Prohlášení o ochraně osobních údajůZnění: listopad 2014

 


Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme vysoké úsilí na bezpečné zajištění využívání našich služeb. Jsme povinni dodržovat zákonné úpravy ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme a jak je chráníme. 


Obsah

  1. Rozsah platnosti
  2. Které údaje se shromažďují
  3. Cookies
  4. Použití údajů
  5. Bezpečnost a předávání údajů
  6. Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt


Rozsah platnosti 


Toto prohlášení se vztahuje na členství Lyoness a webovou stránku Lyoness, kterou je možné nalézt na: http://www.lyoness.com/. Upozorňujeme, že tato adresa odkazuje na další webové stránky Lyoness a na stránky jiných zemí, pro které mohou platit odchylná pravidla týkající se ochrany osobních údajů.


V průběhu dalšího vývoje našich webových stránek za účelem zlepšení našich služeb může dojít k tomu, že bude nezbytné doplnit toto prohlášení o ochraně údajů. V takovém případě Vás o tom budeme předem informovat a vyžádáme si Váš zvláštní souhlas.


Které údaje se shromažďují


Mezi osobní údaje patří veškeré údaje o osobních nebo věcných poměrech, které jsme od Vás během Vašeho členství v Lyoness obdrželi a které Vám mohou být přímo nebo (např. prostřednictvím Vašeho členského čísla) přiřazeny. Patří mezi ně: Vaše celé jméno, datum narození, Vaše poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní údaje a nákupní údaje, které vzniknou během Vašeho členství v Lyoness.


Cookies 


Naše webové stránky používají takzvané cookies, což jsou malé textové soubory umístěné ve Vašem počítači, kde mohou být opětovně načteny. Cookies slouží k tomu, aby Vám umožnily přihlásit se na naše služby a personifikovat prezentaci na webových stránkách.


Část naší webové nabídky můžete využívat také bez registrace příp. nalogování. Také v tomto případě jsou určité informace shromažďovány automaticky za účelem sběru statistických údajů o užívání a efektivitě naší webové nabídky a přizpůsobení této nabídky požadavkům našich uživatelů. Proto sbíráme informace o Vašem IP, času a době trvání Vaší návštěvy, počtu Vašich navštívení, použití formuláře a podobně. Doba uložení souborů cookies je různá. Převážně používáme cookies, které se po skončení Vaší návštěvy na naší stránce automaticky vymazávají. Protokolujeme každý přístup na naši webovou stránku a každé vyvolání některého souboru uloženého na webové stránce. Námi nastavené soubory cookies slouží výhradně pro naši informaci a nejsou zpřístupňovány žádné třetí osobě.


Mimoto používáme Google Analytics, abychom mohli shromažďovat Vaše online aktivity na naší stránce a zjistit, kolik uživatelů nás na internetu navštíví a které obsahy a jak často si na naší stránce prohlížejí. Vyhodnocení se však provádí anonymně. Soubory cookies od Google Analytics se ukládají na Vašem počítači a mohou být Googlem vyhodnoceny. Konkrétně se používají Google Analytics Tool Anonymous IP, jakož i demografické údaje a interests (zájmy). Bližší informace si můžete vyvolat na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.
Google Analytics nabízí na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de možnost sběr údajů odmítnout. 

Cookie

Parametr

Účel

Způsob funkce

lyo_it_accept_cookie

True

Tento soubor cookie slouží ke sledování souhlasu návštěvníků.

Aby mohl návštěvník svůj souhlas zrušit, musí tento soubor cookie z vlastního prohlížeče vymazat.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Tyto cookies slouží ke shromažďování informací: jak návštěvníci využívají webovou stránku (čas, den v týdnu) a jak často. Tyto informace slouží ke zlepšení služby webové stránky.

Pro více informací si prosím přečtěte Google Privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Tento soubor cookie slouží k jednoznačné identifikaci návštěvníka.

Session-ID je uloženo v souboru cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie k ukládání náhledu výsledků vyhledávání.

Požadovaný náhled výsledků vyhledávání se uloží pomocí cookie.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie k zobrazení údajů v přehledu účtů.

Přes tento soubor cookie lze aktivovat příp. deaktivovat náhled údajů o účtech.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Při první návštěvě vyskočí pop-up s prohlášeními o Lyoness

Cookie k řízení pop-upu. Jakmile se zavře, prohlášení už při další návštěvě nevyskočí.


Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče cookies dle standardních nastavení akceptují. Svůj prohlížeč ale můžete nastavit tak, abyste všechny nebo určité soubory cookies odmítli nebo abyste před přijetím nového souboru cookies byli dotázáni. Návod Vám nabízí většina prohlížečů pod bodem Nabídky označeným „pomoc/help“ na nabídkové liště. Dozvíte se na ní také, jak můžete již získané soubory cookies vymazat.


Poukazujeme na skutečnost, že pokud neakceptujete žádné cookies, možná nebudete moci všechny funkce našich webových stránek využít.

 
Užíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že mohou být využívány výše uvedené soubory cookies.


Používání údajů


Lyoness používá Vaše osobní údaje výhradně v souladu s požadavky zákona. Osobní údaje, které nám poskytnete při své registraci jako člen Lyoness a dále v průběhu Vašeho členství, sbíráme a zpracováváme výhradně v rámci plnění našich smluvních povinností vůči Vám, a navíc pouze v případech, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas.


Vaše údaje používáme např. ke komunikaci s Vámi, abychom ověřili Vaši totožnost a mohli Vám poskytnout osobní členství na webové stránce Lyoness, zpracovávat Vaše poptávky a objednávky a poskytovat Vám náš servis. Vaše údaje dále používáme k tomu, abychom Vám zprostředkovali a přidělili výhody členství, které Vám z účasti na Lyoness věrnostním programu příslušejí.


Pokud budeme mít Váš zvláštní souhlas, použijeme Vaše údaje také k tomu, abychom Vás informovali např. o nabídkách a akcích našich Partnerských společností.


Bezpečnost a předávání údajů 


K ochraně Vašich údajů používáme mimo jiné zakódování (šifrování) při přenosu dat (kryptografické protokoly SSL), firewally, program proti útokům hackerů a další bezpečnostní opatření podle aktuálních technických poznatků.


Vaše osobní údaje spravuje a užívá zásadně společnost Lyoness Europe AG (sídlem Bahnhofstrasse  22, CH-9470 Buchs, Švýcarsko, zapsaná pod reg. číslem CH 170.3.026.427-4 u obchodního rejstříku kantonu St. Gallen) jako smluvní partner členů Lyoness, která využívá ke zpracování příslušnou společnost skupiny z dané země (v České republice je jí společnost Lyoness Czech Prague, s.r.o. se sídlem Evropská 2591/33e, 16000 Praha 6, IČ: 256 09 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 54574), jakož i Lyoness Group AG (se sídlem  Gürtelturmplatz 1, PSČ 8020 Graz, Rakousko, Ident.č. FN 389134g).


Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je tedy společnost Lyoness Europe AG, která jejich zpracováním pověřila a zmocnila  společnost Lyoness Czech Prague, s.r.o. na a pro území České republiky a svoji servisní společnost Lyoness
Group AG.


Vaše osobní údaje však mohou být předávány, jak je uvedeno níže, určitým poskytovatelům služeb a také v rámci skupiny Lyoness:


K realizaci našich služeb, pro komunikaci s členy a pro správu naší online prezentace můžeme využívat určitých poskytovatelů služeb. Ujišťujeme Vás, že si tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme, abychom zajistili legální a bezpečné zpracování dat. Mimoto jsme poskytovatele služeb zavázali, aby Vaše osobní údaje používali pouze podle našich pokynů a dle jejich účelu a v souladu s českou úpravou zákona o ochraně osobních údajů. Další užívání údajů těmito poskytovateli služeb nad tento rámec je vyloučeno.


Mimoto můžeme Vaše osobní údaje předávat v rámci skupiny Lyoness se zajištěním nezbytných bezpečnostních opatření na ochranu údajů, pokud je to za účelem elektronického zpracování a správy nebo pro poskytnutí konkrétní služby pro Vás nutné. Společnosti skupiny Lyoness jsou vůči nám rovněž zavázány, aby Vaše osobní údaje používaly k příslušnému konkrétnímu účelu a podle ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů.
Přesný seznam všech společností skupiny Lyoness najdete na této stránce: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Jedná se zejména o tyto služby: kontaktování elektronickými zprávami (např. e-mailem nebo SMS), prostřednictvím sociálních sítí (jako facebook etc.), faxem, telefonicky nebo informačním dopisem o produktech a akcích partnerského podniku, identifikace nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, provádění průzkumu spokojenosti, provoz horkých linek a zpracování transakcí. Pokud a jestliže je to pro poskytnutí konkrétní služby pro Vás nutné, předáme Partnerským společnostem osobní údaje, které jsou k tomu nezbytné. Partnerské společnosti jsou vůči nám zase zavázány, aby používaly Vaše osobní údaje pouze ke konkrétnímu účelu a v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů.


Lyoness je skupinou s mezinárodní působností. Naše obchodní činnosti, struktury managementu a naše technická infrastruktura překračují hranice země. Vaše osobní údaje proto můžeme předávat také do zahraničí. Předávání Vašich osobních údajů do členských států Evropského hospodářského prostoru, do Švýcarska a jiných zemí s přiměřenou ochranou (§ 27 zákona č. 101/2000 Sb.) nevyžaduje žádný další souhlas. Pokud však mají být Vaše osobní údaje předány do jiných zemí, než do zemí uvedených výše, vyžádáme si Váš zvláštní souhlas předem.


Jiným osobám než výše uvedeným spřáteleným Partnerským společnostem, poskytovatelům služeb a společnostem skupiny Lyoness Vaše osobní údaje předávat nebudeme. Takové předávání údajů, které by mohlo být případně nezbytné k realizaci smluvního ujednání, je možné pouze po Vašem výslovném souhlasu.
Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Toto odvolání má za následek nepřípustnost dalšího používání Vašich údajů. Případné odvolání je nutné zaslat písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu:


Lyoness Czech Prague, s.r.o.

Evropská 2591/33e
CZ – 160 00 Praha
Telefon: +420 233 313 017
Fax: +420 220 511 226
E-Mail: office@lyoness.cz


Obracejte se, prosím, na tuto adresu také v případě otázek týkajících se používání Vašich údajů a v případě aktualizace příp. opravy Vašich údajů.Ochrana údajů na portálu volných míst


Lyoness se zavazuje k dodržování rovnosti příležitostí pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně a je hrdý na rozmanitost v teamu! Všichni kvalifikovaní uchazeči a uchazečky jsou součástí výběrového řízení bez ohledu na etnický původ, barvu kůže, náboženské přesvědčení, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, postižení nebo věk.


Které údaje se shromažďují 


Vzhledem k tomu, že www.lyoness-corporate.com je mezinárodní portál volných míst, na němž se nabízejí veškerá vypsaná místa všech poboček a dceřiných společností skupiny Lyoness, je možné, že budete muset nejprve zvolit zemi, v níž byste chtěli pracovat. Po této předběžné volbě se dostanete do oblasti burzy volných míst, specifických pro danou zemi. Přesný přehled všech společností v rámci skupiny Lyoness, které se samozřejmě zčásti nacházejí také v zahraničí, najdete na následující webové stránce: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/


Pokud se budete na naší webové stránce ucházet o některé z vypsaných míst, budete vyzváni, abyste vyplnili žádost uchazeče, příp. připojili (nahráli) soubory.


Vaše osobní údaje, které shromažďujeme a ukládáme, jsou Vaše oslovení, jméno, příjmení, adresa bydliště s uvedením ulice, PSČ a místa, datum narození, mateřský jazyk, národnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, nejvyšší dosažené vzdělání, požadovaný hrubý roční plat a nejbližší možné datum nástupu. Dále můžete uvést své zvláštní znalosti a kvalifikace, jako např. znalosti práce s výpočetní technikou, jazykové znalosti apod. Mimoto můžete uvést údaje o svém dosavadním profesním vzdělání, svých profesních zkušenostech apod.


Kromě toho máte možnost nahrát soubory na náš server, jako např. svůj životopis, motivační dopis, fotografii, vysvědčení a další podklady, které jsou relevantní pro získání místa. Navíc nám můžete zaslat zprávu o textovém poli, které jste si sami pro tento účel stanovili.

 
Jelikož si je Lyoness samozřejmě vědom toho, že ne všechny uvedené osobní údaje mohou být podle příslušné národní právní situace požadovány, zřídili jsme jako povinná pole pouze minimální počet nezbytně nutných polí, jako např. příjmení a kontaktní adresa. Vaše osobní údaje budou použity výhradně ke zpracování Vaší žádosti o místo.


Užíváním job portálu Lyoness vyjadřujete svůj souhlas s elektronickým uložením a dalším zpracováním Vámi uvedených osobních údajů v rámci skupiny Lyoness.


Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt


Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Toto odvolání má za následek nepřípustnost dalšího využívání Vašich údajů. Odvolání je nutné zaslat případně písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu:


Lyoness Czech Prague, s.r.o.

Evropská 2591/33e
CZ – 160 00 Praha
Telefon: +420 233 313 017
Fax: +420 220 511 226
E-Mail: office@lyoness.cz


Rádi Vám samozřejmě poskytneme informace o tom, které údaje o Vás máme k dispozici. Mimoto můžete tyto údaje kdykoliv nechat pozměnit nebo vymazat. Pokud si nepřejete, abychom Vaše údaje evidovali po dobu jednoho roku po skončení výběrového řízení, informujte nás prosím e-mailem na výše uvedenou adresu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.