Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružatelj usluga

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
www.Lyoness.com
 
Dioničarsko društvo sa sjedištem u Buchsu, kanton St. Gallen, Švicarska
upisano pod CH-170.3.026.427-4 kod Trgovačkog registarskog ureda kantona St. Gallena – Glavni registar

Upravno vijeće: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl

Direktor upravnog vijeća: Fernando Jorge Ferreira Grave da Silva  

 

Servisno društvo ovlašteno u ime Lyoness Europe AG

myWorld d.o.o.
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 / 3890 930
Faks: +385 (0) 1 / 3890 939
E-Mail: service.hr©cashbackworld.com 
 
sa sjedištem u Zagrebu
registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu u glavnoj knjizi sudskog
registra pod brojem MBS:080702496
OIB: 55033908752
Direktor: Vedran Ognjenović


» Molimo Vas da pročitate uvjete korištenja za ovu internetsku stranicu.


Tijelo za rješavanje sporova sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Pružanje usluga i ispostavljanje računa za Cashback Program obavlja tvrtka mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Sudski registar, br. registarskog uloška (FN) 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Pružanje usluga i obračun cijena pretplate na Lyconet Service za proizvode Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) i MyLyconet obavlja tvrtka mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Sudski registar, br. registarskog uloška (FN) 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0
* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.