МАКПЕТРОЛ АД

Cashback & Shopping Points

  • 1% + 1 по 6500 MKD Купување
  • ПРИФАЌА Оригинални ваучери

Контакт

Услови


Lyoness членовите лесно ќе ги остварат своите поволности со директно купување на Верна+ картичките од канцеларијата на Lyoness или од овластените продажни места на Lyoness.
Lyoness соработува со Макпетрол единствено со Верна+ картичките со кои можете да плаќате при набавка на моторни бензини и еуродизел Д-Е V горивото. Овие квалитетни горива ќе ги најдете на бензинските станици на Макпетрол под комерцијалните називи Ultra 100 Race Pro, Ultra 95+ economy, Ultra Diesel Power Jet, Екстра Лесно ЕЛ-1 и Авто ТНГ.

Lyoness не е одговорен за промена на податоците на сметкопотврдата на Трговскиот Партнер. За краен корисник на Верна+ картичките извадени од страна на Lyoness се смета физичко лице.

Опис

Макпетрол АД е најголема приватна компанија за дистрибуција и промет со нафтени деривати во Република Македонија.

Како лидер на македонскиот пазар скоро 70 години, Макпетрол располага со развиена мрежа од 124 ултра модерни бензински станици. Тежиштето на деловните активности на Макпетрол е обезбедување квалитетен енергетски микс на горива од доверливи извори, нивно складирање и дистрибуција во согласност со барањата за заштита на животната средина. Притоа, со сопствена технологија и капацитети се врши подобрување на карактеристиките на горивата во склад со современите европски стандарди и се одржува нивниот квалитетот во сите фази на снабдувањето.

Lyoness членовите лесно ќе ги остварат своите поволности со директно купување на Верна+ картичките од канцеларијата на Lyoness или од овластените продажни места на Lyoness.

Lyoness соработува со Макпетрол единствено со Верна+ картичките со кои можете да плаќате само при набавка на моторни бензини и еуродизел Д-Е V горивото. Овие квалитетни горива ќе ги најдете на бензинските станици на Макпетрол под комерцијалните називи Ultra 100 Race Pro, Ultra 95+ economy и Ultra Diesel Power Jet.

Картичките имаат различни вредности и со нив можете да плаќате при купување на гориво на сите бензински станици на Макпетрол. Верна+ картичките не можете да ги разменувате за готовина, а изгубената или украдена картичка не може да се надомести.

Lyoness Cashback картичките не се примаат на бензиските станици на Макпетрол.

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.