Ansvarig ägare, utgivare och producent

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs 
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Telefax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-post: office spam@gohere.go lyoness.ch 
              www.lyoness.com
 
Aktiesällskap med säte i Buchs SG, Schweiz
Registrerad under zu CH-170.3.026.427-4 vid Handelsregisteramt i kantonen St. Gallen - huvudregister

Styrelse:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

VD:
Fernando Grave


Ett av myWorld Finland Oy auktoriserat serviceföretag:

myWorld Finland Oy
Plaza Business Park
Äyritie 18
FI-01510 Vanda

Telefon: +358 (0) 29 3400 624
Telefax: +358 (0) 29 3400 639
E-post: service.fi spam@gohere.go cashbackworld.com


» Läs användarvillkoren för den här webbplatsen.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Tjänsterna i Service- och Solution Pack-abonnemangen, samt i Lojalitetsprogrammet levereras och faktureras av mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Österrikiska handelsregistret: FN 389134g, E-post: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Tjänsterna i Lyconet Service-abonnemangen för Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) samt MyLyconet levereras och faktureras av mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Österrikiska handelsregistret: FN 389134g, E-post: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Du har i grund och botten rätt till rättelse, radering, begränsning av användning och bestridande. Det gör du genom att vända dig till oss. I händelse av att du menar att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina rättigheter enligt dataskyddslagen kränks på andra sätt, vänligen kontakta våra dataskyddsansvariga. Om du inte därigenom lyckas uppnå en tillfredsställande lösning, kan du vända dig till respektive tillsynsorgan. I det här fallet Datenschutzbehörde i Österrike.

Dataskyddsansvarig:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
Email: data.protection@lyoness.com

Rakouský úřad na ochranu osobních údajů
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.