring

For å beskytte dine opplysninger bruker vi blant annet kryptering ved dataoverføring (SSL-kryptering), brannmurer, hacker-beskyttelsesprogrammer og andre aktuelle sikkerhetsløsninger etter hvert som de blir tilgjengelige.


Behandlingen av dine personopplysninger skjer som hovedregel av Lyoness Europe AG som medlemmenes avtalepart, som bruker det lokale Lyoness-selskapet for avtalegjennomføring, og av Lyoness Group AG. Dine personopplysninger kan likevel overføres til bestemte tjenesteytere og selskaper innenfor

Lyoness-gruppen på følgende måte:


For å utføre våre tjenester, for kommunikasjonen med medlemmene og i forvaltningen av våre websider kan vi bruke bestemte tjenesteytere. Vi forsikrer om at vi nøye velger ut disse tjenesteyterne for å sikre en rettmessig og trygg forvaltning av opplysningene. I tillegg har vi forpliktet tjenesteyterne våre til kun å benytte dine personopplysninger i henhold til våre anvisninger og i henhold til den norske personvernlovgivningen. Tjenesteyternes bruk av opplysningene utenom dette er utelukket.


I tillegg kan vi videreformidle dine personopplysninger i henhold til de påkrevde forholdsreglene for informasjonssikkerhet innenfor Lyoness-gruppen, i den utstrekning dette er nødvendig for deg i forbindelse med elektronisk behandling og forvaltning eller for å oppnå en konkret tjenesteytelse. Selskapene i Lyoness-gruppen er for øvrig i alle tilfeller forpliktet overfor oss til kun å benytte personopplysninger i henhold til det konkret angitte formålet og i henhold til den norske personvernlovgivningen. En nøyaktig opplisting av alle selskapene innenfor Lyoness-gruppen finner du på følgende webside: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/. De aktuelle tjenestene er særlig følgende: Å ta kontakt gjennom elektroniske beskjeder (f.eks. e-post eller SMS), gjennom sosiale medier (som Facebook osv.), per telefaks, per telefon eller per brev for informasjon om produkter og kampanjer hos partnerforetak, identifisering av tilbud som du har vist interesse for, gjennomføring av kundeundersøkelser, drift av kundeservice, samt gjennomføring av transaksjoner. I den grad dette er nødvendig for å kunne gi deg en konkret tjenesteytelse, vil vi formidle de nødvendige personopplysningene til partnerforetakene. Som ellers er partnerforetakene forpliktet overfor oss til kun å benytte dine personopplysninger til det gjeldende konkrete formålet, og ellers i henhold til den norske personvernlovgivningen.


Lyoness er et konsern med internasjonal virksomhet. Våre bedriftsaktiviteter, ledelsesstruktur og tekniske infrastruktur strekker seg over landegrensene. Vi kan av den grunn også overføre dine personopplysninger til utlandet. For formidling av dine personopplysninger til en av medlemsstatene innenfor EØS, til Sveits og til andre land som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene (personopplysningsloven § 29) trenger vi ikke særskilt samtykke. I tilfelle dine personopplysninger skal formidles til andre land enn de ovennevnte, vil vi innhente ditt særskilte samtykke på forhånd.


Vi vil ikke formidle dine personopplysninger til andre personer enn de ovennevnte partnerforetak, tjenesteytere og Lyoness-selskaper. En slik formidling av opplysninger, eksempelvis fordi det ville være nødvendig for å gjennomføre avtalen, er avhengig av ditt uttrykkelige samtykke.

Tilbakekallelsesrett, informasjon, endring av personopplysninger og kontaktinformasjon

Du har til enhver tid, og uten å måtte oppgi grunn, muligheten til å kalle tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene. Et slikt tilbakekall medfører at fortsatt behandling av personopplysningene ikke er tillatt. Tilbakekallet kan i så fall rettes skriftlig (per brev, faks eller e-post) til følgende adresser:


Lyoness Norway AS
Lysaker Torg 15, NO-1366 Lysaker
Telefon: 0047 21093500
Telefaks: 0047 21093501
E-post: office@lyoness.no


Vennligst benytt denne adressen ved spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger og for å oppdatere, endre eller korrigere dine opplysninger.


 

Opplysningsvern jobbportal

 Lyoness forplikter seg til å gi like muligheter for alle medarbeidere og er stolt av mangfoldet på laget! Alle kvalifiserte søkere er del av utvelgelsesprosessen uten hensyn til etnisitet, hudfarge, religion og livssyn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, nasjonalitet, funksjonsevne eller alder.


Ettersom www.lyoness-corporate.com er en internasjonal jobbportal hvor samtlige utlyste stillinger ved alle filialer og datterselskaper i Lyoness-gruppen blir tilbudt, kan det bli nødvendig at du først må velge det landet du ønsker å jobbe i. Etter å ha foretatt dette forhåndsvalget, havner du innenfor det landsspesifikke jobbmarkedet. En nøyaktig oversikt over selskaper innenfor Lyoness-gruppen, herunder selvsagt også de som delvis befinner seg i utlandet, finner du på følgende webside: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/


Når du søker på en utlyst stilling fra våre websider, blir du oppfordret til å fylle ut et søknadsskjema eller til å laste opp filer.


De personopplysningene som vi mottar og lagrer, utgjør fornavn, etternavn, bostedsadresse med gatenavn, postnummer og sted, fødselsdato, morsmål, nasjonalitet, e-postadresse, telefonnummer, høyeste avsluttede utdannelse, ønsket brutto årslønn og tidligst mulige ansettelsesdato. Videre kan du legge inn diverse kvalifikasjoner og kompetanse, som for eksempel IT-kompetanse, språkkunnskap og lignende. Ytterligere kan du oppgi opplysninger om din nåværende utdanning, yrkeserfaring og lignende.


Utover dette har du mulighet til å laste opp øvrige opplysninger til vår server, som for eksempel CV, motivasjonsbrev, bilde, vitnemål og andre jobbrelaterte vedlegg. I tillegg kan du også gjerne legge igjen en egen beskjed i et eget tekstfelt.


Ettersom Lyoness selvfølgelig er bevisst på at ikke alle de nevnte personopplysningene tillates samlet inn i henhold til de ulike landenes egne regler, har vi kun satt de færreste feltene, som etternavn og kontaktadresse, som obligatoriske. Dine personopplysninger blir utelukkende benyttet til å behandle søknaden din.


Ved bruk av Lyoness jobbportal samtykker du i at de personopplysningene du har oppgitt, lagres og viderebehandles elektronisk innenfor Lyoness-gruppen.


Tilbakekallelsesrett, informasjon, endring av opplysninger og kontaktinformasjon

Du har til enhver tid, og uten å måtte oppgi grunn, muligheten til å kalle ditt samtykke til bruk av opplysninger tilbake. En slik tilbakekallelse medfører at en fortsatt bruk av opplysningene ikke er tillatt. Tilbakekallet kan i så fall rettes skriftlig (per brev, faks eller e-post) til følgende adresser:


Lyoness Norway AS
Lysaker Torg 15, NO-1366 Lysaker
Telefon: 0047 21093500
Telefaks: 0047 21093501
E-post: office@lyoness.no


Vi informerer deg selvsagt om hvilke av dine søkeropplysninger som foreligger hos oss. For øvrig kan du endre eller slette dette når som helst. Dersom du ikke skulle ønske at vi beholder dine søkeropplysninger i ett år etter avslutning av søknadsprosessen, vennligst gi oss beskjed per e-post til ovennevnte adresse.

* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.