GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alle gevens van de onderneming conform de EC-wetgeving treft u aan onder firmena-z.wko.at.

Het gebruik van deze website van LYONESS NEDERLAND B.V. (hierna genoemd „LYONESS“) geschiedt onder de hier vermelde voorwaarden. Voor vaste klanten geldt bovendien de vaste-klantenovereenkomst inclusief de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. Gebruikers van deze website verklaren akkoord te gaan met deze voorwaarden en het feit, dat LYONESS in geen enkel geval voor het gebruik van deze website aansprakelijk kan worden gesteld. LYONESS kan deze voorwaarden te allen tijde aanpassen.

LYONESS streeft ernaar, op deze website juiste en actuele informatie te geven. Verklaringen en informatie op deze website worden altijd automatisch gedaan onder voorbehoud. Gebruikers van deze website verklaren zich ermee akkoord, dat de toegang en het gebruik van deze website en haar inhoud voor eigen risico plaatsvindt. LYONESS is niet aansprakelijk voor schade, die voortkomt uit de toegang tot , het gebruik van resp. het niet kunnen gebruiken van deze website of mogelijke fouten en verklaringen op deze website.

Alle foto-, tekst- en geluidsbestanden, animaties, video’s enz. en alle andere onderdelen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande nadrukkelijke en schriftelijke toestemming geheel, noch gedeeltelijk worden verkocht, gedownload, gewijzigd, opnieuw gebruikt, omgeleid of op andere wijze worden gebruikt. In het interne downloadgedeelte mogen deze bestanden uitsluitend voor het privégebruik worden gebruikt.

LYONESS behoudt zich het recht voor, personen van service en/of van toezending uit te sluiten, indien daarvoor geldige redenen bestaan.

Voor illegale handelingen en/of vekeerde informatie via verwijzingen, die van deze pagina naar andere aanbiedingen van het World Wide Web leiden, alsook voor inhoud, die door personen via contactuitwisseling in onze forums geplaatst worden, stelt LYONESS zich uitsluitend aansprakelijk bij daadwerkelijke kennis daarvan bij LYONESS en voorzover LYONESS niet direct stappen onderneemt, om de informatie te verwijderen of de toegang hiertoe te blokkeren. Discriminerende, aanstootgevende, moreel verwerpelijke of illegale inhouden kunnen door LYONESS te allen tijden worden verwijderd.

Overige vragen betreffende deze voorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden beantwoorden wij graag onder office spam@gohere.go lyoness.nl

Lyoness Nederland BV
Hoofdweg 258, 3067 GJ Rotterdam

Telefoon: +31 (0) 10 820 99 00
Fax: +31 (0) 10 820 99 09
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.nl
BV gezeteld in en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 5027 9793
OB nummer: Nl822650083B01


HAFTUNGSAUSSCHLUSS


1. Lyoness Europe AG en haar dochterondernemingen (in het vervolg „Lyoness“) dragen geen aansprakelijkheid van enige vorm voor de huidige status, correctheid, volledigheid, rechtmatigheid en/of kwaliteit van de geboden informatie. Dit geldt tevens in dezelfde mate voor alle op deze website aangeboden producten en diensten, inclusief de bijbehorende productomschrijvingen, prijzen evenals de geboden informatie over business partners van Lyoness. Technische fouten en/of onderhoudswerk, evenals andere oorzaken (zoals een herlancering van de website) kan leiden tot een korter of langer verlies van toegang tot de website. Lyoness is niet aansprakelijk voor enige materiele of immateriële schade (zoals misgelopen omzet, gefrustreerde uitgaven, schade door verlies van data, aanspraken op basis van onrechtmatige verrijking, juridische vergoedingen, of kosten voor het opstellen van contracten), die ontstaan zijn door het gebruik van de geboden informatie, gebruik van incorrecte of incomplete informatie respectievelijk, tenzij Lyoness opzettelijk schade veroorzaakt of door grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Lyoness kan te allen tijde, zonder vooraankondiging, aanpassingen, veranderingen en verwijderingen doorvoeren op de gehele of delen van de website en zijn inhoud.

2. Verder is Lyoness niet verantwoordelijk voor hyperlinks en hun content. Lyoness draagt geen aansprakelijkheid van enige vorm voor de huidige status, correctheid, volledigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van deze hyperlinks. Elke vorm van aansprakelijkheidsclaims liggen ten grondslag van de gelinkte website. Lyoness heeft geen controle over de huidige of toekomstige structuur of inhoud van deze hyperlinks. Daarom distantieert Lyoness zich nadrukkelijk van de inhoud van alle hyperlinks die aangepast zijn na het linken tevens van toevoegingen in Lyoness’ gastenboek, formulieren en mailinglijsten. Continue controle van de gelinkte websites is niet redelijk zonder de concrete aanwijzing van juridische inbreuken. Zodra Lyoness op de hoogte is van dusdanig juridische inbreuken, dan worden zulke hyperlinks direct verwijderd.

3. Het gebruik van deze website is enkel toegestaan exclusief voor informationele doeleinden evenals voor privé en zakelijke doeleinden. Alle inhoud van deze website is beschermd door middel van copyright. Dit is onafhankelijk van of de inhoud gratis of voor een vergoeding wordt aangeboden. Iedere vorm van duplicatie, verspreiding, verhuur, verlening, publicatie, of ander gebruik van welke aard dan ook, kan enkel vooraf expliciet met geschreven toestemming van Lyoness geschieden. Schendingen van deze eis kan resulteren in juridische consequenties, vooral onder handelsmerken-, auteursrechten en mededingsrecht. Lyoness behoudt expliciet iedere vorm van copyright, handelsmerkrecht en gebruikersrecht (rechten om werk te gebruiken en toestemming om werk te gebruiken) voor alle inhoud geboden op deze website.

4. Lyoness hecht grote waarde aan de zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. In gevallen dat het mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen) als onderdeel van het online aanbod, dan is de invoer van zulke gegevens nadrukkelijk op een vrijwillige basis van de gebruiker.

5. Deze disclaimer wordt geacht als zijnde onderdeel van het online aanbod. Wanneer delen of losse bewoordingen van de inhoud niet, of niet volledig of niet langer overeenkomen met de huidige juridische situatie, dan blijft het overgebleven deel van dit document en zijn inhoud en geldigheid onaangetast.

6. Verder is Lyoness niet aansprakelijk voor door de gebruiker gegenereerde content die gedistribueerd wordt op haar website. Lyoness is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door bovengenoemde inhoud. De auteur van commentaar / reviews gepubliceerd om de website is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. De persoon verantwoordelijk voor overtreding van rechten van derden zal de schade vergoeden en Lyoness niet verantwoordelijk houden. Lyoness behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die naar haar mening illegaal is, in strijd met de goede naam van Lyoness of die het imago van Lyoness op enige andere wijze schade toe kan brengen: er kunnen geen schadeclaims ingediend worden in dit geval.

* De marge voordelen zijn afhankelijk van de gekochte producten en de Loyalty Partner. Alle informatie hierover op deze website is daarom zonder garantie.