Медиумски сопственик, издавач, производител и давател на услугата

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs

Телефон: +41(0) 81 / 756 1902
Факс:         + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail:      office spam@gohere.go lyoness.ch 
                   www.lyoness.com

Акционерско друштво со седиште во Бухс, Св. Гален, Швајцарија
регистрирано под № СН-170.3.026.427-4 во главниот Трговски регистар на Службата за впишувања на трговските друштва во кантон СВ. Гален

Одбор на директори:
Марко Седовник
Карл Хајнц Федерман
Хуберт Фрајдл

Директор на управниот одбор:
Fernando Grave


Сервисна компанија овластена од страна на Lyoness Europe AG

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. 8-ми Септември 16/1,
Бизнис Центар Хипериум 2-ри кат
1000 Скопје

тел:        +389 2 3090067
факс:     +389 2 3090068
E-mail:   service.mk spam@gohere.go cashbackworld.com 


» Ве молиме прочитајте ги условите за користење на оваа интернет-страница.



Обезбедувањето на услугите и фактурирањето на Cashback Program се врши од страна на фирмата mws myWorld Solutions AG, со адреса: Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрија. Број на субјект FN389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Teл.: +43 (0)316 7077

Обезбедувањето на услугите и пресметувањето на цените на нарачките за следните услуги на Lyconet: Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) и MyLyconet производите, се врши од страна на mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрија. Регистарски број FN 389134g, е-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Teл.: +43 (0)316 7077

Начелно имате право на исправка, бришење, ограничување или приговор. Обратете ни се за ова. Ако сметате дека обработката на Вашите податоци е против законите за заштита на податоците, или ако Вашите права во поглед на заштитата на податоците се прекршени на друг начин, тогаш обратете се до нашето Одговорно лице за заштита на податоците. Ако и тогаш не може да се најде прифатливо решение за Вас, тогаш можете да поднесете поплака кај органот за надзор. Во Австрија, надлежна е Службата за заштита на податоци.

Одговорно лице за заштита на податоци
Петер Оскар Милер
Millergasse 3
1060 Виена
Email: data.protection@lyoness.com

Aвстриска служба за заштита на податоци
Wickenburggasse 8
1080 Виена
Teлефон: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.