Naudojimosi taisyklės

Naudojantis šia UAB „Lyoness Lietuva“ (toliau vadinama „Lyoness“) internetine svetaine, privaloma laikytis šių naudojimosi taisyklių. Pastovūs klientai sudaro Pastovaus kliento sutartį, galiojančią kartu su Pastovaus kliento sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir nuostatomis. Įgaliotosios partnerių kompanijos gali sudaryti Partnerių kompanijos sutartį, galiojančią kartu su Partnerio kompanijos sutarties Bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis. Šio tinklalapio vartotojai sutinka su šiomis naudojimosi taisyklėmis ir patvirtina, kad Lyoness jokiais būdais neturi būti atsakinga už šios svetainės naudojimą. Lyoness laikas nuo laiko gali pakeisti arba papildyti šias naudojimosi sąlygas, atnaujindama šias Naudojimosi taisykles.

Lyoness dės visas pastangas, kad š ioje svetainėje būtų pateikiama tinkama aktuali informacija. Tačiau neteikia garantijos dėl duomenų ir informacijos tikslumo šioje svetainėje. Šios svetainės vartotojai sutinka, kad patys atsako už prieigą ir naudojimąsi šia svetaine bei jos turiniu. Lyoness neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius dėl prieigos, galimo naudojimosi ar nesinaudojimo šiuo tinklalapiu, arba dėl galimų klaidų ir aplaidumo.

Visi paveikslų, teksto ar garso failai, taip pat animacija ir video medžiaga ir t.t., bei visos kitos sudedamosios svetainės dalys, yra saugomos autorinių teisių ir negali būti – visos arba dalimis – platinamos, parsisiunčiamos, koreguojamos, pakartotinai naudojamos, nukreipiamos ar kitaip panaudotos be specialaus raštiško įgaliojimo. Vidinio parsisiuntimo srityje šie dokumentai gali būti naudojami tik privačiame domene.

Lyoness pasilieka sau teisę, prireikus panaikinti paslaugas ir/arba pašto paslaugas asmenims, jeigu yra tam būtinos priežastys.
Dėl galimos neteisėtos veiklos arba informacijos, per elektronines nuorodas, vedančias iš šios svetainės į kitas svetaines ir/ar pasiūlymus, susijusius su pasauliniais žiniatinkliais, taip pat už jų turinį, kurie yra įdėti mūsų forumo vartotojų, Lyoness atsako tik už realaus pobūdžio informaciją ir ta dalimi, kiek Lyoness nėra tiesiogiai aktyvus pašalinti informaciją ar blokuoti prieigą prie jos. Lyoness gali bet kuriuo metu pašalinti diskriminacinio, įžeidžiančio, moraliai smerktino arba neteisėto pobūdžio informaciją.

Su malonumu atsakysime į visus Jūsų klausimus, susijusius su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, Bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis, pateiktus elektroniniu paštu: office spam@gohere.go lyoness.lt.UAB „Lyoness Lietuva“
Olimpiečių 1,
Vilnius, LT-09200, Lietuva

Fax.: +370 5 2683388
E-Paštas: office spam@gohere.go lyoness.lt

Į.reg.nr.: 302633872
PVM mokėtojo kodas: LT100006187512

Atsakomybės nepripažinimas


1. UAB „Lyoness Lietuva“ ir jos filialai (toliau vadinami „Lyoness“) neprisiima jokios atsakomybės už pateiktos informacijos dabartinę būklę, teisingumą, užbaigtumą, teisėtumą ir/arba kokybę. Tai yra taikoma visiems produktams ir paslaugoms, siūlomos šioje svetainėje, įskaitant produktų aprašymus, kainas, taip pat pateiktą informaciją apie Lyoness verslo partnerius. Techninės klaidos ir/arba priežiūros darbai, taip pat kitos priežastys (tokios kaip svetainės atnaujinimas) gali padaryti didesnių ar mažesnių nuostolių, susijusių su svetainės prieiga. Lyoness neprisiima jokios atsakomybės dėl svetainės prieinamumo arba prieigos. Lyoness neatsako už jokius materialinius ar nematerialinius nuostolius (tokių kaip prarastas pelnas, patirtos išlaidos, nuostoliai, pretenzijos dėl prarastų duomenų, dėl neteisėto praturtėjimo, teisėtų mokesčių, arba sutarties rengimo išlaidų), kurie atsirado dėl pateiktos informacijos naudojimo, neteisingos arba nepilnos atitinkamos informacijos naudojimo, išskyrus tuos atvejus, kai Lyoness padaro šiuos nuostolius tyčia arba dėl didelio aplaidumo. Visi pasiūlymai gali būti pakeisti ir nėra privalomi. Lyoness gali bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo keisti, pakeisti arba panaikinti visą arba dalį šios svetainės arba jos turinį.

2. Be to, Lyoness nėra atsakinga už nuorodas, bei jų turinį. Lyoness neprisiima jokios atsakomybės už bet kokių nuorodų dabartinę būklę, teisingumą, užbaigtumą, teisėtumą ir/arba kokybę. Bet kokios pretenzijos atitenka šias nuorodą pateikusiam asmeniui. Lyoness nekontroliuoja dabartinės ir ateityje būsiančios šių nuorodų struktūros arba turinio. Taip pat Lyoness aiškiai atsiriboja nuo atsakomybės dėl nuorodų turinio, kuris buvo pakeistas, po to, kai ši nuoroda buvo įkelta, taip pat už prisijungimus prie Lyoness svečių knygos, formų ir laiškų sąrašo. Nuorodų kontrolės vykdymas nėra pagrįstas be konkrečių teisės aktų pažeidimų požymių. Kai tik Lyoness sužinos apie tokį teisės aktų pažeidimo atvejį, ši nuoroda bus nedelsiant pašalinta.

3. Šios svetainės naudojimas yra leidžiamas tik informacinio pobūdžio tikslais, taip pat privatiems ir profesionaliems tikslams. Visas šios svetainės turinys yra saugomas autorių teisių įstatymu. Taip yra nepaisant to ar turinys yra pateikiamas nemokamai ar už tam tikrą mokestį. Bet kokio pobūdžio kopijavimas, platinimas, nuoma, skolinimas, publikavimas, arba kitoks jo panaudojimas, kuriam yra reikalingas specialus raštiškas Lyoness sutikimas, nėra galimas. Šio reikalavimo pažeidimas gali turėti teisinių pasekmių, ypač pagal prekės ženklo, autorinių teisių ir konkurencijos įstatymų nuostatas. Lyoness tiesiogiai išlaiko savo autorines teises, bei teises į prekinius ženklus ir naudotojo teises (teises naudotis ir teises leisti naudotis), susijusias su šioje svetainėje pateiktu turiniu.

4. Lyoness vertina saugų ir konfidencialų asmeninės informacijos naudojimą. Tais atvejais, kai yra galimybė pateikti asmeninius arba verslo duomenis (elektroninio pašto adresai, vardai, adresai) kaip dalis internetinio pasiūlymo, šios informacijos pateikimas išskirtinai priklauso nuo vartotojo. 

5. Šis atsakomybės nepripažinimas yra laikomas internetinio pasiūlymo dalimi. Jeigu dalis ar atskiros frazės neatitinka, nepilnai atitinka arba nebeatitinka dabartinės teisinės situacijos, likusi dokumento dalis ir jos turinys, lieka galioti.

6. Be to, „Lyoness“ neatsako ne už mūsų sukurtą turinį, kuris pateikiamas Jūsų svetainėje. „Lyoness“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl šio turinio. Kiekvienas, kuris svetainėje parašo bet kokios rūšies komentarus / įvertinimus, už šį turinį atsako kaip jo autorius. Jeigu pažeidžiamos bet kokios trečiųjų šalių teisės, „Lyoness“ už tai neatsako. Nukentėjusiajam žalą atlygina jo teises pažeidęs asmuo. „Lyoness“ pasilieka teisę ištrinti turinį, kuris prieštarauja įstatymams, geros moralės normoms ar bet kokia forma kenkia „Lyoness“ reputacijai. Tokiais atvejais ieškiniai „Lyoness“ negali būti pateikti.

* Įsigytų produktų nuolaidų dydžiai priklauso nuo lojalumo partnerio, todėl ši informacija Jums nesuteikia garantijos.