Izjava o zaštiti podataka

 

Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno i vrlo se trudimo da korišćenje naših servisa učinimo sigurnim. Obavezujemo se da poštujemo zakonske odredbe u vezi sa zaštitom podataka. Ova izjava o zaštiti podataka opisuje koje podatke prikupljamo od Vas te kako ih štitimo.


Sadržaj
1.             Djelokrug
2.             Koji podaci se prikupljaju
3.             Kolačići
4.             Upotreba podataka
5.             Sigurnost podataka i prosljeđivanje
6.             Pravo opoziva, informacije,izmjene podataka i kontakt


Djelokrug 


Ova izjava važi za Lyoness članstvo te za web stranicu Lyonessa http://www.lyoness.com. Molimo da obratite pažnju da ista upućuje na druge Lyoness web stranice, što podrazumijeva i na druge zemlje za koje mogu važiti odstupajuće odredbe zaštite podataka.


U okviru razvoja naših web stranica radi poboljšanja naših servisa, može doći do situacije da su potrebne dopune te deklaracije o zaštiti podataka. U tom slučaju ćemo Vas unaprijed informisati i zatražiti Vaše posebno odobrenje.


Koji podaci se prikupljaju 


U lične podatke spadaju svi podaci o ličnim ili stručnim odnosima koje dobijamo od Vas u okviru Lyoness članstva, a koje se mogu Vama direktno ili indirektno (npr. preko Vašeg članskog broja) svrstati. Tu se računaju: Vaše puno ime, datum rođenja, poštanska adresa, telefonski broj, e-mail adresa, bankovni podaci kao i podaci za kupovinu u sklopu Lyoness članstva.
Kolačići
Naše web stranice koriste takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se smiještaju na Vašem računaru te se tamo po potrebi ponovo aktiviraju. Kolačići omogućavaju prijavu na naše usluge i personalizaciju Vašeg web pristupa.


Vi takođe možete koristiti dio naše web ponude, a da se ne registrujete ili ulogujete. I u tom slučaju se određene informacije automatski prikupljanju, kako bi se sakupili statistički podaci o korištenju i eficijenciji naše web ponude te kako bi isto prilagodili potrebama naših korisnika. Stoga prikupljamo informacije o Vašoj IP adresi, vremenu i periodu Vaše posjete, količini Vaših posjeta, korištenju formulara i slično. Period čuvanja kolačića se razlikuje. Pretežno koristimo kolačiće koji se nakon okončanja Vaše posjete našoj stranici automatski brišu. Protokolišemo svaki pristup našoj web stranici i svako korištenje datoteka koje se nalaze na našoj stranici. Kolačiće koje smo postavili služe nam isključivo kao informacije i neće se ustupiti trećem licu.


Dodatno koristimo Google Analytics, kako bismo pribavili Vaše online-aktivnosti na našoj stranici i odredili, koliko nas posjetioca posjećuje na internetu i koji sadržaji naše stranice se koliko često otvaraju. Vrednovanje se međutim odvija anonimno. Kolačići od Google Analytics se čuvaju na Vašem računaru i Google ih vrednuje. Konkretno su u upotrebi Google Analytics Tool Anonymous IP, kao i demographic data and interests. Bliže informacije o ovome možete naći na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics nudi pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de mogućnost da se odbije prikupljanje podataka. 

Cookie

Parameter

Svrha

Način funkcije

lyo_it_accept_cookie

True

Ovaj kolačić služi za praćenje saglasnosti posjetilaca

Kako bi svoju saglasnost povukao, posjetilac mora izbrisati ovaj kolačić iz svog pregledača.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Ovi kolačići služe za prikupljanje podataka:kako posjetioci upotrebljavaju web stranicu (vrijeme, dan u sedmici) i koliko često. Ove informacije se upotrebljavaju za poboljšanje servisa web stranice

Kako bismo dobili više informacija, molimo Vas da pročitate Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Ovi kolačići služe za jasnu identifikaciju posjetilaca.

Session-ID se čuva u kolačiću.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Kolačići za čuvanje pretraživačkih pogleda.

Željeni pogled rezultata pretrage se čuva putem kolačića

lyo_box_account_info_settings

true/false

Kolačići za prikaz i skrivanje podataka pregleda računa

Preko ovog kolačića je moguće aktivirati odn. deaktivirati poglede podataka računa.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Prilikom prve posjete se pojavljuje pop-up sa deklaracijama o Lyonessu

Kolačić za upravljanje pop-up-a. Čim se zatvori, deklaracije se pri sljedećoj posjeti više neće pojaviti


 

Molimo Vas da obratite pažnju da internet pretraživači prihvataju kolačiće shodno standardnim podešavanjima. Vaš pretraživač možete tako podesiti da prihvatate sve ili pak odbijate određene kolačiće ili da prije prijema kolačića budete upitani o tome. Uputstvo za to Vam nude većina pretraživača pod meni tačkom nazivanom "pomoć". Tamo saznajete, kako dobijene kolačiće možete izbrisati.


Molimo da obratite pažnju da možda ne možete koristiti sve funkcije naše web stranice, ukoliko ne prihvatite kolačiće.

Korištenjem web stranice izjavljujete Vašu saglasnost da se gore navedeni kolačići mogu upotrebljavati.
Upotreba podataka
Lyoness koristi Vaše lične podatke isključivo uz pridržavanje zakonskih odredbi. Lični podaci koje nam stavite na raspolaganje prilikom registracije kao Lyoness član ili pak u toku članstva, prikupljamo u okviru ispunjenja naših ugovornih obaveza prema Vama, te pored toga samo u slučajevima, u kojima nam dajete posebnu saglasnost.


Koristimo Vaše podatke radi npr. za komunikaciju sa Vama, kako bismo verifikovali Vaš identitet i kako bismo Vam stavili na raspolaganje Vaš članski pristup na Lyoness web stranici, kako bi Vaše upite i narudžbe obradili i kako bismo Vam stavili na raspolaganje naše servise. Pored toga koristimo podatke kako bismo Vam odredili i pružili pogodnosti iz članstva koje imate učešćem u Lyoness programu lojalnosti.


Ukoliko imamo Vašu posebnu saglasnost, upotrebljavamo Vaše podatke i kako bismo npr. informisali o ponudama i akcijama naših partnerskih firmi.


Sigurnost podataka i prosljeđivanje


Za zaštitu Vaših podataka koristimo između ostalog kriptovanje prilikom prenosa podataka (SSL-kriptovanje), Firewall, programi za odbranu od hakera i druge sigurnosne mjere shodno aktuelnoj tehnici.


Korištenje Vaših ličnih podataka se odvija putem Lyoness Europe AG kao ugovornog partnera članova kao i putem Lyoness Group AG. Prosljeđivanje Vaših ličnih podataka se može, kao što je u nastavku navedeno, izvršiti pojedinim uslužnim djelatnicima i unutar Lyoness grupe:


Možemo se poslužiti određenim uslužnim djelatnicima radi vršenja naših usluga, za komunikaciju sa članovima i za upravljanje naše online prezentacije. Garantujemo da naše uslužne djelatnike pažljivo biramo kako bismo obezbijedili redovnu i sigurnu obradu podataka. Uz to smo obavezali uslužne djelatnike da upotrebljavaju Vaše lične podatke samo prema našim uputama i isključivo svrsishodno, a u skladu sa austrijskim odredbama o zaštiti podataka. Opširnije korištenje podataka putem ovih uslužnih djelatnika je isključeno.


Ostim toga Vaše lične podatke možemo unutar Lyoness grupe prosljeđivati uz poštovanje potrebnih mjera zaštite podataka, ukoliko je to u svrhu elektronske obrade i upravljanja ili za vršenje konkretne usluge za Vas. Firme Lyoness grupe takođe imaju obavezu prema nama, da Vaše lične podatke koriste samo za konkretnu svrhu i shodno austrijskim odredbama zaštite podataka. Tačan spisak svih firmi unutar Lyoness grupe možete naći pod: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Usluge su sljedeće: uspostava kontakta putem elektronskih poruka (npr. e-mail ili sms), preko socijalnih mreža (poput Facebook-a i sl.), putem faksa, putem telefona ili putem pisama za informaciju o proizvodima i akcijama partnerskih firmi, identifikaciju ponuda, koje odgovaraju Vašim interesima, sprovođenje anketa u pogledu zadovoljstva, korištenje hotline-a kao i obrada transakcija. Ukoliko je ovo potrebno za vas radi obavljanja konkretne usluge, partnerskoj firmi ćemo proslijediti za to potrebne lične podatke. Partnerska firma je s druge strane obavezna da Vaše lične podatke koristi samo za konkretnu svrhu i shodno austrijskim odredbama o zaštiti podataka.


Lyoness je međunarodno aktivni koncern. Naša poslovna djelatnost, strukturni menadžment i naša infrastruktura prekoračuju nacionalne granice. Stoga Vaše lične podatke takođe možemo proslijediti i u inostranstvo. Prosljeđivanje Vaših ličnih podataka u zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora, u Švajcarsku i u druge zemlje sa prikladnom zaštitom podataka (§ 12 Stav 2 DSG 2000) ne zahtijeva dalju saglasnost. Ukoliko se prosljeđivanje Vaših ličnih podataka odvija ka drugim zemljama, prethodno ćemo zatražiti Vašu saglasnost.


Drugim licima od prethodno pomenutih prijateljskih partnerske firmi, uslužnih djelatnika i Lyoness firmi nećemo slati Vaše lične podatke. Takvo prosleđivanje Vaših podataka, koje bi eventualno imalo za svrhu obavljanje ugovora, zavisi od Vaše posebne saglasnosti.


Pravo opoziva, informacije, izmjene podataka i kontakt


Imate mogućnost da opozovete Vašu saglasnost za upotrebu podataka u svako doba i bez obaveze navođenja razloga. Takav opoziv ima za posljedicu zabranu dalje upotrebe podataka. Opoziv se u datom slučaju (pismom, faksom ili mejlom) se šalje na sljedeću adresu:


Lyoness d.o.o. Sarajevo
Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4a)
Telefon: +387-33-265-390
Faks: +387-33-265-390
e-mail: office@lyoness.ba


Molimo da se obratite na ovu adresu i kod pitanja vezano za upotrebu Vaših podataka kako bismo Vaše podatke aktuelizovali odnosno ispravili.Zaštita podataka poslovni portal

 


Lyoness se obavezuje na jednakost šansi za sve saradnike i ponosi se raznovrsnošću u timu! Svi kvalifikovani kandidati su dio izbornog postupka bez obzira na etničko porijeklo, boju kože, religiju, pol, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, hendikep ili starost.


Koji se podaci prikupljaju 


Pošto se kod www.lyoness-corporate.com radi o međunarodnom poslovnom portalu, u kom se nude sve raspisane pozicije svih podružnica i firmi kćerki Lyoness grupe, moguće je da najprije morate odabrati zemlju u kojoj želite raditi. Nakon tog izbora dospijevate na poslovnu berzu za datu zemlju. Tačnu listu svih firmi unutar Lyoness grupe, koja se naravno dijelom nalazi i u inostranstvu, možete naći na sljedećoj web adresi: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/


Ukoliko se na našoj stranici prijavite na jedno raspisano mjesto, biće potrebno da ispunite prijavu odn. da popunite podatke.


Lični podaci koje prikupljamo i čuvamo od Vas su Vaše ime, prezime, adresa stanovanja sa ulicom, poštanskim brojem i mjestom, datum rođenja, maternji jezik, nacionalnost, e-mail adresau, telefonski broj, obrazovanje, željena plata, bruto godišnja plata i najraniji mogući početak rada. Pored toga možete navesti posebne sposobnosti i kvalifikacije, poput sposobnosti elektronske obrade podataka, strane jezike i slično. Takođe možete dati podatke o Vašem dosadašnjem obrazovanju, radnom iskustvu i sl.


Pored toga imate mogućnost da uploadujete podatke na naš server, poput Vašeg CV-ja, motivaciono pismo, fotografiju, svjedočanstva i druge relevantne podatke. Uz to možete poslati poruku putem polja koje je za to predviđeno.


Pošto je Lyoness naravno svjestan da se ne mogu prikupiti svi podaci shodno nacionalnom pravnom stanju, kao obavezna polja smo označili samo najnužnija, poput prezimena i adrese za kontakt. Vaši lični podaci se koriste isključivo za obradu Vaših prijava.


Korištenjem Lyoness portala za posao izjavljujete svoju saglasnost sa čuvanjem i obradom ličnih podataka unutar Lyoness grupe.


Pravo opoziva, informacije, izmjene podataka i kontakt


Imate mogućnost da opozovete Vašu saglasnost za upotrebu podataka u svako doba i bez obaveze navođenja razloga. Takav opoziv ima za posljedicu zabranu dalje upotrebe podataka. Opoziv se u datom slučaju (pismom, faksom ili mejlom) se šalje na sljedeću adresu:


Lyoness d.o.o. Sarajevo
Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4a)
Telefon: +387-33-265-390
Faks: +387-33-265-390
e-mail: office spam@gohere.go lyoness.ba


Naravno da ćemo Vas rado informisati o tome, koje podatke imamo od Vas. Pored toga iste možete u svako doba promijeniti ili izbrisati. Ukoliko ne želite da Vaše podatke čuvamo godinu dana od Vaše prijave, informišite nas o tome na gore navedenu adresu.

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.