Medijs, izdevējs, producents un pakalpojumu sniedzējs

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs

Tālr.:            +41(0) 81 / 756 1902
Fakss:         + 41(0) 81 / 756 1904
E-pasts:      office spam@gohere.go lyoness.ch 
                      www.lyoness.com

Akciju sabiedrība ar centru Buhsā (Buchs SG), Šveicē
Reģistrēta St. Gallenas kantona galvenajā uzņēmumu reģistrā (Handelsregisteramtes des Kantons St. Gallen - Hauptregister) ar numuru CH-170.3.026.427-4

Direktoru padome:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

Valdes priekšsēdētājs:
Fernando Grave

    

Lyoness Europe AG vārdā pilnvarotais pakalpojumu uzņēmums

myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k.2,
LV-1012 Rīga

Tālr.:         +371 67809216
Fakss:      +371 67809217
E-pasts:   service.lv spam@gohere.go cashbackworld.com 


» Lūdzu, izlasiet arī lietošanas noteikumus šajā tīmekļa vietnē.

Dzimtes lietojums un politiskais korektums

Fakts, ka sieviešu dzimte šajos tekstos nav īpaši pieminēta, kalpo tikai un vienīgi labākai teksta lasāmībai. Visas lasītājas arī tiek uzrunātas!


Strīdu izšķiršanas institūcija saskaņā ar regulu (EU) No. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Cashback Program nodrošina un rēķinu izrakstīšanu veic mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Austrijas Uzņēmumu reģistrs FN 389134g, E-pasts: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Lyconet pakalpojumu abonēšanu nodrošina un rēķinu izrakstīšanu par "Business Lounge", "Lifeline Management System" (LMS), "Business Intelligence System" (BIS) un "MyLyconet" produktiem veic mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Austrijas Uzņēmumu reģistrs FN 389134g, E-pasts: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un atsaukšanu. Ja vēlaties šīs tiesības izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja uzskatāt, ka mēs pārkāpjam datu aizsardzības likumu vai, ka jūsu personas datu aizsardzība tiek pārkāpta kā citādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Ja nebūs iespējams atrast risinājumu, ko uzskatīsiet par piemērotu, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošai iestādei. Par mūsu uzraudzību ir atbildīgas Austrijas datu aizsardzības iestādes.

Datu aizsardzības speciālists
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vīne
E-pasts :

Austrian Data Protection Authorities
(Austrijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde)
Wickenburggasse 8
1080 Vīne
Tālr.: +43 1 521 52 25 69
E-pasts : dsb@dsb.gv.at
* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.