myWorld d.o.o. Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
81000 Podgorica
Tel. +382 20 219 910
Fax +382 20 219 912
E-Mail: service.me@cashbackworld.com

Molimo Vas da uplatu izvršite na
ovaj račun, ukoliko plaćate ukupan
iznos porudžbine vaučera!

myWorld d.o.o. Podgorica
HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
BROJ RAČUNA: 520-34349-42
Radno vrijeme kancelarije:
OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 08:00 DO 16:00 ČASOVA

Molimo Vas da uplatu izvršite na
ovaj račun, ukoliko vršite avansnu/
djelimičnu uplatu od ukupnog iznosa
porudžbine vaučera!

Lyoness Europe AG
UniCredit Bank Austria
Account-Nr.: 51860 173 105
Sort Code: 12000
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT32 1200 0518 6017 3105

Tvoj Cashback World Service tim
;
* Isplaćene nadoknade mogu varirati, u zavisnosti od konzumiranih proizvoda kod partnerske firme. Iz tog razloga su informacije na ovoj web stranici bez garancije.