Isikuandmete kaitse eeskiri / Privaatsuspoliis

 

 

Me võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ning pingutame selle nimel, et meie teenuste kasutamine oleks turvaline. Oleme võtnud oma kohuseks järgida seadusega ettenähtud isikuandmete kaitset puudutavaid sätteid. Käesolev isikuandmete kaitse eeskiri kirjeldab, milliseid andmeid me Teilt kogume ning kuidas me neid kaitseme.

Sisukord

  1. Kehtivusala
  2. Milliseid andmeid kogutakse
  3. Küpsised (cookies)
  4. Andmete kasutamine
  5. Andmete turvalisus ja edastamine
  6. Taganemisõigus, info, andmete muutmine ja kontakt

 

Kehtivusala ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Isikuandmete töötlejaks on Lyoness Europe AG (edaspidi Lyoness; kontaktid allpool), samuti muud käesolevas eeskirjas viidatud ettevõtted. Meie veebilehte kasutades annate Te oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevale eeskirjale.

Käesolev eeskiri kehtib Lyonessi liikmelisuse ning aadressil http://www.lyoness.com/ee/ avaneva Lyonessi veebilehe suhtes. Palun pöörake tähelepanu sellele, et käesolevas eeskirjas viidatakse ka teistele Lyonessi veebilehtedele ja teistele riikidele, mille suhtes võivad kehtida erinevad isikuandmete kaitse eeskirjad.

Juhul, kui meie veebilehe edasiarendamise käigus meie teenuste parendamiseks selgub, et osutub vajalikuks käesolevat isikuandmete kaitse eeskirja täiendada, informeerime me Teid sellest eelnevalt ja küsime Teilt selleks eraldi nõusolekut.

Milliseid andmeid kogutakse

Isikuandmete hulka kuuluvad kõik sellised isiklikke või materiaalseid asjaolusid puudutavad andmed, mida me oleme Teilt saanud seoses Teie Lyonessi liikmelisusega ja mida on võimalik Teiega otseselt või kaudselt (nt Teie liikmenumbri kaudu) seostada. Nende hulka kuuluvad muu hulgas: Teie täielik nimi, sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto andmed ning Teie Lyonessi liikmelisuse käigus kogunenud andmed Teie ostude kohta.

Küpsised (cookies). Nõusolek küpsiste kasutamiseks

Meie veebilehed kasutavad nn küpsiseid, mis on väiksed tekstifailid, mis paigutatakse Teie arvutisse ning mida on võimalik seal jälle avada. Küpsised on vajalikud selleks, et võimaldada Teil meie teenustesse sisse logida ja veebilehe kasutamist Teie jaoks personaliseerida.

Osa meie veebipakkumistest on Teil võimalik kasutada ka ennast registreerimata või sisse logimata. Ka sel juhul salvestatakse automaatselt teatud andmeid, et koguda statistilist infot meie veebipakkumiste kasutamise ja nende efektiivsuse kohta ja neid meie kasutajate vajadustega sobitada. Seetõttu kogume me informatsiooni Teie IP, külastuse aja ja kestvuse, külastuste arvu, vormide kasutamise ja muu sarnase kohta. Küpsiste salvestusaeg on erinev. Peamiselt kasutame me küpsiseid, mis kustutatakse automaatselt peale Teie külastuse lõppu meie veebilehel. Me protokollime oma veebilehe igat külastust ja igat meie veebilehel asuva faili allalaadimist. Paigaldame küpsiseid eranditult vaid informatsiooni saamise eesmärgil ja kolmandatel isikutel ei ole neile juurdepääsu. Kolmandateks isikuteks ei loeta käesolevas eeskirjas märgitud isikuid.

Lisaks kasutame programmi Google Analytics, et Teie online-tegevusi meie veebilehel jälgida ja et kindlaks teha, kui palju kasutajaid meid internetis külastab ja millist meie veebilehe sisu kui tihti vaadatakse. Analüüs toimub anonüümselt. Google Analytics’i küpsised salvestatakse Teie arvutisse ja Google saab neid analüüsida. Konkreetselt kasutatakse programme Google Analytics Tool Anonymous IP, demographic data ja interests. Täpsemalt on selle kohta võimalik lugeda aadressil https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics pakub aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de võimalust andmete kogumisest keelduda.

 

Küpsis

Parameeter

Eesmärk

Toimimisviis

lyo_it_accept_cookie

True

Seda küpsist kasutatakse kasutaja nõusoleku jälgimiseks

Oma nõusolekust taganemiseks peab kasutaja selle küpsise oma brauserist kustutama

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Need küpsised koguvad informatsiooni, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad (kellaaeg, nädalapäev) ja kui tihti. Seda infot kasutatakse veebilehe teenuse parendamiseks.

Lähema informatsiooni saamiseks palume läbi lugeda Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Selle küpsise abil toimub kasutaja täpne identifitseerimine


Sessiooni-ID salvestatakse küpsises

Lyo-Search-Settings

TreeType

Küpsis otsinguvaadete salvestamiseks

Soovitud otsingutulemuste vaade salvestatakse küpsise abil

lyo_box_account_info_settings

true/false

Küpsis kontoülevaates andmete näitamiseks ja peitmiseks

Selle küpsise abil on võimalik kontoandmete vaadet aktiveerida ja deaktiveerida

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Esimesel külastusel ilmub pop-up aken selgitustega Lyonessi kohta

Küpsis pop-up akna juhtimiseks. Kui see suletakse, siis järgmisel külastusel enam selgitusi ei kuvata

Palun pöörake tähelepanu sellele, et vastavalt standardseadetele aktsepteerivad kaasaegsed brauserid küpsiseid. Te võite oma brauseri seadistusi muuta selliselt, et see keeldub kõikidest või teatud küpsistest või küsitakse Teilt enne uue küpsise saabumist nõusolekut. Enamus brausereid pakuvad Teile selle kohta menüüpunkti „Abi“ alt juhendit. Sealt on võimalik ka lugeda, kuidas juba salvestatud küpsiseid jälle kustutada.

Meie veebilehte kasutades annate Te oma nõusoleku, et eelpool kirjeldatud küpsiste kasutamine on lubatud. Palun pange tähele, et võib juhtuda, et Teil ei ole võimalik kõiki meie veebilehe funktsioone kasutada, kui Te küpsiseid ei aktsepteeri.

 

Andmete kasutamine

Lyoness kasutab Teie andmeid eranditult kooskõlas seadusega. Isiklikke andmeid, mida Te Lyonessi liikmeks registreerimisel ning oma liikmelisuse jooksul meie käsutusse annate, kogume ja töötleme me eranditult kehtivate lepinguliste kohustuste, mis meil Teie suhtes on, täitmise raames ning sellele lisaks vaid juhtudel, kui Te annate meile selleks eraldi nõusoleku.

Kasutame Teie andmeid Teiega suhtlemiseks, Teie isiku kindlakstegemiseks ja et anda teie käsutusse Teie isiklik liikmeala Lyonessi veebilehel, Teie järelepärimiste ja tellimuste töötlemiseks ja et võimaldada Teil meie teenuseid kasutada. Lisaks kasutame me Teie andmeid selleks, et määrata kindlaks Teie Lyonessi lojaalsusprogrammist osavõtust tekkinud liikmesoodustused ja et need Teile välja maksta.

Juhul, kui meil on selleks Teie eraldi nõusolek, kasutame me Teie andmeid ka selleks, et informeerida Teid nt meie partnerettevõtete pakkumistest ja kampaaniatest.

Andmete turvalisus ja edastamine

Teie andmete kaitsmiseks kasutame me andmete ülekandmisel muuhulgas krüpteerimist (SSL-krüpteerimine), tulemüüre, häkkeri-kindlaid programme ja muid ettevaatusabinõusid vastavalt kaasaegsele tehnika tasemele.

Võime oma teenuste pakkumiseks, liikmetega suhtlemiseks ja oma veebilehe haldamiseks kasutada teatud teenusepakkujaid. Kindlustame, et need teenusepakkujad on meie poolt hoolikalt välja valitud, et kindlustada seadusega kooskõlas olev ja turvaline andmete töötlemine. Lisaks sellele oleme teenusepakkujaid kohustanud Teie isikuandmeid kasutama vaid vastavalt meie instruktsioonidele eesmärgipäraselt ja vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele. Andmete edasine kasutamine nimetatud teenusepakkujate poolt on välistatud.

Lisaks sellele võime me Teie isikuandmeid edastada Lyoness grupi siseselt, garanteerides vajalike andmekaitseabinõude rakendamise, kuivõrd see on vajalik elektrooniliseks töötlemiseks ja administreerimiseks või Teile konkreetse teenuse pakkumiseks. Lyoness grupi ettevõtted on meie suhtes samuti kohustatud kasutama Teie isikuandmeid vaid teatud konkreetsel eesmärgil ja vastavalt Eesti andmekaitse eeskirjadele.

Teie isikuandmeid kasutatakse järgmiste isikute poolt:

  1. Lyoness Europe AG (aadress CH-9470 Buchs, Bahnhofstrasse 22, Šveits) kui liikmete lepingupartneri  poolt, kes kasutab seejuures vastavate kohalike ettevõtete abi;
  2. Lyoness Group AG (aadress A-8020 Graz, Gürtelturmplatz 1, Austria);
  3. teenusepakkujad ja partnerettevõtted, kelle nimed ja kontaktandmed leiate järgmiselt veebilehelt https://www.lyoness.com/ee/search?area=2&ft=Basic&c=EE&cp=0&s=Default;
  4. Lyoness gruppi kuuluvad ettevõtted, kelle täpse nimekirja koos kontaktandmetega leiate järgmiselt veebilehelt: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/.

See puudutab eelkõige järgmisi teenuseid: kontakteerumine elektrooniliste teadete abil (nt. e-kiri või SMS), sotsiaalmeedia kaudu (nagu Facebook jmt), faksi teel, telefoni või kirja teel partnerettevõtete toodete ja kampaaniate kohta informatsiooni edastamiseks, Teie huvidele vastavate pakkumiste kindlakstegemine, rahuloluküsitluste läbiviimine, infotelefoni kasutamine ning tehingute töötlemine. Kui ja kuivõrd see on vajalik teatud konkreetse teenuse pakkumiseks, edastame me partnerettevõttele selleks vajalikud isikuandmed. Partnerettevõtted on omakorda meie suhtes kohustatud Teie isikuandmeid kasutama vaid teatud konkreetsel eesmärgil ja vastavalt Eesti andmekaitse eeskirjadele.

Lyoness on rahvusvaheliselt tegutsev kontsern. Meie majandustegevus, juhtimisstruktuurid ja meie tehniline infrastruktuur ületavad riigipiire. Seetõttu võime me Teie isikuandmeid ka välismaale edastada. Teie isikuandmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidesse, Šveitsi ja teistesse piisava andmekaitse tasemega riikidesse ei ole täiendav nõusolek vajalik. Juhul, kui Teie isikuandmeid edastatakse siiski teistesse riikidesse kui eelpool nimetatud, küsime me selleks eelnevalt Teie spetsiaalset nõusolekut.

Me ei edasta Teie isikuandmeid teistele isikutele kui ülal nimetatud partnerettevõtted, teenusepakkujad ja Lyoness-ettevõtted. Selline andmete edastamine, mis võiks olla vajalik lepingu sõlmimise eesmärgil, sõltub Teie spetsiaalsest nõusolekust.

Teil on õigus nõuda Lyonessilt ebatäpsete ja eksitavate isikuandmete parandamist.

Isikuandmete töötleja on kohustatud:
1) viivitamata kustutama või sulgema oma eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed, kui seadus ei näe ette teisiti;
2) tagama, et isikuandmed on õiged ja, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases seisus;
3) mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud;
4) ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega;
5) isikuandmed, mille õigsus on vaidlustatud, sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni. 

 

Taganemisõigus, info, andmete muutmine ja kontakt

Teil on võimalik oma nõusolekust andmete kasutamiseks igal ajal taganeda ilma põhjuseid nimetamata. Selline taganemine toob kaasa selle, et andmete edasine kasutamine ei ole lubatud.
Teil on õigus igal ajal keelata Teie kohta käivate andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks, samuti keelata andmete üleandmise kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
Taganemine tuleb edastada kirjalikult (kirja, faksi või e-posti teel) järgmisele aadressile:

Lyoness Eesti OÜ
Laeva 2, Tallinn, 10111, Eesti
Telefon: 00372 640 3600
Faks: 00372 640 36009
E-post: member-service spam@gohere.go lyoness.ee

Palun võtke sellel aadressil ühendust ka siis, kui Teil on küsimusi oma andmete kasutamise kohta või kui soovite oma andmeid ajakohastada või korrigeerida.
Isikuandmete kaitse tööportaalis

Lyoness Group AG ja Lyonessi gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi Lyoness) kohustub tagama võrdsed võimalused kõikidele töötajatele ja on uhke oma meeskonna mitmekesisuse üle! Kõik kvalifitseerunud kandideerijad osalevad valikuprotseduuris, hoolimata ma etnilisest päritolust, nahavärvist, religioonist, soost, seksuaalsest orientatsioonist, rahvusest, puudest või vanusest.

 

Milliseid andmeid kogutakseKuna www.lyoness-corporate.com puhul on tegemist rahvusvahelise tööportaaliga, kus reklaamitakse Lyoness grupi kõikide filiaalide ja tütarettevõtete kõiki pakutavaid töökohti, siis tuleb Teil kõigepealt valida riik, kus Te töötada soovite. Peale esialgse valiku tegemist satute Te riigispetsiifilisse tööportaali. Täpne nimekiri kõikidest Lyoness gruppi kuuluvatest ettevõtetest, mis osaliselt asuvad loomulikult ka välismaal, on toodud järgmisel veebilehel: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/ 

 

Kui Te kandideerite meie veebilehel ühele reklaamitavale töökohale, palutakse Teil täita kandideerimisankeet või andmeid üles laadida.

Isikuandmed, mida me Teilt kogume ja salvestame, on Teie tiitel, eesnimi, perekonnanimi, elukoha aadress koos tänava, sihtnumbri ja asulaga, sünnikuupäev, emakeel, rahvus, e-posti aadress, telefoninumber, kõrgeim lõpetatud haridustase, palgasoov bruto aastapalgana ja varaseim võimalik tööleasumise kuupäev. Lisaks võite Te kirja panna oma eriteadmised ja kvalifikatsioonid, nt arvuti kasutamise oskus, keelteoskus jm. Lisaks võite Te välja tuua ka oma senise väljaõppe, töökogemuse jne. 

Sellele lisaks on Teil võimalus meie serverisse faile üles laadida, nagu näiteks CV, motivatsioonikiri, foto, tunnistused ja muud tööga seotud dokumendid. Lisaks võite Te saata meile teate spetsiaalselt selleks ettenähtud tekstivälja kaudu.

Kuna Lyoness on loomulikult teadlik sellest, et kõiki nimetatud isikuandmeid ei ole lubatud vastavalt teatud maade rahvuslikule seadusandlusele nõuda, oleme me kohustuslike väljadena märkinud vaid vähesed, ilmtingimata vajalikud väljad nagu perekonnanimi ja kontaktaadress. Teie isikuandmeid kasutatakse eranditult vaid Teie kandideerimisavalduse töötlemiseks.

Lyonessi tööportaali kasutamisega annate Te oma nõusoleku Teie poolt nimetatud isikuandmete elektrooniliseks salvestamiseks ja edasiseks töötlemiseks Lyoness Group AG ja teiste Lyoness grupi ettevõtete poolt, kelle andmed on toodud veebilehel: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/.

Teil on õigus nõuda Lyonessilt ebatäpsete ja eksitavate isikuandmete parandamist.

Isikuandmete töötleja on kohustatud:
1) viivitamata kustutama või sulgema oma eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed, kui seadus ei näe ette teisiti;
2) tagama, et isikuandmed on õiged ja, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases seisus;
3) mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud;
4) ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega;
5) isikuandmed, mille õigsus on vaidlustatud, sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni. 

Taganemisõigus, info, andmete muutmine ja kontakt

Teil on võimalik oma nõusolekust andmete kasutamiseks igal ajal taganeda ilma põhjuseid nimetamata. Selline taganemine toob kaasa selle, et andmete edasine kasutamine ei ole lubatud. Taganemine tuleb edastada kirjalikult (kirja, faksi või e-posti teel) järgmisele aadressile:

 

Lyoness Eesti OÜ
Laeva 2, Tallinn, 10111, Eesti
Telefon: 00372 640 3600
Faks: 00372 640 36009
E-post: member-service spam@gohere.go lyoness.ee

 

Loomulikult informeerime me Teid hea meelega sellest, millised kandideerimisandmed meil Teie kohta olemas on. Lisaks sellele on Teil võimalik lasta neid andmeid igal ajal muuta või kustutada. Juhul, kui Te ei soovi, et me Teie kandideerimisandmeid peale valiku tegemise lõppu ühe aasta säilitame, informeerige meid sellest, palun, alltoodud e-posti aadressil.

hr spam@gohere.go lyoness.ag

* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.