OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA LYONESS-OVE ČLANOVEVerzija: studeni 2014.

Uvod

A. Lyoness Europe AG sa sjedištem Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, i registarskim brojem CH 170.3.026.427-4 trgovačkog registra kantona St. Gallen organizira zajednicu kupovine koja sudionicima (u daljnjem tekstu: "Članovi") omogućuje da kupovinom roba i usluga kod Lyoness-ovih trgovačkih partnera (u daljnjem tekstu: "Trgovci-partneri") ostvare pogodnosti (u daljnjem tekstu: "Lyoness Loyalty program"). Ugovorni partner Članovima je, stoga, Lyoness Europe AG (u daljnjem tekstu: "Lyoness"). Lyoness je u Hrvatskoj zastupan od strane društva Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: „Lyoness Hrvatska“).

B. Kako bi se učinilo lakšim za razumijevanje, možete pronaći pojmovnik posebnih pojmova koji se ovdje koriste, u Dodatku I na kraju ovih Općih uvjeta poslovanja. Terminologija navedena u odredbama članaka 1. do 18. ovih Općih uvjeta poslovanja pravno je mjerodavna.

1. Predmet ugovora
1.1 Robe i usluge koje Član kupuje kod Trgovca-partnera (u daljnjem tekstu: "kupovine") bilježe se u Lyoness Loyalty programu. Za bilježenje kupovina kao i za korištenje pogodnosti Lyoness Loyalty programa, Članu na raspolaganju stoje sljedeće kupovne mogućnosti: Lyoness Cashback Card, Vaučeri Trgovaca-partnera, kao i korištenje online kanala koje Lyoness nudi za ostvarenje kupovine u online shopovima (online trgovinama) Trgovaca-partnera. Navedeni mogući načini kojima se kupovina može bilježiti detaljnije su obrazloženi u odredbi članka 4.3.

1.2 Član je u skladu s ovim Općim Uvjetima Poslovanja ovlašten sudjelovati u Lyoness Loyalty programu i koristiti s njim povezane Članske pogodnosti kao i Prijateljski bonus. Član može preporučiti Lyoness Loyalty program drugim korisnicima te ih preporučiti za članove. Član nije ovlašten, u skladu s odredbom 3.4.(d), pridobivati poduzetnike za članove. Član nema obvezu preporučivati i pridobivati članove te ga Lyoness ne obvezuje ni na kakav uspjeh u vezi navedenog. 2. Ugovorna osnova
2.1 Prihvaćanjem Zahtjeva za registraciju od strane Lyoness-a, podnositelj Zahtjeva postaje članom Lyoness-a i dobiva osobni, neprenosivi identifikacijski broj Člana (u daljnjem tekstu: "Članski ID-broj"). Navedeno ovlašćuje Člana na sudjelovanje u Lyoness Loyalty programu (pri čemu se ne ostvaruje članstvo u društvu ili udruzi, vidjeti članak 18.2.).

2.2 Za sklapanje ugovora između Lyoness-a i Člana moraju se koristiti Friendship Flyer (Prijateljski letak), online registracija ili mogućnost registracije na licu mjesta kod Trgovaca-partnera, kao mogućnosti pružene od strane Lyoness-a.

2.3 Član izjavljuje da su podaci koje je dostavio Lyoness-u točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Lyoness-u bilo kakvu time prouzročenu štetu te će ograditi Lyoness od krivnje za slučaj kažnjivih izjava te se Lyoness ni na koji način neće smatrati odgovornim za navedeno. Član se obvezuje pravodobno informirati Lyoness o eventualnim promjenama njegovih osobnih podataka dostavljenih u vrijeme registracije (osobito adrese stanovanja, e-mail adrese, podacima o bankovnom računu, telefonskom broju itd.).

2.4 Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija (to znači jedan članski ID broj). Registracija se provodi prema mjestu prebivališta, odnosno poslovnoj adresi (registriranom sjedištu) pravne osobe. Višestruke registracije poduzete s ciljem ostvarenja nedozvoljenih Članskih pogodnosti predstavljaju opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora od strane Lyoness-a, kao i osnovu za uskraćivanje Članskih pogodnosti i Prijateljskih bonusa koji su postignuti na ovaj način. U slučaju višestruke registracije, bit će izbrisani posljednji registrirani ID brojevi. Članske pogodnosti kao i Prijateljski bonusi koji su sami po sebi rezultat višestruke registracije, bit će oduzeti.

3. Pravni odnos
3.1 Između Lyoness-a i Člana ne zasniva se nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos (posebno ne članstvo u udruzi). Sudjelovanje u Lyoness Loyalty programu i preporučivanje drugih članova obavlja se isključivo u okviru neovisne, samostalne aktivnosti i vlastite odgovornosti, kao aktivnost koja je pravno neovisna o Lyoness-u.

3.2 Član ima pravo samo na Članske pogodnosti kao i na Prijateljski bonus. Član izvan toga nema pravo ni na kakvu drugu naknadu za svoje aktivnosti. Član nema pravo ni na kakvu naknadu troškova.

3.3 Član nije ovlašten zastupati Lyoness, posebno ne davati ili preuzimati izjave od ili prema drugim članovima u okviru Lyoness Loyalty programa i/ili s ciljem pridobivanja novih članova. Član nije ovlašten za preuzimanje gotovine ili obavljanje naplate za Lyoness. Kažnjiva povreda odredbe članka 3.3. smatra se opravdanim razlogom koji ovlašćuje Lyoness na izvanredni otkaz ugovora.

3.4 Član nije ovlašten bez prethodnog pisanog odobrenja Lyoness-a:
(a) koristiti logo, pisane materijale, žigove, patente, domene, druge zaštitne znakove i slično bilo od Lyoness-a bilo ili od Trgovca-partnera;
(b) pripremiti ili koristiti posjetnice, prezentacije, filmove, audiozapise, screenshot-ove, web sadržaje, medijske sadržaje, letke, prospekte, web stranice, mobilne aplikacije, reklamne materijale, poštanske pošiljke, elektronsku poštu, stranice ili slično u vezi Lyoness-a ili o Lyoness Loyalty programu, te izrađivati i/ili distribuirati navedeno u pisanom ili elektronskom obliku ili na neki drugi način obrađivati ili javno stavljati na raspolaganje (npr. na internet stranicama kao što su Youtube, Facebook ili dr.);
(c) organizirati javna događanja, kao npr. informativna događanja, druge događaje (event-e), radionice, seminare, itd. u vezi Lyoness-a ili Lyoness Loyalty programa; i
(d) maloprodajne, veleprodajne i ostale trgovce kao i ostala poduzeća, koji krajnjim potrošačima nude robu ili usluge, uključujući benzinske postaje, vlasnike franšiza i trgovačke centre, pridobivati za Trgovce-partnere ili Članove, voditi pregovore ili inicijalne razgovore ili provoditi reklamne aktivnosti bilo kakvog oblika za pridobivanje istih, posebno ne u prostorijama odnosno na području tih poduzeća ili u blizini istih.

4. Lyoness Loyalty program
4.1 U skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja, kupovinama kod Trgovaca-partnera Član ostvaruje Članske pogodnosti iz Lyoness Loyalty programa i to Cashback pogodnosti kao i Shopping Pointove. Preporučitelj će također steći Prijateljski bonus za kupovine koje obave članovi prve i druge razine, koje je on pridobio u članstvo. Članske pogodnosti i Prijateljski bonus, kao i njihovi uvjeti opisani su detaljnije niže u članku 8.

4.2 Kako bi svojim članovima omogućio Članske pogodnosti i Prijateljski bonus za obavljene kupovine, Lyoness sklapa ugovore s Trgovcima-partnerima. Podaci o aktualnim Trgovcima-partnerima, uključujući i Članskim pogodnostima dostupnima u pojedinom slučaju, dostupni su na www.lyoness.com.

4.3 Član može koristiti za evidentiranje svojih kupovina sljedeće mogućnosti:

4.3.1 Cashback Card dostupna je kao papirnata kartica, plastična kartica ili kao virtualna kartica putem mobilnih aplikacija. Ona nije sredstvo plaćanja, već služi samo za evidentiranje podataka o kupovini.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® je sredstvo plaćanja s funkcijom Cashback Carda (debitna kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima), koja se omogućava u suradnji s pružateljem usluge kartičnog plaćanja (MasterCard®). Na izdavanje i korištenje prepaid Lyoness MasterCard® primjenjuju se posebni i dodatni uvjeti poslovanja.

4.3.3 Vaučeri su originalni vaučeri odnosno poklon kartice ili elektronski vaučeri (koje se može ispisati ili preuzeti kao online kôdove vaučera) Trgovaca-partnera. Detaljnija pravila u vezi vaučera mogu se naći u odredbi članka 6.

4.3.4 Prilikom online shoppinga (online kupovine) Član ima mogućnost:
(a) logirati se na www.lyoness.com sa svojim korisničkim podacima te odabrati online shop željenog Trgovca-partnera, ili
(b) pristupiti Online Shopu putem drugog online kanala omogućenog od strane Lyoness-a za evidentiranje podataka o kupovini te izravno obavljati kupovine u Online Shopu Trgovca-partnera. Kupovine mogu biti evidentirane isključivo ako se sustav koristi od strane Člana tijekom procesa kupovine koji dozvoljava "kolačiće" (eng. cookies) te kada nisu postavljeni Ad Blocker ili Script Blocker. Detaljnija pravila u vezi online shoppinga mogu se pronaći u članku 5.

4.4 U slučajevima predviđenim u skladu s odredbama članaka 4.3.1. i 4.3.4. Trgovac-partner prenosi Lyoness-u podatke o zabilježenim kupovinama i/ili podatke o računu radi izračuna Članskih pogodnosti. Isto je primjenjivo za odredbu članka 4.3.3, tj. za vaučere, ako su kupljeni na Vanjskom prodajnom mjestu za vaučere. Ako su vaučeri naručeni od strane Lyoness-a, Lyoness će sam evidentirati podatke o kupovini te koristiti podatke kao osnovu za izračun Članskih pogodnosti. U slučaju iz članka 4.3.2., pružatelj usluge kartičnog plaćanja prenijet će podatke o kupovini Lyoness-u, za potrebe izračuna pripadajućih Članskih pogodnosti.

5. Online Shopping
5.1 Članovi bi se o online shoppingu trebali informirati na www.lyoness.com u vezi često postavljanih pitanja koja se odnose na online shopping.

5.2 Kredit iz Članskih pogodnosti ili Prijateljskog bonusa proizašlih iz online shoppinga u skladu s odredbom članka 8.4. mogao biti ostvaren, ostvaruje se pod uvjetom da je isteklo pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonskim odredbama kojima se uređuje sklapanje ugovora o prodaji na daljinu te da Član nije izjavio navedeni raskid.

5.3 Član je ovlašten steći Članske pogodnosti za kupovine putem Online Shopova Trgovaca-partnera, koji su navedeni u skladu sa sadržajem objavljenim na www.lyoness.com, za državu u kojoj se nalazi adresa prebivališta ili poslovna adresa Člana (u skladu s registracijom). Navedeno je primjenjivo i za Prijateljski bonus.

5.4 Lyoness nema utjecaj na dizajn online shopova Trgovaca-partnera na koje se upućuje (daje link) i za navedeno nije ni na koji način odgovoran. Ako stranice na koje se upućuje imaju nezakonit sadržaj ili su na drugi način protivne primjerenim moralnim standardima, Lyoness se izričito ograđuje od takva sadržaja.

6. Naručivanje vaučera
6.1 Originalni vaučeri odnosno Poklon kartice te elektronski vaučeri (vaučerski kôdovi) (dalje u tekstu: "vaučeri") su vaučeri Trgovaca-partnera, te se mogu koristiti isključivo za kupovine kod Trgovaca-partnera koji su navedene vaučere izdali. Protuvrijednost jednog vrijednosnog, odnosno robnog vaučera, odgovara iznosu koji je prikazan na vaučeru. Nije dopuštena isplata od strane Trgovca-partnera, u obliku gotovinske isplate, u cijelosti ili djelomično.

6.2 Vaučeri se od Lyoness-a mogu naručiti pisanim putem, telefonom ili online (putem interneta) ili kupiti izravno od Vanjskog prodajnog mjesta za vaučere (www.lyoness.com). Lyoness će nakon cjelokupne isplate vaučera omogućiti njihovo korištenje za kupovine kod odgovarajućih Trgovaca-partnera. Lyoness zadržava pravo odbiti narudžbu vaučera.

6.3 Vaučeri koji su naručeni te od strane Lyoness-a poslani Članu, mogu u svakom slučaju biti iskorišteni kod Trgovca partnera koji je određen od strane Člana prilikom narudžbe, te koji je odgovarajuće naznačen na vaučeru. Ugovor u vezi plaćanja putem vaučera sklapa se isključivo između Trgovca-partnera (izdavatelj vaučera) i Člana (vlasnik vaučera). Lyoness ne snosi odgovnost za uzajmna prava koja proizlaze iz navedenog ugovornog odnosa.

6.4 Vaučeri koje Lyoness pošalje, ne mogu se vratiti te se izvršena plaćanja ne mogu naknaditi. Ovo se ne odnosi na sljedeće slučajeve:

6.4.1 Lyoness jamči, u okviru zakonske odgovornosti, za nedostatke vaučera koje steknu Članovi, da se vaučere koje Član stekne mogu koristiti kao sredstvo plaćanja i/ili za izvršavanje obveze plaćanja nastale kod dotičnog Trgovca-partnera. Ako navedeno nije moguće, Član ima pravo kod Lyoness-a zamijeniti vaučer za vaučer drugog Trgovca-partnera (u kojem slučaju se Članske pogodnosti i Prijateljski bonus mogu mijenjati, zbog različitih ugovornih uvjeta s drugim Trgovcima-partnerima, vidjeti članak 8.3.). Ako Član nema interesa za drugi vaučer, on ima pravo zahtijevati povrat uplaćenog iznosa. U tom slučaju, Članu će se izvršiti povrat sredstava, u mjeri u kojoj su odobrene Članske pogodnosti. Odobreni Prijateljski bonus također će se vratiti u slučaju kada izravno ili neizravno pridobiveni član ostvari njegova prava, u skladu s odredbom članka 6.4.1..

6.4.2 Ako je Član ovlašten na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonskim odredbama o sklapanju ugovora o prodaji na daljinu, primjenjivih na kupovinu vaučera (vidjeti informacije o potrošačima te upute u vezi jednostranog raskida nakon svake obavljene kupovine), on je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor, tijekom razdoblja u kojem se može izjaviti takav jednostrani raskid.

6.5 Lyoness ne snosi odgovornost za eventualnu pogrešnu naplatu u slučaju gubitka ili krađe vaučera koje je Član preuzeo od Lyoness-a ili koje je Član primio putem pošte ili online, osim ako je Član obavijestio Lyoness o gubitku ili krađi, a Lyoness je propustio poduzeti razumne mjere kako bi se spriječila pogrešna naplata.

6.6 Vaučeri koji su plaćeni u cijelosti i koje je Lyoness poslao Članu prenosivi su bez naknade, tj. Član ima mogućnost dati vaučer bilo kojoj osobi kao dar. Komercijalna preprodaja vaučera uz naplatu u svakom slučaju je nedopuštena.

7. Lyoness-ovi vaučeri
7.1 Lyoness-ovi vaučeri su vaučeri koje izdaje sam Lyoness (dakle ne oni koje izdaju Trgovci-partneri). Te vaučere članovi mogu nabaviti na www.lyoness.com u obliku vaučerskog kôda te ih koristiti na www.lyoness.com za kupovinu vaučera od Trgovaca-partnera (međutim ne izravno za kupnje od Poduzeća partnera) kao i od Lyoness-a za određenu robu koju Lyoness označi za to.

7.2 Minimalni iznos narudžbe za Lyoness vaučere je 75,00 HRK. Lyoness-ovi vaučeri mogu se nabaviti najviše za iznos od 7.500,00 HRK po vaučeru. Protuvrijednost Lyoness-ovih vaučera odgovara u svakom slučaju iznosu označenom na vaučeru. U slučaju djelomične isplate, izvorna protuvrijednost će se umanjiti za odgovarajući plaćeni iznos. Naplata putem isplate u gotovini, u cijelosti ili djelomično, nije moguća.

7.3 Kupovina Lyoness-ovih vaučera samih po sebi neće izazvati Članske pogodnosti niti Prijateljski bonus, te će isti nastati (u skladu sa sljedećim člankom 8.) kada Član nabavlja vaučere (ili robu) od Trgovaca-partnera koristeći Lyoness-ove vaučere na www.lyoness.com.

7.4 Lyoness-ovi vaučeri mogu se prenijeti, bez naknade, drugim članovima te su kao takvi osobito prikladni kao poklon. Komercijalna preprodaja Lyoness-ovih vaučera za naknadu u svakom slučaju nije dopuštena.

7.5 Lyoness-ovi vaučeri mogu se iskoristiti od strane Lyoness-ovih članova čija adresa prebivališta ili poslovna adresa (sukladno registraciji) se nalazi u području službene primjene valute u kojoj je Lyoness-ov vaučer izdan.

7.6 Svakom Lyoness-ovom vaučeru dodijeljen je vaučerski kôd s rokom trajanja 3 godine. Trogodišnji rok počinje na kraju godine tijekom koje je Lyoness-ov vaučer nabavljen. Nakon isteka navedenog roka valjanosti vaučerskog kôda, Lyoness-ov vaučer prestat će važiti i neće više biti naplativ.

7.7 Nakon isteka razdoblja tijekom kojeg postoji pravo na jednostrani raskid u skladu s propisima u vezi prodaje na daljinu (o čemu ćete posebno biti informirani prilikom kupovine Lyoness vaučera), neće biti moguće stornirati, jednostrano otkazati ili na bilo koji drugi način opozvati Lyoness-ove vaučere. Odredba članka 6.4. primjenjiva je na povrat vaučera.

8. Članske Pogodnosti iz Loyalty programa i Prijateljski bonus
8.1 Kupovine koje su proknjižene u Lyoness Loyalty programu, Članu omogućuju ostvarivanje Članskih pogodnosti. Član će nadalje, kao Preporučitelj, primiti Prijateljski bonus za kupovine koje obave članovi prve i druge razine, koji su postali članovima na temelju njegove preporuke (više detalja o ovome vidjeti niže u članku 8.1.3.). Članske pogodnosti i Prijateljski bonus temelje se na ugovorno određenim uvjetima između Lyoness-a i pojedinog Trgovca-partnera te stoga variraju ovisno o Trgovcu-partneru, sektoru i državi. Članovi ostvaruju Cashback kao Člansku pogodnost (članak 8.1.1.). Shopping Pointovi (Shopping Points) dodatno se odobravaju za kupovine kod nekih Trgovaca-partnera (članak 8.1.2.). Prijateljski bonus je opisan niže u članku 8.1.3.

8.1.1 Cashback: za kupovine koje su proknjižene u Lyoness Loyalty programu Član dobiva do 5% Cashback-a, a veći postotak će se omogućiti u pojedinim, posebno određenim slučajevima. Primjenjivat će se postotak Cashbacka određen za pojedinog Trgovca-partnera sukladno prikazanom sadržaju na www.lyoness.com (Login područje). Cascback plaćanja provodit će se u skladu s odredbama članka 8.4. do 8.6.

8.1.2 Shopping Pointovi: za kupovine koje su proknjižene u Lyoness Loyalty programu i obavljene kod Trgovaca-partnera u odnosu na kojeg su Shopping Pointovi (Shopping Points) dodijeljeni, član će primiti bodove, tzv. Shopping Pointove. Shopping Pointove član može iskoristiti kako bi ostvario popust za kupovine u okviru posebne ponude prikazane na www.lyoness.com. Daljnji detalji opisani su u članku 9.

8.1.3 Prijateljski bonus: za kupovine od strane članova koji su u članstvo preporučeni izravno i osobno od strane samog Preporučitelja (osobe koje su postale registriranim člnanovima Lyoness-a na temelju preporuke Člana te su tog člana imenovale kao Preporučitelja) kao i za kupovine obavljene od strane članova izravno i osobno preporučenih od ovih osoba (posredno preporučeni članovi, druga razina) koji su registrirani u Lyoness-ovom Loyalty programu, Član će u svakom slučaju primiti do 0,5% od iznosa kupovine kao Prijateljski bonus. Prijateljski bonus za ostale posredno preporučene članove neće se ostvariti. Isplate Prijateljskih bonusa odvijat će se u skladu s odredbama članka 8.4. do 8.6.

8.2 Lyoness zadržava pravo, u okvirima posebnih ponuda, odstupiti od ovdje propisanih načela. Lyoness nastoji omogućiti članovima što više modaliteta kupovine kod Trgovaca-partnera te pritom dogovoriti što bolje popuste kod Trgovaca-partnera kako bi članovima omogućio dodatne pogodnosti. U slučaju dogovaranja različitih uvjeta s pojedinim Trgovcem-partnerom u smislu posebnih ponuda (kao što to primjerice može biti u slučaju netipičnih ugovora na određeno vrijeme kod mobilne telefonije), Lyoness će to posebno istaknuti kod detalja u vezi Trgovca-partnera u prikazu na www.lyoness.com (vidjeti odredbu sljedećeg članka 8.3.).

8.3 Pogodnosti koje su omogućene u svakom pojedinom slučaju dostupne su na detaljnom prikazu Trgovca-partnera na www.lyoness.com. Članovima se preporuča informirati se na Lyoness-ovoj internet stranici u vezi odgovarajućih uvjeta kod pojedinih Trgovaca-partnera. Lyoness je ovlašten, s rokom najave od 4 tjedna, za pojedinačne Trgovce-partnere promijeniti osigurane Članske pogodnosti kod pojedinog Trgovca-partnera, kao i Prijateljski bonus, ukoliko i ako se promijene uvjeti koji su dogovoreni s dotičnim Trgovcem-partnerom. Za obračun Članskih pogodnosti koje Članu pripadaju, primjenjuju se oni uvjeti, koji su važeći u trenutku u kojem je Član u potpunosti izvršio plaćanje u vezi dotične kupovine.

8.4 Stjecanje Članskih pogodnosti i Prijateljskog bonusa uvjetovano je pretpostavkom da je kupovina koju je član obavio plaćena u cijelosti te da Član više nema pravnih mogućnosti raskinuti kupovinu bez valjanog obrazloženja, tj. posebice je nužno da je istekao rok unutar kojeg se u skladu s propisima o sklapanju ugovora o prodaji na daljinu može jednostrano raskinuti ugovor. Ako su navedeni preduvjeti zadovoljeni, Trgovci-partneri će potvrditi kupovine obračunom Lyoness-u. Članske pogodnosti i Prijateljski bonusi iz obavljenih kupovina, koje su do nedjelje u 23:00 sata obračunate od strane Trgovca-partnera prema Lyoness-u, bit će dodijeljeni Članu (Članske pogodnosti) i njegovom Preporučitelju te daljnjem Preporučitelju (Prijateljski bonus). Lyoness obvezuje Trgovce-partnere da izvrše obračun najkasnije u roku dva mjeseca otkad su se ispunile pretpostavke iz prve rečenice ovog članka 8.4. Ako je Član stekao vaučer Trgovca-partnera od Lyoness-a, Članske pogodnosti kao i Prijateljski bonus bit će dodijeljeni kada se ispune pretpostavke u skladu sa odredbom prve rečenice ovog članka 8.4.

8.5 Lyoness će prenijeti iznose ostvarene putem Casbacka i Prijateljskog bonusa na tjednoj bazi na bankovni račun kako to odredi Član, kada ovi iznosi dosegnu najmanje 75,00 HRK. 8.6 Ako Član obavlja kupovine kod Trgovaca-partnera u inozemstvu (u mjestu ili online), može se dogoditi da Cashback ili Prijateljski bonus budu iskazani te isplaćeni na bankovni račun u dotičnoj stranoj valuti. Kada kupovina bude potvrđena od strane Trgovca-partnera, iznos će se automatski promijeniti u Osobnom članskom području dotičnog člana u valutu države Člana u skladu s tečajnom listom Europske centralne banke ili druge odgovarajuće banke, primjenjive na dan kada je Trgovac-partner primio isplatu. Odredba članka 5.3. ostaje nepromijenjena, tj. ovlaštenje na Članske pogodnosti kao i na Prijateljski bonus ostaju i dalje samo u odnosu na međunarodne kupovine putem kanala (kao primjerice putem Online Shopova), koje su navedene na Lyoness-ovoj internet stranici za dotične Članove.

9. Lyoness Shopping Pointovi (Shopping Points)
9.1 Članovi moguće ostvaruju pravo na određeni broj bodova, tzv. Shopping Pointova za kupovine obavljene u sklopu Lyoness Loyalty programa kod Trgovaca-partnera.

9.2 Kada, te u slučaju da bude, koliko Shopping Pointova će biti dodijeljeno, ovisi o iznosu kupovine, kao i o uvjetima dogovorenim s dotičnim Trgovcem-partnerom. Lyoness upućuje čitatelje na detalje o Trgovcima-partnerima na www.lyoness.com kao osnovi za izračun broja Shopping Pointova dodijeljenih od strane dotičnog Trgovca-partnera za kupovine u iznosu od 750,00 HRK.

9.3 Shopping Pointovi (Shopping Points) nemaju fiksnu nominalnu vrijednost. Njihova vrijednost je u određenom mjeri određena u skladu s omjerom pogodnosti koje se prilikom kupovine ostvaruju kod dotičnog Trgovca-partnera. Shopping Pointovi (Shopping Points) ne mogu se isplatiti u gotovini ili prenijeti drugim osobama uz naknadu. Dopušteno je međutim dati Shopping Pointove drugim članovima kao poklon.

9.4 Prikupljeni Shopping Pointovi (Shopping Points) bit će dodijeljeni Članu te mogu ostati zabilježeni u osobnom Osobnom članskom području . Član ih može iskoristiti kako bi postigao popust prilikom kupovine u okviru posebnih ponuda prikazanih na www.lyoness.com. Shopping Pointovi (Shopping Points) mogu se iskorisiti jedino za iznos koji je predodređen za dotičnu kupovinu.

9.5 Članske pogodnosti i Prijateljski bonus bit će također priznati za kupovine za koje Član koristi Shopping Pointove. Iznos Članskih pogodnosti i Prijateljskog bonusa u ovom slučaju bit će određeni ovisno o iznosu kupovine koji preostane nakon umanjenja pogodnosti ostvarenih korištenjem Shopping Pointova.

9.6 Shopping Pointovima će nakon tri godine isteći valjanost. Trogodišnji rok počinje teći na kraju godine tijekom koje su Shopping Pointovi (Shopping Points) ostvareni.

10. Osobno člansko područje
10.1 Lyoness će omogućiti svakom članu korištenje Osobnog članskog područja na www.lyoness.com (login područje), gdje nakon unošenja korisničkog imena i lozinke, može se, u bilo koje vrijeme, dobiti uvid u kupovine koje je obavio, preporučene članove kao i informacije u vezi Članskih pogodnosti i Prijateljskog bonusa iz Lyoness Loyalty programa. Lyoness prihvaća isključivo odgovornost za nedostupnost Lyoness-ovih internet stranica i login područja na www.lyoness.com sukladno odredbi članka 14.

10.2 Član je dužan na siguran način pohraniti pristupne podatke za korištenje Osobnog članskog područja (korisničko ime, lozinka i PIN) i držati ih strogo povjerljivima. Korisničko ime i lozinka ne smiju se ni pod kojim okolnostima učiniti dostupnima trećim osobama. Član može u bilo koje vrijeme promijeniti osobne postavke na www.lyoness.com (login područje).

10.3 Član je dužan bez odgode obavijestiti Lyoness o svakoj neovlaštenoj uporabi njegovog online pristupa. Nakon trenutnog blokiranja njegova pristupa, naknadno će mu se dostaviti drugi pristupni podatci putem SMS-a, e-maila ili poštom. Lyoness prihvaća isključivo odgovornost za štetu koju član pretrpi zbog neovlaštene uporabe sukladno članku 14.

11. Promjena preporučitelja
Članovi koji ne obave niti jednu kupovinu kod Trgovaca-partnera tijekom perioda od 6 mjeseci te ne steknu niti jedan Lyoness-ov vaučer tijekom navedenog perioda, mogu promijeniti svojeg Preporučitelja imenovanjem drugog člana Lyoness-u kao Preporučitelja, uz uvjet njegova pristanka na navedeno. U tom slučaju se članovi preporučeni od strane izmijenjenog Člana (neovisno o razini) zadržavaju kod izvornog Preporučitelja na njihovoj izvornoj poziciji.

12. Zaštita podataka
12.1 Lyoness će kao odgovoran subjekt prema propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, pohranjivati i obrađivati podatke članova, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu Lyoness Loyalty programa, dakle za obračun Članskih pogodnosti i Prijateljskog bonusa. Lyoness će u okviru obračuna Prijateljskog bonusa, staviti podatke o obujmu kupovina Članova prve i druge razine preporučene od njega, na raspolaganje njihovom Preporučitelju. Preporučeni članovi prve razine će u navedenom smislu biti označeni imenom. Također, njihov broj telefona i e-mail adresa bit će obznanjeni Preporučitelju. Preporučeni članovi druge razine bit će prikazani samo anonimno. Član može omogućiti Preporučitelju pristup daljnjim osobnim podatcima (kao primjerice svoju adresu) putem Online ureda. Ako član izjavi svoju suglasnot, Lyoness će također koristiti podatke o Članu kako bi omogućio personalizirane podatke o ponudama i proizvodima Lyoness-a i Lyoness-ovih Trgovaca-partnera.

12.2 Sva pitanja u vezi informacija, dopuna i brisanju podataka mogu se podnijeti izravno Lyonessu ili Lyoness-u Hrvatska.

12.3 Daljnji propisi u vezi zaštite podataka koji se odnose na uporabu Lyoness-ovih internet stranica mogu se pronaći u izjavi o zaštiti podataka na www.lyoness.com.

12.4 Lyoness koristi međunarodno priznate tehnologije kako bi podatke svojih članova zaštitio od neovlaštenog pristupa. Lyoness je odgovoran isključivo za sigurnost podataka koji su preneseni putem interneta sukladno odredbi članka 14.

12.5 Suglasnost u skladu s propisima o zaštiti podataka: Član ovim putem daje suglasnost - opozivu u bilo koje doba - da Lyoness ima pravo prikupljati osobne podatke koji se tiču kupovnih navika (interesi i sklonosti itd.) unutar okvira sudjelovanja u Lyoness Loyalty programu te koristiti ove podatke za oblikovanje personaliziranih podataka, kao i poštanski ili osobni kontakt za oglašavanje Lyoness Loyalty programa i ponuda Trgovaca-partnera. Član može opozvati ovdje izjavljenu suglasnost s učinkom za ubuduće u bilo koje vrijeme pisanim putem na e-mail member-service@lyoness.hr. Pisani opoziv treba se uputiti na Lyoness d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb.

13. Poremećaji u usluzi
13.1 Opseg usluga koje pruža Lyoness ograničen je na aktivnosti Lyoness Loyalty programa kako je opisano u ovim Općim uvjetima poslovanja.

13.2 Prava i obveze koje se odnose na kupovine obavljene od strane članova kod Trgovaca-partnera primjenjuju se isključivo na Trgovce-partnere. Nakon sklapanja ugovora s Trgovcem-partnerom, Lyoness stoga ne preuzima jamstvo ili odgovornost za obveze Trgovca-partnera, osobito za eventualno neispunjenje ili pogrešno ispunjenje obveze od strane Trgovca-partnera.

13.3 U slučaju neispunjenja ili pogrešnog ispunjenja obveze od strane Trgovca-partnera, Član nema pravo potraživati od Lyoness-a punu ili djelomičnu nadoknadu iznosa iskorištenog vaučera, izdavanje drugog vaučera, novčanu isplatu ili bilo koju drugu nadoknadu ili odštetu. Bilo koji zahtjev Člana u vezi neispunjenja ili pogrešnog ispunjenja od strane Trgovca-partnera može se ostvarivati isključivo u odnosu na Trgovca-partnera.

14. Odgovornost
14.1 Lyoness je neograničeno odgovoran za štetu nastalu uslijed smrti, tjelesnih ozljeda ili bolesti uzrokovanih namjerno ili nemarnim kršenjem obveza od strane Lyoness-a. Lyoness je također neograničeno odgovoran za druge štete koje se temelje na namjernom ili nemarnom kršenju obveza od strane Lyoness-a.

14.2 Lyoness prihvaća samo ograničenu odgovornost za tipične i predvidive štete nastale kršenjem uslijed obične nepažnje obveza koje su temelj za odgovarajuće i uredno ispunjavanje ugovornih obveza te u čije pridržavanje se Član odgovarajuće pouzdaje i ovlašten je očekivati (osnovne obveze).

14.3 Isključeni su bilo koji drugi zahtjevi za naknadu štete, sukladno odredbi članka 14.5. Navedeno se primjenjuje osobito, u mjeri u kojoj je Lyoness bez krivnje, npr. za:
(i) poremećaje u dostupnosti Članovima da pristupe internetu,
(ii) druge tehničke i elektronske greške (i) tijekom razmjene podataka putem Interneta kao i (ii) prilikom korištenja Lyoness-ovog internetskog portala, Lyoness-ovih SMS usluga te Lyoness-ovih mobilnih aplikacija, pod uvjetom da ove greške nisu nastale iz razloga za koje Lyoness odgovara,
(iii) tehničke i elektronske greške za koje Lyoness nije odgovoran, koje onemogućavaju bilježenje kupovina obavljenih u okviru Lyoness Loyalty programa (osobito bilo koje greške u evidentiranju te posljedično gubitku podataka)
(iv) nedostupnost mobilne mreže ili terminala i
(v) pogrešno funkcioniranje Članovog mobilnog terminala. Ugovori o kupoprodaji pojedinih roba te ugovori o pružanju pojedinih usluga primjenjuju se isključivo između Člana i dotičnog Trgovca-partnera.

14.4 U mjeri u kojoj je odgovornost Lyoness-a ograničena ili isključena, takva ograničenja ili isključivost će biti također primjenjiva na osobnu odgovornost zaposlenika, zakonskih zastupnika i podizvođača Lyoness-a.

14.5 Ograničenje odgovornosti i isključenje odgovornosti sukladno odredbi članka 14. ne utječe na odgovornost Lyoness-a u skladu s prisilnim propisima u vezi odgovornosti za proizvode, obzirom na zavaravajuće prešućivanje nedostataka, kao i na preuzimanje jamstva za stanje artikla.

15. Troškovi
15.1 Registracija i sudjelovanje u Lyoness Loyalty programu članovima je besplatno.

15.2 Lyoness Cashback Card je članovima besplatna kao dio registracije.

15.3 Ako Član podnese zahtjev za Prepaid Lyoness MasterCard®, snosit će dodatne troškove.

16. Raskid ugovornog odnosa od strane Člana
16.1 Član ima pravo u svako doba raskinuti ugovorni odnos s Lyoness-om putem pisane izjave. Nadalje, Član u okviru postojećeg ugovornog odnosa nije obvezan obavljati kupovine, preporučivati Članove ili provoditi ostale aktivnosti.

16.2 Nakon raskida ugovornog odnosa, Član ima pravo samo na one Članske pogodnosti iz Loyalty programa, za koje je u trenutku raskida ugovora već nastala osnova, što znači ako je Cashback ili Prijateljski bonus već nastao kroz ovlaštenu kupovinu u trenutku raskida ugovora. Shopping Pointovi (Shopping Points) koji su dobiveni do ovog trenutka, propast će nakon raskida ugovornog odnosa. Ako međutim Član raskida ugovorni odnos zbog opravdanog razloga, Član će imati mogućnost iskoristiti dobivene Shopping Pointove unutar razdoblja od 8 tjedana nakon raskida ugovora kako je opisano u članku 9.

17. Raskid ugovornog odnosa od strane Lyoness-a
17.1 Lyoness ima pravo raskinuti ugovorni odnos redovitim putem, tj. bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 8 tjedana ili zbog opravdanog razloga s trenutnim djelovanjem (bez otkaznog roka). Opravdanim razlozima se smatraju, pored nanošenja značajne štete gospodarskom interesu ili ugledu Lyoness-a ili dotičnim Trgovcima-partnerima, posebice, povreda bitnih ugovornih obveza. Bitne ugovorne obveze uključuju obveze obveze Člana u skladu s odredbama članaka 2.3., 2.4., 3.3. i 3.4.

17.2 Član se obvezuje naknaditi Lyoness-u svu štetu te ga ograditi od bilo kakve odgovornosti u slučaju skrivljenog postupanja Člana suprotno gore navedenim odredbama. Navedeno se također odnosi na troškove osporavanja zahtjeva treće strane. Lyoness nadalje ima pravo zahtijevati od Člana naknadu navedene štete, koja Lyoness-u nastane uslijed kršenja obveza od strane Člana, uključujući pravne troškove.

17.3 Nakon prestanka ugovornog odnosa, Član je ovlašten samo na Članske pogodnosti iz Loyalty programa za koje je osnova nastala prije trenutka prestanka ugovora, tj. kada je kupovina koja ga ovlašćuje na Cashback ili Prijateljski bonus već bila obavljena u vrijeme prestanka ugovora.

17.4 Ako Lyoness raskida ugovorni odnos bez otkaznog roka, zbog važnog razloga, iako ne radi skrivljenog postupanja od strane Člana, Član ima pravo iskoristiti svoje Shopping Pointove i Lyoness-ove vaučere stečene dotad, u roku 8 tjedana nakon prestanka ugovora, sukladno odredbi članka 9. U drugim slučajevima će Shopping Pointovi (Shopping Points) propasti nakon prestanka ugovora.

18. Opće odredbe
18.1 Član je ovlašten isključivo na temelju Lyoness-ove prethodne pisane suglasnosti prenijeti potraživanja koja ima prema Lyoness-u (ili koja nastanu na temelju sudjelovanja u Loyalty programu) ili navedeno koristiti kao sredstvo osiguranja.

18.2 Sudjelovanje u Loyalty programu predstavlja jedino odnos razmjene te se njime između Člana i Lyoness-a ne zasniva odnos u okviru trgovačkog prava, a osobito se ne zasniva članstvo u društvu ili udruzi.

18.3 Individualni ugovori sklopljeni od slučaja do slučaja imat će u svakom slučaju prednost u odnosu na ove Opće uvjete poslovanja. Za sadržaj takvog tipa ugovora odlučan je pisani oblik ugovora i/ili pisana potvrda od strane Lyoness-a. Smatra se da stranke nisu sklopile nikakve usmene ugovore ili pogodbe. Lyoness je ovlašten proslijediti Članu ugovorne odredbe i informacije potrebne za izvršavanje ugovornih obveza također putem SMS-a ili e-maila, pod uvjetom da Član priopći odgovarajuće podatke o kontaktu i da tome ne prigovara.

18.4 Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja i ostalih ugovornih odredbi između Člana i Lyoness-a, koje su dostavljene Članu u pisanom obliku, smatrat će se prihvaćenim od strane Člana ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 30 dana nakon dostave obavijesti o izmjenama i dopunama. Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja smatrat će se prihvaćenima od strane člana, kada je ova napomena zaista i izdana.

18.5 Ako se u ugovornom sadržaju koriste oznake u vezi spola, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

18.6 Ako bi odredbe ugovora u potpunosti ili djelomično bile nedjelotvorne i/ili neprovedive, to ne mijenja učinak ostalih odredbi ugovora.

18.7 Na ugovorni odnos primjenjuje se hrvatsko pravo. Primjena UN-ove konvencije o trgovini je isključena.

18.8 Registracija i sudjelovanje u Lyoness Loyalty programu moguće je s navršenih 14 godina života. Do punoljetnosti je potrebna pisana dozvola zakonskog zastupnika.

18.9 Član se obvezuje sam plaćati razna davanja, pristojbe, porez itd., koja Članu nastaju od stjecanja Članskih pogodnosti.

Dodatak 1.

Pojmovnik

"Cashback" je Članska pogodnost detaljnije opisana u članku 8.1.1.

"Cashback Card" je plastična ili papirnata kartica ili virtualna kartica (dostupna kao Lyoness-ova mobilna aplikacija), koja služi za bilježenje kupovina koje Članovi obave kod Lyoness-ovih Trgovaca-partnera. Ona nije dakle sredstvo plaćanja.

"Preporučitelj" je Član koji izravno preporuči drugog Člana te je naveden kao Preporučitelj tijekom registracijskog postupka koji slijedi prethodnoj preporuci Člana kojeg se registrira ili pak Član koji uslijed promjene Preporučitelja bude naveden od strane Lyoness-a kao Preporučitelj za dotičnog člana.

"Prijateljski bonus" je bonus koji je detaljno opisan u članku 8.1.3., te koji Član prima za kupovine obavljene unutar Lyoness Loyalty programa od strane članova prve i druge razine, a koje članove je on pridobio.

"Friendship flyer" (Prijateljski letak) je isprava, koja mora biti proslijeđena Lyoness-u, dovršena i potpisana, u slučaju offline registracije, kako bi se podnijela obvezujuća ponuda za uspostavu članstva u Lyoness-u.

"Vaučeri" su Originalni vaučeri i/ili Poklon kartice te elektronski vaučeri (vaučerski kôdovi) Trgovaca-partnera detaljnije opisani u članku 6.1.

"Lyoness-ovi vaučeri" su vaučeri koje izdaje Lyoness. Članovi ih mogu nabaviti na www.lyoness.com i iskoristiti na www.lyoness.com za kupovine vaučera Trgovaca-partnera (ne dakle za izravnu kupovinu od Trgovaca-partnera) kao i za određenu robu kako to označi Lyoness. Detaljniji prikaz je naveden u članku 7.

"Prepaid Lyoness MasterCard®“ je sredstvo plaćanja s funkcijom Cashback Card-a, koja se omogućava u suradnji s pružateljem usluge kartičnog plaćanja (debitna kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima).

"Lyoness Loyalty program" je kupovna zajednica koju je razvio Lyoness, u okviru koje članovi primaju Članske pogodnosti prilikom kupovine roba i usluga kod Trgovaca-partnera te Prijateljski bonus za kupovine u Lyoness Loyalty programu obavljene od strane članova prve i druge razine, a koje je on pridobio u članstvo.

"Članovi" su sve osobe, koje sklope ugovor kojim se uspostavlja članstvo u Lyoness-u, u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, za vrijeme trajanja tog ugovora, tj. dok nije prestao raskidom jedne od ugovornih strana.

"Članski ID broj" je jedinstveni broj kojeg je dodijelio Lyoness i koji služi identifikaciji Člana te za bilježenje kupovina obavljenih kod Trgovaca-partnera.

"Članske pogodnosti" su sve pogodnosti koje Član primi ili na odgovarajući način može steći kupovinama kod Trgovaca-partnera u Lyoness Loyalty programu. Pogodnosti u tom smislu su Cashback kao i na odgovarajućim mjestima i na odgovarajući način, Shopping Pointovi.

"Osobno člansko područje" je log-in područje dotičnog člana na Lyoness-ovoj internet stranici kako je to opisano u članku 10.

"Online Shopovi" su online trgovine koje su u ugovornom odnosu s Lyoness-om te od kojih članovi mogu primiti Članske pogodnosti prilikom kupovina roba i usluga, pod uvjetom ispunjenja pretpostavki opisanih u članku 5. te Prijateljski bonus za kupovine u Lyoness Loyalty programu koje obave članovi prve i druge razine, a koje je on pridobio u članstvo.

"Trgovci-partneri" su poduzeća u ugovornom odnosu s Lyoness-om, kod kojih članovi mogu steći Članske pogodnosti prilikom kupovina roba i usluga od njih, te Prijateljski bonus za kupovine u Lyoness Loyalty programu koje obave članovi prve i druge razine, a koje su oni pridobili u članstvo.

"Shopping Pointovi" („Shopping Points“) su Članske pogodnosti detaljnije opisane u odredbi članka 9.
* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.