Käyttöehdot


Lyoness Finland Oy:n (jäljempänä ”LYONESS”) sivuston käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja. Lisäksi kaikkia jäseniä koskee jäsensopimus sekä sen yleiset kauppaehdot. Yhteistyökumppaneita koskee lisäksi yhteistyökumppanisopimus sekä sen yleiset kauppaehdot. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät käyttöehdot ja he hyväksyvät myös sen, että Lyonessiä ei voi missään tilanteessa asettaa vastuuseen tämän sivuston käytöstä. Lyoness voi päivittää käyttöehtoja säännöllisin väliajoin muuttamalla tai täydentämällä niitä.

Lyoness pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan tällä sivustolla virheettömiä ja ajankohtaisia tietoja. Lyoness ei kuitenkaan anna takuuta tämän sivuston tiedoista. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät sen, että he käyttävät tätä sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuulla. Lyoness ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston käytöstä tai käyttökatkoista tai mahdollisista virheistä ja poistoista.

Kaikki kuva-, teksti- ja äänitiedostot, sekä animaatiot, videot jne. sekä kaikki muut tämän sivuston osat on suojattu tekijänoikeudella, eikä niitä saa kokonaisuudessaan tai osittain markkinoida, ladata, muuttaa, jatkokäyttää, toimittaa eteenpäin tai käyttää muuten ilman aiempaa kirjallista lupaa. Sisäisen latausalueen tiedostot on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.

Lyoness pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa poistaa palvelusta ja/tai postituksesta henkilöitä, mikäli siihen ilmenee pakottavia syitä.

Lainvastaisesta toiminnasta tai tiedoista, jotka sähköisillä viittauksilla johtavat tältä sivustolta muualle internetin tarjontaan, sekä sisällöstä, joka on julkaistu foorumeillamme käydyissä keskusteluissa, Lyoness vastaa korkeintaan silloin, kun saamme tosiasiallista tietoa asiasta ja jos emme ryhdy heti toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot tai estääksemme pääsyn tietoihin. Lyoness voi milloin tahansa poistaa sivustolta syrjivää, pahennusta herättävää, moraalisesti tuomittavaa tai laitonta sisältöä.

Näitä käyttöehtoja ja yleisiä kauppaehtoja koskeviin kysymyksiin vastaamme mielellämme osoitteessa office spam@gohere.go lyoness.fi

Lyoness Finland Oy
Plaza Business Park
Äyritie 18
FI-01510 Vantaa
Sähköposti: office spam@gohere.go lyoness.fi Vastuuvapauslauseke


1.Lyoness Europe AG ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Lyoness”) eivät vastaa käytettäväksi asetettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, kattavuudesta, laillisuudesta ja/tai laadusta. Tämä koskee myös kaikkia tällä sivustolla tarjottuja tuotteita ja palveluja, mukaan lukien tuotekuvaukset, hinnat sekä Lyonessin yhteistyökumppaneista annetut tiedot. Tekniset viat ja/tai huoltotyöt sekä muut syyt (esim. sivuston uudelleenlanseeraus) voivat johtaa lyhyempiin tai pitempiin käyttökatkoksiin. Lyoness ei vastaa sivuston käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. Lyonessiin kohdistuvat vastuuvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aatteellisia vahinkoja (esim. menetetty voitto, sopimuksen peruuntumisesta aiheutuneet kulut, menetetyistä tiedoista johtuvat vahingot, hyötymisvaatimukset, asianajajakulut tai sopimuksen solmimisesta aiheutuneet kulut), jotka ovat aiheutuneet annetuista tiedoista tai virheellisten ja puutteellisten tietojen käytöstä, ovat poissuljettuja, sikäli kuin Lyonessin ei voida osoittaa aiheuttaneen niitä tahallaan tai karkealla laiminlyönnillä. Kaikki tarjottava tieto on ilmoitettu vapaasti ja sitoumuksetta. Lyoness pidättää itsellään oikeuden sivuston osien tai koko valikoiman muuttamiseen, täydentämiseen, poistamiseen tai julkaisemisen ajoittaiseen tai lopulliseen lopettamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

2. Lyoness ei myöskään ole vastuussa hyperlinkeistä tai niiden sisällöstä. Lyoness ei vastaa hyperlinkkien ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, kattavuudesta, laillisuudesta tai laadusta. Linkitettyjen sivustojen sisällöstä vastaa niiden tarjoaja. Lyoness ei voi vaikuttaa hyperlinkkien tämänhetkiseen tai tulevaan muotoon, sisältöön tai tekijänoikeuskysymyksiin. Siksi Lyoness irtisanoutuu hyperlinkkien sisällöstä, jota on muutettu linkkien luomisen jälkeen, sekä ulkopuolisten tekemistä merkinnöistä Lyonessin luomissa vieraskirjoissa, keskustelupalstoilla ja postituslistoilla. Jatkuva linkitettyjen sivustojen sisällön valvonta on mahdotonta ilman konkreettista kiinnekohtaa, mutta mikäli käy ilmi, että jokin sisältö rikkoo lakia, se poistetaan välittömästi.

3. Tämä sivusto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tiedotustarkoitukseen sekä yksityis- ja liikekäyttöön. Tämän sivuston koko sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Tämä pätee riippumatta siitä, onko sisältö annettu käyttöön maksua vastaan tai maksutta. Kopiointi, käyttö, vuokraus, julkaisu, lainaus tai muu käyttö ei ole sallittua ilman Lyonessin nimenomaista kirjallista suostumusta. Tämä kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin, perustuen erityisesti merkintä-, tekijänoikeus- ja kilpailuoikeudellisiin määräyksiin. Lyoness pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki tämän sivuston tekijän-, merkki- ja käyttöoikeudet (teoksen käyttöoikeus ja teoksen käyttölupa).

4. Henkilökohtaisten tietojen huolellinen ja luottamuksellinen käsittely on Lyonessille tärkeää. Sikäli kuin internettarjonnan puitteissa on mahdollista antaa henkilökohtaisia tai liiketietoja (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), käyttäjä luovuttaa tietonsa vapaaehtoisesti.

5. Tämä vastuuvapauslauseke on osa internettarjontaa. Sikäli kuin osa tekstistä tai sen yksittäiset muotoilut eivät ole tai eivät enää ole tai eivät ole täysin voimassaolevan lain mukaisia, tekstin muu sisältö on edelleen voimassa.

6. Tämän lisäksi Lyoness ei vastaa kotisivuilla jaetusta käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Lyoness ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puhutusta sisällöstä. Kotisivuilla julkaistujen kommenttien/arvosteluiden kirjoittaja on itse vastuussa julkaisustaan. Henkilö, joka rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia on korvausvelvollinen. Lyoness pidättää oikeuden poistaa sisältöä, jonka se toteaa laittomaksi ja on ristiriidassa Lyonessin kanssa tai muutoin aiheuttaa vahinkoa Lyonessin imagolle millään tavalla; tässä tapauksessa Lyonessia vastaan ei voi esittää vaatimuksia.

* Jäsenedut ovat riippuvaisia yhteistyöyrityksistä sekä ostetuista tuotteista ja/tai palveluista. Pidätämme oikeuden muutoksiin tässä sivustolla esittyihin asioihin.