Adatvédelmi nyilatkozat

 


Nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és törekszünk szolgáltatásaink biztonságos kialakítására. Kötelezettséget vállalunk a jogszabályban meghatározott adatvédelmi rendelkezések betartására. Jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy Önnek mely adatait gyűjtjük és ezeket hogyan védjük. 

Tartalomjegyzék

 • Hatály
 • A rögzített adatok köre
 • Cookie-k
 • Adatfelhasználás
 • Adatbiztonság és adattovábbítás
 • Visszavonási jog, felvilágosítások, adatmódosítások és kapcsolat


Hatály


Jelen nyilatkozat érvényes a Lyoness Ügyfél státuszra valamint a http://www.lyoness.com alatt elérhető honlapra. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen honlap további Lyoness honlapokra és más országok honlapjaira is mutat, amelyekre eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényesek.


A honlapjainknak a szolgáltatásaink jobbá tétele érdekében végzett továbbfejlesztése folyamán előfordulhat, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése szükségessé válik. Ebben az esetben Önt erről előzetesen értesítjük és az Ön külön hozzájárulását beszerezzük.


Honlapjaink azon látogatói, amelyek a Hűségprogramunkban már Ügyfélként regisztráltak, a Hűségprogramba történő regisztrációjuk során megadják adatvédelmi hozzájárulásukat („adatvédelmi hozzájárulás”). Az Ügyfelek egy kiegészítő adatvédelmi hozzájárulást is adhatnak ahhoz, hogy a Lyoness az adatokat a Partnervállalatnak továbbítsa („adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat a törzsvásárlói programhoz”).


A fenti látogatókra (Ügyfelekre) a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései mellett az adatvédelmi hozzájárulás és az esetleges törzsvásárlói programhoz adott adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat rendelkezései is érvényesek. A Lyoness ezen dokumentumokkal már teljesítette a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségét. Ezen dokumentumokkal az Ügyfelektől a jogszabályban előírt adatvédelmi hozzájárulásaikat (a cookiek-ra is) már beszerezték. Az Ügyfelek számára ezért a lent részletesen kifejtett adatvédelmi szabályok csak tájékoztató jellegűek.


Honlapjaink azon látogatói, akik a Hűségprogramunkba Ügyfélként még nem regisztráltak és a látogatásuk alatt Ügyfélként nem is regisztrálnak, a látogatásuk alatt adatvédelmi szempontból alapvetően csak a cookie-k által érintettek. Ezen látogatókat az alábbiakban a cookiek-ról, egyéb jogszabályban előírt információkról tájékoztatják és a látogatók megadják hozzájárulásukat a cookie-k által gyűjtött személyes adataik kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához.

Rögzített adatok köre


A személyes adatokhoz tartozik minden olyan, a személyi vagy vagyoni viszonyokra vonatkozó adat, amelyet Öntől az Ön Lyoness Ügyfél státusza alatt kaptunk és amely Önhöz direkt vagy indirekt módon (például Ügyfél ID alapján) hozzárendelhető. Ezek közé tartozik különösen: az Ön teljes neve, születési dátuma, postai címe, telefonszáma, e-mail címe, banki adatai és az Ön Lyoness Ügyfél státusza alatt keletkező vásárlási adatai.

Cookie-k

Honlapjaink úgynevezett cookie-kat alkalmaznak, amelyek kis szöveges adatok, az Ön számítógépén kerülnek telepítésre és onnan ismételten letölthetők. A cookie-k arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az Ön bejelentkezését a rendszereinkbe és az internetes megjelenés az Ön személyére szabott legyen.


Az interneten elérhető kínálatunk egy részét Ön regisztráció illetve bejelentkezés nélkül is tudja használni. Ebben az esetben is automatikusan rögzítésre kerülnek bizonyos információk az interneten elérhető kínálatunk használatáról és hatékonyságáról statisztikai adatok gyűjtése és a kínálatunknak a felhasználóink szükségleteihez igazítása céljából. Ezért gyűjtünk információkat az Ön IP-jéről, az Ön látogatása idejéről és időtartamáról, a látogatásai számáról, űrlap használatáról és hasonlókról. A cookie-k megőrzési időtartama különböző. Túlnyomórészt olyan cookie-kat használunk, amelyek az Ön látogatását követően automatikusan törlődnek. A honlapunkhoz történő minden hozzáférést rögzítünk és rögzítjük a honlapunkon elérhető adatok minden letöltését. Az általunk telepített cookie-k kizárólag a mi tájékoztatásunkra szolgálnak és harmadik személynek nem hozzáférhetők.


Ezen túlmenően Google Analytics-t alkalmazunk, hogy a honlapunkon az Ön online tevékenységét rögzítsük és meghatározzuk, hogy az interneten keresztül hányan látogatnak meg bennünket és honlapjaink mely tartalmát milyen gyakran nézik meg. A kiértékelés azonban anonim módon történik. A Google Analytics cookie-jait az Ön számítógépén tárolják és azokat a Google kiértékelheti. Konkrétan a Google Analytics Tool Anonymous IP és a demographic data and interests kerül alkalmazásra. További információért kérjük keresse fel a következő oldalt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. A Google Analytics a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alatt lehetőséget kínál az adatok rögzítésének elutasítására (ezen honlap nem érhető el magyarul).

 


Cookie

Paraméter

Cél

Működési mód

lyo_it_accept_cookie

True

Ezen cookie a látogató hozzájárulásának követésére szolgál

A hozzájárulása visszavonásához a látogatónak ezen cookie-t törölnie kell a saját böngészőjéből

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Ezen cookie-k adatgyűjtésre szolgálnak: hogyan használják a látogatók a honlapot (időpont, nap) és milyen gyakran. Ezen információkat a honlap-szolgáltatás jobbá tételéhez használják. 

További információk beszerzése érdekében kérjük a Google Privacy átolvasását. 

ASP.NET_SessionId

ID

Ezen cookie a látogató egyértelmű azonosítására szolgál.

A Session-ID-t egy cookie-ban rögzítik.

Lyo-Search-Settings

TreeType

A keresési nézetek rögzítésére szolgáló cookie.

A keresési találatok kívánt nézete cookie útján kerül rögzítésre.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Az adatoknak a számlaáttekintésben történő részletes és nem részletes megjelenítésére szolgáló cookie

Ezen cookie útján lehet a számlaadatok nézetét aktiválni illetve deaktiválni.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Az első látogatás alkalmával megjelenik egy pop-up a Lyoness-hez tartozó nyilatkozatokkal

A pop-up szabályozására szolgáló cookie. Amennyiben bezárják, a nyilatkozatok a következő látogatás alkalmával már nem jelennek meg.  


Kérjük vegyék figyelembe, hogy a népszerű böngészők az alapbeállítások szerint elfogadják a cookie-kat. Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy Ön minden cookie-t vagy egyes cookie-kat elutasít, vagy hogy Önt megkérdezzék egy új cookie elfogadása előtt. Az ehhez tartozó tájékoztatást a legtöbb böngésző a menülistájában a „Segítség“ elnevezésű menüpontban kínálja. Azt is ott találja, hogy a már megkapott cookie-kat hogyan tudja ismételten törölni.


Kérjük vegye figyelembe, hogy Ön lehet, hogy nem tudja a honlapunk minden funkcióját használni, amennyiben nem fogad el cookie-kat.


A honlapunk használatával Ön a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján önkéntesen és megfelelő tájékoztatáson alapulva kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lyoness Europe AG (székhelye: Bahnhofstrasse 22., CH-9470 Buchs, Svájc), mint adatkezelő, a mindenkori helyi társaság (Magyarországon a Lyoness Hungary Kft. (székhelye: Stefánia út 101-103., HU-1143 Budapest)) és a Lyoness Group AG (székhely: Grazbachgasse 87-91, A-8010 Graz, Ausztria) a fenti cookie-kat felhasználja és a lenti Partnervállalatoknak, Szolgáltatóknak és a Lyoness-társaságoknak továbbítsa.

Adatfelhasználás

A Lyoness az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályi rendelkezések betartásával használja fel. Azon személyes adatokat, amelyeket Ön a Lyoness Ügyfélként történő regisztrációja során és az Ügyfél státusza során rendelkezésünkre bocsát, kizárólag az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése keretében rögzítjük és dolgozzuk fel, és ezen túlmenően csak azon esetekben, amelyekben Ön ehhez kifejezetten megadja a hozzájárulását.


Az Ön adatait mintegy az Önnel való kommunikációra használjuk, hogy személyazonosságát ellenőrizzük és a Lyoness honlapon a személyes ügyfélfelületét az Ön rendelkezésére bocsáthassuk, az Ön kéréseit és megrendeléseit feldolgozhassuk és Önnek a szolgáltatásainkat rendelkezésre bocsáthassuk. Ezen túlmenően felhasználjuk adatait, hogy az Önt a Lyoness Hűségprogramban való részvétele alapján megillető Ügyfélelőnyöket megállapítsuk és Önhöz hozzárendeljük.


Amennyiben rendelkezünk az Ön külön hozzájárulásával, adatait arra is felhasználjuk, hogy Önt például Partnervállalataink ajánlatairól és akcióiról tájékoztassuk.


A személyes adatait a Lyoness Hűségprogramban való részvétel időtartama alatt kezeljük. (Adatkezelés időtartama.)

Adatbiztonság és adattovábbítás

Adatai védelméhez többek között kódolást (SSL-kódolás) használunk az adatátvitel során, tűzfalakat, hacker-elhárító programokat használunk és a technika aktuális állása szerinti további biztonsági intézkedéseket teszünk.


Az Ön személyes adatainak felhasználását alapvetően a Lyoness Europe AG mint az Ügyfelek szerződéses partnere - a lebonyolításhoz a mindenkori helyi társaságot igénybe véve - és a Lyoness Group AG végzik. A személyes adatok továbbítása azonban az alább ismertetettek szerint meghatározott szolgáltatók részére és a Lyoness csoporton belül lehetséges: 


A szolgáltatásaink lebonyolításához igénybe vehetünk meghatározott szolgáltatókat az Ügyfelekkel történő kommunikációra és az online megjelenésünk kezelésére. Biztosítjuk, hogy ezen szolgáltatókat gondosan választjuk ki, hogy a jogszerű és biztonságos adatfeldolgozás biztosított legyen. Ezen túlmenően arra köteleztük a szolgáltatókat, hogy az Ön személyes adatait csak az utasításaink szerint, célhoz kötötten és a magyar és az osztrák adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően használják. Az adatoknak ezen szolgáltatók általi további felhasználása kizárt.


Ezenkívül a Lyoness csoporton belül továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a szükséges adatvédelmi intézkedések biztosítása mellett, amennyiben ez az elektronikus feldolgozás és kezelés vagy konkrét szolgáltatások nyújtása céljára szükséges. A Lyoness csoport társaságai velünk szemben arra is kötelesek, hogy az Ön személyes adatait csak a mindenkori konkrét célra és a magyar és az osztrák adatvédelmi rendelkezések szerint használják. A Lyoness csoporton belüli valamennyi társaság pontos listáját az alábbi honlapon találja: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/. Az érintett szolgáltatások különösen az alábbiak: kapcsolatfelvétel elektronikus üzenetek (például e-mail vagy sms) útján, a közösségi oldalakon (mint Facebook stb.) keresztül, faxon, telefonon vagy levél útján a Partnervállalatok termékeiről és akcióiról való tájékoztatás céljára, az Ön érdeklődésének megfelelő ajánlatok azonosítására, elégedettségi felmérések végzésére, Ügyfélszolgálat (Hotline) üzemeltetésére és tranzakciók feldolgozására. Amennyiben ez egy Önnek nyújtandó konkrét szolgáltatáshoz szükséges, a Partnervállalatok részére továbbítjuk az ahhoz szükséges személyes adatokat. A Partnervállalatok szintén kötelezettek velünk szemben arra, hogy az Ön személyes adatait csak a mindenkori konkrét célra és a magyar és az osztrák jog előírásai szerint használják.


A Lyoness egy nemzetközi szinten tevékenykedő vállalatcsoport. Az üzleti tevékenységünk, a menedzsmentstruktúránk és a műszaki infrastruktúránk határokon átnyúló. Személyes adatait ezért külföldre is továbbíthatjuk. A személyes adatainak az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba, Svájcba és más megfelelő adatvédelemmel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (1) - (4) bekezdései) rendelkező országokba történő továbbításához nem szükséges további hozzájárulás. Amennyiben személyes adatainak továbbítása mégis a fent felsorolt országoktól eltérő országba történik, akkor előzetesen beszerezzük az Ön külön hozzájárulását.


A fent felsorolt  Partnervállalatoktól, szolgáltatóktól és Lyoness társaságoktól eltérő személyek részére nem továbbítjuk az Ön személyes adatait. Egy ilyen továbbítás, amely mindenesetre a szerződés lebonyolításának céljából szükséges lehetne, az Ön külön hozzájárulásától függ.


A Lyoness Europe AG-nak, a Lyoness csoport társaságainak, a Partnervállalatoknak és a Szolgáltatóknak a munkatársai jogosultak megismerni a fenti személyes adatokat. A Lyoness Europe AG, a Lyoness csoport társaságai, a Partnervállalatok és a Szolgáltatók jogosultak a fenti személyes adatok kezelésére és feldolgozására.


Visszavonási jog, felvilágosítások, adatmódosítások és kapcsolat

Önnek lehetősége van az adatai felhasználásához adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonni. Egy ilyen visszavonást követően az adatok további felhasználása nem megengedett. A visszavonást adott esetben írásban (levél, fax vagy e-mail útján) a következő címre kell küldeni: 


Lyoness Hungary Kft.
Budapest
Stefánia út 101-103.
1143
Telefon: +36 1 802 40 00
Fax: +36 1 801 7079
E-Mail: office@lyoness.hu


Kérjük ezt a címet használja az adatai felhasználásával kapcsolatos kérdések és az adatainak aktualizálása és helyesbítése esetén is.


Ezenkívül Ön különösen az alábbi jogokat, igényeket, lehetőségeket érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggésben:

  • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
  • A kezelt személyes adatai helyesbítését kérheti.
  • A kezelt személyes adatainak törlését és zárolását kérheti.
  • Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
  • Bírósági eljárás.
  • Kártérítési igény.
  • Sérelemdíj igény.
  • Vizsgálat kezdeményezése a magyar adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) és a svájci illetve osztrák hatóságoknál.


Az adatkezelési hozzájáruláshoz a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, amennyiben az Ügyfél a 16. életévét még nem töltötte be.


Állásportál - adatvédelem

A Lyoness elkötelezett minden munkavállaló esélyegyenlősége mellett és büszke a csapat sokszínűségére! Minden alkalmas pályázó része a kiválasztási folyamatnak etnikai származásra, bőrszínre, vallásra, nemre, szexuális orientációra, állampolgárságra, fogyatékosságra vagy életkorra való tekintet nélkül.

Rögzített adatok köre

Mivel a www.lyoness-corporate.com esetében egy nemzetközi állásportálról van szó, amelyen a Lyoness csoport valamennyi fióktelepe és leányvállalata által kínált állásokat meghirdetik, ezért lehetséges, hogy Önnek először azt az országot kell kiválasztania, amelyben dolgozni szeretne. Ezen előválasztást követően kerül az országspecifikus állásbörzére. A Lyoness csoporton belüli valamennyi társaság pontos listáját, amelyek részben magától értetődően külföldön találhatók, az alábbi honlapon találja: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/.


Amennyiben Ön a honlapunkon a meghirdetett állások valamelyikére jelentkezik, akkor Önt egy pályázati lap kitöltésére illetve adatok feltöltésére hívják fel.


Az Önről rögzített és tárolt személyes adatok: az Ön megszólítása, utóneve, családi neve, lakcíme utcanévvel, irányítószámmal és helyiséggel, születési dátuma, anyanyelv, állampolgársága, e-mail címe, telefonszáma, legmagasabb megszerzett iskolai végzettsége, éves bruttó fizetési igénye és a munkakezdés lehetséges legkorábbi időpontja. Továbbá különleges képességeit és végzettségeit is megadhatja, mint például IT ismeretek, nyelvtudás és hasonlók. Ezen túlmenően megadhatja a jelenlegi végzettségét, munkatapasztalatát, stb.


Ezen kívül lehetősége van a szerverünkre adatokat feltölteni, mint például életrajzát, motivációs levelét, fotóját, bizonyítványait és további, a munka szempontjából releváns dokumentumait. Továbbá üzenetet küldhet számunkra a külön erre szolgáló szöveges mező útján.


Mivel a Lyoness magától értetődően tudatában van, hogy nem minden említett személyes adat kérhető be a mindenkori nemzeti jogszabályi háttér alapján, ezért csak a minimális, feltétlenül szükséges mezőket, mint a családi nevet és a kapcsolatfelvételi címet adtuk meg kötelezően kitöltendőként. Az Ön személyes adatait kizárólag a pályázata feldolgozásához használjuk.   


A Lyoness Állásportál használatával Ön a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján önkéntesen és megfelelő tájékoztatáson alapulva kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lyoness Group AG (székhely: Grazbachgasse 87-91, A-8010 Graz, Ausztria), mint adatkezelő, az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tárolja (kezelje), feldolgozza és a Lyoness-csoporton belül továbbítsa.


A Lyoness Europe AG-nak és a Lyoness-csoport társaságainak a munkatársai jogosultak megismerni a fenti személyes adatokat.


Személyes adatait külföldre is továbbíthatjuk. A személyes adatainak az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba, Svájcba és más megfelelő adatvédelemmel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (1) - (4) bekezdései) rendelkező országokba történő továbbításához nem szükséges további hozzájárulás. Amennyiben személyes adatainak továbbítása mégis a fent felsorolt országoktól eltérő országba történik, akkor előzetesen beszerezzük az Ön külön hozzájárulását.

Visszavonási jog, felvilágosítások, adatmódosítások és kapcsolat

Önnek lehetősége van az adatai felhasználásához adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonni. Egy ilyen visszavonást követően az adatok további felhasználása nem megengedett. A visszavonást adott esetben írásban (levél, fax vagy e-mail útján) a következő címre kell küldeni:


Lyoness Hungary Kft.
Budapest
Stefánia út 101-103.
1143
Telefon: +36 1 802 40 00
Fax: +36 1 801 7079
E-Mail: office@lyoness.hu


Ezenkívül Ön különösen az alábbi jogokat, igényeket, lehetőségeket érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggésben:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
 • A kezelt személyes adatai helyesbítését kérheti.
 • A kezelt személyes adatainak törlését és zárolását kérheti.
 • Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
 • Bírósági eljárás.
 • Kártérítési igény.
 • Sérelemdíj igény.
 • Vizsgálat kezdeményezése a magyar adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) és az osztrák hatóságoknál.


Az adatkezelési hozzájáruláshoz a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, amennyiben az Ügyfél a 16. életévét még nem töltötte be.


Magától értetődően szívesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen pályázói adatok állnak Öntől rendelkezésünkre. Ezen túlmenően ezeket bármikor megváltoztathatja vagy töröltetheti. Az Ön pályázói adatait a kiválasztási eljárás végét követő egy éves időtartamig megtartjuk. Amennyiben ezt nem szeretné, úgy erről kérjük tájékoztasson bennünket e-mailben vagy a fenti címünkön. Ez utóbbi esetben az Ön személyes adatait a kiválasztási eljárás végéig kezeljük. Az adatkezelés célja a pályázatnak a kiválasztási eljárás során történő feldolgozása.

*A Cashback a partnervállalatoknál történő vásárlások után egy 1.500 Forintos (kumulált) összegtől, hetente egyszer kerül átutalásra a megadott bankszámlára.
* A Deal lejárati dátuma nem lehet későbbi időpont, mint a beválthatóság dátuma, azaz a Deal érvényességének vége.