Собственик на медията, издател, продуцент и разпространите

ЛАЙОНЕС ЮРЪП АД
Банхофщрасе 22, СН- 9470 Букс
 
Телефон: +41(0) 81 / 756 1902
Факс: + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.ch 
              www.lyoness.com
 
Акционерно дружество със седалище гр. Букс, Швейцария
регистрирано под № СН-170.3.026.427-4 в главния Търговски регистър на Службата по вписване на търговските дружества в кантон Св. Гален

Управителен съвет: Марко Седовник, Карл-Хайнц Федерман, Хуберт Фрайдл

Директор на Управителния съвет: Fernando Grave

 

Дружество, упълномощено от името на Лайонес Юръп АД:

майУърлд България ЕООД
ул. “Юнак” 24
1000 София

Телефон: +359 (0) 2 / 969 99 11
Факс: + 359 (0) 2/ 969 99 18
E-mail: service.bg spam@gohere.go cashbackworld.com  


майУърлд България ЕООД със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Левски 52, тяло А, ет.3 офис 1 България.
Регистрирано под номер ф.д. 1707 от 16.06.2004г.при Варненски окръжен съд, ЕИК-103878787Моля, прочетете условията за ползване на тази уеб страница. »
„Помирителен орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Обслужването и изчислението за Cashback Program се извършва от майУърлд Солушънс АД с адрес Грацбахгасе 87-93, Грац 8010, Австрия. Търговски регистър FN 389134g, имейл: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / тел.: +43 (0)316 7077 0

Обслужването и изчислението на абонаментните цени за Lyconet Service за продуктите Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) и MyLyconet се извършва от майУърлд Солушънс АД с адрес Грацбахгасе 87-93, Грац 8010, Австрия. Търговски регистър FN 389134g, имейл: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / тел.: +43 (0)316 7077 0

Вие можете да упражните правото си на коригиране, заличаване, ограничаване на обработването или преносимост на Вашите лични данни. Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас. Ако смятате, че сме в нарушение на закона за защита на личните данни или че правата във връзка с Вашите данни са нарушени по какъвто и да било начин, моля свържете се с нашия Data Protection Officer. Ако не успеят да намерят приемливо за Вас решение, можете да внесете оплакване до следващия възходящ орган във връзка със защита на лични данни. За нас отговарят Австрийските органи за защита на лични данни.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
Email: data.protection@lyoness.com

Austrian Data Protection Authorities
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.