PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme velké úsilí na zajištění bezpečného využívání našich služeb. Zavazujeme se dodržovat zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme a používáme, za jakým účelem tak činíme a jak Vaše údaje chráníme.

Obsah

  1. Rozsah platnosti
  2. Které údaje jsou shromažďovány
  3. Soubory cookie a Web Tracking
  4. Sledování konverzí za pomoci Facebook Pixelu
  5. Sdílení
  6. Používání údajů
  7. Bezpečnost údajů a jejich předávání
  8. Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt

1. Rozsah platnosti

Toto prohlášení se vztahuje jak na členství v Lyoness, tak také na webovou stránku Lyoness nacházející se na adrese http://www.lyoness.com. Upozorňujeme, že tato adresa odkazuje na další webové stránky Lyoness, včetně webových stránek z jiných států, pro které mohou platit odlišná pravidla ochrany osobních údajů.

V průběhu dalšího vývoje našich stránek, jehož cílem je zlepšování našich služeb, může vzniknout potřeba doplnění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V takovém případě Vás budeme o této s kutečnosti předem informovat a požádáme Vás o Váš dodatečný souhlas.

2. Které údaje jsou shromažďovány

Mezi osobní údaje, které o Vás zpracováváme, patří veškeré údaje o osobních nebo věcných poměrech, které od Vás obdržíme během Vašeho členství v Lyoness, a které mohou být přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím Vašeho členského čísla) přiřazeny Vaší osobě. Jedná se o Vaše členské-ID, Vaše celé jméno, titul, pohlaví, datum narození, poštovní adresu, adresní souřadnice (zeměpisnou délku a šířku), telefonní číslo(a), faxové číslo, Vaši e-mailovou adresu, bankovní spojení, jakož i údaje o Vašem nákupním chování získané v průběhu Vašeho členství v Lyoness (datum nákupu, místo nákupu, čas nákupu, suma za nákup, měna, nákupní košík, odvětví, způsob nákupu – online / offline, u MSP, u Key Account, prostřednictvím poukázky, prostřednictvím Cashback Card).

3. Soubory cookie a Web Tracking

Naše webové stránky používají takzvané soubory cookie, což jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači, kde mohou být opětovně načteny. Soubory cookie Vám umožňují přihlásit se k našim službám a personifikovat prezentaci na našich webových stránkách.

Část naší webové nabídky můžete využívat také bez registrace příp. přihlášení. Také v takovém případě jsou však určité informace automaticky shromažďovány za účelem získávání statistických údajů o používání a efektivitě naší webové nabídky a za účelem jejího přizpůsobení požadavkům našich uživatelů. Z tohoto důvodu shromažďujeme a zpracováváme informace o Vaší IP-adrese, času a době trvání Vaší návštěvy, počtu Vašich návštěv, používání formuláře, Vašeho nastavení vyhledávání, Vašeho nastavení zobrazení, Vašeho nastavení k favoritům na našich webových stránkách. Doba uchování souborů cookie je různá. Převážně používáme soubory cookie, které se po skončení Vaší návštěvy naší webové stránky automaticky smažou (tzv. „session-cookie“). Zaznamenáváme každý přístup na naši webovou stránku a každé vyvolání některého souboru uloženého na této webové stránce. Námi nastavené soubory cookie slouží výhradně pro naši informaci a jsou zpracovávány za účelem vyhodnocování informací získaných ze strany společnosti mWS myWorld Solutions AG dle pokynu společnosti Lyoness Europe AG.

Za účelem zachycení Vašeho uživatelského chování na naší webové stránce a přizpůsobení našich webových služeb potřebám našich uživatelů používáme JavaScript. Přitom zjišťujeme typ Vašeho prohlížeče, místo, čas a dobu trvání Vašeho přístupu, URL a označení stránky, jakož i odkazující stránku. Máte možnost odmítnout zachycení těchto údajů, pokud JavaScript deaktivujete přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Dále využíváme také následující nástroje:

Google Analytics

Jedná se o webový analytický nástroj společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, s registračním číslem (filling no.) C2474131 at the Secretary of State of California, (dále jen „Google“), zachycující a zjišťující Vaše online aktivity na naší stránce, dále zjišťující, kolik uživatelů nás na internetu navštíví a jaký obsah našich stránek a jak často je sledován. Vyhodnocení probíhá anonymně. Soubory cookie od Google Analytics jsou – včetně anonymní IP-adresy nástroje Google Analytics a uživatelských údajů – zpravidla předávány serveru od Googlu nacházejícím se v USA a zde také ukládány. Bližší informace jsou k nalezení na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs. Google Analytics dává na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en možnost zachycení údajů odmítnout.

Platforma Piwik Open Analytics

Tímto nástrojem zachycujeme Vaše online aktivity na naší stránce a zjišťujeme, kolik uživatelů nás na internetu navštíví a jaký obsah našich stránek a jak často je sledován. Vyhodnocení probíhá anonymně. Soubory cookie jsou ukládány ve Vašem počítači. Pro více informací navštivte prosím https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Tento nástroj slouží k zachycení návštěvnosti stránek za reklamním účelem (remarketing) v síti Google a Display Network. Váš internetový prohlížeč ukládá při návštěvě internetových stránek soubory cookie, které umožňují Vás jako uživatele opětovně rozpoznat, pokud navštívíte internetovou stránku, která náleží do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách Vám pak jako uživateli mohou být prezentovány reklamní poutače, které se vztahují k obsahu, který jste dříve sledoval na jiných webových stránkách používajících funkci remarketingu od Googlle. Zachycení těchto údajů prostřednictvím Google AdWords lze odmítnout na webové stránce http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking od Google AdWords

Pomocí tohoto nástroje vytváříme konverzní statistiky, které určují efektivitu našich online webových kampaní. Soubor cookie pro měření konverzí se aktivuje, jakmile uživatel klikne na odkaz propojený Googlem. Dle podmínek Google o ochraně osobních údajů zde nedochází ke zpracování žádných osobních údajů. Pokud se nebudete chtít účastnit měření (Trackingu), můžete toto odmítnout tak, že pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče deaktivujete soubor cookie Google Conversion Tracking.

Salesforce Marketing Cloud

Jeho pomocí evidujeme Vaše chování na naší webové stránce za účelem optimalizace našich nabídek. Zjišťujeme tak, kolik uživatelů nás na internetu navštívilo a jaké obsahy na našich stránkách a jak často byly shlédnuty. Vyhodnocení probíhá v anonymní formě a prostřednictvím "Predicitive Intelligence" bude použito pro zlepšení automatického zobrazení nabídek. U registrovaných členů bude zaznamenáváno chování uživatelů na webové stránce, aby mohl být vylepšován uživatelský přístup a optimalizována relevantnost obsahů. Cookies od Salesforce jsou zpravidla předávány na Salesforce server v USA a tam jsou také ukládány.

Vedle souborů cookie popsaných v používaných analytických nástrojích jsou používány také následující soubory cookie:


Cookie

Vydavatel

Účel / Funkce

language

Lyoness

Tento soubor cookie ukládá jazykové nastavení uživatele.

cookiesession1

Lyoness

Tento soubor cookie slouží k rozdělení zatížení http požadavků v síťové infrastruktuře.

authSession

Lyoness

Soubor cookie, který vzniká po dobu přístupu a obsahuje ID-přístupu.

authToken

Lyoness

Autentifikační soubor cookie, který je zřizován pro přihlášené uživatele za účelem jejich jednoznačné identifikace.

LyoToolbar_SessionID

Lyoness

Tento soubor cookie slouží ke komunikaci s Cashback Bar.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Lyoness

Tento soubor cookie slouží k určení, zda uživatel webové stránky souhlasil s používáním souborů cookie.

__RequestVerification_Token

Lyoness

Jedná se o token proti padělání a slouží k zamezení CSRF-útoku.

Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče dle standardních nastavení akceptují soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nastavit také tak, abyste všechny nebo určité soubory cookie odmítli, nebo abyste před přijetím nového souboru cookie byli dotázáni. Návod k tomu lze ve většině prohlížečů nalézt pod odkazem „nápověda“ v řádku nabídek. Tam se také dozvíte, jak lze již uložené soubory cookie smazat.

Upozorňujeme, že v případě, že neakceptujete některé nebo všechny soubory cookie, nebudou Vám možná k dispozici všechny funkce našich webových stránek.

Užíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že mohou být využívány výše uvedené soubory cookie a nástroje.

4. Sledování konverzí za pomoci Facebook Pixelu

S Vaším souhlasem používáme v rámci naší internetové prezentace službu „Facebook Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA s registračním číslem (filling no.) C2711108 at the Secretary of State of California - (dále jen “Facebook”). Jedná se o soubor cookie, tj. malý textový soubor, který je ukládán ve Vašem počítači, aby tam mohl být opět vyvolán. Za jeho pomoci můžeme sledovat jednání uživatelů, kteří viděli nebo klikli na reklamní poutač společnosti Facebook. Můžeme tak pro statistické účely a reklamní průzkum určit účinnost Facebookových reklamních poutačů. Takto získané údaje jsou pro nás anonymní, neposkytují tudíž žádné závěry ohledně identity uživatele. Nicméně jsou tyto údaje ukládány a zpracovávány společností Facebook, a propojení s příslušným uživatelským profilem je tudíž možné a společnost Facebook může tyto údaje využívat pro vlastní reklamní účely, a to v souladu se zásadami společnosti Facebook o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy//). Vyskakování reklam na Facebooku nebo mimo Facebook můžete společnosti Facebook jakož i jejím partnerům umožnit. Dále může dojít za tímto účelem k uložení souboru cookie na Vašem počítači. Používáním webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s používáním služby Facebook Pixelu.

Váš souhlas s používáním Facebook Pixelu lze kdykoli odvolat. Souhlas lze případně odvolat psaním (dopisem, faxem nebo e-mailem) adresovaným na:

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Fax: +420 220 511 226
E-mail: service.cz spam@gohere.go cashbackworld.com

5. Sdílení

Na webových stránkách jsou integrována tlačítka sdílení (share-button) sociálních sítí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA s registračním číslem (filling no.) C3006676 at the Secretary of State of California, XING, provozované společností XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Spolková republika Německo s číslem obchodního rejstříku: HRB 98807, registriert beim Amtsgericht Hamburg, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA s registračním číslem (filling no.) C2535147 at the Secretary of State of California, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, jakož i GooglePlus sociální sítě Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dále je integrováno tlačítko sdílení pro e-maily. Tlačítka sdílení lze rozpoznat podle jejich příslušného loga.

Veškerá tlačítka sdílení jsou zřízena v souladu s pravidly pro zacházení s osobními údaji. Teprve po stisknutí tlačítka sdílení na této webové stránce (nikoliv dříve) dojde k propojení mezi Vaším prohlížečem a serverem provozovatele příslušné sociální sítě. Dle provozovatelů jmenovaných sociálních sítí nedojde bez kliknutí na příslušné tlačítko ze strany sociálních sítí ke stažení žádných osobních údajů. Ke stažení a zpracování takových údajů (mimo jiné IP-adresy) dojde pouze u přihlášených věřitelů. Pokud si nepřejete přiřazení Vaší návštěvy na naší stránce k Vašemu účtu na sociální stránce, odhlaste se prosím od Vašeho účtu na příslušné sociální stránce.

Na tomto místě upozorňujeme na to, že jako provozovateli webové stránky nám nejsou poskytovány žádné informace o obsahu předaných údajů jakož ani o jejich využití ze strany sociálních sítí. Další informace ke zpracování údajů ze strany sociálních sítí lze najít v prohlášeních o zpracování osobních údajů zmíněných sociálních sítí.

6. Používání údajů

Při používání Vašich osobních údajů vždy dodržujeme zákonná ustanovení. Osobní údaje, které nám dáváte k dispozici v rámci Vaší registrace jako člen Lyoness, jakož i v průběhu Vašeho členství, získáváme a zpracováváme výhradně za účelem splnění našich smluvních povinností vůči Vám, a nad to pouze v případech, ke kterým nám pro tento zvláštní účel dáte Váš výslovný souhlas.

Vaše údaje používáme zejména ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci a k zajištění Vašeho osobního přístupu na webové stránce Lyoness, ke zpracování Vašich dotazů a Vašich objednávek a k poskytnutí našich služeb. Dále Vaše údaje používáme k určení a vyplacení nákupních výhod, které Vám přísluší z účasti na Lyoness věrnostním programu.

Pokud nám k tomu udělíte Váš výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje také za účelem informování o nabídkách a akcích našich partnerských společností.

7. Bezpečnost údajů a jejich předávání

K ochraně Vašich údajů používáme mimo jiné kódování (šifrování) při přenosu dat (kryptografické protokoly SSL), firewally, program proti útokům hackerů a další bezpečnostní opatření podle aktuálních technických poznatků. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu lze bezpečnost údajů zajistit pouze pokud to aktuální stav technologie umožňuje.

Vaše osobní údaje zpracovává a používá zásadně společnost Lyoness Europe AG, se sídlem v CH-9470 Buchs, Bahnhofstrasse 22, číslo firmy: CHE 110.131.354, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu St. Gallen, jako smluvní partner členů, přičemž při zpracování bude využito služeb společnosti mWS myWorld Solutions AG, se sídlem Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakouská republika, vedené v obchodním rejstříku Zemského soudu pro civilněprávní věci v Grazu pod firemním číslem FN , jako poskytovatele. K předání / přenechání Vašich osobních údajů však může (jak je níže uvedeno) dojít také v rámci skupiny Lyoness nebo na určité poskytovatele služeb:

K realizaci našich služeb, pro komunikaci s našimi členy a pro správu naší online prezentace využíváme určitých poskytovatelů služeb. Ujišťujeme Vás, že si tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme, abychom tak zajistili legální a bezpečné zpracování údajů. Mimoto jsme tyto poskytovatele služeb zavázali k tomu, aby Vaše osobní údaje používali pouze v souladu s našimi pokyny, účelem a českou právní úpravou o ochraně osobních údajů. Užívání údajů ze strany těchto poskytovatelů služeb nad tento rámec je vyloučeno.

Vaše osobní údaje předáváme také (pokud je to v konkrétním případě nezbytné pro zpracování a správu nebo poskytnutí konkrétní služby) dále v rámci skupiny Lyoness, vždy však při zachování nezbytných opatření na ochranu údajů. Společnosti skupiny Lyoness jsou vůči nám rovněž zavázány, aby Vaše osobní údaje používaly k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů. U dotčených služeb se jedná zejména o navázání kontaktu prostřednictvím elektronických zpráv (např. e-mailem, SMS nebo Pusch zprávami), telefaxem, telefonem nebo dopisem, za účelem poskytnutí informací o produktech a akcích partnerské společnosti, identifikací nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, k provádění dotazníků spokojenosti, provozu horkých linek, jakož i ke zpracovávání transakcí. Pokud to bude nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby, poskytneme nezbytné údaje partnerské společnosti. Partnerské společnosti jsou vůči nám na druhou stranu zavázány k používání Vašich osobních údajů pouze ke konkrétnímu účelu a v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů.

Skupina Lyoness je mezinárodně činná. Naše obchodní činnosti, struktury managementu a naše technická infrastruktura překračují národní hranice. Vaše osobní údaje z tohoto důvodu předáváme také do zahraničí. Předávání Vašich osobních údajů do členských států Evropské unie, do Švýcarska a některých třetích zemí (viz § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) nevyžaduje dalších souhlasů. Pokud by však mělo dojít k předání Vašich osobních údajů do dalších než výše uvedených zemí, požádáme Vás předem o Váš souhlas.

Jiným osobám než výše uvedeným spřáteleným partnerským společnostem, poskytovatelům služeb a Lyoness společnostem nebudou Vaše osobní údaje poskytovány, pokud k tomu neudělíte souhlas.

8. Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Takovéto odvolání bude mít za následek nepřípustnost dalšího využívání Vašich údajů. Odvolání je nutno zaslat písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na následující adresu:

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Fax: +420 220 511 226
E-mail: service.cz spam@gohere.go cashbackworld.com

Na tuto adresu se lze obrátit také v případě dotazů k používání Vašich údajů, jakož i za účelem aktualizace příp. opravy Vašich údajů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.