Декларация за защита на лични данни

Версия: ноември 2014


Ние се отнасяме изключително сериозно към закрилата на Вашите лични данни и се стремим към сигурност при ползването на нашите услуги. Ние се задължаваме да спазваме законовите разпоредби относно закрилата на личните данни. Настоящата декларация описва кои Ваши лични данни подлежат на обработка и как ги защитаваме.

Съдържание
1. Обсег на действие
2. Кои данни се обработват
3. Бисквитки
4. Употреба на данни
5. Сигурност на данни и предоставяне на трети лица
6. Право на възражение, право на информация, право на корекция, срок и контакт

Обсег на действие

Тази декларация важи за Лайонес членството, както и за уеб страницата http://www.lyoness.com/. Моля, имайте предвид, че така посочената уеб страница препраща към други уеб страници на Лайонес, включително такива на други държави, като за последните е възможно да важат различни правила относно закрилата на лични данни. В хода на непрекъснато развитие на нашите уеб страници, с цел подобряване нашите услуги, може да се окаже, че са необходими допълнения в настоящата декларация за защита на личните данни. В такъв случай ще Ви информираме предварително и ще поискаме отделно Вашето съгласие, когато това съставлява изискване на действащото право.

Кои данни се обработват
Лични данни са всички онези данни относно лични или фактически отношения, които ние получаваме от Вас в хода на Вашето Лайонес членство, и които могат да се съотнесат към Вас пряко или косвено (например чрез Вашия членски номер). Към тях се числят: Вашите пълни имена, датата на Вашето раждане, пощенския Ви адрес, телефонния Ви номер, адреса на електронната Ви поща (e-mail), банковата Ви сметка, както и данните относно Вашите покупки в рамките на Вашето Лайонес членство.

Бисквитки

Нашите уеб страници използват така наречените бисквитки („cookies“): това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и могат да бъдат отваряни от там. Бисквитките служат, за да ви предоставят възможност за достъп до нашите услуги и достъпът до виртуалното пространство да е персонализиран. Можете да се възползвате от част от нашите онлайн предложения, без да трябва да се регистрирате или да влезете с данни за достъп. В такъв случай автоматично съхраняваме определена информация с цел събиране на статистически данни за ползването и ефективността на нашите виртуални предложения и за да можем да направим необходимите промени в съответствие с нуждите на нашите потребители. Поради тази причина събираме информация относно Вашия IP-адрес, дата, час и продължителност на Вашето посещение, броя на посещенията Ви, употребата на формуляри и други подобни. Времето, за което се съхраняват бисквитките е различно. Ние ползваме преди всичко такива бисквитки, които автоматично биват изтрити след като напуснете нашата уеб страница. Ние съставяме протокол за всяко посещение на нашата уеб страница и за всяко отваряне на файл, качен на нея. Бисквитките, които употребяваме, служат изключително и само за наша информация и не стават достояние на трети лица. Освен това ползваме Google Анализ (Google Analytics), за информация относно Вашата онлайн активност в нашата уеб страница, както и за да установим колко потребители я посещават и каква е честотата на разглеждане на определени съдържания в нашата уеб страница. Анализът на данните е анонимен. Бисквитките, подадени от Google Анализ, се съхраняват на Вашия компютър и могат да бъдат анализирани от Google. Конретно се използват функции за анонимизиране на IP-адресите в Гугъл Анализ („Google Analytics Tool Anonymous IP“) („анонимен IP-номер”) и отчети за ефективността по демографски признак и интереси („demographic data and interests”).

Детайлна информация можете да откриете под следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg . При натискане върху линк https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg Google дава възможност да откажете събирането на данни.

Бисквитки

Параметри

Цел

Начин на работа

lyo_it_accept_cookie

вярно

Използва се за проследяване съгласието на посетителя

За да оттегли своето съгласие, посетителят  трябва да изтрие тази бисквитка от собствения си браузер

 

 

 

 

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Анализ

Използва се за събиране на информация: как посетителите използват уеб страницата (час, ден от седмицата) и колко често. Тези информация се използва за подобряване на уеб услугата

За повече информация, моля, прочетете Декларацията за поверителност на Google

 

 

 

 

ASP.NET_SessionId

ID

Използва се за категорична идентификация на посетителя

Идентификацията на сесията се съхранява в бисквитка

 

 

 

 

Lyo-Search-Settings

дървовиден

Използва се за съхраняване на търсения

Желаният изглед на резултатите от търсене се съхранява чрез бисквитки

 

 

 

 

lyo_box_account_info_settings

вярно/невярно

Използва се за отваряне и затваряне на данни в прегледа на профила

Чрез тези бисквитки могат да бъдат активирани или деактивирани изгледи към данни в профила

 

 

 

 

popup_lyoness3steps_closed

вярно/невярно

При първото посещение се появява прозорец от типа „Pop-up” с обяснения относно Лайонес

Бисквитки за управление на прозорци от типа „Pop-up”. Щом бъде затворен, обясненията не се появяват при следващи посещенияМоля, имайте предвид, че обичайно използваните интернет браузъри по стандартно заложени настройки приемат бисквитки. Имате възможност така да промените настойките на своя браузер, че той да отказва приемането на всякакви или на дадени бисквитки или пък да Ви пита за разрешение преди всяко получаване на нови бисквитки. Повечето браузъри Ви обясняват как да направите това в точка от меню „Помощ”. Там ще разберете също така как да изтриете вече получени от Вашия браузер бисквитки. Моля, имайте предвид, че е възможно да не сте в състояние да използвате всички функции на нашата уеб страница, ако не приемате бисквитки. Чрез употребата на нашата уеб страница изразявате своето съгласие с това, че имаме право да ползваме горепосочените бисквитки.

Употреба на данни

Лайонес използва личните Ви данни изключително и само при спазване на законовите изисквания. Личните данни, които ни предоставяте при регистрацията си като Лайонес член, както и в хода на своето членство, съхраняваме и обработваме изключително и само в рамките на необходимото, с оглед изпълнението на нашите договорни задължения към Вас, а извън това само в случаите, в които сте ни дали своето съгласие. Ние използваме Вашите данни, например, за да се свържем с Вас, за потвърждение на Вашата идентичност и за да можем да Ви предоставим като член персонализирано пространство в уеб страницата на Лайонес, за да бъдем в състояние да обработваме Вашите запитвания и поръчки, и да Ви предоставяме нашите услуги. Освен това ние ползваме Вашите данни, за да установяваме предимствата, които Ви се полагат с оглед участието Ви в лоялната програма на Лайонес, и да ги съотнасяме към Вас. Когато разполагаме с Ваше отделно съгласие, използваме Вашите данни и за да Ви информираме, например, относно предложения и промоции на нашите търговски партньори.

Сигурност на данните и предоставяне на трети лица

С оглед защитата на Вашите данни, ние ползваме, наред с други методи: кодиране при трансфера на данни (SSL-кодиране), защитни стени („файъруол”, „firewall”), програми за защита срещу хакерски атаки и други мерки за сигурност съгласно актуалното сътояние на техниката. Употребата на Вашите лични данни се осъществява от акционерно дружество „Лайонес Юръп” (Lyoness Europe AG, администратор на лични данни) със седалище и адрес на управление в Швейцария, гр. Букс, пощенски код 9470, Банхофщрасе 22 (CH-9470 Buchs, Bahnhofstraße 22),вписано под фирмен номер 170.3.026.427-4 при търговския регистър на кантон Ст. Гален в качеството на договорен партньор за членовете, което с оглед договорното изпълнение възлага обработката на лични данни на съответното търговско дружество от предприемаческата група „Лайонес”, регистрирано в съответната държава, т. е. на „Лайонес България“ EООД (обработващ лични данни), с ЕИК 103878787, със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив 4003, Васил Левски № 52, бл. тяло А, ет. 3, ап. офис 1, както и на (отново в качеството на обработващ лични данни), Лайонес Груп АД (Lyoness Group AG), акционерно дружество по австрийското право със седалище и адрес на управление Гюртелтурмплац 1, 8020 Грац (Gürtelturmplatz 1, A-8020 Graz), вписано под фирмен номер FN 389134g. Вашите лични данни може обаче да бъдат предоставени, както е описано по-долу, на определени доставчици на услуги, както и в рамките на предприемаческата група „Лайонес”:

С оглед изпълнението на нашите услуги, комуникацията с членовете и управлението на нашето онлайн присъствие, имаме право да възлагаме обработката на данни на определени доставчици на услуги. Ние Ви уверяваме, че избираме своите доставчици грижливо, за да обезпечим правомерната и сигурна обработка на данните. Освен това сме задължили доставчиците да ползват Вашите лични данни само при спазване нашите указания, целесъобразно и при спазване разпоредбите на законодателството за защита на личните данни. Всяко ползване на данни от тези доставчици, чийто обхват надхвърля обхвата на описаното, е изключено.

Освен това, дотолкова, доколкото това е необходимо с оглед електронната обработка и управление на данните или с оглед изпълнение на конкретна определена услуга за Вас, можем, при спазване на необходимите изисквания за сигурност, да предоставяме Вашите лични данни в рамките на предприемаческата група „Лайонес”. Дружествата, които принадлежат към предприемаческата група „Лайонес” също от своя страна са задължени спрямо нас да ни предоставят Вашите лични данни само с оглед съответната конкретна цел и при спазване изискванията за защита на личните дани, заложени в законодателството. Точно изброяване на дружествата, които се числят към предприемаческата група „Лайонес”, ще откриете под следния уеб линк:

http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Въпросните услуги са най-вече: Установяване на контакт чрез електронни съобщения (например чрез електронна поща или чрез SMS), чрез социални мрежи (Фейсбук и др.), чрез телефакс, телефон или по пощата с оглед предоставяне на информация относно продукти и промоции на търговски партньори, идентификация на предложения, които отговарят на Вашите интереси, провеждане на проучвания относно нивото на удовлетвореност на клиентите, поддържката на горещи линии за информация („хотлайн”) и обработката на транзакции. Ако и доколкото това е нужно с оглед осъществяването на конкретна услуга, ние ще предоставим на търговския партньор необходимите му Ваши лични данни. От своя страна търговските партньори се длъжни спрямо нас, да ползват Вашите лични данни само за конкретната цел, за която те са им били предоставени и при спазване изискванията на законодателството относно защитата на личните данн

и. Лайонес представлява концерн, който е активен в международен план. Нашата търговска дейност, управленски структури и техническа инфраструктура преминават националните граници. Ето защо може да предоставим личните Ви данни и в чужбина. Такова предоставяне на Вашите лични данни в държави-членки на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в други страни с адекватно ниво на защита на личните данни не се нуждае от особено съгласие. Ако обаче следва да бъде осъществено предоставяне на личните Ви данни в държави, различни от горепосочените, то ние ще поискаме предварително Вашето съгласие.

Освен на горепосочените търговски партньори, доставчици на услуги и дружества от предприемаческата група „Лайонес”, ние не предоставяме Вашите лични данни на когото и да било. Подобно предоставяне на лични данни на лица, различни от така посочените е възможно само с особеното Ви съгласие.

Право на възражение, право на информация, право на корекция, срок и контакт

Имате право на достъп до отнасящи се до Вас лични данни; имате право да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира Ваши лични данни, обработката на които не отговаря на изискванията на българското законодателство; имате право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с това, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг; имате право да бъдете уведомени, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите на директния маркетинг, като ще Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване. Освен това имате възможност да възразите срещу обработката на личните Ви данни с действие за в бъдеще, като можете да направите това по всяко време, без да е необходимо да посочвате причини. Подаването на такова възражение води до недопустимост на по-нататъшната обработка на Вашите данни. Възражението се подава във всеки отделен случай в писмена форма (посредством писмо, факс, но и чрез електронната поща) на следните контактни данни на обработващия личните данни по наше възложение:

„Лайонес България“ EООД,
София 1000
ул. Юнак 24
Факс: 00359 2 9699918
Имейл: member-service@lyoness.bg

Данните се съхраняват до момента, до който това е необходимо с оглед целите, с които те се обработват. След този период е възможно тяхното анонимно съхраняване най-вече за статистически цели, при спазване условията на действащото законодателство. Моля, обръщайте се към горепосочения адрес както по въпроси относно достъпа до и обработката/използването на Вашите данни, така и относно тяхната актуализация или корекция.

Защита на личните данни – Портал за обяви

Лайонес изповядва принципа за равенство в шансовете на всички свои служители и се гордее с разнообразието в своя екип! Всички квалифицирани кандидати участват в процеса на кандидатстване независимо от пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Кои данни се обработват

Тъй като уеб страницата www.lyoness-corporate.com е международен портал за обяви, в който се обявяват всички свободни позиции във всички клонове и дъщерни дружества на предприемаческата група „Лайонес”, може да се наложи първо да изберете държавата, в която желаете да работите. След като направите този избор ще преминете към обявените свободни позиции в конкретната държава. Точно изброяване на всички търговски дружества в рамките на предприемаческата група „Лайонес”, част от които се намират, разбира се, в чужбина, ще откриете на следната уеб страница: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/

Когато кандидатствате за определена обявена позиция чрез нашата уеб страница, ще бъдете поканени да попълните въпросник за кандидатстване, съответно да прикачите файлове. Личните данни, които събираме от Вас и съхраняваме, са: начина, по който се обръщаме към Вас, собственото Ви име, фамилното Ви име, адреса Ви в т.ч. улицата, пощенския код и населеното място, датата на раждане, майчиния език, гражданството, електронния адрес, телефонния номер, най-високото завършено от Вас обраование, желаното от Вас брутно годишно възнаграждение и възможно най-ранната дата, от която можете да постъпите на работа. Освен това имате възможност да посочите особени познания и квалификации, като например компютърни познания, езикови познания и други подобни. Също така можете да подадете данни относно досегашното си образование, професионалния си опит и т.н. Наред с това имате възможност да качите файлове върху нашия сървър, като например Вашата автобиография, мотивационно писмо, Ваша снимка, свидетелства, дипломи, препоръки и други документи, релевантни за работната позиция. Имате възможност да ни изпратите и съобщение посредством специално предвидено за целта текстово поле. На Лайонес е известно, че не всички горепосочени лични данни могат да бъдат изискани съгласно съответното национално законодателство. Ето защо сме обозначили съвсем малък брой основни полета, като например фамилното име и адреса за контакт, като полета, които трябва да бъдат попълнени задължително. Вашите лични данни ще бъдат ползвани единствено и само с оглед обработката на Вашата кандидатура. Чрез ползването на портала за обяви на Лайонес, Вие изразявате своето съгласие с това Вашите лични данни да бъдат електронно съхранени и предадени с оглед по-нататъшната им обработка в рамките на предприемаческата група „Лайонес”.

Право на възражение, право на информация, право на корекция и контакт Имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, както и възможност да поискате от нас да заличим, блокираме или коригираме данните Ви. Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни с действие за в бъдеще, като можете да направите това по всяко време, без да е необходимо да посочвате причини. Подаването на такова възражение води до недопустимост на по-нататъшната обработка на Вашите данни. Възражението се подава в писмена форма (посредством писмо, факс, но и чрез електронната поща) на следните контактни данни на адмистратора на личните данни:

Lyoness Group AG
Human Resources Department
Grazbachgasse 87-91, A-8010 Graz
тел: 0043 (0)316 7077700
topjob@lyoness.ag

Разбира се, винаги можете да узнаете от нас какви точно лични данни във връзка с кандидатстването Ви са налични при нас. Можете по всяко време да поискате те да бъдат заличени, блокирани или коригирани. Ако не желаете, с оглед вземането Ви предвид за новообявени свободни позиции, да съхраняваме данните Ви в продължение на една година след приключване процеса на кандидатстване, то моля да ни информирате за това Ваше желание по електронната поща или на горепосочения адрес.
* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.