Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i ponuđač usluga

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs 
 
Phone: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.ch 
             www.Lyoness.com
 
Akcionarsko društvo sa sjedištem u Buhsu SG, Švajcarska
registrovano pod brojem CH-170.3.026.427-4 Agencije za trgovački registar Kantona St. Gallen – Glavni registar

Upravni odbor:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

Direktor upravnog odbora:
Fernando Grave


Zavisno društvo matične kompanije Lyoness Europe AG

myWorld d.o.o. Podgorica
Ul.Slobode br.2
Business centar hotela Hilton
8100 Podgorica

Tel. +382 (0) 20 219 910
Fax +382 (0) 20 219 912
Mail: service.me spam@gohere.go cashbackworld.com
 
myWorld d.o.o. Podgorica
PIB: 02897814, registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici

Direktor: Ivan Canovic» Molimo Vas da pročitate Uslove korišćenja za ovu internet stranicu.
Pružanje usluga i obračunavanje Cashback Programa vrši firma mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Poslovni registar FN 389134g, email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Pružanje usluga i obračunavanje Lyconet Service pretplata-cijena za proizvode Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) i MyLyconet vrši firma mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Poslovni registar FN 389134g, email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0
* Isplaćene nadoknade mogu varirati, u zavisnosti od konzumiranih proizvoda kod partnerske firme. Iz tog razloga su informacije na ovoj web stranici bez garancije.