Hvaler Gjestehage

Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 per 800 NOK KJØP
  • Akseptert Cashback Card B2B

Kontakt

Beskrivelse


NO:Hvaler Gjestehage er et økologisk hagebruk som tilbyr plantesalg med urter, flerårige grønsaker, tomater, chili og sommerblomster. Gjestehagen har også tilbud om overnatting «B&B» samt utleievirksomhet til selskap, kurs/konferanser i vår 30 Kvm Geodome. Vi har gode hageprodukter og utstyr for en giftfri beskyttelse av din hage, vårt beste produkt er rådyrgjerde på rull, et nettprodukt som er nesten usynlig. Om sommeren har vi godværskafe. Vi inviterer til lagspill med naturen og arrangerer jevnlig kurs om dyrking av grønnsaker og urter, hvordan lage din egen gode jord, produksjon av blomsterkasser i treverk og hypertufa (blanding av sement og torv) m.m. Ønsker du «privattimer» i din egen hage for innspill til nye løsninger tilbyr vi dette på timebasis. Videre tar vi etter avtale imot grupper i hagen som ønsker vandreforedrag der daglig leder forteller om sin hagefilosofi; fra ”vugge til vugge”, slik naturen selv ordner opp når den ikke blir forstyrret av menneskets grådighet. Alt av naturlig avfall går tilbake som kompost og gir næring og nytt liv. Permakultur benyttes under utvikling av hagen. Ved å etterligne naturens egne løsninger får vi en mer vedlikeholdsfri hage med lite sykdommer og tørkeproblemer, forteller Anne Marit Skovly.-Vi ønsker å være en del av løsningen for en renere verden og håper å gjenskape det mangfold av hagebruk som var typisk for Hvaler på 1900-tallet. -Alle kan starte med de de har, der de er. Økologi, bærekraft og livskvalitet kan bli en større del av livet for flere i fremtiden. Vi inviterer til et lagspill med naturen og er et inspirasjons- og demonstrasjonshagebruk med et økologisk kretsløp. Velkommen til en «Slow garden» opplevelse.
EN:Hvaler Visitor Garden is an organic horticulture garden that offers plant sales as herbs, perennial vegetables, tomatoes, chili and summer flowers. The visitor garden also offers accommodation "B & B". We are also a rental company for companies, courses / conferences in our 30 Kvm Geodome. We have garden products and equipment for a poison-free protection of your garden, our best product is an almost invisible fence to protect the garden from deers and other animals. On nice summerdays we have a garden cafe. We invite you to team-playing with nature and offers courses for organize the cultivation of vegetables and herbs, how to make your own good soil, the production of flower boxes in wood and hypertufa (mix of cement and peat), etc. If you want "private lessons" in your own garden for input to new solutions, we offer this on an hourly basis.Furthermore, groups can order a guided tour where the manager tells about her garden philosophy; From "cradle to cradle", as nature itself settles when it is not disturbed by human greed.All natural waste returns as compost to the garden and provides nutrition and new life. Permaculture is used during the development of the garden. By imitating nature's own solutions, we get a more maintenance-free garden with few diseases and drought problems, says Anne Marit Skovly."We want to be part of the solution for a cleaner world. We hope to recreate the diversity of horticulture typical of our community more than 100 years ago.”-Everybody can start with what they have today wherever they are. Ecology, sustainability and quality of life can be a major part of life for more people in the future. We invite you into an organic oasis where you can find inspiration and knowledge in how to grow your own vegetables, fruits, herbs and berries. Welcome to a "Slow garden" experience.We also offer a private appartment for those who want to stay the night or work as WWOOFers.

* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.