USLOVI KORIŠTENJA

Korištenje ove Web stranice firme Lyoness d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu “Lyoness”) događa se po navedenim uslovima korištenja. Za stalne kupce iznad toga vrijedi zaključeni dogovor stalnog kupca zajedno sa opštim uslovima poslovanja. Za ugovorne trgovce iznad toga vrijedi zaključeni trgovački dogovor sa opštim uslovima poslovanja za trgovačke dogovore. Korisnici ove Web stranice se izjašnjavaju da su saglasni sa uslovima korištenja i pristaju da Lyoness ni u kojem slučaju za korištenje ove Web stranice ne može biti odgovoran. LYONESS može ove uslove korištenja s vremena na vrijeme kroz aktualiziranje mijenjati i dopunjavati

Lyoness će se potruditi najjačim snagama da predstavi ispravne i aktuelne informacije na ovoj Web stranici. Podaci i informacije na ovoj Web stranici su međutim bez garancije. Korisnici ove Web stranice se slažu s tim da se pristup i ukupno korištenje Web stranice i njenog sadržaja odvija na vlastiti rizik. Lyoness nije odgovoran za nikakve štete, koje se iz pristupa, korištenja odn. nemogućnosti korištenja ove Web stranice ili svakog nesporazuma i propusta u njoj dogode.

Sve datoteke sa slikama, tekstovima i zvukovima kao i animacijama, video snimcima itd. i svi drugi sastavni dijelovi ove Web stranice su Copyright zaštićeni i ne smiju se bez prethodno eksplicitnog i pismenog odobrenja ni u cijelosti ni djelomično umnožavati, preuzimati, mijenjati, ponovo koristiti, proslijeđivati ili na drugi način upotrijebiti. U internom Download predjelu dokumenti se smiju koristiti samo za privatno područje.

Lyoness zadržava pravo u slučaju potrebe da isključi osobe od servisa i/ili slanja, ukoliko se za to dogode opravdani razlozi.

Za sve slučajeve nezakonitih djelovanja ili informacija kroz elektronske opomene, koje od ove strane na druge ponude Word Wide Web-a vode, kao i sadržaji koji su od osoba u izmjenama kontakata postavljeni u naše forume, Lyoness odgovara samo kod stvarnih saznanja i ukoliko se Lyoness neposredno ne aktivira, za otklanjanje informacija ili ne zaključa im pristup. Diskriminirajući, nepristojni, moralno neprihvatljivi ili nezakoniti sadržaji mogu od strane Lyoness-a uvijek biti uklonjeni.

Na ostala pitanja o uslovima korištenja i opštim uslovima poslovanja ćemo Vam rado odgovoriti preko e-mail adrese office spam@gohere.go lyoness.ba

Lyoness d.o.o. Sarajevo
Maršala Tita 28, BiH-71000 Sarajevo
Telefon: +387 (0) 33 / 265 390
Faks: +387 (0) 33 / 265 391
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.ba 
 
Lyoness d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu
Upisan u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu
pod brojem 65-01-0532-12, PDV broj 201760320005.ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI


1. Lyoness Europe AG i njene kćerke firme (u daljem tekstu “Lyoness”) ne preuzimaju garanciju za aktualnost, ispravnost, potpunost, zakonitost i/ili kvalitet ponuđenih informacija. To isto vrijedi i za sve (na ovoj internet stranici) ponuđene proizvode i usluge, uključujući opis proizvoda, cijenu kao i ponuđene informacije o ugovornim partnerima Lyoness-a. Tehničke greške i/ili radovi na održavanju, kao i ostali razlozi (npr. re-launch internet stranice) mogu dovesti do kraćeg ili dužeg zastoja pristupnosti. Lyoness ne preuzima garanciju za korištenje ili pristupnost internet stranice. Zahtjevi preuzimanja garancije protiv Lyoness-a, koji se odnose na gubitke materijalne ili idealne vrste (kao npr. propuštena dobit, razočaravajući troškovi, gubitci na osnovu izgubljenih podataka, prava na obogaćenje, troškovi za advokata ili troškovi za zaključenje ugovora), koji su izazvani korištenjem ponuđenih informacija odnosno korištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, su principijelno isključeni, ukoliko Lyoness ne snosi nikakvu dokazanu namjernu ili grubo nemarnu krivicu. Sve ponude su neobavezujuće. Lyoness zadržava pravo da promijeni, dopuni, izbriše ili privremeno odnosno krajnje prekine objavu dijelova stranice ili cijele ponude, bez posebne najave.

2. Dalje, Lyoness nije odgovoran za Hyperlink-ove i njihov sadržaj. Lyoness ne preuzima garanciju za aktuelnost, ispravnost, potpunost, zakonitost ili kvalitet Hyperlink-ova. Sve garancije za to snosi ponuđač internet stranice povezane link-om. Lyoness nema utjecaja na aktuelno ili buduće oblikovanje, sadržaj ili autorstvo Hyperlink-ova. Iz tog razloga se Lyoness ovim isključivo distancira od sadržaja svih Hyperlink-ova, koji su promijenjeni nakon postavljanja link-a, kao i unose stranih osoba u od strane Lyoness-a uređenu knjigu gostiju, forum za diskusije i listu za mail-ove. Permanentna kontrola sadržaja internet stranica povezanih link-om nije moguća bez konkretnih oslonaca za pravni prekršaj, ali će biti otklonjene neposredno nakon saznanja o pravnom prekršaju.

3. Ova internet stranica se smije koristiti samo za informativne svrhe, kao i privatne i poslovne svrhe. Cijeli sadržaj ove internet stranice je zaštićen autorskim pravima. Ovo vrijedi nezavisno od toga da li su sadržaji stavljeni na raspolaganje besplatno ili uz naknadu. Umnožavanje, korištenje, izdavanje u najam, pozajmljivanje, objavljivanje ili neka druga vrsta korištenja nije dozvoljena bez izričite, pismene dozvole od strane Lyoness-a. Povreda ove zabrane može donijeti sa sobom pravne posljedice, pogotovo na osnovu označavajućih, autorskih ili natječanih pravnih propisa. Lyoness izričito zadržava pravo na autorska prava, prava marke i prava korištenja (pravo za iskorištavanje posla i dozvola za korištenje posla) na ovoj internet stranici.

4. Lyoness se uveliko zalaže za pažljivo i povjerljivo korištenje ličnih podataka. Ukoliko u okviru ponude za internet postoji mogućnost za unos ličnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena, adrese stanovanja), onda se odavanje ovih podataka vrši izričito na dobrovoljnoj osnovi od strane korisnika.

5. Ovo isključenje od odgovornosti se smatra kao dio ponude za internet. Ukoliko dijelovi ili pojedinačni izrazi u ovom tekstu više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti, ostali dijelovi ovog dokumenta ostaju neizmijenjeni u svom sadržaju i važnosti.

6. Nadalje, Lyoness ne odgovara za sadržaje kreirane od strane korisnika, koji se objavljuju na njihovoj stranici. Lyoness ne odgovara za štete nastale usljed ovih sadržaja. Svako, ko sastavlja komentare/ocjene bilo koje vrste na stranici, kao autor istih sam odgovara za njih. U slučaju povrede prava trećih lica, uzročnici nemaju pravo na naknadu štete ili tužbu. Lyoness zadržava pravo da, u slučaju saznanja o protupravnim, protivno dobrim običajima poslovanja ili na drugi način za Lyoness-ov ugled štetnim sadržajima, iste izbriše. U tom slučaju ne postoji pravo zahtjeva protiv Lyoness-a.

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.