Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, Εκδότης, Παραγωγός και Πάροχος υπηρεσιών

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Ελβετία

Τηλ:        +41(0) 81 / 756 1902
Φαξ:       + 41(0) 81 / 756 1904
E-Mail:   office spam@gohere.go lyoness.ch 
                www.Lyoness.com

Ανώνυμη Εταιρία με έδρα το Buchs SG, Ελβετία
εγγεγραμμένη υπ' αριθμό CH-170.3.026.427-4 του Πρωτοδικείου τήρησης μητρώου του Kantons St. Gallen, Ελβετία – Γενικό μητρώο

Διοικητικό συμβούλιο:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

Διευθυντής διοικητικού συμβουλίου:
Fernando Grave


Ανάληψη και εκτέλεση για λογαριασμό της Lyoness Europe AG:

myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52
57019 Περαία - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 23920 / 211 03
Φαξ: +30 23920 / 755 88
E-Mail: service.gr@cashbackworld.com

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) με έδρα στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 8048 και αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ε 772/2.8.2010, καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 59298004000
ΑΦΜ (UID): EL997809021
Διαχειρίστρια: Anna Teissel

»Επίσης παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που αφορούν αυτή την ιστοσελίδα»

Φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Η παροχή υπηρεσιών για το Cashback Program διενεργείται από την εταιρεία mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, Österreich. Firmenbuch FN 389134g, E-Mail: office@myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Η παροχή υπηρεσιών για τα προϊόντα Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) και MyLyconet πραγματοποιείται από την mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österreich. Firmenbuch FN 389134g, E-Mail: office@myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και ένστασης. Για κάτι τέτοιο απευθυνθείτε σε εμάς. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας περί προστασίας δεδομένων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Εάν δεν βρεθεί λύση που να είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Για αυτά τα ζητήματα υπεύθυνη είναι η αρχή προστασίας δεδομένων στην Αυστρία.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Βιέννη
Email: data.protection spam@gohere.go lyoness.com

Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Wickenburggasse 8
1080 Βιέννη
Τηλέφωνο: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb spam@gohere.go dsb.gv.at
* Ανάλογα με τα εκάστοτε προϊόντα που αποκτούνται από την συμβεβλημένη επιχείρηση, οι προμήθειες μεσολάβησης που καταβάλλονται δύναται να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια.