Uvjeti korištenja

Korištenje ove Web stranice tvrtke Lyoness Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu “Lyoness”) događa se po ovim navedenim uvjetima korištenja. Za stalne klijente iznad toga vrijedi zaključeni dogovor stalnog klijenta zajedno sa općim poslovnim uvjetima dogovornog stalnog klijenta. Za ugovorne trgovce iznad toga vrijedi zaključeni trgovački dogovor sa općim uvjetima poslovanja za trgovačke dogovore. Korisnici ove Web stranice izjašnjavaju se suglasni uvjetima korištenja i pristaju, da Lyoness ni u kojem slučaju za korištenje ove Web stranice ne može biti odgovoran. LYONESS može ove uvjete korištenja s vremena na vrijeme kroz aktualiziranje ovih uvjeta korištenja mijenjati i nadopunjavati.

Lyoness će se potruditi najjačim snagama, korektne i aktualne informacije na ovoj Web stranici prezentirati. Navodi i informacije na ovoj Web stranici su međutim bez jamstva. Korisnici ove Web stranice slažu se s tim, da se dostup i ukupno korištenje Web stranice i njezinog sadržaja odvija na vlastiti rizik. Lyoness nije odgovoran za nikakve štete, koje se iz pristupa, korištenja odn. nemogućnosti korištenja ove Webstranice ili svakog nesporazuma i propusta u njoj dogode.

Sve datoteke sa slikama, tekstovima i zvukovima kao i animacijama, video snimkama itd. i svi drugi sastavni dijelovi ove Web stranice su Copyright zaštićeni i ne smiju se bez prethodno eksplicitnog i pismenog odobrenja ni u cijelosti ni djelomično umnožavati, preuzimati, mijenjati, ponovno koristiti, proslijeđivati ili na drugi način koristiti. U internom Download predjelu se dokumenti smiju koristiti samo za privatno područje.

Lyoness zadržava pravo u slučaju potrebe osobe od servisa i/ili slanja isključiti, ukoliko se za to dogode opravdani razlozi.

Za sve slučajeve nezakonitih djelovanja ili informacija kroz elektronske opomene, koje od ove strane na druge ponude Word Wide Web-a vode, kao i sadržaji koji su od osoba u izmjenama kontakata postavljeni u naše Fore, Lyoness odgovara samo kod stvarnih saznanja i ukoliko se Lyoness neposredno ne aktivira, za otklanjanje informacija ili ne zaključa im pristup. Diskriminirajući, nepristojni, moralno neprihvatljivi ili nezakoniti sadržaji mogu od Lyoness-a u svakom trenutku biti obrisani.

Ostala pitanja o Uvjetima korištenja i Općim uvjetima poslovanja ćemo Vam rado odgovoriti preko office spam@gohere.go lyoness.hr.

Lyoness d.o.o.
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 / 3890 930
Faks: +385 (0) 1 / 3890 939
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.hr 
 
upisano pod MBS 080702496 kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
MB: 2538393, OIB: 55033908752Isključenje od odgovornosti


1. Lyoness Europe AG i njene kćerke tvrtke (u daljem tekstu “Lyoness”) ne preuzimaju garanciju za aktualnost, točnost, potpunost, pravilnost i/ili kvalitet ponuđenih informacija. To isto vrijedi i za sve na ovoj internet stranici ponuđene proizvode i servise, uključujući opis proizvoda, cijenu kao i ponuđene informacije o ugovornim partnerima Lyoness-a. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i ostali razlozi (npr. re-launch internet stranice) mogu dovesti do kraćeg ili dužeg zastoja pristupnosti. Lyoness ne preuzima garanciju za korištenje ili pristupnost internet stranice. Zahtjevi preuzimanja garancije protiv Lyoness-a, koji se odnose na gubitke materijalne ili idealne vrste (kao npr. propuštena dobit, razočaravajući troškovi, gubitci na osnovu izgubljenih podataka, prava na obogaćenje, troškovi za advokata ili troškovi za zaključenje ugovora), koji su izazvani korištenjem ponuđenih informacija odnosno korištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, su principijelno isključeni, ukoliko Lyoness ne snosi nikakvu dokazanu namjernu ili grubo nemarnu krivnju. Lyoness zadržava pravo da promijeni, dopuni, izbriše ili privremeno odnosno krajnje prekine objavu dijelova stranice ili cijele ponude, bez posebne najave.

2. Dalje, Lyoness nije odgovoran za Hyperlink-ove i njihov sadržaj. Lyoness ne preuzima garanciju za aktualnost, točnosti, potpunost, pravilnost ili kvalitetu Hyperlink-ova. Sve garancije za to snosi ponuđač link-ane internet stranice. Lyoness nema utjecaja na aktualno ili buduće oblikovanje, sadržaj ili autorstvo Hyperlink-ova. Iz tog razloga se Lyoness ovim isključivo distancira od sadržaja svih Hyperlink-ova, koji su promijenjeni nakon postavljanja Link-a, kao i unose stranih osoba u od strane Lyoness-a uređenu knjigu gostiju, forum za diskusije i listu za mail-ove. Permanentna kontrola sadržaja link-anih internet stranica nije moguća bez konkretnih oslonaca za pravni prekršaj, ali će biti otklonjene neposredno nakon saznanja o pravnom prekršaju.

3. Ova internet stranica se smije koristiti samo za informativne svrhe, kao i privatne i poslovne svrhe. Cijeli sadržaj ove internet stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo vrijedi neovisno o tome, da li su sadržaji stavljeni na raspolaganje besplatno ili uz naknadu. Umnožavanje, korištenje, izdavanje u najam, pozajmljivanje, objavljivanje ili neka druga vrsta korištenja nije dozvoljena bez izričite, pismene dozvole od strane Lyoness-a. Povreda ove zabrane može donijeti sa sobom konsekvence, pogotovo na osnovu označavajućih, autorskih ili natječanih pravnih propisa. Lyoness izričito zadržava pravo na autorska prava, prava marke i prava korištenja (pravo za iskorištavanje posla i dozvola za korištenje posla) na ovoj internet stranici.

4. Lyoness se uveliko zalaže za pažljivo i povjerljivo korištenje osobnih podataka. Ukoliko u okviru ponude za internet postoji mogućnost za unos osobnih ili poslovnih podataka (E-mail adrese, imena, adrese stanovanja), onda se odavanje ovih podataka vrši izričito na dobrovoljnoj bazi od strane korisnika.

5. Ovo isključenje od odgovornosti se smatra kao dio ponude za internet. Ukoliko dijelovi ili pojedinačni izrazi u ovom tekstu više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti, ostali dijelovi dokumenta ostaju od toga ne dodirnuti u svom sadržaju i važnosti.

6. Nadalje, Lyoness ne odgovara za sadržaje kreirane od strane korisnika objavljene na njihovoj stranici. Lyoness ne odgovara za štete proizašle objavom i korištenjem tog sadržaja. Svatko tko ostavlja bilo kakve komentare/ocjene na stranici, sam odgovara za njih kao njihov autor. U slučaju povrede prava trećih, prouzročitelj je obvezan zaštiti Lyoness od potraživanja trećih. Lyoness zadržava pravo brisati sadržaj u slučaju da sazna da taj sadržaj krši prava, običaje poslovanja ili na neki drugi način šteti ugledu Lyonessa. U tom slučaju ne postoji pravo na potraživanja prema Lyonessu.

* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.