Uslovi korišćenja

Upotreba ove internet stranice Lyoness d.o.o. Podgorica (dalje u tekstu skraćeno “Lyoness”) podliježe sljedećim navedenim uslovima korišćenja.

Za stalne kupce se podrazumijeva prije svega zaključivanje ugovora za stalne kupce kao i prihvatanje Opštih uslova poslovanja koji se tiču datog ugovora za kupce. Za ugovorne trgovce se podrazumijeva, prije svega, zaključivanje ugovora za trgovce i prihvatanje Opštih uslova poslovanja koji se tiču datog ugovora za trgovce. Korisnici ove internet stranice se izjašnjavaju da su razumijeli uslove korišćenja i da su saglasni sa njima, te da se slažu sa tim da Lyoness ni u kom slučaju nije odgovoran za korišćenje ove internet stranice. Ovi uslovi korišćenja mogu da budu s vremena na vrijeme izmijenjeni i dopunjeni od strane Lyonessa ažuriranjem novih uslova.

Lyoness će svim silama nastojati da na ovoj internet stranici objavljuje ispravne i aktuelne informacije. Ipak treba naglasiti da su podaci i informacije na ovoj internet stranici bez garancije. Korisnici ove internet stranice se izjašnjavaju da su razumijeli, da se pristup ovoj stranici i korišćenje njenog sadržaja odvija na vlastitu odgovornost. Lyoness ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu uslijed pristupa i korišćenja internet stranice odnosno nemogućnosti korišćenja internet stranice ili moguće zablude i propuste koje iz toga proizilaze.
Svi slikovni, tekstualni i audio dokumenti, animacije, video zapisi itd, kao i svi ostali segmenti ove internet stranice su pravno zaštićeni i ne smiju se bez prethodnog usmenog i pismenog odobrenja ni djelimično proslijeđivati, preuzimati, mijenjati, ponovo koristiti, preusmjeravati niti upotrebljavati u bilo koje drugo svrhe. U internoj oblasti za download ovi dokumenti se mogu koristiti samo za korišćenje u privatne svrhe.
Lyoness zadržava pravo, ako je to potrebno, da isključi osobe iz servisa i / ili slanja informacija, ukoliko za to postoje adekvatni razlozi.
Za sve ostale protivzakonite djelatnosti i informacije elektronskim putem, koji vode od ove stranice na druge ponude World Wide Web, kao i za sadržaje koje su postavile osobe u razmjeni kontakata na naše forume , Lyoness snosi odgovornost samo ako se radi o činjenicama i ukoliko Lyoness nije direktno djelovao da odstrani informacije, ili da spriječi pristup njima. Lyoness ima pravo da u svako doba odstrani sve sadržaje koji upućuju na diskriminaciju, napad, povredu morala ili su okrenuti protiv zakona.

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se tiču uslova korišćenja kao i Opštih uslova, možete nam poslati e-mail na office spam@gohere.go lyoness.me.  Stojimo Vam na raspolaganju.

Lyoness d.o.o. Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
8100 Podgorica

Tel: +382 (0) 20 219 910
Faks: +382 (0) 20 219 912
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.me
 
Lyoness d.o.o. sa sjedištem u Podgorici
registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici
PIB: 02897814

Ograničenje odgovornosti


1. Lyoness Europe AG i njene ćerke firme (u daljem tekstu “Lyoness”) ne preuzimaju garanciju za aktuelnost, tačnost, potpunost, zakonitost i/ili kvalitet ponuđenih informacija. To isto važi i za sve, na ovoj stranici ponuđene proizvode i servise, uključujući opis proizvoda, cijenu kao i ponuđene informacije o Lyonessovim ugovornim partnerima. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i ostali razlozi (npr. re-launch internet stranice) mogu dovesti do kraćeg ili dužeg zastoja u pristupu sajta. Lyoness ne preuzima odgovornost za korišćenje ili pristupnost internet stranici. Ukoliko ne postoji dokaz da je Lyoness počinio neku namjernu ili grubo nemarnu grešku principijelno je isključena odgovornost Lyonessa, koja se odnosi na gubitke materijalne ili nematerjalne prirode (kao npr. neiskorišćena dobit, frustrirajući troškovi, gubici na osnovu izgubljenih podataka, pravo na ekstra dobit, advokatski troškovi ili troškovi zaključivanja ugovora), a koji su prouzrokovani korišćenjem ponuđenih informacija, odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija. Sve ponude su dobrovoljne i neobavezujuće. Lyoness isključivo za sebe zadržava pravo da dijelove sajta ili čitavu ponudu bez posebne najave promijeni, dopuni, izbriše ili da privremeno odnosno potpuno prekine objavljivanje.

2. Dalje, Lyoness nije odgovoran za hiperlinkove i njihov sadržaj. Lyoness ne preuzima garanciju za aktuelnost, tačnosti, potpunost, zakonitost ili kvalitet hiperlinkova. Sve garancije za to snosi provajder linkovane internet stranice. Lyoness nema uticaja na aktuelnu ili buduću izradu, sadržaj ili autorsko pravo hiperlinkova. Iz tog razloga se Lyoness ovim putem izričito distancira od sadržaja svih Hyperlinkova, koji su promijenjeni nakon postavljanja linka, kao i od unosa nepoznatih osoba u, od strane Lyonessa, postavljenu knjigu gostiju, forum za diskusije i mejling listu. Stalna kontrola sadržaja linkovanih internet stranica nije moguća bez konkretnih dokaza da je počinjen pravni prekršaj, ali će one biti otklonjene odmah nakon zvaničnog saznanja o pravnom prekršaju.

3. Ova internet stranica se smije koristiti samo u informativne svrhe, kao i u privatne i poslovne svrhe. Cijeli sadržaj ove internet stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo važi nezavisno od toga, da li su sadržaji stavljeni na raspolaganje besplatno ili uz novčanu nadoknadu. Umnožavanje, korišćenje, izdavanje u najam, pozajmljivanje, objavljivanje ili neka druga vrsta upotrebe nije dozvoljena bez izričite, pismene dozvole od strane Lyonessa. Povreda ove zabrane može sa sobom donijeti pravne posljedice, pogotovo na osnovu prava na zaštitu marke, autorskih prava ili pravnih propisa o zaštiti od konkurecije. Lyoness isključivo za sebe zadržava svaku vrstu autorskih prava, prava marke i prava korišćenja (autorska prava i prava korišćenja) na ovoj internet stranici.

4. Lyoness polaže veliku pažnju na povjerljivost ličnih podataka. Ukoliko u okviru internet ponude postoji mogućnost za unos ličnih ili poslovnih podataka (E-mail adrese, imena, adrese stanovanja), onda se odavanje ovih podataka vrši isključivo na dobrovoljnoj bazi korisnika.

5. Ovo isključenje odgovornosti smatra se dijelom internet ponude. Ukoliko dijelovi ili pojedini izrazi u ovom tekstu ne odgovaraju, djelimično ne odgovaraju ili u potpunosti ne odgovaraju aktuelnom pravnom stanju, ostali dijelovi ovog dokumenta su u svom sadržaju i svojoj važnosti od toga izuzeti i ostaju važeći.

6. Nadalje, Lyoness ne odgovara za sadržaje kreirane od strane korisnika koji se objavljuju na njihovoj stranici. Lyoness ne odgovara za štete proizašle objavom i korištenjem tog sadržaja. Svako ko ostavlja komentare/ocjene bilo koje vrste na stranici, kao autor sam odgovara za njih. U slučaju povrede prava trećih lica, njihov uzročnik je obvezan zaštiti Lyoness od potraživanja trećih lica. Lyoness zadržava pravo u slučaju da sazna da određeni sadržaj krši prava, običaje poslovanja ili na neki drugi način šteti ugledu Lyonessa, taj sadržaj brisati. U tom slučaju ne postoji pravo na potraživanja prema Lyonessu.

* Isplaćene nadoknade mogu varirati, u zavisnosti od knzumiranih proizvoda kod partnerske firme. Iz tog razloga su informacije na ovoj web stranici bez garancije.