Servicevilkår

Brugen af denne hjemmeside fra Lyoness Danmark Aps (herefter ”Lyoness”), er underlagt følgende vilkår og betingelser. For stamkunderne gælder derudover de afsluttede stamkundeaftaler, samt de almindelige forretningsbetingelser. For distributører gælder de afsluttede stamkundeaftaler samt de almindelige forretningsforbindelser. Brugerne af hjemmesiden acceptere disse vilkår og betingelser og acceptere at Lyoness ikke er ansvarlig for brugen af hjemmesiden. Lyoness kan fra tid til anden ændre og supplere disse vilkår og betingelser ved at opdatere.

Lyoness gør sit bedste for at præsentere korrekte og aktuelle oplysninger på hjemmesiden. Indholdet og oplysningerne på denne hjemmeside er dog uden garanti. Brugere af denne hjemmeside accepterer at adgangen og hele brugen af hjemmesiden, foregår på eget ansvar. Lyoness påtager sig intet ansvar for skader, som opstår på grund af adgangen, benyttelse eller ikke mulige benyttelse af hjemmesiden, eller eventuelle fejl og udeladelser heri.

Alle billeder, tekst og sound-filer samt animationer, videos etc. samt alle andre elementer fra hjemmesiden er ophavsretligt beskyttet og må hverken helt eller delvist distribueres, downloades, ændres, blive genbrugt, omdirigeret eller på anden måde benyttes. Ved det interne download område må filerne kun blive brugt til privat brug.

Lyoness forbeholder sig retten til, hvis det er nødvendigt, at udelukke visse personer fra diverse tjenester og/eller udelukkelsen af tilsendelser såsom emails, hvis der foreligger gode grunde til dette.

Mulige ulovlige aktiviteter såsom elektroniske henvisninger til andre tilbud fra World Wide Web, ligesom indhold som stammer fra andre personer, gennem udveksling i vores forum, hæfter Lyoness kun ved faktiske kendskab til ulovlige aktiviteter og hvis Lyoness ikke umiddelbart handler, for at fjerne disse oplysninger. Diskriminerende, upassende, moralsk anstødeligt eller ulovligt indhold vil til enhver tid blive fjernet af Lyoness.

Yderligere spørgsmål til vores servicevilkår og til de almindelige forretningsbetingelser, vil blive besvaret på office spam@gohere.go lyoness.dk


Lyoness Danmark ApS
Bomhusvej 13, st. th.
2100 København Ø
Tlf.: +45 44220202
Fax: +45 44220203
E-Mail:   office@lyoness.dk   

Dansk registreret selskab
CVR.nr: 34621012

 

Ansvarsfraskrivelse


1.    Lyoness Europe AG og dets datterselskaber (herefter „Lyoness“) påtager sig intet ansvar for aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed og/eller kvaliteten af de opgivne oplysninger. Dette gælder også for alle tilbudte produkter og tjenester, inklusive produktbeskrivelser, priser samt oplysninger omkring Lyoness´ partnerselskaber. Tekniske fejl og/eller vedligeholdelse samt andre årsager (f. eks. re-launch af hjemmesiden) kan føre til kortere eller længere tab af adgang til hjemmesiden.
Lyoness påtager sig intet ansvar for brugervenlighed og tilgængelighed af hjemmesiden. Erstatningskrav der er rettet mod Lyoness, som refererer til materielle eller immaterielle skader (såsom tabt fortjeneste, skuffende udgifter, skader på grund af mistede oplysninger, berigning, advokatomkostninger eller kontrakt konstruktions gebyrer), forårsaget af anvendelsen af de fremlagte oplysninger eller anvendelse af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er generelt udelukket, forudsat at Lyoness ikke handler forsætlig eller forholder sig groft uagtsom.  Alle tilbud er forbeholdt ændringer og er ikke bindende. Lyoness forbeholder sig retten til, at ændre dele af hjemmesiden, eller ændre alle tilbuddene uden særskilt meddelelse, at supplere, slette, eller afbryde offentliggørelsen delvist eller permanent.

2.    Yderligere er Lyoness ikke ansvarlig for hyperlinks og deres indhold. Lyoness påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed, lovlighed eller for kvaliteten af hyperlinks.
Ethvert ansvar ligger hos udbyderen af den linkede hjemmesiden. Lyoness har ingen indflydelse på de aktuelle og fremtidige design, indhold eller lovligheden af hyperlinks. Derfor distancerer Lyoness sig udtrykkeligt fra indholdet af alle hyperlinks, som er blevet ændret, efter de er blevet linket samt tredjeparts angivelser i Lyoness´ gæstebøger, diskussionsforum og mailinglister. En permanet kontrol af indholdet, fra de linkede hjemmesider, er uden konkrete beviser for en overtrædelse ikke rimeligt, men bliver dog fjernet ved kendskab af overtrædelser af loven.

3.    Denne hjemmeside må kun benyttes til private og erhvervsmæssige oplysningsformål. Hele indholdet af hjemmesiden er ophavsretligt beskyttet. Dette gælder uanset om indholdet på hjemmesiden, er blevet gjort tilgængeligt gratis eller mod vederlag. Enhver form for reproduktion, brug, leje, udlejning, offentliggørelse eller enhver anden form for brug, er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Lyoness. En overtrædelse af dette forbud kan føre til juridiske konsekvenser, især på grundlag af identifikations-, ophavsret- og konkurrence forordninger. Lyoness forbeholder sig retten til samtlige varemærker, ophavs-, og brugerrettigheder (brugsret og brugstilladelse) på hjemmesiden.

4.    Lyoness lægger stor vægt på omhyggelig og fortrolig anvendelse af de personlige oplysninger. I de tilfælde hvor det er muligt for brugeren, selv at indtaste sine personlige eller forretningsmæssige oplysninger (e-mail adresse, navn, adresse), sker det på frivillig basis.

5.    Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettilbuddet. Hvis sektioner eller visse formuleringer i teksten ikke svare til den aktuelle juridiske situation, forbliver det resterende indhold af dokumentet gyldigt.

* Margin varierer i forhold til produkter og den enkelte Loyalitetspartner. Al relateret information på hjemmesiden er afgivet med forbehold for ændringer.