Cookie- og Privatlivspolitik

 

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorlig, og vil tilstræber at tilrettelægge vores ydelser på sikker vis. Lyoness Europe AG og Lyoness Danmark ApS forpligter sig til at overholde de lovmæssige krav. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke af dine data Lyoness Europe AG behandler via Lyoness Danmark ApS, og hvorledes vi beskytter disse.


Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde
2. Hvilke data registreres
3. Cookies
4. Brug af personoplysninger
5. Sikkerhed og videregivelse
6. Ret til tilbagekaldelse, oplysning, ændring på persondata og kontakt

Anvendelsesområde

Denne privatlivspolitik gælder både for Lyoness medlemsskabet og for hjemmesiden, der ligger på http://www.lyoness.com/. Du gøres opmærksom på, at denne hjemmeside indeholder henvisninger til hjemmesider, der befinder sig i andre lande, også i de lande, hvor der gælder andre regler for persondata.
Som led i videreudviklingen af vores hjemmeside for at forbedre vores ydelser, kan det ske, at det bliver nødvendigt at supplere indeværende privatlivspolitik. I det tilfælde modtager du forudgående information fra os , og vi vil indhente dit samtykke til disse eventuelle ændringer.


Hvilke data registreres


Under personoplysninger forstås alle disse oplysninger om personlige eller saglige forhold, som vi har modtaget fra dig som led i dit Lyoness medlemskab, og som kan henføres til dit navn direkte eller indirekte (f. eks. via dit medlems ID). Dette omfatter: Dit fulde navn, fødselsdag, din fuldstændige adresse,
telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger samt oplysninger omkring de indkøb, du foretager dig som Lyoness medlem.

Cookies

Vores hjemmesider anvender såkaldte cookies, som er små tekstfiler, der lagres på din computer, hvorfra de kan aktiveres igen. Cookies har det formål, at gøre det muligt at tilmelde dig til vores tilbud og personalisere vores hjemmeside for dig.
Du kan bruge en del af vores web-tilbud, uden at du har registreret dig, henholdsvis uden at have logget dig ind på vores hjemmeside. Også i det tilfælde registreres visse informationer automatisk for at samle statistik-oplysninger omkring brugen og effektiviteten af vores web-tilbud og for at tilpasse dette til vores brugere. Derfor indsamler vi oplysninger omkring din IP-adresse, tidspunkt og varighed for dit besøg, antallet af dine besøg, din brug af vores formularer og lignende. Hvor længe de forskellige cookies lagres på din computer, er forskellig fra cookie til cookie. Vi gør til største del brug af cookies, som slettes automatisk fra din computer, når du har afsluttet dit besøg på hjemmesiden. Vi protokollerer samtlige besøg på vores hjemmesider og registrerer, hvilke filer, der ligger på vores hjemmesider, downloades. De cookies, vi anvender, tjener kun til vores information, til at forbedre hjemmesidens anvendelighed, og informationerne videregives ikke til tredjemand.

Samtidig anvender vi Google Analytics, for at registrere dine aktiviteter på vores hjemmeside og for at måle antallet af besøg på hjemmesiden og hvilket indhold på siden bliver brugt. Vurderingen af oplysningerne er dog anonyme. Google Analytics cookies lages på din computer og kan også bruges af Google. Helt konkret er der tale om brugen af Google Analytics Tool Anonymous IP, samt demographic data and interests. Yderligere oplysninger herom kan du finde her https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da
Google Analytics tilbyder muligheden for at deaktivere muligheden for at registrere oplysningerne med google analytics ved denne link på engelsk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  

Navn

Parameter

Funktion

Funktionalitet

lyo_it_accept_cookie

True

Gemmer oplysninger om, at den besøgende har givet sit samtykke

For at tilbagekalde sit samtykke, skal den besøgende slette denne cookie fra sin browser

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Disse cookies bruges til at indsamle informationer: hvordan besøgende bruger hjemmesiden (klokkeslæt, ugedag) og hvor ofte. Informationen bruges til at forbedre hjemmesidens anvendelighed.

Der henvises til google privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Denne cookie bruges til at identificere den besøgende

Denne session ID gemmes i en cookie

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie, der gemmer de foretrukkende søgevisninger

Gemmer den ønskede visning for søgeresultater

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie, der bruges til at folde data ind og ud i kontovisningen

Visningen af kontodata kan aktiveres og de-aktiveres

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Ved første besøg vises et pop-up vinde med forklaringer til Lyoness

Cookie, der kontrollerer pop-ups. Så snart det lukkes, vises det ikke længere ved følgende besøg.


Bemærk, at de almindelige internetbrowsere i henhold til deres standardindstillinger typisk er sat til at acceptere cookies.  Du kan indstille din browser til at afvise alle, eller nærmere angivne cookies, eller du kan sætte indstillinger således, at du bliver spurgt, før du modtager nye cookies.
Det afhænger af din browser og dit udstyr, hvordan du kan slette eller undgå, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.
Hvis du bruger en PC kan du trykke [CTRL] [SHIFT] [Delete] og følge instruktionerne i det nye vindue.
Ellers kan du følge instruktionerne på én af disse hjemmesider, afhængigt af hvilken browser du bruger:


Du gøres opmærksom på, at du muligvis ikke kan gøre brug af nogle af vores funktioner på hjemmesiden, hvis du vælger ikke at acceptere brugen af cookies.
Ved brugen af vores hjemmeside giver du dit samtykke til, at de ovenfor nævnte cookies må bruges.


Brug af personoplysninger

Lyoness Europe AG og Lyoness Danmark ApS bruger udelukkende dine personoplysninger indenfor lovens rammer. Vi behandler de persondata, som du stiller til rådighed for os ved din registrering og i løbet af dit Lyoness medlemskab, i forbindelse med vores forpligtelser i henhold til vores aftale med dig, og derudover kun, for så vidt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

Vi bruger dine data for eksempel til at kommunikere med dig, for at verificere din identitet, for at kunne stille det personlige log-in område til rådighed på Lyoness’ hjemmeside, for at bearbejde dine forespørgsler og dine bestillinger og for at kunne stille vore services til rådighed. Endvidere bruger vi dine data, for at beregne og overføre de medlemsfordele til dig, som du optjener i forbindelse med din deltagelse i Lyoness’ loyalitetsprogram.
Hvis du har givet os dit særskilte samtykke, bruger vi også dine data til at informere dig for eksempel om tilbud og aktioner fra vore loyalitetspartnere.

Sikkerhed og videregivelse af personoplysninger

For at beskytte dine data gør vi brug af krypteringer i forbindelse med dataoverdragelser (SSL-kryptering), Firewalls, programmer til afværgelse af angreb fra hackere, samt yderligere til state of the art sikkerhedsforanstaltninger.
Dine persondata behandles af Lyoness Europe AG, som din kontraktpart, der benytter sig af det danske Lyoness-selskab, Lyoness Danmark ApS, og Lyoness Group AG i Østrig. Dine data kan videregives til andre nærmere bestemte serviceudbydere, samt til øvrige koncernselskaber i Lyoness i henhold til efterfølgende bestemmelser:

Lyoness kan benytte sig af visse underleverandører indenfor EU med henblik på at udføre vore ydelser, kommunikere med medlemmerne og administrere hjemmesiden. Lyoness tilsikrer, at Lyoness har valgt disse tjenesteudbydere forsvarligt, for at sikre en lovlig og sikker dataforarbejdelse. Derudover har vi forpligtet tjenesteudbyderne til udelukkende at gøre brug af persondata indenfor den af Lyoness bestemte ramme og efter Lyoness’ instruks. Serviceudbyderne er forpligtet til at overholde bestemmelserne i henhold til den danske persondatalov. En videregåede anvendelse af data ved disse serviceudbydere er udelukket.

Derudover kan vi videregive dine persondata indenfor Lyoness koncernen inden for EU og de lande, som datatilsynet har vurderet som sikre, under overholdelse af de nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag, såfremt dette er nødvendigt for en elektronisk bearbejdelse og administrering af dine persondata, eller det er nødvendigt for at levere en konkret ydelse til dig. Selskaberne i Lyoness koncernen er forpligtet til at overholde bestemmelserne i henhold til den danske persondatalov og til kun at bearbejde persondata indenfor rammerne af det formål, til hvilken de er videregivet.
En oversigt over samtlige koncernselskaber i Lyoness findes på følgende hjemmeside http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/.

Tjenester, som kan udliciteres til tredjemands selskaber er især følgende: Fremsendelse af elektroniske beskeder (f.eks. e-mails eller SMS) via sociale Medier (som Facebook, etc.), per fax, per telefon eller per brev for at informere om loyalitetspartneres produkter og aktioner, samt at identificere tilbud, som svarer til dine interesser, gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser, hotline-services samt bearbejdelse af transaktioner. Såfremt og så vidt det er nødvendigt med henblik på en konkret serviceydelse til dig, overfører vi konkrete persondata til loyalitetspartnere. Loyalitetspartnerne er overfor os forpligtet til udelukkende at bruge persondata indenfor rammerne af det konkrete formål og i henhold til den danske persondatalov.


Lyoness er en koncern med international virksomhed. Vores virksomhed, managementstruktur og vores tekniske infrastruktur overskrider landegrænser. Vi kan derfor også videregive dine oplysninger til udlandet. En videregivelse af dine personoplysninger til EU-medlemsstater, EØS medlemsstater, Schweiz og i andre lande, som det danske datatilsyn har vurderet som sikre tredjelande (persondatalovens § 27, sek. 1) kan ske uden forudgående særskilt samtykke. Såfremt persondata skal videregives i andre lande end de førnævnte, herunder også til Lyoness’ koncernselskaber i disse lande, indhenter vi et særskilt samtykke hertil fra dig. 

Til andre personer, end de før nævnte loyalitetspartnere, serviceudbydere og Lyoness-selskaber videregives dine data ikke.
Hvis en sådan videregivelse måtte vise sig at være nødvendig, for at opfylde en kontraktuel forpligtelse over for dig, vil vi indhente dit forudgående samtykke hertil.

Ret til at tilbagekalde samtykke, indhentelse af oplysninger, ændring af data og kontaktoplysninger.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af dine persondata med virkning frem i tid uden at angive en begrundelse herfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er enhver videre behandling af dine personoplysninger ikke tilladt. Du kan tilbagekalde dit samtykke skriftligt (ved brev, fax eller e-mail) til følgende adresse:


Lyoness Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø
Telefon: 0045 44220202
Fax: 0045 4422 0203
e-mail: office spam@gohere.go lyoness.dk


Venligst også henvend dig til ovenstående, hvis du ønsker oplysninger om de persondata, vi har registreret hos dig, eller har spørgsmål til, hvorledes disse persondata behandles, eller hvis du ønsker at opdatere eller ændre de data, vi har registreret om dig.

 


Persondatapolitik Jobportal


Lyoness Europe AG forpligter sig til ligebehandling af alle medarbejdere og er stolt af den mangfoldighed, som vi har i vort team! Alle kvalificerede ansøgere bliver del af et udvalgsforløb uden hensyn til etnicitet, hudfarve, religion, køb, seksuel orientering, nationalitet, handikap eller alder.


Hvilke data registreres


Fordi www.Lyoness-corporate.com er et internationalt jobportal, hvor samtlige stillinger i alle filialer og datterselskaber i Lyoness koncernen slås op, er det muligt, at du først skal vælge det land, som du ønsker at arbejde i. Efter dette valg, viderestilles du til jobportalet for det pågældende land. Samtlige selskaber i Lyoness koncernen, der selvfølgelig også befinder sig i udlandet, er oplistet på følgende hjemmeside: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/

Hvis du søger en stilling, der er slået op på vores hjemmeside, opfordres du til at udfylde et ansøgningsformular og uploade filer til hjemmesiden.


De persondata, som vi registrerer og gemmer om dig, er din titel, fornavn, efternavn, adresse, postnummer og by, fødselsdag, modersmål, nationalitet, e-mailadresse, telefonnummer, højeste uddannelsesgrad, lønkrav (årlig bruttolån) og tidligste tiltrædelsesdato. Endvidere kan du oplyse om særlige kundskaber, som for eksempel IT-kendskab, sprog og lignende. Derudover kan du oplyse om hidtidig uddannelse, erfaringer etc.
Du har tillige mulighed for at uploade data til vores server, som for eksempel dit CV, ansøgning, billede, eksamensbeviser og yderligere jobrelevante papirer. Du må derudover gerne sende en besked til os i det tekstfelt, der stilles til rådighed herfor.
Fordi Lyoness selvfølgelig er bekendt med, at ikke alle persondata må forespørges i henhold til de respektive gældende persondatalove i de forskellige lande, kræver vi kun, at du giver os de absolut nødvendige oplysninger om dit efternavn og kontaktoplysninger. Dine øvrige persondata bruges udelukkende til bearbejdelse af din ansøgning.

Ved brug af Lyoness Jobportalen giver du dit samtykke til at vi gemmer dine oplysninger elektronisk og bearbejder oplysningerne i Lyoness koncernen i Danmark, Schweiz og Østrig samt inden for det pågældende land, hvori du har søgt om en ansættelse hos Lyoness.


Vi sletter dine oplysninger om din ansøgning når ansøgningsforløbet er afsluttet, senest en måned herefter.

Tilbagekaldelse, indhentelse af oplysninger, ændring af data og kontaktoplysninger
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af dine persondata med virkning frem i tid uden at angive en begrundelse herfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er enhver videre behandling af dine personoplysninger ikke tilladt. Du kan tilbagekalde dit samtykke skriftligt (ved brev, fax eller e-mail) til følgende adresse:


Lyoness Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø
Telefon: 0045 44220202
Fax: 0045 4422 0203
e-mail: office spam@gohere.go lyoness.dk


Du kan til enhver tid få oplysninger om, hvilke data om din ansøgning vi har modtaget fra dig. Derudover kan du til enhver tid bede os om at ændre eller slette disse data. Såfremt du ønsker, at vi skal gemme din ansøgning ud over afslutningen af ansøgningsforløbet i op til et år, skal du skrive dette til os til ovenstående adresse eller per e-mail.

* Margin varierer i forhold til produkter og den enkelte Loyalitetspartner. Al relateret information på hjemmesiden er afgivet med forbehold for ændringer.