Duomenų apsaugos deklaracija

 


Mes itin rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir siekiame, kad naudojimasis mūsų paslaugomis būtų saugus. Mes įsipareigojame laikytis duomenų apsaugos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje numatyta, kokius duomenis iš Jūsų gauname ir kaip juos apsaugome.

Turinys

  1. Taikymo sritis
  2. Kokie duomenys kaupiami?
  3. Slapukai
  4. Duomenų naudojimas
  5. Duomenų saugumas ir persiuntimas
  6. Atšaukimo teisė, informacija, duomenų keitimas ir kontaktai


Taikymo sritis

Ši deklaracija taikoma Lyoness narystei bei adresu http://www.lyoness.com/ pasiekiamai Lyoness interneto svetainei. Prašome atkreipti dėmesį, kad joje yra nuorodos į kitas, įskaitant ir į kitų šalių, Lyoness interneto svetaines, kurioms gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės.


Atliekant mūsų interneto svetainių tobulinimo darbus, kurių tikslas yra pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, gali prireikti papildyti šią duomenų apsaugos deklaraciją. Tokiais atvejais apie tai informuosime Jus iš anksto ir paprašysime Jūsų atskiro sutikimo.

Kokie duomenys kaupiami?

Asmens duomenims priskiriama visa informacija apie asmeninę ir turtinę padėtį, kurią mes gavome iš Jūsų Jums būnant Lyoness nariu ir kurią galima priskirti Jums tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., nario numerio pagalba). Tokie duomenys yra: be kita ko, Jūsų nesutrumpintas vardas ir pavardė, gimimo data, Jūsų
pašto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko duomenys, Jums būnant Lyoness nariu kaupiama pirkimo informacija bei kiti Jūsų laisva valia pateikti duomenys.

Slapukai


Mūsų interneto svetainėse naudojami taip vadinami slapukai. Tai – mažos tekstinės bylos, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir iš jo gali būti vėl įkraunamos. Slapukų pagalba Jūs galite prisiregistruoti naudoti mūsų paslaugas ir asmeninti savo tinklalapį.


Dalimi mūsų teikiamų interneto svetainės paslaugų Jūs galite naudotis neprisiregistravę ir neprisijungę. Šiuo atveju taip pat bus automatiškai kaupiama tam tikra informacija, siekiant surinkti statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto svetainės paslaugomis bei jų efektyvumą ir pritaikyti ją prie mūsų vartotojų poreikių. Todėl mes kaupiame informaciją apie Jūsų IP adresą, Jūsų apsilankymo laiką ir trukmę, Jūsų apsilankymų skaičių, naudojimąsi formomis ir pan. Slapukai saugomi skirtingą laiką. Mes naudojame pirmiausia tuos slapukus, kurie automatiškai ištrinami, kai tik baigiate lankytis mūsų puslapyje. Mes protokoluojame kiekvieną kreipimąsi į mūsų interneto svetainę ir kiekvieną svetainėje laikomos rinkmenos įkrovimą. Mūsų patalpinti slapukai yra skirti tik mūsų informacijai ir nepateikiami jokioms trečiosioms šalims.


Papildomai naudojame interneto puslapių analizės įrankį „Google Analytics“, siekdami registruoti Jūsų veiksmus mūsų puslapyje ir nustatyti, kiek lankytojų lankosi mūsų interneto svetainėje, kokį turinį ir kaip dažnai jie peržiūri. Duomenys analizuojami anonimiškai. „Google Analytics“ slapukai įrašomi Jūsų kompiuteryje ir gali būti analizuojami „Google“. Konkrečiai naudojami „Google Analytics“ įrankiai „Anonymous IP“ bei „demographic data and interests“. Išsamesnės informacijos galite rasti šiuo adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Interneto svetainės adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de „Google Analytics“ suteikia galimybę atsisakyti duomenų kaupimo. 

Slapukas

Parametrai

Paskirtis

Veikimas

lyo_it_accept_cookie

True

Šis slapukas yra skirtas sekti lankytojų sutikimus.

Lankytojas, norėdamas atšaukti duotą sutikimą, turi ištrinti šį slapuką iš savo naršyklės

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Šie slapukai yra skirti informacijos rinkimui: kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine (laikas, savaitės diena) ir kaip dažnai. Šie duomenys naudojami svetainės paslaugų tobulinimui.

Daugiau informacijos skaitykite „Google“ privatumo politikos gairėse.

ASP.NET_SessionId

ID

Šis slapukas yra skirtas aiškiam lankytojo identifikavimui.

Sesijos ID įrašomas į slapuką.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Šis slapukas skirtas įrašyti paieškų rodymą.

Pageidaujamas paieškos rezultatų vaizdavimas įrašomas į slapuką.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Slapukas yra skirtas susiliesti ir išskleisti sąskaitų apžvalgos duomenis.

Šio slapuko dėka galima aktyvuoti arba deaktyvuoti sąskaitos duomenų vaizdą.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Per pirmąjį apsilankymą rodomas iššokantis langas, kuriame pateikiami paaiškinimai apie Lyoness.

Šis slapukas skirtas valdyti iššokančius langus. Kai tik toks langas užsidaro, per kitą apsilankymą paaiškinimai nerodomi.

 

Atkreipkite dėmesį į tai, jog standartinėse įprastinių naršyklių nuostatose nurodyta leisti, kad būtų įrašomi slapukai. Jūs galite taip nustatyti savo interneto naršyklę, kad ji atmestų visus ar tam tikrus slapukus arba kad Jūsų būtų pasiteiraujama, ar leisti įrašyti naują slapuką. Instrukciją, kaip tai padaryti, galite rasti daugumos naršyklių meniu juostos „Pagalbos“ meniu punkte. Ten Jūs taip pat galite sužinoti, kaip ištrinti jau įrašytus slapukus.


Atkreipkite dėmesį į tai, jog Jums atsisakius slapukų galbūt negalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainių funkcijomis.


Naudodamiesi mūsų interneto svetaine Jūs pareiškiate savo sutikimą su tuo, kad būtų naudojami pirmiau paminėti slapukai.

Duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenis Lyoness naudoja tik laikydamasi įstatymuose nustatytų reikalavimų. Mes kaupiame ir apdorojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate registruodamiesi Lyoness nariu bei per savo narystės laikotarpį, tik sutartyje numatytų savo įsipareigojimų Jums įvykdymo tikslais, taip pat tais atvejais, kuomet Jūs duodate mums savo atskirą sutikimą.


Jūsų duomenis mes naudojame, pavyzdžiui, bendravimui su Jumis, kad patvirtintumėme Jūsų tapatybę ir galėtume suteikti Jums Jūsų asmeninę nario paskyrą Lyoness interneto svetainėje, nagrinėti Jūsų užklausas ir užsakymus bei siūlyti Jums savo paslaugas. Be to, Jūsų duomenis mes taip pat naudojame tam, kad galėtumėme nustatyti ir Jums priskirti Nario naudą, kuri Jums priklauso dalyvaujant Lyoness Lojalumo programoje.


Gavę Jūsų atskirą sutikimą, Jūsų duomenis taip pat naudojame, pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme Jus informuoti apie mūsų Lojalumo partnerių pasiūlymus bei akcijas.

Duomenų saugumas ir persiuntimas


Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, mes taip pat naudojame perduodamų duomenų užšifravimo funkciją (SSL šifrą), ugniasienes, apsaugos nuo įsilaužėlių programas bei kitas saugumo priemones, kurios atitinka naujausią pažangos lygį.


Jūsų asmens duomenis naudoja tik „Lyoness Europe AG“ kaip narių sutarties šalis, kuri procedūrų vykdymui naudojasi atitinkamos šalies bendrovės paslaugomis, ir „Lyoness Group AG“. Tačiau, kaip minėta pirmiau, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tam tikriems paslaugų teikėjams ir „Lyoness“ grupės įmonėms.


Savo paslaugų teikimui, bendravimui su nariais ir mūsų interneto svetainės administravimui mes galime samdyti konkrečius paslaugų teikėjus. Užtikriname, kad rūpestingai atrinksime tokius paslaugų teikėjus, siekdami užtikrinti, jog duomenys būtų apdorojami teisėtai ir saugiai. Be to, mes įpareigojome paslaugų teikėjus naudoti Jūsų asmens duomenis tik mūsų nurodymuose nustatytai paskirčiai, laikantis Austrijos ir atitinkamos paslaugų teikėjo valstybės duomenų apsaugos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Šie paslaugų teikėjai nenaudoja duomenų kitiems tikslams.


Jūsų asmens duomenis mes, garantuodami reikiamų priemonių, skirtų duomenų saugumui užtikrinti, taikymą, galime taip pat perduoti Lyoness grupės įmonėms, jei tai yra būtina dėl jų elektroninio apdorojimo ir tvarkymo arba siekiant suteikti Jums konkrečią paslaugą. Lyoness grupės įmonės mums taip pat yra įsipareigojusios naudoti Jūsų asmens duomenis tik nustatytam konkrečiam tikslui, laikydamosi Austrijos ir atitinkamos Lyoness grupės įmonės valstybės duomenų apsaugos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tikslų visų Lyoness grupės bendrovių sąrašą rasite šiuo adresu: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Tokios paslaugos konkrečiai yra: ryšių užmezgimas elektroninėmis žinutėmis (pvz., elektroniniais laiškais ar trumposiomis SMS žinutėmis), per socialinius tinklus (pvz., „Facebook“ ir pan.), telefaksu, telefonu ar laiškais, siekiant suteikti informaciją apie Lojalumo partnerio produktus bei akcijas, identifikuoti pasiūlymus, kurie atitinka Jūsų interesus, atlikti apklausas dėl lūkesčių pateisinimo, „karštųjų linijų“ veikla ir operacijų apdorojimas. Tokiu atveju ir tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant Jums suteikti konkrečią paslaugą, tam reikiamus asmens duomenis mes perduosime Lojalumo partneriams. Lojalumo partneriai savo ruožtu mums yra įsipareigoję naudoti Jūsų asmens duomenis tik nustatytam konkrečiam tikslui pagal Austrijos ir atitinkamos Lojalumo partnerio valstybės duomenų apsaugos teisės aktų nustatytus reikalavimus.


Lyoness yra tarptautinis koncernas. Mūsų ūkinė veikla, vadybos struktūros ir mūsų techninė infrastruktūra peržengia šalies ribas. Todėl Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti ir į užsienį. Perduoti Jūsų asmens duomenis į Europos ekonominės erdvės valstybes nares, į Šveicariją ir į kitas šalis, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos reikalavimų (§ 12 Abs. 2 DSG 2000) galima be papildomo sutikimo. Jei Jūsų asmens duomenis ketinama perduoti į kitas nei pirmiau paminėtas šalis, tam mes iš anksto prašysime Jūsų sutikimo.


Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims, išskyrus pirmiau nurodytus susijusius Lojalumo partnerius, paslaugų teikėjus ir Lyoness bendroves. Tokiam duomenų perdavimui, kurio gali prireikti sutarties vykdymui, būtina gauti atskirą Jūsų sutikimą.


Atšaukimo teisė, informacija, duomenų keitimas ir kontaktai


Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti duomenis, nenurodydami atšaukimo priežasčių. Toks atšaukimas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Pareiškus apie tokį atšaukimą, tolesnis duomenų naudojimas yra neleidžiamas. Atskirais atvejais atšaukimas turi būti siunčiamas raštu (paštu, faksimile arba elektroniniu laišku) šiuo adresu:


Lyoness Lietuva, UAB

Olimpiecių 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva
Telefonas  +370 5 2683368
Faksas      +370 5 2683388
El. p.: office@lyoness.lt


Šiuo adresu maloniai prašome kreiptis ir tuomet, jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų naudojimo bei norėdami atnaujinti ar ištaisyti savo duomenis.Darbo vietų skelbimo portalo duomenų apsauga


Lyoness įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams ir darbuotojoms ir didžiuojasi įvairialypiu darbuotojų kolektyvu! Visi kvalifikuoti kandidatai ir kandidatės dalyvauja atrankos procedūroje, neatsižvelgiant į etninę kilmę, odos spalvą, religiją, lytį, lytinę orientaciją, tautybę, negalią, amžių ar kitas
aplinkybes, nesusijusias su dalykinėmis savybėmis.

Kokie duomenys kaupiami?

Portalas
www.lyoness-corporate.com yra tarptautinis darbo vietų skelbimo portalas, kuriame pateikiama informacija apie visas laisvas darbo vietas visuose Lyoness grupės padaliniuose bei antrinėse bendrovėse, todėl Jums pirmiausia gali tekti pasirinkti šalį, kurioje norėtumėte dirbti. Po šio pasirinkimo Jūs pateksite į konkrečios šalies darbo vietų skelbimų sritį. Tikslų visų Lyoness grupės bendrovių, iš kurių dalis, savaime suprantama, yra užsienyje, sąrašą rasite šiuo adresu: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/


Jei dalyvaujate konkurse į kurią nors iš mūsų interneto svetainėje skelbiamų laisvų darbo vietų, Jūsų paprašys užpildyti kandidato anketą arba atsiųsti duomenis.


Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame ir saugome, yra Jūsų kreipinys, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, t. y. gatvė, pašto kodas ir vieta, gimimo data, gimtoji kalba, tautybė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, aukščiausias užbaigtas išsilavinimas, pageidaujamas darbo užmokestis, metinis darbo užmokestis prieš mokesčius ir data, kada anksčiausiai galite pradėti dirbti. Jūs taip pat galite nurodyti savo ypatingas žinias ir kvalifikacijas, pavyzdžiui, kompiuterines žinias, kalbų mokėjimą ir panašiai. Be to, Jūs galite pateikti duomenis apie savo ankstesnį išsilavinimą, profesinę patirtį ir t. t.


Be to, mūsų serveryje Jūs galite saugoti bylas, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, nuotrauką, pažymėjimus ir kitus įsidarbinimui svarbius dokumentus.
Jūs taip pat galite atsiųsti mums pranešimą, įrašę tekstą specialiai tam skirtame laukelyje.


Kadangi Lyoness supranta, jog pagal konkrečios šalies galiojančius įstatymus negali reikalauti pateikti visus minėtus asmens duomenis, kaip privalomus mes numatėme tik pačius būtiniausius laukelius, pavyzdžiui, pavardei ir kontaktiniam adresui įrašyti. Jūsų asmens duomenys bus naudojami išimtinai Jūsų kandidatūrai peržiūrėti.


Naudodamiesi Lyoness darbo vietų skelbimo portalu Jūs pareiškiate, jog sutinkate su tuo, kad Jūsų įvesti asmens duomenys būtų saugomi ir perduodami elektroninėmis sistemomis Lyoness grupės įmonėms.


Atšaukimo teisė, informacija, duomenų keitimas ir kontaktai


Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti duomenis, nenurodydami atšaukimo priežasčių. Toks atšaukimas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Pareiškus apie tokį atšaukimą, tolesnis duomenų naudojimas yra neleidžiamas. Atskirais atvejais atšaukimas turi būti siunčiamas raštu (paštu, faksimile arba elektroniniu laišku) šiuo adresu:


Lyoness Lietuva, UAB

Olimpiecių 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva
Telefonas  +370 5 2683368
Faksas      +370 5 2683388
El. p.: office@lyoness.lt


Savaime suprantama, mielai informuosime Jus apie tai, kokius Jūsų kandidato anketos duomenis mes turime. Be to, šiuos duomenis Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti arba paprašyti juos ištrinti.
Jei nepageidaujate, kad saugotume Jūsų kandidato anketos duomenis vienerius metus po atrankos procedūros pabaigos, praneškite mums apie tai elektroniniu laišku anksčiau nurodytu adresu.

* Įsigytų produktų nuolaidų dydžiai priklauso nuo lojalumo partnerio, todėl ši informacija Jums nesuteikia garantijos.