LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOTMuutettu: marraskuu 2014
Johdanto

A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka kotipaikka sijaitsee Sveitsissä osoitteessa Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, pitää yllä ostosyhteisöä (jäljempänä ”Lyoness-lojaliteettiohjelma”), jonka kautta yhteisön jäsenet (jäljempänä ”Jäsenet”) saavat etuja ostamalla tuotteita ja palveluita Lyoness-yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä ”Yhteistyöyritykset”). Jäsenten sopimuskumppani on siten Lyoness Europe AG (jäljempänä ”Lyoness”). Suomessa Lyonessia edustaa Lyoness Finland Oy, jonka kotipaikka sijaitsee Suomessa osoitteessa Äyritie 18, 01510, Vantaa (jäljempänä ”Lyoness Finland”).

B. Tekstissä käytetyt termit on selvyyden vuoksi määritelty näiden yleisten ehtojen lopussa olevassa Liitteessä I. Näiden yleisten ehtojen kohdissa 1–18 käytetyt termit ovat juridisesti määrääviä.

1. Sopimuksen kohde
1.1 Lyoness-lojaliteettiohjelmassa tuotteet ja palvelut, joita Jäsenet ostavat Yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä ”Ostokset”), kirjataan. Jotta Jäsen voi kirjata Ostoksensa ja saada käyttöönsä Lyoness-lojaliteettiohjelman edut, hänellä on käytettävissään kaksi vaihtoehtoa: Jäsen voi käyttää Lyoness Cashback Card -korttia tai Yhteistyöyrityksien myöntämiä Arvoseteleitä tai tehdä Ostoksia Yhteistyöyrityksien Online Shop verkkokaupoissa Lyonessin tarjoamien online-kanavien kautta. Ostosten kirjaamistavat on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.3.

1.2 Jäsenellä on oikeus osallistua Lyoness-lojaliteettiohjelmaan ja saada sen mukaisia Jäsenetuja sekä Friendship bonusta näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Jäsen voi suositella Lyoness-lojaliteettiohjelmaa muille kuluttajille ja suositella heitä Jäseniksi. Jäsenellä ei ole oikeutta hankkia Jäseniksi kohdassa 3.4.(d) tarkoitettuja yrityksiä. Jäsenellä ei ole velvollisuutta suositella ja hankkia uusia Jäseniä, eikä Jäsen ole millään tavalla vastuussa Lyonessin menestyksestä.
2. Sopimuksen perusta
2.1 Kun Lyoness on hyväksynyt hakijan rekisteröitymishakemuksen, hakijasta tulee Lyonessin Jäsen ja hän saa henkilökohtaisen, ei siirrettävissä olevan jäsennumeron (jäljempänä ”Jäsennumero”). Samalla hän saa oikeuden osallistua Lyoness-lojaliteettiohjelmaan (mikä ei kuitenkaan perusta jäsenyyttä yhdistyksessä, ks. kohta 18.2).

2.2 Lyonessin ja Jäsenen välinen sopimus on tehtävä täyttämällä Friendship Flyer esite tai Lyonessin verkkorekisteröintilomake, taikka rekisteröitymällä paikallisesti Yhteistyöyrityksen luona.

2.3 Jäsen vahvistaa, että hänen antamansa tai Lyonessin saamat tiedot ovat oikeita. Jäsen sitoutuu hyvittämään Lyonessille kaikki sellaiset vahingot ja manetykset, jotka johtuvat Jäsenen Lyonessille huolimattomasti antamista vääristä tiedoista. Jos rekisteröintihetkellä ilmoitettuihin henkilötietoihin tulee muutoksia, Jäsen sitoutuu ilmoittamaan niistä Lyonessille ilman aiheetonta viivytystä. Tämä koskee erityisesti kotiosoitetta, sähköpostiosoitetta, pankkitilin tietoja ja puhelinnumeroa.

2.4 Jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi rekisteröityä vain kerran (toisin sanoen yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Jäsennumero). Rekisteröinnin yhteydessä on ilmoitettava Jäsenen kotiosoite tai työpaikan osoite (pääkonttori). Jos sama Jäsen rekisteröityy useita kertoja saadakseen oikeudettomasti Jäsenetuja, Lyonessilla on oikeus purkaa sopimussuhde painavasta syystä sekä kiistää kaikki tällä tavoin saadut Jäsenedut ja Friendship-bonukset. Jos sama Jäsen on rekisteröitynyt useammin kuin kerran, uusimmat Jäsennumerot poistetaan. Jäsenedut ja Friendship bonukset, jotka on saatu yksinomaan toistuvien rekisteröintien ansiosta, mitätöidään.

3. Oikeussuhde
3.1 Lyonessin ja Jäsenen välille ei synny minkäänlaista työ-, palvelus- tai yhtiösuhdetta (eikä yhdistyksen jäsenyyttä). Jäsen osallistuu Lyoness-lojaliteettiohjelmaan ja suosittelee uusia jäseniä yksinomaan Lyonessista oikeudellisesti riippumattomana itsenäisenä henkilönä.

3.2 Jäsenellä on oikeus ainoastaan Jäsenetuihin ja Friendship bonukseen. Jäsenellä ei ole oikeutta muihin palkkioihin. Jäsenellä ei myöskään ole oikeutta minkäänlaisiin kulukorvauksiin.

3.3 Jäsenellä ei ole valtuuksia edustaa Lyonessia eikä etenkään antaa lausuntoja muille Jäsenille tai vastaanottaa heiltä lausuntoja Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tai hankkiakseen uusia Jäseniä. Jäsenellä ei ole oikeutta vastaanottaa käteistä rahaa tai kerätä varoja Lyonessin puolesta. Jos Jäsen rikkoo tätä kohtaa

3.3, Lyonessilla on oikeus purkaa sopimussuhde painavasta syystä.

3.4 Ilman Lyonessin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Jäsenellä ei ole oikeutta

(a) käyttää Lyonessin tai Yhteistyöyrityksien logoja, kirjasintyyppejä, tavaramerkkejä, mainoslauseita, verkkotunnuksia tai muita tunnusmerkkejä tai vastaavia
(b) tehdä tai teettää käyntikortteja, esityksiä, videoita, äänitiedostoja, kuvakaappauksia, verkkosisältöä, mediasisältöä, mainoslehtisiä, esitteitä, verkkosivustoja, sovelluksia, mainosmateriaaleja, joukkokirjeitä, joukkopostituksia, kotisivuja tai muuta vastaavaa aineistoa, joka koskee Lyonessia tai Lyoness-lojaliteettiohjelmaa tai jossa viitataan niihin, eikä levittää tällaista aineistoa painetussa tai sähköisessä muodossa tai muulla tavoin taikka julkaista sitä (esimerkiksi Facebookin tai Youtuben kaltaisilla internetsivustoilla)
(c) järjestää tapahtumia, kuten tiedotustilaisuuksia, muita tilaisuuksia, työpajoja tai seminaareja, jotka koskevat Lyonessia tai Lyoness-lojaliteettiohjelmaa tai joissa viitataan niihin
(d) hankkia Yhteistyöyrityksiksi tai Jäseniksi tukkumyyjiä, vähittäismyyjiä tai muita kauppiaita taikka muita yrityksiä, jotka tarjoavat loppukuluttajille tavaroita tai palveluita (huoltoasemat, franchise-saajat ja tavaratalot mukaan luettuina), tai käydä neuvotteluja tai alustavia keskusteluja tai mainostaa millään lailla tällaisten yritysten hankkimiseksi Yhteistyöyrityksiksi tai Jäseniksi, etenkään yritysten tiloissa tai niiden läheisyydessä.

4. Lyoness-lojaliteettiohjelma
4.1 Kun Jäsen tekee Ostoksia Yhteistyöyrityksiltä, Jäsen saa näiden yleisten ehtojen mukaisesti Jäsenetuja eli Cashback-etua ja Shopping Points -pisteitä. Lisäksi Suosittelija saa Friendship bonusta hankkimiensa tason 1 ja tason 2 Jäsenten tekemistä Ostoksista. Jäsenedut ja Friendship bonus sekä niiden edellytykset on kuvattu tarkemmin kohdassa 8.

4.2 Voidakseen myöntää Jäsenille Ostoksista Jäsenetuja ja Friendship bonusta, Lyoness tekee Yhteistyöyrityssopimuksia Kauppiaiden kanssa. Ajantasainen luettelo Yhteistyöyrityksistä ja heidän myöntämistään Jäseneduista on nähtävissä osoitteessa www.lyoness.com.

4.3 Jäsenen Ostokset voidaan kirjata seuraavilla tavoilla:

4.3.1 Cashback Card -kortilla, joka on saatavana muovi- tai paperikorttina tai mobiilisovelluksen välityksellä ladattavana virtuaalisena korttina. Korttia käytetään ainoastaan ostotietojen kirjaamiseen, eikä sitä voi käyttää maksuvälineenä.

4.3.2 Prepaid Lyoness Mastercard® –kortti: Prepaid Lyoness Mastercard® –kortti on Cashback-toiminnolla varustettu maksukortti (prepaid debit-kortti), joka tarjotaan yhteistyössä maksukorttien palveluntarjoajan (Mastercard®) kanssa. Prepaid Lyoness Mastercard® –kortin hakemiseen ja käyttöön sovelletaan erillisiä sopimusehtoja.

4.3.3 Arvoseteleillä, jotka ovat Yhteistyöyrityksien myöntämiä alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja tai mobiiliarvoseteleitä (jotka ovat joko tulostettavissa tai ladattavissa arvosetelikoodeina). Arvoseteleitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on esitetty kohdassa 6.

4.3.4 Kun Jäsen tekee Ostoksia verkossa, hän voi

(a) kirjautua omilla tunnuksillaan järjestelmään osoitteessa www.lyoness.com ja valita sitten haluamansa Yhteistyöyrityksen verkkokaupan tai
(b) hakeutua Online Shop verkkokauppoihin jonkin muun sellaisen verkkokanavan kautta, jonka Lyoness tarjoaa ostotietojen kirjaamista varten ja tehdä sitten Ostoksia suoraan Yhteistyöyrityksen Online Shop verkkokaupassa. Ostokset voidaan kirjata ainoastaan siinä tapauksessa, että järjestelmä, jota Jäsen Ostoksia tehdessään käyttää, sallii evästeiden käytön eikä Adblock- tai Scriptblock-ohjelmien kaltaisia esto-ohjelmia ole käytössä. Verkkokauppaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt on esitetty kohdassa 5.

4.4 Edellä kohdissa 4.3.1. ja 4.3.4. mainituissa tapauksissa Yhteistyöyritys välittää Lyonessille tiedon kirjatusta Ostoksesta tai laskutustiedot Jäsenedun laskemista varten. Sama koskee kohtaa 4.3.3. eli Arvoseteleitä, mikäli ne on ostettu Arvosetelien Myyntipisteestä. Jos Arvosetelit on tilattu suoraan Lyonessilta, Lyoness kirjaa ostotiedot itse ja käyttää niitä Jäsenetujen laskentaperusteena. Kohdan 4.3.2 soveltuessa luottokorttiyhtiö siirtää ostotiedot Lyonessille ostoista johtuvien Jäsenetujen laskemiseksi.

5. Ostosten tekeminen verkossa
5.1 Tietoa Ostosten tekemisestä verkossa on sivustomme (www.lyoness.com) FAQ-osiossa kohdassa Online Shopping.

5.2 Jäsenetuihin ja Friendship bonukseen perustuvan hyvityksen saaminen verkossa tehdyistä Ostoksista edellyttää kohdan 8.4. mukaisesti, että etämyyntiä koskevan lainsäädännön mukainen peruuttamisaika on päättynyt eikä Jäsen ole ilmoittanut peruuttavansa kauppaa.

5.3 Jäsenellä on oikeus Jäsenetuihin ainoastaan Ostoksista, jotka on tehty Yhteistyöyrityksien Online Shop verkkokaupoissa. Osoitteessa www.lyoness.com on lueteltu sen maan Online Shop verkkokaupat, jossa Jäsenen rekisteröintivaiheessa ilmoittama kotiosoite tai työpaikan osoite sijaitsee. Sama koskee Friendship bonusta.

5.4 Lyoness ei voi vaikuttaa (linkittämiinsä) Yhteistyöyrityksien Online Shop verkkokauppoihin eikä se vastaa niistä. Jos linkitetyillä verkkosivustoilla on lain tai hyvien tapojen vastaista sisältöä, Lyoness sanoutuu nimenomaisesti irti tällaisesta sisällöstä.

6. Arvoseteleiden tilaaminen
6.1 Alkuperäiset Arvosetelit, Lahjakortit ja mobiiliarvosetelit (arvosetelikoodit) (jäljempänä yhdessä ”Arvoseteli”) ovat Yhteistyöyrityksien myöntämiä arvoseteleitä, joita voidaan käyttää ainoastaan kyseisen Arvosetelin myöntäneeltä Yhteistyöyritykseltä tehtäviin Ostoksiin. Yksittäisen Arvosetelin arvo on merkitty Arvoseteliin. Yhteistyöyritys ei voi vaihtaa Arvoseteliä kokonaan tai edes osittain käteiseksi rahaksi.

6.2 Arvoseteleitä voi tilata Lyonessilta kirjeitse, puhelimitse tai internetin välityksellä tai ostaa paikallisesti erillisistä Arvosetelien Myyntipisteistä (www.lyoness.com). Lyoness toimittaa Arvosetelin, kun se on maksettu kokonaisuudessaan, minkä jälkeen sillä voidaan tehdä Ostoksia Jäsenen nimeämältä Yhteistyöyritykseltä. Lyoness pidättää oikeuden hylätä arvosetelitilauksen.

6.3 Lyonessilta tilatun ja Lyonessin Jäsenelle lähettämän Arvosetelin voi käyttää ainoastaan sen Yhteistyöyrityksen liikkeessä, jonka Jäsen on Arvoseteliä tilatessaan nimennyt ja jonka nimi Arvosetelissä mainitaan. Arvosetelin käytön yhteydessä tehtävä sopimus syntyy yksinomaan Yhteistyöyrityksen (Arvosetelin antaja) ja Jäsenen (Arvosetelin haltija) välille. Lyoness ei vastaa tästä sopimuksesta johtuvista vaatimuksista.

6.4 Lyonessin lähettämillä Arvoseteleillä ei ole palautusoikeutta eikä maksettuja summia palauteta. Tätä ehtoa ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

6.4.1 Lyoness takaa lakisääteisen virhevastuun nojalla, että Jäsenen ostamat Arvosetelit voidaan lunastaa tai käyttää Jäsenen nimeämältä Yhteistyöyritykseltä tehdyn Ostoksen maksamiseen. Ellei tämä ole mahdollista, Jäsen saa vaihtaa Arvosetelin Lyonessin kautta toisen Yhteistyöyrityksen myöntämään Arvoseteliin. (Tässä yhteydessä Jäsenedut ja Friendship bonukset saattavat muuttua, koska eri Yhteistyöyrityksien kanssa tehdyt sopimukset eroavat toisistaan. Ks. kohta 8.3.) Ellei Jäsen halua vaihtaa Arvoseteliä toiseen, hän voi pyytää, että hänen maksamansa summa palautetaan. Tässä tapauksessa Jäsenen on palautettava hänelle mahdollisesti myönnetyt Jäsenedut. Myös myönnetyt Friendship bonukset on palautettava, jos suoraan tai epäsuorasti hankittu Jäsen käyttää tämän kohdan 6.4.1 mukaista oikeuttaan.

6.4.2 Jos Jäsenellä on oikeus peruuttaa Arvosetelillä tehty Ostos etämyyntiä koskevan lainsäädännön nojalla (ks. kunkin Ostoksen yhteydessä annetut kuluttajatiedot ja peruuttamisoikeutta koskevat ohjeet), hän voi peräytyä sopimuksesta soveltuvan peruuttamisajan kuluessa.

6.5 Lyoness ei vastaa mahdollisesta Arvosetelien oikeudettomasta käytöstä siinä tapauksessa, että Jäsenen Lyonessilta tilaamat tai postitse tai sähköisesti vastaanottamat Arvosetelit katoavat tai ne varastetaan, paitsi jos Jäsen on ilmoittanut katoamisesta tai varkaudesta Lyonessille eikä Lyoness ole ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin oikeudettoman käytön estämiseksi.

6.6 Kokonaisuudessaan maksetut ja Lyonessin Jäsenelle lähettämät Arvosetelit voi siirtää toiselle maksutta. Toisin sanoen Jäsenellä on oikeus antaa Arvoseteli toiselle henkilölle lahjaksi. Arvosetelien jälleenmyynti vastiketta vastaan ei kuitenkaan ole sallittua.

7. Lyoness-arvosetelit
7.1 Lyoness-arvosetelit ovat Lyonessin (eivät Yhteistyöyrityksien) myöntämiä Arvoseteleitä. Jäsenet voivat ostaa niitä osoitteessa www.lyoness.com. Lyoness-arvosetelit ovat arvosetelikoodeja, joilla voi ostaa Yhteistyöyritysten Arvoseteleitä osoitteessa www.lyoness.com. Niillä ei voi suoraan tehdä ostoksia Yhteistyöyrityksiltä. Niillä voi kuitenkin ostaa Lyonessilta tiettyjä Lyonessin nimeämiä tuotteita.

7.2 Lyoness-arvosetelin pienin tilausarvo on 10 euroa. Yhden Lyoness-arvosetelin enimmäisarvo on 1 000 euroa. Lyoness-arvosetelin arvo on merkitty Lyoness-arvoseteliin. Jos Lyoness-arvoseteli käytetään vain osittain, sen alkuperäisestä arvosta vähennetään käytetty summa. Arvoseteliä ei voi vaihtaa kokonaan tai edes osittain käteiseksi rahaksi.

7.3 Lyoness-arvosetelin osto ei itsessään anna oikeutta Jäsenetuihin eikä Friendship bonuksiin. Oikeus niihin syntyy (kohdan 8 mukaisesti) vasta sitten, kun Jäsen hankkii Yhteistyöyritykseltä Arvosetelin (tai tuotteita) käyttämällä Lyoness-arvosetelin osoitteessa www.lyoness.com.

7.4 Lyoness-arvosetelit voidaan siirtää maksutta muille Jäsenille, joten ne sopivat erityisen hyvin lahjakorteiksi. Lyoness-arvosetelien jälleenmyynti vastiketta vastaan ei kuitenkaan ole sallittua.

7.5 Lyoness-arvosetelin voi lunastaa ainoastaan sellainen Lyonessin Jäsen, jonka (rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu) kotipaikka on sellaisella alueella, jolla Lyoness-arvoseteliin merkitty valuutta on virallisesti käytössä.

7.6 Jokaisella Lyoness-arvosetelillä on oma arvosetelikoodi, joka on voimassa kolme vuotta. Kolmen vuoden määräaika alkaa sen vuoden lopusta, jolloin Lyoness-arvoseteli hankittiin. Kun arvosetelikoodin voimassaoloaika päättyy, Lyoness-arvoseteli raukeaa eikä sitä voi enää käyttää.

7.7 Lyoness-arvosetelitilausta ei voi peruuttaa etämyyntiä koskevan lainsäädännön mukaisen peruuttamisajan päätyttyä. (Sinulle nimenomaisesti ilmoitetaan tästä, kun ostat Lyoness-arvoseteleitä.) Yhteistyöyrityksien myöntämien Arvoseteleiden palautuksiin sovelletaan kohtaa 6.4.

8. Lojaliteettiohjelman jäsenedut ja Friendship bonukset
8.1 Jäsenen tekemät Ostokset, jotka kirjataan Lyoness-lojaliteettiohjelmaan, oikeuttavat Jäsenen Jäsenetuihin. Suosittelijana Jäsen saa lisäksi Friendship bonusta Ostoksista, joita hänen suosittelemansa tason 1 ja tason 2 Jäsenet tekevät. (Tästä kerrotaan lisää kohdassa 8.1.3.) Koska Jäsenedut ja Friendship bonukset perustuvat Lyonessin ja kunkin Yhteistyöyrityksen välisen sopimuksen mukaisiin ehtoihin, ne vaihtelevat Yhteistyöyritys-, ala- ja maakohtaisesti. Jäsen saa Jäsenetuna Cashback-etua (kohta 8.1.1.). Tietyiltä Yhteistyöyrityksiltä tehdyistä Ostoksista myönnetään lisäksi Shopping Points -pisteitä (kohta 8.1.2.). Friendship bonus on kuvattu kohdassa 8.1.3.

8.1.1 Cashback-etu: Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kirjatuista Ostoksista enintään 5 prosentin Cashback-edun. Joissakin yksittäisissä tapauksissa myönnettävä etuprosentti on suurempi. Ostokseen sovelletaan osoitteessa www.lyoness.com (kirjautumisnäkymä) ilmoitettua Yhteistyöyrityskohtaista Cashback-edun määrää. Cashback-etujen maksu suoritetaan kohtien 8.4.–8.6 mukaisesti.

8.1.2 Shopping Points -pisteet: Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kirjatuista ja Yhteistyöyrityksiltä tehdyistä Ostoksista, joista myönnetään Shopping Points -pisteitä, annetaan Jäsenelle Shopping Points -pisteitä. Jäsen voi käyttää Shopping Points -pisteitä saadakseen alennuksen www.lyoness.com-sivustolla ilmoitettujen erikoistarjousten mukaisista Ostoksista. Lisätietoja on kohdassa 9.

8.1.3 Friendship bonus: Jäsen saa Lyonessilta 0,5 prosentin Friendship bonuksen Suosittelijan suoraan suosittelemien Lyoness-lojaliteettiohjelmaan rekisteröityjen jäsenten tekemistä Ostoksista (henkilöt, jotka rekisteröityivät Lyonessiin Jäsenen tekemästä suosituksesta ja nimesivät Jäsenen Suosittelijaksi) sekä tällaisten henkilöiden suoraan suosittelemien Lyoness-lojaliteettiohjelmaan rekisteröityjen henkilöiden tekemistä Ostoksista (epäsuorasti suositellut jäsenet, taso 2). Muiden epäsuorasti suositeltujen henkilöiden tekemistä Ostoksista ei myönnetä Friendship bonusta. Friendship bonusten maksu suoritetaan kohtien 8.4. ja 8.6 mukaisesti.

8.2 Erikoistarjousten yhteydessä Lyoness pidättää oikeuden poiketa tässä määrätyistä periaatteista. Lyoness haluaa tarjota Jäsenille yhdessä Yhteistyöyrityksien kanssa mahdollisimman laajan valikoiman erilaisia ostotapoja. Siksi se sopii Yhteistyöyrityksien kanssa huomattavista alennuksista, joiden ansiosta Jäsenet saavat kattavia etuja. Mikäli Yhteistyöyrityksen kanssa on erikoistarjouksen yhteydessä sovittu poikkeavista ehdoista (kuten saatetaan tehdä esimerkiksi epätyypillisten Ostosten, kuten määräaikaisten matkapuhelinsopimusten, kohdalla), Lyoness ilmoittaa tästä erikseen Yhteistyöyrityksen yksityiskohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.lyoness.com (katso jäljempänä kohta 8.3.)

8.3 Tiedot kussakin tapauksessa myönnettävistä eduista ovat nähtävissä Yhteistyöyrityksien yksityiskohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.lyoness.com. Jäsenen kannattaa tutustua säännöllisesti Lyonessin sivustolla esitettyihin Yhteistyöyrityksien tarjoamiin ehtoihin. Lyonessilla on oikeus muuttaa yksittäisten Yhteistyöyrityksien tarjoamia Jäsenetuja ja Friendship-bonuksia, jos Yhteistyöyrityksen kanssa sovitut edut muuttuvat, ilmoittamalla asiasta neljä viikkoa etukäteen. Jäsenen Jäsenetukertymä lasketaan niillä ehdoilla, jotka olivat voimassa silloin, kun Ostos maksettiin kokonaisuudessaan.

8.4 Jäsenetujen ja Friendship bonuksen kirjaaminen edellyttää, että Jäsenen Ostos on kokonaisuudessaan maksettu eikä Ostosta voi enää perua lainsäädännön perusteella ilman erillisiä perusteita (etämyyntiä koskevan lainsäädännön mukainen peruuttamisaika on päättynyt). Jos nämä ehdot täyttyvät, Yhteistyöyritykset vahvistavat Ostoksen Lyonessille ja Lyoness laskuttaa Yhteistyöyrityksiä. Jos Ostos on tehty ja Yhteistyöyritys on laskuttanut sen Lyonessilta viimeistään sunnuntaina klo 23, Jäsenelle kirjataan Jäsenedut ja hänen Suosittelijalleen sekä tämän Suosittelijalle kirjataan Friendship bonus. Yhteistyöyrityksillä on velvollisuus laskuttaa Lyonessia kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tämän kohdan 8.4 ensimmäisessä virkkeessä mainitut ehdot ovat täyttyneet. Jos Jäsen on hankkinut Lyonessilta Yhteistyöyrityksen arvosetelin, Jäsenedut ja Friendship bonus kirjataan, kun tämän kohdan 8.4 ensimmäisessä virkkeessä mainitut ehdot ovat täyttyneet.

8.5 Lyoness siirtää Cashback- ja Friendship-bonusten perusteella maksettavan hyvityksen Jäsenen osoittamalle pankkitilille viikoittain, jos hyvitys on vähintään 10 euroa.

8.6 Jos Jäsen tekee Ostoksia ulkomailla toimivilta Yhteistyöyrityksiltä (niiden toimipaikassa tai verkossa), on mahdollista, että Cashback- tai Friendship bonus näkyy Jäsenen lojaliteettitilillä aluksi kyseisen maan valuutan määräisenä. Kun Yhteistyöyritys vahvistaa Ostoksen, bonus muunnetaan automaattisesti kyseisen Jäsenen Henkilökohtaisella jäsensivulla Jäsenen kotimaan valuutan määräiseksi käyttämällä Euroopan keskuspankin tai muun toimivaltaisen pankin julkaisemia viitekursseja siltä päivältä, jona Yhteistyöyritys vastaanotti maksun. Tämä ei rajoita kohtaa 5.3. Oikeus Jäsenetuihin tai Friendship bonukseen voi siten syntyä vain sellaisista ulkomaisista Ostoksista, jotka on tehty Jäsenelle Lyonessin verkkosivustolla näkyvistä kanavista (kuten Online Shop verkkokaupoista).

9. Lyoness Shopping Points -pisteet
9.1 Jäsenet voivat saada Lyoness-lojaliteettiohjelmassa Yhteistyöyrityksiltä tekemistään Ostoksista Shopping Points -pisteitä.

9.2 Mahdollisten Shopping Points –pisteiden määrä riippuu Ostosten arvosta ja kunkin Yhteistyöyrityksen kanssa sovituista ehdoista. Tutustu Yhteistyöyrityksien tarkkoihin tietoihin osoitteessa www.lyoness.com. Niistä käyvät ilmi laskentaperusteet, joiden mukaisesti Yhteistyöyritys myöntää Shopping Points -pisteitä 100 euron Ostoksista.

9.3 Shopping Points -pisteille ei ole määritelty nimellisarvoa, vaan arvo määräytyy sen mukaan, miten suureen etuun Shopping Points -pisteet oikeuttavat, kun ne käytetään Yhteistyöyrityksen liikkeessä. Shopping Points -pisteitä ei voi vaihtaa käteiseksi, eikä niitä voi siirtää toiselle vastiketta vastaan. Shopping Points -pisteitä voi kuitenkin siirtää toiselle Jäsenelle lahjana.

9.4 Jäsenen keräämistä Shopping Points -pisteistä pidetään kirjaa, ja niiden kertymää voi seurata –Henkilökohtaisella jäsensivulla. Jäsen voi käyttää Shopping Points -pisteitä saadakseen alennusta Ostoksistaan, kun hän hyödyntää tiettyjä osoitteessa www.lyoness.com ilmoitettuja erikoistarjouksia. Shopping Points -pisteitä voi käyttää kuhunkin Ostokseen vain ennalta määrätyn määrän.

9.5 Ostokset, joiden yhteydessä Jäsen käyttää Shopping Points -pisteitä, oikeuttavat Jäsenetuihin ja Friendship bonukseen. Jäsenetujen ja Friendship bonuksen määrän perusteena on tällöin Ostosten arvo, josta on vähennetty Shopping Points -pisteiden perusteella myönnetty alennus.

9.6 Shopping Points -pisteiden voimassaolo päättyy kolmen vuoden jälkeen. Kolmen vuoden aikaraja alkaa kun se ostosvuosi päättyy, jonka aikana Shopping Points -pisteet ovat kertyneet.

10. Henkilökohtainen jäsensivu
10.1 Lyoness tarjoaa kullekin Jäsenelle Henkilökohtaisen jäsensivun verkko-osoitteessa www.lyoness.com (kirjautumisnäkymä). Sivulle kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sivulla Jäsen voi tarkistaa Ostoksensa ja suosittelemansa Jäsenet ja saada tietoja Lyoness-lojaliteettiohjelman Jäseneduista ja Friendship bonuksesta. Elleivät Lyonessin verkkosivustot tai kirjautumisnäkymä osoitteessa www.lyoness.com ole käytettävissä, Lyonessin vastuu on enintään kohdan 14 mukainen.

10.2 Jäsenen on säilytettävä –Henkilökohtaisen jäsensivunsa kirjautumistiedot (käyttäjänimi, salasana ja PIN-koodi) huolellisesti ja käsiteltävä niitä ehdottoman luottamuksellisesti. Käyttäjänimeä ja salasanaa ei missään tapauksessa saa antaa ulkopuolisten nähtäville. Jäsen voi muuttaa omia asetuksiaan osoitteessa www.lyoness.com (kirjautumisnäkymä) milloin tahansa.

10.3 Jäsen sitoutuu ilmoittamaan Lyonessille välittömästi, jos hänen käyttäjätunnustaan käytetään asiattomasti. Tällöin Jäsenen käyttäjätunnus suljetaan välittömästi ja Jäsenelle toimitetaan uudet kirjautumistiedot tekstiviestitse, sähköpostitse tai postitse. Jos Jäsen kärsii vahinkoa käyttäjätunnuksensa asiattoman käytön takia, Lyonessin vastuu on enintään kohdan 14 mukainen.

11. Suosittelijan vaihtaminen
Jos Jäsen ei 6 kuukauden aikana ole tehnyt Ostoksia tai saanut Lyoness-arvoseteleitä Yhteistyöyrityksiltä eikä myöskään ole tänä aikana suositellut Jäseniä mukaan, hän voi vaihtaa Suosittelijaansa ilmoittamalla Lyonessille Suosittelijakseen toisen Jäsenen, jos tämä suostuu siihen. Tässä tapauksessa Jäsenet, joita Suosittelijaa vaihtava Jäsen on suositellut suoraan tai epäsuorasti (tasosta riippumatta), jäävät alkuperäiselle Suosittelijalle alkuperäiseen asemaansa.

12. Tietosuoja
12.1 Lyoness on tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä, ja se kerää, säilyttää ja käsittelee Jäsenten tietoja siinä laajuudessa kuin Lyoness-lojaliteettiohjelman ylläpito sitä edellyttää (toisin sanoen Jäsenetujen ja Friendship bonuksen määrittämistä varten). Friendship bonuksen laskemisen yhteydessä Lyoness antaa Suosittelijan nähtäväksi hänen suosittelemiensa tason 1 ja tason 2 Jäsenten Ostosmäärät. Tässä yhteydessä näytetään myös tason 1 Jäsenten nimet. Lisäksi Suosittelijalle luovutetaan kyseisten Jäsenten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tason 2 Jäsenet näytetään anonyymeina. Jäsen voi luovuttaa Suosittelijoidensa käyttöön myös muita henkilötietojaan (esim. osoitteensa) Online Office sivulla. Jos Jäsen antaa suostumuksensa, Lyoness käyttää Jäsenen tietoja myös toimittaakseen Jäsenelle häntä varten räätälöityjä tietoja Lyonessin ja Lyonessin Yhteistyöyrityksien tarjouksista ja tuotteista.

12.2 Kaikki tietoja koskevat kyselyt, muutospyynnöt ja poistopyynnöt voi toimittaa suoraan Lyonessille tai Lyoness Finlandille.

12.3 Muut tietosuojalainsäädännön määräykset, jotka koskevat Lyonessin verkkosivuston käyttöä, on kuvattu www.lyoness.com-sivuston tietosuoja-selosteessa.

12.4 Lyoness suojaa Jäsentensä tiedot luvattomalta käytöltä kansainvälisesti tunnustettujen tietoturvatekniikoiden avulla. Lyonessin vastuu internetissä siirrettyjen tietojen turvallisuudesta on enintään kohdan 14 mukainen.

12.5 Tietosuojalainsäädännön mukainen suostumus: Jäsen antaa täten suostumuksensa siihen, että Lyoness kerää Lyoness-lojaliteetti-ohjelman yhteydessä hänestä henkilötietoja, jotka koskevat hänen ostokäyttäytymistään (kiinnostuksen kohteet, mieltymykset jne.), ja käyttää näitä tietoja viestinnän räätälöintiin sekä henkilökohtaista yhteydenottoa tai postilähetystä varten Lyoness-lojaliteettiohjelman ja Yhteistyöyrityksien tarjousten markkinoimiseksi. Edellä sanotun mukaisen suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa ilmoitushetkestä lukien kirjallisesti tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen member-service@lyoness.fi . Kirjalliset peruutukset lähetetään osoitteeseen Lyoness Finland Oy, Äyritie 18, 01510, Vantaa, Suomi.

13. Palvelun häiriöt
13.1 Lyonessin tarjoamiin palveluihin kuuluu ainoastaan Lyoness-lojaliteettiohjelman ylläpito näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

13.2 Jäsenten Yhteistyöyrityksiltä tekemiin Ostoksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet koskevat vain Yhteistyöyrityksiä. Lyoness ei näin ollen anna takuita tai ota vastuuta Yhteistyöyrityksen palveluvelvollisuuksista sen jälkeen, kun sopimus Yhteistyöyrityksen kanssa on tehty. Tämä koskee erityisesti Yhteistyöyrityksen laiminlyöntiä tai velvollisuuden puutteellista täyttämistä.

13.3 Jos Yhteistyöyritys laiminlyö velvollisuuksiaan tai täyttää velvollisuutensa puutteellisesti, Jäsen ei voi vaatia Lyonessilta lunastamansa arvosetelin täysimääräistä tai osittaista palautusta, uuden arvosetelin myöntämistä, käteismaksua tai muuta korvausta. Kaikki Jäsenen vaatimukset, jotka johtuvat Yhteistyöyrityksen laiminlyönnistä tai velvollisuuden puutteellisesta täyttämisestä, voidaan esittää vain Yhteistyöyritystä vastaan.

14. Vastuunrajoitus
14.1 Lyoness vastaa rajoituksetta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Lyonessin tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä. Lyoness vastaa rajoituksetta myös muista vahingoista, jotka johtuvat Lyonessin tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä.

14.2 Lyoness vastaa vain tavanomaisista ja ennakoitavissa olevista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Lyoness laiminlyö huolimattomuuttaan sopimuksen riittävän ja virheettömän täyttämisen kannalta olennaisia velvollisuuksiaan, joita Jäsen luottaa ja voi perustellusti odottaa Lyonessin noudattavan (olennaiset velvollisuudet).

14.3 Lyoness ei vastaa muista vahingonkorvausvaatimuksista, ellei kohdasta 14.5. muuta johdu. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

(a) häiriöt Jäsenen internetyhteyksissä;
(b) muut tekniset virheet ja sähköhäiriöt (i) internet-tiedonsiirron aikana ja (ii) Lyoness-internetpalvelun, Lyoness-tekstiviestipalvelun ja mobiililaitteille tarkoitettujen Lyoness-sovellusten käytön yhteydessä edellyttäen, etteivät virheet kuulu Lyonessin vastuun piiriin;
(c) tekniset virheet ja sähköhäiriöt, joista Lyoness ei ole vastuussa ja joiden takia Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvia Ostoksia ei voida tallentaa (erityisesti seurantahäiriöt ja niistä seuraava tietojen häviäminen);
(d) häiriöt matkapuhelinverkkojen tai mobiililaitteiden käytettävyydessä; eikä
(e) Jäsenen mobiililaitteen viat. Tavaroita koskeva ostosopimus ja palveluita koskeva sopimus on yksinomaan Jäsenen ja asianomaisen Yhteistyöyrityksen välinen.

14.4 Lyonessin vastuunrajoitukset soveltuvat myös Lyonessin työntekijöihin, laillisiin edustajiin ja alihankkijoihin ja heidän henkilökohtaiseen vastuuseensa.

14.5 Tämän kohdan mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske Lyonessin tuotevastuulainsäädännön pakottaviin säännöksiin perustuvaa vastuuta taikka virheen vilpillisestä salaamisesta johtuvaa vastuuta.

15. Kustannukset
15.1 Lyoness-lojaliteettiohjelmaan rekisteröityminen ja osallistuminen on Jäsenille maksutonta.

15.2 Lyonessin Cashback Card -kortti on Jäsenille maksuton rekisteröitymisen yhteydessä.

15.3 Mikäli Jäsen hakee prepaid Lyoness Mastercard® -korttia, siihen sovelletaan erillisiä hintoja.

16. Sopimussuhteen päättäminen Jäsenen toimesta
16.1 Jäsen voi päättää sopimussuhteensa Lyonessin kanssa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Sopimussuhteen aikana Jäsenellä ei ole velvollisuutta tehdä ostoksia, suositella jäseniä tai tehdä muita toimia.

16.2 Sopimussuhteen päättyessä Jäsenellä on oikeus ainoastaan niihin Lojaliteettiohjelman mukaisiin Jäsenetuihin, joiden peruste oli olemassa sopimuksen päättymishetkellä, eli jos Cashback-etuun tai Friendship bonukseen oikeuttava Ostos oli jo tehty sopimuksen päättymishetkellä. Sopimussuhteen päättymishetkellä siihen mennessä kertyneet Shopping Points -pisteet mitätöidään. Jos Jäsen purkaa sopimussuhteen painavasta syystä, Jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kerryttämänsä Shopping Points -pisteet kahdeksan viikon ajan sopimuksen päättymisestä lukien kohdan 9 mukaisesti.

17. Sopimussuhteen päättäminen Lyonessin toimesta
17.1 Lyoness voi päättää sopimussuhteen tavanomaisesti ilman erillistä syytä kahdeksan viikon irtisanomisajalla tai purkaa sopimuksen painavasta syystä päättymään välittömästi. Painavaksi syyksi katsotaan Lyonessin tai asianomaisen Yhteistyöyrityksen kaupallisten intressien tai maineen huomattava vahingoittaminen ja lisäksi erityisesti olennaisten sopimusvelvoitteiden laiminlyönti. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat kohdissa 2.3., 2.4., 3.3. ja 3.4. yksilöidyt Jäsenen velvollisuudet.

17.2 Jäsen on korvausvelvollinen Lyonessille, jos Jäsen tuottamuksellisesti rikkoo edellä mainittuja velvoitteita. Edellä mainittu koskee myös kolmansien osapuolten vaatimusten kiistämisestä aiheutuvia kuluja. Lisäksi Lyonessilla on oikeus vaatia Jäsentä korvaamaan sellaiset vahingot (ml. oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat Lyonessille sen seurauksena, että Jäsen on rikkonut hänen velvoitteitaan.

17.3 Sopimussuhteen päättyessä Jäsenellä on oikeus ainoastaan niihin Lyoness-lojaliteettiohjelman mukaisiin Jäsenetuihin, joiden peruste oli olemassa sopimuksen päättyessä, eli edellytyksenä on, että Cashback-etuun tai Friendship bonukseen oikeuttava Ostos oli jo tehty sopimuksen päättymishetkellä.

17.4 Jos Lyoness purkaa sopimussuhteen päättymään välittömästi painavasta syystä, joka ei kuitenkaan ole johtunut Jäsenen tuottamuksesta, on Jäsenellä edelleen oikeus lunastaa kertyneet Shopping Points -pisteensä ja Lyoness-arvosetelit kahdeksan viikon kuluessa sopimuksen purkamisesta kohdan 9 mukaisesti. Muussa tapauksessa kertyneet Shopping Points -pisteet raukeavat sopimuksen purkamishetkellä.

18. Yleisiä määräyksiä
18.1 Jäsenen oikeus siirtää saatavansa Lyonessilta (tai siirtää lojaliteettiohjelmaan osallistumisesta johtuvat oikeudet) sekä näiden käyttäminen vakuutena edellyttää etukäteistä kirjallista suostumusta.

18.2 Osallistuminen lojaliteettiohjelmaan perustaa ainoastaan sopimussuhteen eikä siten perusta Jäsenen ja Lyonessin välistä yhtiöoikeudellista suhdetta tai jäsenyyttä yhdistyksessä.

18.3 Tapauskohtaisesti laaditut erilliset sopimukset syrjäyttävät aina nämä yleiset ehdot. Erilliset sopimukset edellyttävät aina Lyonessin kirjallista sopimusta tai vahvistusta ollakseen päteviä. Lähtökohtaisesti oletetaan, että osapuolet eivät ole tehneet suullisia sopimuksia. Lyonessilla on lisäksi oikeus toimittaa Jäsenelle sopimuksen toteuttamista varten tarvittavia ilmoituksia ja tietoja myös tekstiviestitse ja sähköpostitse edellyttäen, että Jäsen on ilmoittanut kyseiset yhteystietonsa eikä vastusta tätä.

18.4 Jäsenen katsotaan hyväksyneen kaikki kirjalliset muutokset näihin ehtoihin ja kaikkiin muihin Jäsenen ja Lyonessin välisiin sopimuksiin, jos Jäsen ei ole vastustanut muutoksia 30 päivän kuluessa siitä, kun Jäsen on vastaanottanut ilmoituksen tehdyistä muutoksista. Jäsenen katsotaan hyväksyneen kaikki muutokset yleisiin ehtoihin ainoastaan siinä tapauksessa, että hänelle on kerrottu edellä mainitusta menettelystä.

18.5 Kaikki viittaukset henkilöihin ovat viittauksia sekä luonnollisiin henkilöihin että oikeushenkilöihin.

18.6 Jos jokin sopimussuhteen ehdoista osoittautuu joko kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

18.7 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta tähän sopimukseen.

18.8 Lyoness-lojaliteettiohjelmaan rekisteröitymisen ja osallistumisen ehtona on, että hakija on täyttänyt 18 vuotta.

18.9 Jäsen sitoutuu vastaamaan kaikista kuluista, maksuista, veroista ja muista vastaavista menoista, joita Jäsenelle saattaa aiheutua Jäsenetujen vastaanottamisesta.

Liite 1
Sanasto

”Cashback-etu” tarkoittaa kohdassa 8.1.1. yksilöityä Jäsenetua.

”Cashback Card -kortti” tarkoittaa muovi- tai paperikorttia tai Lyonessin mobiilisovelluksen välityksellä ladattavaa virtuaalista korttia, jolle kirjataan Jäsenen Ostokset Lyoness Loyalty nimisen yhtiön kanssa yhteistyötä tekeviltä Yhteistyöyrityksiltä. Cashback Card -kortti ei siten ole maksuväline.

”Suosittelija” tarkoittaa Jäsentä, joka on suoraan suositellut toista Jäsentä ja joka on mainittu Suosittelijana kyseisen Jäsenen rekisteröityessä Lyonessiin, tai Jäsentä, jonka Lyoness on kirjannut kyseisen Jäsenen Suosittelijaksi Suosittelijan vaihtamisen jälkeen.

”Friendship bonus” tarkoittaa kohdassa 8.1.3. yksilöityä bonusta, jonka Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvien, kyseisen Jäsenen hankkimien tason 1 ja tason 2 Jäsenten tekemistä Ostoksista.

”Friendship Flyer -esite” tarkoittaa asiakirjaa, joka palautetaan Lyonessille täytettynä ja allekirjoitettuna ja joka katsotaan Lyonessin jäsenyyttä koskevaksi sitovaksi hakemukseksi silloin, kun rekisteröitymistä ei tehdä verkkopalvelussa.

”Arvoseteli” tarkoittaa kohdassa 6.1. yksilöityjä Yhteistyöyrityksien myöntämiä Alkuperäisiä Arvoseteleitä ja/tai Lahjakortteja ja mobiiliarvoseteleitä (arvosetelikoodeja).

”Lyoness-arvosetelit” tarkoittaa Lyonessin myöntämiä arvoseteleitä. Jäsenet voivat ostaa niitä osoitteessa www.lyoness.com. Niillä voi ostaa Yhteistyöyrityksien Arvoseteleitä osoitteessa www.lyoness.com. Niillä ei voi suoraan tehdä Ostoksia Yhteistyöyrityksiltä. Niillä voi kuitenkin ostaa tiettyjä Lyonessin nimeämiä tuotteita. Yksityiskohtainen kuvaus Arvoseteleiden lunastamisesta on kohdassa 7.

”Prepaid Lyoness Mastercard® -kortti” on maksukortti Cashback-ominaisuudella ja joka tarjotaan yhteistyössä maksukorttien palveluntarjoajan kanssa (prepaid debit –kortti).

”Lyoness-lojaliteettiohjelma” tarkoittaa Lyonessin kehittämää ostosyhteisöä, jossa Jäsenet saavat Jäsenetuja ostaessaan tuotteita ja palveluita Yhteistyöyrityksiltä sekä Friendshi bonusta Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvien, kyseisen Jäsenen hankkimien tason 1 ja tason 2 Jäsenten tekemistä Ostoksista.

”Jäsenet” tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka ovat tehneet Lyonessin kanssa jäsensopimuksen näiden yleisten ehtojen mukaisesti kyseisen sopimuksen voimassaolon ajaksi, eli edellyttäen että sopijapuolet eivät ole päättäneet kyseistä sopimusta.

”Jäsennumero” tarkoittaa Lyonessin myöntämää yksilöllistä tunnistetta, jonka avulla Jäsen voidaan tunnistaa ja jolle Jäsenen Kauppiailta tekemät Ostokset kirjataan.

”Jäsenedut” tarkoittaa kaikkia etuja, joita Jäsen saa tai soveltuvin osin voi saada tehdessään Ostoksia Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvilta Yhteistyöyrityksiltä. Kyseisiä etuja ovat Cashback-etu sekä soveltuvin osin Shopping Points -pisteet.

”Henkilökohtainen jäsensivu” on Lyoness-sivuston jäsenkohtainen osio, jonka käyttö edellyttää sisäänkirjautumista ja joka on kuvattu tarkemmin kohdassa 10.

”Online Shop -verkkokaupat” tarkoittaa verkkokauppiaita, jotka ovat sopimussuhteessa Lyonessin kanssa ja joilta Jäsenet voivat saada Jäsenetuja ostaessaan niiden tuotteita ja palveluita kohdan 5 ehtojen mukaisesti sekä Friendship bonusta, jota myönnetään Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvien, kyseisen Jäsenen hankkimien tason 1 ja tason 2 Jäsenten tekemien Ostosten perusteella.

”Yhteistyöyritykset” tarkoittaa yhtiöitä, jotka ovat sopimussuhteessa Lyonessin kanssa ja joilta Jäsenet voivat saada Jäsenetuja, kun ne ostavat niiden tuotteita ja palveluita, sekä Friendship bonusta, jota myönnetään Lyoness-lojaliteettiohjelmaan kuuluvien, kyseisen Jäsenen hankkimien tason 1 ja tason 2 Jäsenten tekemien Ostosten perusteella.

”Shopping Points -pisteet” tarkoittaa kohdassa 9 yksilöityä Jäsenetua.
* Jäsenedut ovat riippuvaisia yhteistyöyrityksistä sekä ostetuista tuotteista ja/tai palveluista. Pidätämme oikeuden muutoksiin tässä sivustolla esittyihin asioihin.