Használati feltételek

A Lyoness Hungary Kft. (a továbbiakban röviden „Lyoness”) Web-oldalának használatakor az alábbiakban felsorolt feltételeket kell figyelembe venni. Törzsvásárlók számára a megkötött Törzsvásárlói Megállapodás értelmében és annak Általános Üzleti Feltételeivel együtt érvényes. Szerződéses kereskedők számára a megkötött Kereskedői Megállapodással és annak Általános Üzleti Feltételeivel együtt érvényes. A Web-oldal használói kijelentik, hogy egyetértenek e használati feltételekkel és használatukért a Lyoness semmiben nem vonható felelősségre. Lyoness a feltételeket aktualitásuk szerint időről időre megváltoztathatja és kiegészítheti.
 
Lyoness a Web-oldalon legjobb tudása szerint korrekt és aktuális információkat fog közölni. Ezen adatokért és információkért azonban nem vállal felelősséget. A Web-oldal használói tudomásul veszik, hogy a Web-oldalhoz való teljes hozzáférés és használata, valamint annak tartalma saját felelősségre történik. Lyoness semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amely a Web-oldalhoz való hozzáférésből, használatából, ill. nem használhatóságából vagy esetlegesen közölt tévedésekből, hiányosságokból keletkezhet.

Ezen Web-oldal minden kép-, szöveg- és hangfile-ját, animációját, videóját, stb., valamint minden egyéb alkotórészét védi a szerzői jog és előzetes, kifejezett és írásban adott hozzájárulás nélkül sem egészben, sem részben nem forgalmazható, letölthető, megváltoztatható, ismét alkalmazható, átirányítható vagy egyéb módon felhasználható. A file-ok csak belső, privát használatra tölthetők le.

Lyoness fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben kizárjon személyeket szolgáltatásaiból és/vagy küldeményeiből, amennyiben erre megalapozott oka van.

Elektronikus úton továbbított, esetlegesen jogellenes tevékenységekért vagy információkért, amelyek ezen oldalról a világhálózat (World Wide Web) más ajánlataihoz vezetnek, valamint olyan tartalomért, amelyet adatcserében személyek a mi tartományunkba helyeztek el, Lyoness csak akkor felel, ha erről ténylegesen tudomása volt és amennyiben a Lyoness nem azonnal intézkedett ezen információk eltávolításáról vagy nem akadályozta meg azonnal a hozzáférést. A diszkriminatív, illetlen, morálisan elitélendő vagy jogellenes tartalmat LYONESS bármikor eltávolíthatja.

A használati feltételekkel vagy az Általános Üzleti Feltételekkel kapcsolatos további kérdéseket szívesen megválaszoljuk office spam@gohere.go lyoness.hu alatt. 

Lyoness Hungary Kft.
H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
 
Telefon: +36 1 802 40 00
Fax: +36 1 801 7079
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.hu 
 
 
székhely: H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
cégjegyzékszám: 01-09-718000
Adószám: 13085571


Felelősség kizárása


1. Lyoness Europe AG. és a leányvállalatai (a következőkben („Lyoness“) nem vállalnak felelősséget az elkészített információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért, a jogszerűségéért és / vagy annak minőségéért. Ugyanez érvényes ezen a honlapon felajánlott termékekre és szolgáltatásokra, beleértve a termékleírásokat és árakat és a Lyoness termékpartner által elkészített információkat. Technikai hibák és / vagy szervizelés úgy, mint más okok (pl. a weboldal újra frissítése) rövidebb vagy hosszabb időre hozzáférés kieséshez vezetnek. Lyoness a weboldal használatra,- és elérhetőségre nem vállal felelősséget. Amennyiben a honlapon található hibás, vagy nem teljes információk használata következtében erkölcsi és anyagi károk keletkeznek, a Lyoness - el szembeni kártérítési igény teljesítése alapvetően kizárt, amennyiben a Lyoness részéről a szándékos vagy gondatlan károkozás nem áll fenn. (mint pl. elmaradt haszon, működési költségek, illetékek, munkadíjak) Minden ajánlat kötelezettség nélküli. Lyoness fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal részeit vagy az egész ajánlatot bejelentés nélkül megváltoztathatja, kiegészítheti és törölheti, időnként vagy végérvényesen nyilvánosságra is hozhatja.

2. Továbbá a Lyoness a linkekért és annak tartalmáért nem felelős. Lyoness a link aktualitásáért, korrektségért, teljességéért, jogszerűségéért vagy a minőségéért nem vállalja a felelősséget. Minden felelősség a kapcsolódó weboldal (link) ajánlattevőjét illeti. A kapcsolódó weboldal aktuális és jövőbeni elkészítésére vagy annak szerzői jogára a Loyness - nek nincsen befolyása. Ezért különül el a Lyoness nyomatékosan a link minden tartalmától, ill. külső személyek által, a vendégkönyvbe bejegyzett tartalmaktól, illetve vitafórumoktól és minden e-mail-es levelezési listától. A weboldalon található linkek permanens tartalmi ellenőrzése a jogsértés konkrét támpontja nélkül nem képzelhető el, a jogsértés felismerése után azonnal eltávolításra kerül.

3. A weboldal csak információs, magán vagy üzleti célokra használható fel, az egész oldal tartalma szerzői jog védelme alatt áll. Ez mindattól függetlenül érvényes, hogy a tartalmak díjazással vagy díjazás nélkül állnak rendelkezésre. Sokszorosítás, használat, bérlés, kölcsönzés, vagy a használat más módja a Lyoness írásos beleegyezése nélkül nem megengedett. A tilalmak megsértése védjegyjogi, szerzőjogi illetve versenyjogi előírások alapján jogi következményekhez vezethet. Lyoness fenntartja magának ezen a weboldalon a szerző,- márka,- és használati jogát.(munkahasználati jog, munkahasználati engedély) Lyoness nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok gondos és bizalmas kezelésére/ használatára. Amennyiben az internet ajánlaton belül a személyes és üzleti adatok bevitelének lehetősége fennáll,(e-mail, cím, név)e zen adatok kiadása csak a használó kizárólagos személyes döntésétől függ.

4. Ezen felelősségek mellőzése az internetes ajánlatok részeként tekinthető. Amennyiben a szöveg részei, megfogalmazásai az érvényes jogi helyzetnek nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg, akkor a dokumentum maradék része tartalmában és érvényességében érintetlenül megmarad.

5. Továbbá a Lyoness nem vállal felelősséget a felhasználó által létrehozott tartalmakért, melyek a honlapon közzétételre kerülnek. A Lyonesst nem terheli kártérítési felelősség azon károkért, melyeket e tartalmak okoztak. Bárki, aki megjegyzést/értékelést fogalmaz meg a honlapon, mint szerző, saját maga felel ezen hozzászólásokért. Harmadik személyeknek okozott jogsérelmek esetén, ezen jogsérelmek okozója teljes mértékben köteles a Lyonesst a károk és igények alól mentesíteni. A Lyoness fenntartja magának a jogot, hogy jogellenes, jó erkölcsbe ütköző vagy a Lyoness jó hírnevét egyéb módon sértő tartalmakat törölje, ezen esetben követelés a Lyoness-szel szemben nem érvényesíthető.

*A Cashback a partnervállalatoknál történő vásárlások után egy 1.500 Forintos (kumulált) összegtől, hetente egyszer kerül átutalásra a megadott bankszámlára.
* A Deal lejárati dátuma nem lehet későbbi időpont, mint a beválthatóság dátuma, azaz a Deal érvényességének vége.