Media-eigenaar, uitgever, producent en dienstverlener

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs

Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Fax:         +41(0) 81 / 756 1904
E-Mail:     office spam@gohere.go lyoness.ch
                  www.Lyoness.com

Naamloze vennootschap met zetel in Buchs SG, Zwitserland
geregistreerd als CH-170.3.026.427-4 van het Handelsregisteramt van het kanton St. Gallen - Hauptregister

Raad van Bestuur:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

Voorzitter Raad van Bestuur:
Fernando Grave


Door Lyoness Europe AG belast met uitvoering

myWorld Nederland B.V.
Hoofdweg 258 – 3e verdieping
3067 GJ Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0) 10 820 99 00
Fax: +31 (0) 10 820 99 09
E-Mail:   service.nl spam@gohere.go cashbackworld.com 

BV gezeteld in en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 5027 9793
BTW-nummer: NL822650083B01

» Lees ook de gebruiksvoorwaarden voor deze website.


Bemiddeling op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 over online geschillenbeslechting in consumentenzaken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Levering, uitvoering en facturering van het Cashback Program wordt verzorgd door mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk. KvK-nr.: FN 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Samenstelling, uitvoering en facturering van de Lyconet Service-abonnementsprijzen voor de producten Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) en MyLyconet worden verzorgd door mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk. KvK-nr.: FN 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen, beperken en intrekken. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Als u van mening bent dat wij de wet inzake gegevensbescherming schenden of dat uw gegevens op een andere manier worden geschonden, neem dan contact op met onze Data Protection Officer. Als ze geen oplossing kunnen vinden die u acceptabel vindt, kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor ons.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
Email: data.protection@lyoness.com

Austrian Data Protection Authorities
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefoon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

* De marge van de voordelen is afhankelijk van de gekochte producten en van de Cashback Partner. De informatie over de voordelen op deze website is daarom zonder garantie.