GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze Lyoness Belgium bvba/sprl website (hiernavolgend kortweg genoemd „Lyoness“) is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Daarenboven geldt voor klanten ook nog de afgesloten klantenovereenkomst samen met de algemene voorwaarden daarin. Voor handelaars geldt bovendien de afgesloten handelaarsovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden daarin. Gebruikers van deze website gaan akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en gaan akkoord dat Lyoness in geen enkel geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het gebruik van deze website. Lyoness kan deze gebruiksvoorwaarden op geregelde tijdstippen door actualisatie van deze gebruiksvoorwaarden veranderen of vervolledigen.


Lyoness zal zijn uiterste best doen om accurate en actuele informatie op deze site te presenteren. De juistheid van de gegevens en informatie op deze website zijn niet gegarandeerd. Gebruikers van deze site zijn akkoord dat de toegang, het algemeen gebruik van deze website en de inhoud ervan op eigen risico is. Lyoness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang, het gebruik of het onmogelijke gebruik van deze website of voor eventuele fouten of ontbrekende informatie erin.

Alle beeld- , tekst-, en geluidsbestanden alsook animaties, video’s en alle andere bestanden op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur, geheel of gedeeltelijk, verspreid, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, omgeleid of op enige andere manier gebruikt worden.

Lyoness behoudt zich het recht om personen uit te sluiten van deze service en/of levering indien er hiervoor grondige redenen zijn.

Voor eventueel onwettige activiteiten of informatie via elektronische links op deze website naar andere aanbiedingen op het World Wide Web, zo ook voor inhoud, die door personen in onze forums uitgewisseld worden, is Lyoness enkel aansprakelijk bij daadwerkelijke kennisgeving en tenzij Lyoness niet onmiddellijk actie onderneemt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe te versperren. Discriminerende, aanstootgevende, moreel verwerpelijke of illegale inhoud kan door Lyoness op ieder moment worden verwijderd.
Verdere vragen over deze gebruiksaanwijzingen of over de algemene voorwaarden beantwoorden wij graag via office spam@gohere.go lyoness.be.

Lyoness Belgium bvba/sprl
Belgicastraat 7, 1930 Zaventem


Tel.: +32 (0)2 894 88 80
Fax.: +32 (0)2 894 88 90
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.be


DISCLAIMER


1. Lyoness Europe AG en haar dochterondernemingen (hiernavolgend genoemd “Lyoness”) is niet verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid, wettigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor alle op deze website aangeboden produkten en services, inclusief de produktbeschrijvingen, de prijzen alsook verstrekte informatie over de overeenkomstsluitende partner van Lyoness. Technische fouten en/of onderhoudswerkzaamheden als ook andere redenen (bv. Re-launch van de website) kunnen tot kortere of langere toegankelijkheidsonderbrekingen leiden. Lyoness is niet verantwoordelijk voor het gebruik, noch de toegankelijkheid van de website. Aansprakelijkheids claims tegen Lyoness, welke gebaseerd zijn op materiële of persoonlijke schade (zoals bv. Verloren winst, gefrustreerde uitgaven, schade op grond van verloren gegevens, verrijkingsclaims, gerechtelijke kosten of vergoeding voor opstelling van verdragen), die door het gebruik van de aangeboden informatie, of door het gebruik van foute of onvolledige informatie, veroorzaakt wordt, zijn grondwettelijk uitgesloten, voor zover aan Lyoness geen schuld door opzettelijkheid of grove nalatigheid kan aangetoond worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindelijk. Lyoness behoudt zich het uitdrukkelijk recht om gedeeltes van de website of het totale aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, te vervolledigen, te verwijderen of de publikatie tijdelijk of permanent in te stellen.

2. Verder is Lyoness niet verantwoordelijk voor hyperlinks en hun inhoud. Lyoness is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid, wettigheid of kwaliteit van de hyperlinks. Iedere aansprakelijkheid daarvoor ligt bij de aanbieder van de gelinkte website. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de hyperlinks heeft Lyoness geen invloed. Daarom distantieert zich Lyoness uitdrukkelijk van de inhoud van alle hyperlinks, die nadat de link geplaatst werd, verandert worden of door ingaven door vreemden in door Lyoness opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Een permanente controle van de gelinkte sites, zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet is niet redelijk, maar worden wel na kennisname van wetsovertredingen onmiddellijk verwijderd

3. Deze website mag enkel voor informatiedoeleinden en voor privé- en bedrijfsdoeleinden gebruikt worden. De volledige inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd. Dit geldt ongeacht de inhoud al dan niet ter beschikking gesteld wordt. Het maken van kopies, gebruiken, verder verhuren of lenen, publiceren of enige andere vorm van gebruik is niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Lyoness. Een overtreding van dit verbod kan leiden tot gerechtelijke stappen, in het bijzonder op basis van het merkenrecht, auteursrecht en het mededingingsrecht. Lyoness behoudt uitdrukkelijk de volledige auteurs-, merken- en gebruiksrechten (exclusieve licentie en toestemming voor het gebruik) van deze website.

4. Lyoness hecht veel belang aan het voorzichtig en vertrouwelijk gebruik van persoonlijke gegevens. Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (Emailadressen, naam, adressen) in te geven, is een dergelijke openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker enkel op uitdrukkelijke vrijwillige basis.

5. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod. Indien secties of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet meer volledig in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van dit document qua inhoud en geldigheid onveranderd.

6. Verder is Lyoness niet aansprakelijk voor door de gebruiker gegenereerde content die gedistribueerd wordt op haar website. Lyoness is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door bovengenoemde inhoud. De auteur van commentaar / reviews gepubliceerd om de website is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. De persoon verantwoordelijk voor overtreding van rechten van derden zal de schade vergoeden en Lyoness niet verantwoordelijk houden. Lyoness behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die naar haar mening illegaal is, in strijd met de goede naam van Lyoness of die het imago van Lyoness op enige andere wijze schade toe kan brengen: er kunnen geen schadeclaims ingediend worden in dit geval.

* De ledenvoordelen zijn afhankelijk van de gekochte producten en de Loyalty Partner. Alle informatie hierover op deze website is daarom zonder garantie.