Собственик на медията, издател, продуцент и разпространите

ЛАЙОНЕС ЮРЪП АД
Банхофщрасе 22, СН- 9470 Букс
 
Телефон: +41(0) 81 / 756 1902
Факс: + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.ch 
              www.lyoness.com
 
Акционерно дружество със седалище гр. Букс, Швейцария
регистрирано под № СН-170.3.026.427-4 в главния Търговски регистър на Службата по вписване на търговските дружества в кантон Св. Гален

Управителен съвет: Марко Седовник, Карл-Хайнц Федерман, Хуберт Фрайдл

Директор на Управителния съвет: Fernando Grave

 

Дружество, упълномощено от името на Лайонес Юръп АД:

майУърлд България ЕООД
ул. “Юнак” 24
1000 София

Телефон: +359 (0) 2 / 969 99 11
Факс: + 359 (0) 2/ 969 99 18
E-mail: service.bg spam@gohere.go cashbackworld.com  


майУърлд България ЕООД със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Левски 52, тяло А, ет.3 офис 1 България.
Регистрирано под номер ф.д. 1707 от 16.06.2004г.при Варненски окръжен съд, ЕИК-103878787Моля, прочетете условията за ползване на тази уеб страница. »
„Помирителен орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Обслужването и изчислението за Cashback Program се извършва от майУърлд Солушънс АД с адрес Грацбахгасе 87-93, Грац 8010, Австрия. Търговски регистър FN 389134g, имейл: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / тел.: +43 (0)316 7077 0

Обслужването и изчислението на абонаментните цени за Lyconet Service за продуктите Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) и MyLyconet се извършва от майУърлд Солушънс АД с адрес Грацбахгасе 87-93, Грац 8010, Австрия. Търговски регистър FN 389134g, имейл: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / тел.: +43 (0)316 7077 0
* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.